Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatást, a munkahelymegőrzést elősegítő központi programok és források Dr. SZÉKELY JUDIT szakállamtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium Göd,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatást, a munkahelymegőrzést elősegítő központi programok és források Dr. SZÉKELY JUDIT szakállamtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium Göd,"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatást, a munkahelymegőrzést elősegítő központi programok és források Dr. SZÉKELY JUDIT szakállamtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium Göd, 2009. február 23.

2 A munkaerőpiac főbb mutatói és jellemzői •Alacsony foglalkoztatási ráta (57,3%) •Magas szintű inaktivitás (2,6 millió) •Európai átlag körüli munkanélküliség (7%-8%) •Szerkezeti feszültségek - Kereslet-kínálat iskolai végzettség szerinti nagyfokú eltérése - Tartós munkaerőhiány v.s. munkaerő-felesleg - Jelentős területi különbségek - Munkaerő alacsony mobilitása •Duális szerkezetű gazdaság (multik – hazai vállalatok)

3 Világgazdasági környezet és kihívások •Folyamatos gazdasági szerkezetváltás •Erősödő globalizációs folyamatok •Alkalmazkodóképességi verseny a munkaerőpiacon •Rugalmasság és biztonság egyensúlyának megteremtése •Szociális partnerek növekvő szerepe •A világgazdaságban történő negatív változások

4

5

6

7 Foglalkoztatási helyzet 2009 elején •Világgazdasági válság foglalkoztatási hatásai érzékelhetők 2008 végén •A nyilvántartott álláskeresők közé 20 ezerrel többen léptek be az év utolsó két hónapjában, mint egy évvel korábban •A regisztrált álláskereső állomány 32 ezres növekedést jelez az év végén az előző évi szinthez képest (477,4 ezer) •A pályakezdő álláskeresők száma nem változott •A foglalkoztatási ráta (57,1%) 0,2 százalékponttal csökkent •Munkanélküliségi ráta (7,8%) 0,3 százalékpontos növekedést jelez •2008 egészét tekintve az 1-11. havi átlag alapján a foglalkoztatot- tak számának 1% körüli mérséklődése várható

8 Szerkezeti változások a foglalkoztatásban Foglalkoztatás csökkent •Szakmunkásképző (-60,5 ezer) •Szakközépiskola (-9,1 ezer) •8 ált. és kevesebb (-8,9 ezer) Foglalkoztatás nőtt •Főiskola (+31,9 ezer) •Egyetem (+29,6 ezer) A foglalkoztatottak számának változása 2007 és 2008 harmadik negyedéve között

9 Trendváltás a csoportos leépítésekben •Fordulópont a csoportos létszámleépítések csökkenő trendjében (2008. utolsó két negyedévében 20%-os ill. 86%-os növekedés) •Nagyfokú területi differenciálódás (Közép-, és Nyugat-Dunántúl gyors ütemű növekedés, de csökkenő trend maradt Észak- Magyarországon és a központi régióban) •Bejelentések 2/3-a a feldolgozóipari munkahelyek megszűnését érinti és a növekedés üteme is ebben az ágban a legnagyobb (+4,7 ezer fő) •Elbocsátás okainak jelentős megváltozása (döntő a külföldi kereslet visszaesése (47%), ami a Közép-Dunántúlon 70%-ot tesz ki) •Egyéb okok: belföld kereslet csökkenés (16%), likviditási gondok (10%)

10

11

12 Foglalkoztatáspolitikai prioritások •A foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztatási szint növelése •A foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség javítása •A helyi szereplőkkel való kapcsolat erősítése, a munkáltatói együttműködés javítása •Munkahelymegőrzés és válságkezelés •„Út a munkához” kormányzati program végrehajtása

13 Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag 1. Pénz –Új Magyarország Fejlesztési Terv átcsoportosítása –Új a válság hatásait csökkentő konstrukciók, támogatások 2. Munkahely-megtartás –Térségi válságkezelő alap kidolgozása –Járulékkedvezmény a munkahelymegtartásért –Új ösztönzők a munkaintenzív vállalkozások betelepülésére 3. Piac –Gazdaságdiplomáciai offenzíva (Kína, Balkán, Oroszország, Közel-Kelet) –Exportösztönző szolgáltatás (ITDH) –Beszállítói programok (Mercedes mintájára) –Belföldi keresletélénkítés (unió által támogatott projektek) 4. Versenyképes üzleti környezet –Bürokrácia-csökkentés –Húzóágazatok iparági stratégiája

