Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Versenyszabályai Összeállította: Keszthelyi Rudolf 1 torna szakág vezető Diákolimpia torna 2013 - 16 - ig. FIÚ és LEÁNY.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Versenyszabályai Összeállította: Keszthelyi Rudolf 1 torna szakág vezető Diákolimpia torna 2013 - 16 - ig. FIÚ és LEÁNY."— Előadás másolata:

1 versenyszabályai Összeállította: Keszthelyi Rudolf 1 torna szakág vezető Diákolimpia torna 2013 - 16 - ig. FIÚ és LEÁNY

2 • célunk, hogy a versenyszabály anyagával lehetőséget biztosítsunk a Diákolimpia csapatversenyeinek tárgyilagos – igazságos elbírálásához, valamint adjon ismeretet, tájékoztatást a versenyzők, edzők versenyen történő helyes viselkedési, magatartási formákról. • A valamikori magyar szabályokról teljesen megfeledkeztünk, hisz jelenleg nincs is. Mindig csak a FIG (nemzetközi) szabályairól beszélünk, amelyet a Magyar Torna Szövetség a versenykiírásaiban módosít, mert az alacsonyabb korosztályokban a követelmények nem lehetnek azonosak a nemzetközi követelményekkel. • A diákversenyek jellegzetességüknél fogva kiesnek ebből a körből, és csak rutinból próbálunk eleget tenni ezen réteggel szemben támasztott követelményeknek. • Ezért átvettem a nemzetközi szabályokból mindazokat, melyek szükségesek, és újakat hoztam létre, illetve módosítottam. • Ez az anyag a Magyar Tornaszövetség (MATSz) éa a MATSz Bíró Bizottságá- nak jóváhagyásával készült 2010-ben. Ez a harmadik, javított kiadás, 2013. • Változtatás csak a szerző tudtával és beleegyezésével lehetséges ! 2

3 Szabálykönyv a Diákolimpia csapat- és egyéni bajnokság résztvevői számára. 1./1 A „szabálykönyv” célja, hogy ismertesse - a Diákolimpia torna versenyének rendszerét, hogy tájékoztatást adjon - a gyakorlatok elbírálásának szabályairól, mely több estben is eltérhet a FIG szabályaitól, hogy biztosítsa - a gyakorlatok tárgyilagos elbírálást, - a kulturált körülményeket, - a sportszerű magatartási formákat, - egységesítse a bíráskodást.. 3 Harmadik javított kiadás, mely érvényes 2013-2016-ig..

4 1/2 A diákolimpia leány és fiú TORNA versenyrendszere A csapatversenyeket fiúk és lányok részére rendezzük, 4 korcsoportban : I. korcsoport – 6-8 éves (ált. isk. alsó tagozat) 1-2. évf. II. korcsoport – 8-10 éves (ált. isk. alsó tagozat) 3-4. évf. III-IV. korcsoport – 11-14 éves (ált. isk. felső tagozat) 5-8. évf. V-VI. korcsoport – 15-18 éves ( középiskolás) 9-12. évf. Az egyéni versenyeket fiúk és lányok részére rendezzük, 3 összevont korcsoportban: I-II. korcsoport - 6-10 éves (ált. isk. alsó tagozat) 1-4. évf. III-IV. Korcsoport - 11-14 éves (ált. isk. felső tagozat) 5-8. évf. V-VI. Korcsoport - 15-18 éves ( középiskolás) 9-12. évf.

5 5 Fiúknak – leányoknak minden korcsoportban csapat- és egyéni bajnokságot rendezünk. Csapatbajnokság – előírt gyakorlatokat kell bemutatni, (2 és 3, ill. 4 és 6 szeren; lásd táblázat) Egyéni összetett bajnokság –szabadon választott gyakorlatokat kell bemutatni, a FIG és a hazai szabályok szerint. (3, ill. 4 és 6 szeren; lásd táblázat) Az egyéni szerenkénti bajnokságot az összetett verseny alapján hirdetjük, de csak azokat a versenyzőket értékeljük, akik az ösz- szetett versenyben minden szeren elindultak, és legalább 7,0 pontos átlagot értek el az összetett verseny során. 1/2 A diákolimpia leány és fiú TORNA versenyrendszere