14 •Hitelprogramok – a vállalkozások könnyebb hitelhez jutása érdekében –Hitelképes vállalkozások körének kibővítése –Banki likviditáshoz történő hozzájárulás –Kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása) ‏ •Hitelgarancia – hitelgarancia igénybevételével könnyebb a forráshoz jutás, mivel a bankok kockázata csökken •Kockázati tőke – a perspektivikus induló vállalkozások tőkéhez jutásának segítése •Kamattámogatás – a vállalkozások finanszírozási költségeinek csökkentése •EU-s pályázatok – a beruházási/fejlesztési kedv növelése, fenntartása Eszközök

15 Nagyvállalatok támogatási igényei A GKI kutatás felmérte a vállalkozásoknak a válság foglalkoztatási hatásának mérséklésére javasolt támogatási igényeit • Finanszírozási kedvezmény hitelgarancia, vagy kamattámogatás formájában • Munkabért terhelő adó- és járulékkedvezmény • Állásidő támogatása (bér 30-40%-ig) • Átmeneti részmunkaidős foglalkoztatás támogatása • Rugalmas éves munkaidőkeret biztosítása • Támogatások nyújtásánál kevésbé szigorú foglalkoztatási feltételek • Egyedi támogatási lehetőségek biztosítása • Egyeztető fórumok a nagyfoglalkoztatók és a kormányzat között

16 Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek •Az állami segítségnyújtás feltétele a vállalkozások aktív részvétele, hozzájárulása helyzetük stabilizálásához •Alapvető célkitűzés a gazdálkodó szervezetek működőképes- ségének fenntartásán keresztül a munkahelyek megőrzése, de nem minden áron (!) •Azokban az esetekben, amikor a vállalkozás nem konszolidálható, az egyén támogatása kerül előtérbe •Az intézkedés-sorozat a MEH kormánybiztosának vezetésével, több tárca (PM-NFGM-SZMM-FVM) intézményesített keretben történő koordinációjával valósul meg

17 Válságkezelés támogatási konstrukciói •Munkahely megőrzés támogatása •Részmunkaidős foglalkoztatás (munkahely-megőrzési célú) támogatása, képzéssel kombinálva •Új munkáltatónál munkába helyezés támogatása (bértámogatással) •Képzés támogatása a munkahely megőrzéshez, új munkába helyezéshez kapcsolódóan •A leépített munkavállalókat segítő komplex szolgáltatási program

18 Munkahelymegőrző programok •Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) programjai (keretösszege 5,95 milliárd Ft) –„A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági válság következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” c. pályázat (2009. január 23-tól már lehet pályázni) – „Az állásukat vesztők újbóli elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál” c. pályázat (kidolgozás alatt van) –„Az elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása” c. pályázat (kidolgozás alatt van) •Regionális munkaügyi központok munkahelymegőrző programjai (keretösszege az MPA dec. forrásából a 7 régióban összesen 10 milliárd Ft) •Jelentős (50 fő feletti) csoportos létszámcsökkentések megelőzését, foglalkoztatási szerkezetváltást célzó központi program (keretösszege 700 millió Ft az MPA minisztériumi keretéből)

19 A munkahelymegőrző támogatások mértéke, főbb feltételei •a munkáltatónál felmerülő bér- és járulék költségek támogatása 25-75 %-ig, maximum 12 hónapon át, a minimálbér 150 %-áig •részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, legalább 4 órában, 3-12 hónapon át munkabér kiegészítésével a korábbi bér maximum 80 %-ára, amennyiben ez idő alatt a munkavállaló munkát nem végez •a részmunkaidős foglalkoztatás ideje alatt a munkavállalók maximum 12 hónapig tartó képzésének támogatása az elszámolható költségek 80 %-áig •munkáltatói jogutódlással más munkáltatótól elbocsátott létszám átvételének támogatása (bér- és közterhei támogatása, amelynek mértéke kidolgozás alatt van) A támogatások felső határát - a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása kivételével - az Európai Unió Bizottsága ún. „de minimis” szabálya határozza meg. Eszerint egy vállalkozás esetében - a pályázat benyújtását megelőző 3 év alatt nyújtott más kisösszegű támogatásokkal együttvéve - a támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget (kb. 50 millió Ft-ot). A programok a START kártyás támogatási formákkal kombinálhatóak.