6 6 A versenyrendszer lányokfiúk kezdő haladó I. II. I-II. III-IV. V-VI. csb eb csb csb eb I. II. I-II. III-IV. V-VI. csb eb csb csb eb kezdő haladó K o r c s o p o r t o k

7 7 2. A verseny résztvev ő ire vonatkozó szabályok. 2/1. A tornásznak joga van: • igényt tartani a becsületes elbírálásra, • a pontszámának nyilvános megjelenítésére, • a gyakorlatának megismétlésére, ha rajta kívülálló okból kellett megszakítania gyakorlatát, • gyűrűn és nyújtón a gyakorlat megkezdéséhez feltegye az edző a tornászt a szerre, lányoknál felemáskorlátnál segítséget igénybe venni • minden szernél a tanár (edző) jelenlétére, • a szerről leesés után 30 mp-ig pihenni, • engedélyt kérni, a nyújtó, gyűrű, lányoknál felemáskorlát, megemelésére, a testmagassághoz igazítva, több szőnyeg igénybevételével a szer magasságát csökkenteni, • minden szeren, csapatonként 3 perc melegítésre,

8 8 2/2. A tornászok és a tanár (edző) felelőssége: • A verseny előtt jelezni, ha testmagasság miatt a szer magasságát módosítani szeretné. 2/3. A tornászok kötelessége: • a gyakorlat megkezdése előtt, kar felemeléssel jelentkezni a vezetőbírónál, • leesés után 30 mp-en belül folytatni a gyakorlatát, • a versenyt nem késleltetheti, • részt venni az eredményhirdetésen, (kivéve engedély esetén) • tornásztrikót minden szeren köteles viselni, a lányok torna- dresszben kötelesek versenyezni. • fiúknak tornászpapucs, vagy zokni, minden szeren viselhető, (talajon, ugrásban, rövid nadrágban és mezítláb is lehet versenyezni, de hosszúnadrághoz zokni viselése az elfogadott.) • a csapat tagjainak azonos versenyfelszerelést kell viselniük, • tenyérvédők, vagy a testen lévő kötések miatt a gyakorlat esz- tétikusságából nem vonhatnak le, • tartózkodni kell az ékszerviseléstől (gyűrű, nyaklánc, karkötő).

9 - A melegítés során segíteni a csapatot, - a biztonság céljából a verseny alatt minden szernél jelen lenni, - segíteni a szer előkészítésében, - felemelni a tornászt a gyűrűre, nyújtóra és a felemás-korlátra. 9 - köteles sportszerűen és kulturáltan viselkedni, és te- vékenykedni, ( a Fair Play szellemében), - köteles időben igazolni, a szólítási rendet leadni (a versenykiírásban megjelölt időben), - gyakorlat közben a versenyzőhöz nem beszélhet, - nem kezdeményezhet vitát a versenybírókkal, - reklamálni csak a VB. Elnökénél lehet. 2/5. A testnevelő (edző) kötelessége 2/4. A testnevelő (edző) joga

10 2/6. levonások: a viselkedésbeli és a szerekre vonatkozó szabályok megsértéséért, a büntető pontokat a Vezetőbíró vonja le a VB. Elnökével egyeztetve, a gyakorlat, ill. a csapat érvényes pontszámából. Az eddig felsorolt előírások megszegéséért a viselkedésbeli esetekben: először figyelmeztetés, majd -0,3 p. levonás az adott szeren, a szerekre vonatkozó esetekben figyelmeztetés, -0,5 p. a levonás az adott szer pontszámából. (lásd táblázat)

11 11 2/7. levonások (büntetés):. Az eddig felsorolt előírások megszegéséért a viselkedésbeli esetekben figyelmeztetés, -0,3 p. a szerekre vonatkozó esetekben figyelmeztetés, -0,5 p. a levonás öltözködési szabály megsértésefigyelmeztetés ; OD -0,3 gyakorlatkezdés előtt elmarad a jelentkezésfigyelmeztetés a gyak. megkezdése előtt túllépi a 30 mp-etfigyelmeztetés leesés és a folytatás között túllépi a 30 mp-etfigyelmeztetés az edző beszél a tornászhoz a gyakorlat alatt1. figyelmeztetés ; 2. -0,3 fegyelmezetlen viselkedésért1. figyelmeztetés ; 2. -0,3 engedély nélkül többlet szőnyeg használatafigyelmeztetés a szer megemelése engedély nélkül-0,5 p. eredményhirdetésről távolmaradás engedély nélkül. törlés ( engedélyt kell kérni ) szándékosan helytelen sorrendben versenyez-1,0 p. az adott szeren 1

12 12 2/8. A testnevelő (edző) magatartásának büntetése: a VB. Elnök hatásköre büntetése: a VB. Elnök hatásköre A verseny teljes idejére vonatkozó szabály !

13 13 3/1. A versenybíró Kötelessége: • ismerni a Szabálykönyvet; • tárgyilagosan, igazságosan elbírálni (pontozni) a gyakorlatokat; • részt venni az adott verseny bírói értekezleten; • a verseny előtt legalább 30’-el megjelenni; • ünnepi öltözékben megjelenni : férfiak: sötét zakó, szürke pantalló, világos ing, nyakkendő, nők: sötét kosztüm/nadrágkosztüm, fehér blúz; • a verseny alatt a kijelölt helyen tartózkodni; • a verseny alatt kerülnie a beszélgetést a testnevelőkkel, edzőkkel.

14 4/1 A versenybíróság: A versenybíróság összetétele: Versenybíróság Elnöke 1fő versenybírók min.2 fő (szerenként) a gyakorlat értékének megállapítása: 2 bíró esetén a két pontszám átlaga, 3 bíró esetén a két szélső érték kiesik, 4 bíró esetén a két szélső érték kiesik és a bent maradó két pontszám átlaga, 5 bíró eseténa két-két szélső érték kiesik, és a bent maradó az érvényes pontszám.

15 4/2. A szerzsűri : - A versenybírók a versenyen egymástól távol ülnek, oly módon, hogy a feladatukat elláthassák. (a verseny rendezősége jelöli ki a helyüket); - minden bíró egymástól függetlenül értékeli a gyakorlatokat, anélkül, hogy más bíróval ezt megbeszélné; - vezetőbíró: összehangolja a zsűri munkáját, biztosítja a melegítést, jelzi a tornász számára a gyakorlat elkezdését, ellenőrzi a pontszámokat, a szélsőséges pontszámokat korrigálja, érvényesíti a járulékos pontszámok levonását.

16 16 technikai hibákkiviteli hibák speciális hibák általános hibák hibapont táblázat általános hibák speciális hibák A pontszámok kialakítása: Végső pontszám virtuozitás szabálysértés leányoknál virtuozitás törölve

17 4/3 A szerzsűri tevékenysége: 17  Megengedett értékhatárok: 9,00 – 10,00 p. között 0,20 pont eltérés elfogadott, 8,00 – 8,95 p. között 0,40 pont eltérés elfogadott, 7,95 p. – és alatta 0,50 pont eltérés elfogadott. A vezetőbíró feladata a szélsőséges pontszámok korrigálása!

18 18 A vezetőbíró - 9,5 és a középső pontszám – 9,2 között a különbség 0,3 tized, de a megengedett eltérés 0,2 tized lehet, ezért a vezetőbíró a 3.sz. bíró pontszámát 0,1 tizeddel megemelteti, 9,3-ra, a megengedett 0,2 tizedes eltérésig, melyhez a 2.sz. bíró is csatlakozik 9,1-el. Így az érvényes pontszám 9,3 Amennyiben a vezetőbíró pontszáma a középső érték, akkor a megengedett eltérést ehhez a pontszámhoz kell igazítani: a vezetőbíró: 9,2 2sz. bíró: 9,5 3sz. bíró: 8,8 a vezetőbíró pontszáma a középső érték : 9,2; így az eltérés nagyobb a megengedettnél, tehát a 2sz bíró pont-számát 9,4- re, a 3sz. bíróét 9.0-re kell módosítani. 5-ös bíráskodásnál is ezt az elvet alkalmazzuk. Példa a pontszámok korrigálására: 3 bíró esetén: 4/4 A szerzsűri tevékenysége (folytatás)

19 19 a két középső pontszám – 8,8 és 8,3 a különbség 0,5 tized, de a megengedett eltérés 0,4 tized lehet, ezért a vezetőbíró a 3.sz. bíró pontszámát 0,1 tizeddel megemelteti, 8,4-re, a megengedett 0,4 tizedes eltérésig, melyhez a 4. sz. bíró is csatlakozik legalább 8,3-al. Így az érvényes pontszám 8,6 Mindig a vezetőbíró pontszáma az irányadó abban, hogy lefelé vagy felfelé változtatja a pontszámot. Ha a fenti példában a vezető bíróé a 8,0-as pontszám, akkor a 2 sz. bíró 8,8-as pontszámát kell 8,7-re módosítani. Így az érvényes pontszám a 8,5 lesz. A vezetőbíró belátása szerint a saját pontszámát is módosíthatja! 2-es bíráskodás esetén is ezt az elvet kell alkalmazni ! Példa a pontszámok korrigálására: 4 bíró esetén: 4/4 A szerzsűri tevékenysége (folytatás)

20 5/1 Az el ő írt gyakorlatok értékelése: 20 technikai és kiviteli hibák összegzése alapján történik! Lásd: – általános hibák – a szer jellemző (speciális) hibái – hibaponttáblázat · A gyakorlat hiánytalan (teljes) végrehajtása esetén a pontszám 9,8-ból, leányoknál 10,0 p-ból indul. Jutalompont a virtuóz végrehajtás esetén adható: 0,20 pont, leányoknál a kiinduló pontszám tartalmazza! A pontos végrehajtástól történő eltéréseket fokokban határozták meg, de ez a mi mozgásanyagunkra kevésszer alkalmazható, azonban a hajlításokat ezek szerint csoportosítjuk, akár a karok, a lábak, vagy a törzsről legyen szó. Ezeket az eltéréseket kiviteli hibáknak tekintjük.

21 5/1 A gyakorlatok értékelése (folytatás) 21 kis hiba: -0,1 p. levonás minden csekély, vagy enyhe eltérés a tökéletes végrehajtástól, minden csekély igazítás a kéz, láb, vagy test helyzetén;, közepes hiba: -0,3 p. levonás minden jelentős eltérés a tökéletes végrehajtástól, minden jelentős igazítás a kéz, láb, vagy test helyzetén; nagy hiba: -0,5 p. levonás minden nagy, vagy súlyos eltérés a tökéletes végrehajtástól, minden nagy, vagy súlyos igazítás a kéz, láb, vagy a test helyzetén. A gyakorlat végső pontszámát a technikai és kiviteli hibák együttesen adják, ezek a hibák lehetnek:: Valamint nagyon nagy hibák, mint például esések, segítségadás, melyek -1,0 p-al büntetendők és az elemet sem fogadja el a zsűri! 2

22 5/1 A gyakorlatok értékelése (folytatás)) Esés: leesés a szerről, vagy szerre eséskor, vagy eleséskor 1,0 p. a levonás. Esésnél a rontott elem megismételhető a beszá- mítás céljából, kivéve a leugrást, (befejező ugrást), és a szekrényugrást. Segítségadás: az elem végrehajtásában a segítségnyújtásért 1,0 p-ot és a segített elem miatt is 1,0 pontot kell levonni. (kivéve a szekrényugrást, mert az, ebben az esetben 0,0 pontot ér.) 22 3

23 5/2 Az előírt gyakorlatokra vonatkozó szabályok A gyakorlatok részeiben és egészében is megfordítha- tók, abban az esetben, ha az betoldást nem igényel. Betoldásért a levonás az általános szabályok szerint (0,1 – 0,3 p. ), attól függően, hogy mennyire köny- nyíti meg a következő elemet. A gyakorlatok kiinduló értéke fiúknál: 9,8 pont, Leányoknál: 10,0 pont. Fiúknál +0,2 jutalompont adható, ha hibátlan, illet- ve a korcsoportját meghaladó színvonalú gyakorla- tot mutat be a versenyző. (virtuóz végrehajtás) 4

24 24 6/1 Általános levonások kiviteli hibákért fiúknál

25 25 6/1 levonások kiviteli hibákért (folytatás ) fiúknál 5

26 26 6/1 levonások technikai hibákért fiúknál 6

27 Kicsi -0,1 Közepes -0,3 Nagy -0,5 Karhajlítások, lábhajlítások, lábnyitások+++ Térd v. lábterpesztés+≥ vállsz. Az elem magasságának elégtelensége++ Nem egyértelmű helyzetek (zsugor, bicska, nyújtott) ++ Lábfej feszítésének hiánya+ Elégtelen lábnyitás++ Leérkezés közel a szerhez++ Felesleges karmozgás+ egyensúlyvesztés++ Ellépés, kis szökkenés+ Nagy ellépés, szökkenés≥ vállsz. 6/2. Általános levonások (kiviteli és technikai hibák) leányoknál

28 Kicsi -0,1 Közepes -0,3 Nagy -0,5 Szer, szőnyeg érintése (súrolása)+ Támasz a szőnyegen, szeren 1 v. 2 kézzel-1,0 p Szőnyegre esés (csípőre, térdre)-1,0 p Szerre, v. szernek esés-1,0 p Nem lábra érkezés-1,0 p Segítségnyújtás (elemértékből is -1,0 p)-1,0 p és-1,0 p Tartásos elem időtartama nincs 2 mp.+ Nem tartja meg Betoldás (esetenként)++ Egyéb kiviteli és technikai hiba+++ 6/2. Általános levonások (kiviteli és technikai hibák) leányoknál (folytatás) 7

29 29 • Versenyeinken a legmagasabb pontszámot elért csapat az első, illetve a csökkenő pontszámnak megfelelően a második, harmadik …stb. helyezettek a versenyben. •a versenykiírás meghatározza a szerek számát, esetleg a csapat létszámot is. A diákolimpia versenyrendszerében a csapatok lét- száma hat fő, ebből szerenként a legjobb öt pontszám adja a csa- pat végeredményét. Ennek megfelelően, ha 3 szeren rendezünk versenyt, akkor 3x5, ha 6 szeren, akkor a 6x5 gyakorlat érvényes pontszámát adjuk össze. 7. Eredményszámítás • Azonos pontszám esetén holtverseny van. Az azonos pontszámot elért csapatok, azonos helyezést érnek el. • Feljutásos rendszerben – holtverseny esetén – a továbbjutást el kell dönteni! Ebben az estben a csapat összes versenyzőinek, (6 fő), érvényes pontszámát kell figyelembe venni. A magasabb pontszá- mot elért csapat a továbbjutó. Ha ez is egyenlő, akkor mind a kettő csapat tovább jut. (ettől eltérő is lehet a versenykiírás.)

30 8. A szerekre vonatkozó (speciális) fiú és leány versenyszabályok 8/1. ugrás (fiú-leány) 8/2. talaj (fiú-leány) 8/3. fm. korlát (leány) 8/4. gerenda (leány) 8/5. kápásló (fiú) 8/6. gyűrű (fiú) 8/7. korlát (fiú) 8/8. nyújtó (fiú)

31 Az ugrások nekifutással és páros lábról elugrással az ugródeszkáról kezdődnek, majd folytatódnak, rövid kétkezes támaszfázissal az ugrószeren. A második ívben, (a kétkezes rövid támasz után), a különböző ugrásoknak megfelelően történhetnek fordulatok, terpesztések stb. A csapatversenyek során ugrásban a versenyzők két kísérletet tehetnek (általában), amelyek közül a jobbik ugrás jelenti az érvényes pontszámot. A tornász első lépésével kezdődik az ugrás, de az értékelése akkor kezdődik, amikor a tornász lába az ugródeszkát érinti! 8/1. ugrás

32 32 A csapatversenyeken az ugrószer és annak magassága:

33 magasság max. - 23 cm. az ugródeszka méretei, fiú és leány versenyeken: A csapatversenyek során minden korosztályban és nemben az ugrószer : szekrény szélesség - 60 cm. hossza – 120 cm.

34 Az ugrás fázisai első ívmásodik ívtámasztalajfogás

35 lebegőtámasz nélkül fiú: 8,8- ból indul fiú: 8,8- ból indul vízszintes lebegőtámasz fiú: 9,3-ból indul fiú: 9,3-ból indul A lebeg ő támasz fokozatai Lány: 9,5-ból indul lány: 10,0-ból indul lány: 10,0-ból indul lány: 9,0-ből indul Vízszintes feletti lebegőtámasz fiú: 9,8-ból indul fiú: 9,8-ból indul

36 Az els ő és második ív értékelése fiúknál: 36 lebegőtámasz nélkül: 8,8 vízszintes feletti lebegőtámasz : 9,8 vízszintes feletti lebegőtámasz : 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,2 9,1 9,0 8,9 80 cm nincs emelkedés: -0,3-ig nincs emelkedés: -0,3-ig nincs nyitás: -0,3-ig nincs nyitás: -0,3-ig belülre érkezés: -0,3 belülre érkezés: -0,3 vízszintes vízszintes lebegőtámasz : 9,3 lebegőtámasz : 9,3

37 37 Az els ő és második ív értékelése leányoknál: lebegőtámasz nélkül: 9,0 vízszintes feletti lebegőtámasz: 10,0 vízszintes feletti lebegőtámasz: 10,0 9,9 9,8 9,7 9,6 9,4 9,3 9,2 9,1 80 cm nincs emelkedés: -0,3-ig nincs emelkedés: -0,3-ig nincs nyitás: -0,3-ig nincs nyitás: -0,3-ig belülre érkezés: -0,3 belülre érkezés: -0,3 vízszintes vízszintes lebegőtámasz: 9,5 lebegőtámasz: 9,5

38 Az ugrásra jellemző speciális hibák fiúknál - leányoknál :

39 Az ugrásra jellemző speciális hibák: Ha a tornász 2x nekifut, de az ugrást egyszer sem hajtja végre, (magát az ugrást nem kezdi el), akkor tehet egy harmadik kísérletet. A harmadik kísérlet miatt levonás nincs! ( folytatás ) 8

40 8/2. talaj (4x12 m.) A gyakorlatot kijelölt területen kell bemutatni, melyet vonalak öveznek. Amennyiben megfelelő nagyságú terület áll rendelkezésre, a tornász nem hagyhatja el azt. A vonalra ráléphet, de kilépés esetén levonás- sal büntetik a tornászt. (lásd táblázat) A vezetőbíró meghatározhatja a gyakorlat kezdésének helyét. Fiúknál a gyakorlat a tornász lábának első mozdulatával kezdődik! Lányoknál a gyakorlat értékelése a tornász első mozdulatával kezdődik, és a gyakorlat befejezéseként végrehajtott utolsó pozíció elfoglalásával ér véget. Zenekíséret: (lányoknál) nem kötelező, de ajánlott. A zenei kíséret lehet zenekari, zongora vagy egyéb hangszer, de a zenében énekhangnem lehetséges. Előfordulása esetén a vezetőbíró először csak figyelmeztet, majd 1,0 pont levonással bünteti a tornászt, melyet az adott gyakorlat végső pontszámából kell levonni. (Az emberi hang, beszéd nélkül felhasználható, pl.: zümmögés, szó nélküli voká- lozás, fütyülés, hangutánzó szavak.)

41 A talajgyakorlatokra jellemző speciális hibák fiúknál leányoknál 9

42 8/3. Felemáskorlát csak az V-VI. kcs. számára • A női korlát – felemáskorlát – két különböző magasságban elhelyezett ( 246 és 166 cm ), oszlopokon álló karfákat jelent, melyeket négy irányból hevederekkel rögzítenek, és amelyek egymástól való távolsága (a két karfa) meghatározott értékig (max. 180 cm) állítható. Diákversenyeken a legkisebb távol- ságra állítják. • Mozgásanyaga: lendületi elemek, fordulatok, át- fel- és le- lendülések, forgások, szökkenések stb. • A gyakorlatok értékelése a szőnyegről, vagy a deszkáról történő elugrással kezdődik.

43 A korlát gyakorlatokra jellemző speciális hibák: 10

44 8/4. gerenda • 5 m hosszú és 10x16 cm átmérőjű, kettő tartóoszlopon lévő, puha anyaggal bevont tornaszer, melynek magassága szabályozható. A csapatversenyek során 100 cm. a gerenda magassága, melyet a talajtól kell mérni. • Gyakorlatanyaga a talaj gyakorlatok mozgásanyagával megegyező, azok „egyszerűbb” elemeit tartalmazza. • A gyakorlatok értékelése a szőnyegről, vagy a deszkáról történő elugrással kezdődik.

45 A gerenda gyakorlatokra jellemző speciális hibák: 11

46 8/5. kápásló magasság: 115 cm a szőnyeg tetejétől a kápáslovon végzett gyakorlatot ingalendületek és körlendületek különböző típusai jellemzik. Az előírt gyakorlat körlendületeket nem tartalmaz. Minden elemet lendületből és a gyakorlat legcsekélyebb megszakítása nélkül kell végre- hajtani. A gyakorlatot zárt lábbal kell megkezdeni, de egy közelítő lépés vagy szökkenés megengedett. A gyakorlat értékelése akkor kezdődik, amikor a tornász lába elhagyja a talajt.

47 A kápásló gyakorlatokra jellemző speciális hibák 12

48 8/6. gyűrű 48 A nemzetközi szabályban a gyűrű magassága 260 cm a szőnyeg tetejétől számítva. Természetesen ezt a diákversenyeken nem kell figyelembe venni. A javasolt megoldás az, hogy annyi szőnyeget teszünk a gyűrű alá, amennyi a korosztálynak megfelelő (a testmagasságot kell figyelembe venni). Nem számít plusz szőnyeghasználatnak. A szer jellegzetességét figyelembe véve, a szabályok megen- gedik, hogy a versenyzőt a csapat vezetője feltegye és meg- állítsa. Az értékelés, a talaj elhagyása után, az első mozdulattal kezdődik.

49 A gyűrű gyakorlatokra jellemző speciális hibák: 49 13

50 8/7. korlát 50 magasság: 200 cm a szőnyeg tetejétől. Diákolimpián 170 cm. Túlnyomórészt lendületi elemekből áll, melyek különböző függő, támasz helyzetek folyamatos átmeneteként hajtanak végre a tornászok. Ugródeszka használata megengedett. A szer magassága csak az Elnök engedélyével változtatható. A gyakorlatot a tornász álló helyzetből, vagy rövid nekifutással kezdi. A gyakorlat értékelése akkor kezdődik, amikor a tornász lába elhagyja a talajt.

51 A korlát gyakorlatokra jellemző speciális hibák 51

52 8/.8 nyújtó 52 magasság: 260 cm a szőnyeg tetejétől mérve. A nyújtó gyakorlatok kizárólag lendületi elemeket tartalmaznak. A tornász zárt lábbal, alapállásból, vagy néhány lépés nekifutás- ból, páros láb elugrással ugrik fel a szerre. A felugráshoz segítséget is igénybe vehet a versenyző. A gyakorlat értékelése, akkor kezdődik, amikor a tornász lába elhagyja a talajt.

53 A nyújtó gyakorlatokra jellemző speciális hibák 53 14

54 9. Egyéni Összetett Bajnokság a „FIG szabályok”, és a „Diákolimpia Torna Versenyszabályai” érvényesek. A gyakorlatok olyan elemeket is tartalmazhatnak, melyek nincsenek a FIG kódban. Ezek értéknélküli elemek, melyek az elemszám- követelményt teljesítik, de pontot nem kapnak. Jelölésük: Z (zéro), értékük: 0,0 pont. A szerenkénti bajnokságban csak azokat a versenyző- zőket értékeljük akik az összetett verseny valamennyi versenyszámában részt vettek, és az összetett verseny- ben elérték a 7,0 pontos átlagot!

55 A FIG törölte az un. „direkt”, vagy közvetlen ugrásokat. A diák versenyek egyéni bajnokságában, ezek az ugrá- sok, természetesen megmaradtak. 1 guggoló-átugrás 1,0 2 terpeszátugrás 1,2 3 bicskaátugrás 1,5 4 csukaátugrás 1,8 számuk és értékük:

56 I-II. kcs.III-IV kcs.V-VI kcs. ugrószer 110 cm. ugrószer 120, vagy 135 cm ugrószer 135 cm I-II. kcs.III-IV kcs.V-VI kcs. ugrószer 125 cm. 2 ugródeszka használható! ugrószer 125, ugrószer 125 cm 120 cm. leányok fiúk Szerek és méreteik

57 A legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p-ból, 3 vagy kevesebb elemnél 7,0 p-ból értékel az „E” zsűri; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4 ; (Z– 0,0); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - elemcsoportot nem kell figyelembe venni (nem jár jutalompont ); - elemkapcsolatért nem jár jutalompont; - fél közlendületek nem büntetendőek; ugrás: 1 ugrás van, a szaltós ugrások 0,2 jutalompontot kapnak. az ugrószer magassága 110 cm. Fiú verseny követelménye I-II. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége:

58 A legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p-ból, 3 vagy kevesebb elemnél 7,0 p-ból értékel az „E” zsűri; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; (Z-0,0); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; -1-4 elemcsoportért jár a jutalompont, (kivéve a Z értékű elem); - 5. elemcsoport (leugrás): A-0,1; B-0,3; C-0,5 pontot kap; - elemkapcsolatért nem jár jutalompont; -fél közlendületek nem büntetendőek; ugrás: 1 ugrás van, a szaltós ugrások 0,2 jutalompontot kapnak, (választható a 120, vagy 135 cm-es ugrószer magasság). Fiú verseny követelménye III-IV. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége:

59 Fiú verseny követelménye V-VI. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: A legjobb 7 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 5 elemnél 8,0 p-ból, 4 vagy kevesebb elemnél 7,0 p-ból értékel az „E” zsűri; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; E – 0,5; (Z-0,0); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - 1-4 elemcsoportért jár a jutalompont, (kivéve a Z értékű elem); - 5. elemcsoport (leugrás): A-0,1; B-0,3; C-0,5 pontot kap; -elemkapcsolatért jár a jutalompont (FIG junior szabály szerint); ugrás: 1 ugrás van, a szaltós ugrások 0,2 jutalompontot kapnak, az ugrószer magassága 135 cm.

60 Leány verseny követelménye I-II. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: a legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p., 3 vagy kevesebb elemnél; 7,0 p. a kiinduló „E” érték; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; (Z – 0,0 pont); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; -kompoziciós követelményt nem kell figyelembe venni (nem jár érte jutalompont); -elemkapcsolatért nem jár jutalompont; - ugrás: kettő ugródeszka használható; - 2 ugrást kell bemutatni, (lehet azonos is), a két ugrás átlaga adja a végeredményt.

61 a gyakorlatok anyagerőssége: - a legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); - elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p., 3 vagy kevesebb elemnél 7,0 p. a kiinduló „E” érték; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; (Z – 0,0 pont); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - elemkapcsolatért nem jár jutalompont; -1-4 kompoziciós követelményért jár a jutalompont, kivéve a Z érté- kü elem esetén; - 5. kompoziciós követelményért (leugrás): B-0,3; C-0,5 pontot kap; 2 ugrást kell bemutatni, (lehet azonos is), a két ugrás átlaga adja a végeredményt. Leány verseny követelménye III-IV. kcs. Versenyszámok:

62 Leány verseny követelménye V-VI. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: a legjobb 7 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 5 elemnél 8,0 p., 4 vagy kevesebb elemnél 7,0 p. a kiinduló „E” érték; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; E – 0,5; (Z – 0,0 pont); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - elemkapcsolatért jár a jutalompont (FIG junior szabály szerint); -1-4 kompoziciós követelményért jár a jutalompont, kivéve a Z érté- kü elem esetén; - 5.kompoziciós követelményért (leugrás): B-0,3; C-0,5 pontot kap; 2 ugrást kell bemutatni (lehet azonos is), a két ugrás átlaga adja a végeredményt.

63 Vége! Mellékletek magyarázat - értelmezés (vetítésnél kattints a nyílra, vagy a piktogramra)


Letölteni ppt "Versenyszabályai Összeállította: Keszthelyi Rudolf 1 torna szakág vezető Diákolimpia torna 2013 - 16 - ig. FIÚ és LEÁNY."

Hasonló előadás


Google Hirdetések