20 Az OFA kezelésében lévő pályázatok aktuális adatai 2009. február 19-i állapot szerint •Pályázati dokumentáció letöltése: 4418 db •Beérkezett pályázatok száma: 159 db •Értékelés alatt lévő pályázatok száma: 147 db •Támogatott projekt: 1 db •Megítélt támogatási összeg: 217 millió Ft •Megőrzött munkahelyek száma: 824 db

21 A csomagban tervezett további intézkedések -500.000 eurós támogatási szabály bevezetése az EU Bizottság egyedi engedélyét követően -Európai Globalizációs Alap (EGA) feltételrendszerének korrekciójával újabb EU forrás bekapcsolása a válságkezelésbe -Munkaerőpiaci szolgáltatások bővítésével, képzéssel a felszabaduló létszám átcsoportosítása a fejlődőképes ágazatokban tervezett munkahelyteremtő beruházásokhoz -Állami forrásokhoz jutás „könnyítése” (előlegfizetés lehetőségének kiterjesztése, szankcionálási rendszer módosítása, közbeszerzés szabályainak módosítása)

22 „Út a munkához” program célkitűzései •Jelentősen csökkenteni az aktív korú segélyezettek számát (kb. évi 80-100 ezer fővel) •Markánsan kettéválasztani a szociális segélyesek, ill. a foglalkoz- tatáspolitikai eszközökkel támogatottak táborát. (Hatékonyabbá teszi a kirendeltségi időfelhasználást) •Tisztítani a regisztrált álláskeresők állományát (az álláskeresők valóban a munkára kész és képes népességből kerülnek ki) •Hatékonyabbá tenni az önkormányzatok, a családsegítők és az állami foglalkoztatási szolgálat közötti feladatmegosztást •Munkaerőpiaci támogatások felhasználását célzottabbá tenni •Javítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők relatív foglalkoztatási pozícióját

23 „Út a munkához” program intézkedései •A szociális ellátórendszer munkára ösztönző átalakításával, a munkaerőpiaci aktivitás növelésével a munka világában tartjuk, illetve visszavezetjük oda a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, tartósan munka nélkül lévő álláskeresőket •Közfoglalkoztatási lehetőségek kibővítése •35 év alattiak szakképzés megszerzésének támogatása •Három éves járulékmentességet biztosító Start Régió támogatási konstrukció bevezetése •Munkába helyezést elősegítő KKV+ program indítása

24 Foglalkoztatást és képzést támogató uniós programok (TÁMOP) •1.1 Hátrányos helyzetűeket és rehabilitációs járadékosokat támogató program •1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek elhelyezkedésének elősegítésére •1.2.1 START Plusz, START EXTRA programok •1.4.3 Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok •1.4.4 Határ menti foglalkoztatási együttműködések támogatása •„Lépj egyet előre” képzési program 3.-ik üteme •2. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása

25 Felnőttképzést érintő TÁMOP programok 2009-ben •2.1.1. Lépj egyet előre II. – magasabb képzettség, a munkaerőpiac által igényelt képesítések – FSZH – 13,8 milliárd 2009-ben •2.1.2. Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése (nyelvi, informatikai kompetenciák, alapvető készségek) – közvetítő szervezeten keresztüli támogatás – várhatóan 12,9 milliárd 2009-ben (kiírása 2008-ról csúszik át) •2.1.5. Munkahelyi képzések támogatása – mikro-, kis és középvállalkozások számára – pályázat – 3,5 milliárd 2009- ben •2.2.1. A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése – kiemelt program – NSZFI (tananyagfejlesztés, pályakövetési rendszer kialakítása, /vállalati/ szakoktatók gyakorlatorientált továbbképzése, minőségirányítási rendszer fejlesztése) – 7,6 milliárd Ft a teljes programra

26 A felnőttképzést érintő főbb intézkedések 2009-ben •A felnőttképzési törvény és kapcsolódó rendeleteinek módosítása az uniós szolgáltatási irányelveknek megfelelően •A pályakövetési rendszer jogszabályi környezetének kialakítása a szak- és felnőttképzés területén •Az OKJ módosítása a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai szervezetek jelzései alapján – folyamatos feladat


Letölteni ppt "Foglalkoztatást, a munkahelymegőrzést elősegítő központi programok és források Dr. SZÉKELY JUDIT szakállamtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium Göd,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések