Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az agrár- és vidékfejlesztési támogatások helyzetéről Bori Tamás elnökhelyettes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2010. február 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az agrár- és vidékfejlesztési támogatások helyzetéről Bori Tamás elnökhelyettes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2010. február 26."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az agrár- és vidékfejlesztési támogatások helyzetéről Bori Tamás elnökhelyettes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal február 26.

2 MVH kifizetései Év Kifizetett összeg (Ft) évi kifizetések évi kifizetések évi kifizetések évi kifizetések évi EMVA kifizetések évi kifizetések évi EMVA kifizetések évi kifizetések évi EMVA kifizetések február 18-ig kifizetett összeg

3 terv I. tengely II. tengely III. tengely IV. tengely TS ÖSSZES KUM.ÖSSZEG

4 I. tengelyII. tengelyIII. tengelyIV. tengelyTS Ö SSZESEN KERET LEK Ö T É S KIFIZET É S

5 I.tengely III. tengelyIV. tengelyTS Ö SSZESEN KERET LEK Ö T É S SZABAD KERET

6 Főbb EMVA jogcímek I. Jogcím megnevezése Támogatott támogatási kérelmek száma (db) Jóváhagyott támogatási kérelmek támogatási igénye (e Ft) Kifizetett támogatás (e Ft) Kifizetett előleg ö sszege (e Ft) I. Tengely főbb jogcímei ö sszesen Á llattart ó telepek korszerűs í t é se - tr á gyakezel é s ( Á TK-1) Á llattart ó telepek korszerűs í t é se - komplex ( Á TK-2) Á llattart ó telepek korszerűs í t é se - komplex ( Á TK-3) 0000 Ö n á ll ó, é p í t é ssel nem j á r ó g é pek, technol ó giai berendez é sek beszerz é se (G É P1) Ö n á ll ó, é p í t é ssel nem j á r ó g é pek, technol ó giai berendez é sek beszerz é se (G É P2)

7 Főbb EMVA jogcímek II. Jogcím megnevezése Támogatott támogatási kérelmek száma (db) Jóváhagyott kérelmek támogatási igénye (e Ft) Kifizetett támogatás (e Ft) Kifizetett előleg összege (e Ft) Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés) Kertészet korszerűsítése Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító) Az öntözés, a melioráció, a területi vízgazdálkodás üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP 1) Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP 2)0000

8 Főbb EMVA jogcímek III. Jogcím megnevezése Kedvezőtlen adottságú területekNatura 2000 gyep 2008-ban beérkezett kifizetett kérelem 2009-ben beérkezett kifizetett kérelem 2008-ban beérkezett kifizetett kérelem 2009-ben beérkezett kifizetett kérelem II. Tengely főbb jogcímei Jóváhagyott kérelmek Kifizetett/jóváhagyott kérelmek (db) Kifizetett összeg (Ft)

9 Főbb EMVA jogcímek IV. Jogcím megnevezése Beérkezett/ iktatott kérelmek (db) Kérelem alapján számított támogatási igény (e Ft) Rögzített kérelmek (db) Előzetesen jóváhagyott (db) Előzetesen elutasított (db) Hiánypótlás alatt (db) Fiatal gazda (2009. évi kérelmek)

10 Mezőgazdasági területek erdősítése – évi kérelmek kifizetése: február 24-ig NVT MgTeEMVA MgTe Beérkezett kérelmek száma (db) Kifizetett kérelmek száma (db) Kifizetett összeg (Ft)

11 Főbb EMVA jogcímek V. Jogcím megnevezése Támogatott támogatási kérelmek száma (db) Jóváhagyott kérelmek támogatási igénye (e Ft) Kifizetett támogatás (e Ft) Kifizetett előleg összege (e Ft) III. Tengely főbb jogcímei összesen A készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás (Tanyabusz) Falufejlesztés Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turizmus Vidéki örökség védelme

12 Főbb EMVA jogcímek VI. Jogcím megnevezése Támogatott támogatási kérelmek száma (db) Jóváhagyott kérelmek támogatási igénye (e Ft) Kifizetett támogatás (e Ft) Kifizetett előleg összege (e Ft) IV. Tengely főbb jogcímek összesen HVK és a LEADER helyi akciócsoportok LEADER0000

13 EMVA prioritások

14 Folyamatban lévő ÚMVP jogcímek I.Összes beérkezett támogatási kérelem El nem bírált kérelmek forrásigénye (e Ft) Nemzeti Diverzifikációs Program Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) Gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások (IKSZT) Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK III.)

15 Folyamatban lévő ÚMVP jogcímek II.Összes beérkezett támogatási kérelem El nem bírált kérelmek forrásigénye (e Ft) Kertészet korszerűsítése 280na. Nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek támogatása Öntözés, melioráció Mezőgazdasági utak fejlesztése LEADER Falumegújítás és-fejlesztés Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

16 Folyamatban lévő ÚMVP jogcímek III.Összes beérkezett támogatási kérelem El nem bírált kérelmek forrásigénye (e Ft) Termelői csoportok támogatása Erdészeti potenciál helyre állítására nyújtandó támogatás Erdő környezetvédelmi intézkedések Nem termelő gazdasági beruházások erdőterületen Turisztikai tevékenység ösztönzése Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése Nem termelő mezőgazdasági beruházások

17 Nemzeti Diverzifikációs Program

18 Nemzeti diverzifikációs program keretében beérkezett kérelmek megoszlása Melyik cukorgyárhoz tartozó térségből Beérkezett kérelmek száma (db) Összes kalkulált bruttó támogatási összeg (Mrd Ft) Túligénylés mértéke Kaba 61516, 612,5-szeres Petőháza 88223, 409-szeres Szerencs 75619,813,5-szeres Szolnok 77719, 897, 5-szeres Térség nincs megadva 230,41 Σ305380, 124,5-szeres

19 Fejlesztési folyamatról – egy EMVA jogcím folyamata

20

21  Minden buborék külön tevékenységet jelent  Minden tevékenység külön specifikációt igényel  A GÉP jogcím egyetlen tevékenységének specifikációja több, mint 20 oldal.  A GÉP jogcím specifkációjának dokumentációja több száz oldal.  A specifikáció készítése NEM informatikai feladat, azt az MVH-nak kell elkészíteni

22 A Specifikáció •Minden tevékenységben minden egyes feltételhez pontosan meg kell határozni a szoftver működését, a lehetséges kimeneteket •Minden kimenetet le kell zárni •GÉP jogcím esetében 75 db feltételhez kapcsolódóan nagyságrendileg 300 ellenőrzést kell ehhez hasonlóan specifikálni Munkaügyi szabályok megsértésének következménye – Ellenőrzés 14 Ellenőrzés1 leírása: kitöltése kötelező, ha D923a=megsértette, ha Ell502 üres ÉS $, akkor Hiba: Hibaszöveg: a mező kitöltése kötelező Hibasúly: S1 Ügyintézői hiba: (Igen) Hibakód: 112 Ellenőrzés2 leírása HP előtt: megfelelő, ha Ell502=támogatható, ha Ell502=hiánypótlást igénylő, akkor hiba: Hiba: Hibaszöveg: munkaügyi szabályok megsértése miatt HP-ra van szükség Hibasúly: S2 Ügyintézői hiba: (Nem) Hibakód: 108 Ellenőrzés3 leírása HP után: ha Ell502=hiánypótlást igénylő, akkor hiba: Hiba: Hibaszöveg: munkaügyi szabályok megsértése miatt HP nem lehetséges Hibasúly: S1 Ügyintézői hiba: (Igen) Hibakód: 109

23 Egy módosítás kihatása a folyamatra (ÁTKI. + Gép) •Péda (1): „A gépbeszerzési tevékenységre igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a gép számlával igazolt beszerzési árának, de legfeljebb a gépkatalógus szerinti referenciaár 40 %- át” –A mondatból kikerült a „nem haladhatja meg” kifejezés –Egy tevékenységet kellett újra specifikálni (összegszámítás)

24 Egy módosítás kihatása a folyamatra (ÁTK I.) •Példa (2) „Jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai” –Teljesen új feltételként jelentkezett a benyújtási időszak közepén –Két tevékenységet kellett újra specifikálni

25 Egy módosítás kihatása a folyamatra (ÁTK I.) •Példa (3): Biogáz 4 elemének „State aid” szerinti támogathatósága (augusztus 24- én visszamenőleg az első körre is) –Teljesen új feltétel –4 tevékenység specifikációjának módosítása, adatszerkezet és keretrendszer módosítás

26 A Példa (1.) miatt újra kellett specifikálni, programozni, tesztelni a támogatási összeg számítást Egy módosítás hatással lehet az összes azt követő tevékenységre is, azokat is részben vagy egészben újra kell specifikálni és programozni

27 Módosítások kihatása az MVH-ra és az ügyintézésre •Erőforrástöbbletet követel a fejlesztéstől •Munkafolyamat újbóli elvégzéséhez vezet az ügyintézésben •Növeli a hibalehetőségeket, az „élesüzemi” telepítések elronthatnak más funkciókat is – hatalmas a kockázta már a lépcsőzetes fejlesztésnek is •Sokkal nagyobb tesztelési erőforrást kíván a fentiek miatt •Felborítja az erőforrás-tervezést

28 Az NVT és az ÚMVP Agrár- környezetgazdálkodási intézkedések

29 NVT és ÚMVP AKG megoszlása területmegoszlásforrásmegoszlás NVTÚMVPNVTÚMVP Horizontális cp-k92%77,8%87,8%74,8% Zonális cp-k8%22,2%12,2%25,2% Szántóföldi cp-k74,0%57,6%73,6%55,9% Gyepgazdálkodási cp-k20,6%34.0%12,8%21,4% Ültetvényes cp-k3,1%7,3%10,2%22,3% Vizes élőhely cp-k2,3%1,1%3,4%0,4%

30 NVT és ÚMVP AKG keretek összehasonlítása NVT AKG Teljes keretΣ Szántó célprogram keret 44 mrd FtKb. 33 Mrd Ft ÚMVP AKG Teljes keretΣ Szántó célprogram keret 66 mrd FtKb. 34 Mrd Ft

31 NVT és ÚMVP AKG keretek összehasonlítása NVT AKG Teljes keretSzántóföldi célprogram-keret Jóváhagyott Szántóföldi cp. terület 44 mrd Ft Kb. 33 Mrd Ft ( Alap+Int. : 29 Mrd) ha ( ha) ÚMVP AKG Teljes keretSzántóföldi célprogram-keret Jóváhagyott Szántóföldi cp. terület 66 mrd Ft34 Mrd (Integrált sz.: 23,9 Mrd) ha ( ha)

32 ÚMVP AKG – Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Ig é nyelt ter ü let (ha) Igényelt kérelem (db) T á mogatott ter ü let (ha) Támogatott kérelem (db) Összesen , , Bács-Kiskun megye , , Baranya megye , , Békés megye , , Borsod megye , , Csongrád megye , , 2662 Fejér megye , , 1385 Főváros és Pest megye , , 8283 Győr-Moson-Sopron megye , , 7872 Hajdú-Bihar megye , , 62329

33 ÚMVP AKG – Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Ig é nyelt ter ü let (ha) Igényelt kérelem (db) T á mogatott ter ü let (ha) Támogatott kérelem (db) Összesen , , Heves megye , , 3974 Jász-Nagykun-Szolnok megye , , Komárom-Esztergom megye , , 8616 Nógrád megye , , 9547 Somogy megye , , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye , , Tolna megye , , 4356 Vas megye , , 1337 Veszprém megye , , 9889 Zala megye , , 73137

34 ÚMVP AKG Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Összes gyepgazdálkodási és telepítési célprogram Összesen , ,14 Bács-Kiskun megye , ,71 Baranya megye , ,72 Békés megye , ,2 Borsod megye , ,2 Csongrád megye , ,07 Fejér megye , ,28 Főváros és Pest megye , ,95 Győr-Moson-Sopron megye , ,84 Hajdú-Bihar megye , ,44

35 ÚMVP AKG Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Összes gyepgazdálkodási és telepítési célprogram Összesen , ,14 Heves megye 9 962, ,11 Jász-Nagykun-Szolnok megye , ,45 Komárom-Esztergom megye 7 827, ,87 Nógrád megye 8 560, ,44 Somogy megye , ,64 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye , ,14 Tolna megye , ,33 Vas megye , ,31 Veszprém megye , ,49 Zala megye , ,95

36 Integ. szántó jóváhagyott terület Összes Integ. Szántó terület TerületHa% % < 5 ha500,240,1% 4 118,920,3% 5 – 10 ha1 590,990,3%14 890,590,9% 10 – 50 ha24 620,984,3% ,4911% 50 – 100 ha32 879,045,8% ,14 10,1% 100 – 200 ha ,849,3% ,8313,5% 200 – ha ,9029,0% ,4632,6% > ha ,3751,2% ,1931,8 Összesen ,36100 % ,62100 %

37 Integ. szántó jóváhagyott kérelemszám SAPS TerületDarab% % < 5 ha1545,8% ,3% 5 – 10 ha2118,1% ,7% 10 – 50 ha93535,3% ,1% 50 – 100 ha45617,2%7 3074,1% 100 – 200 ha36613,8%4 2982,4% 200 – ha 37614,2%3 3901,9% > ha1495,6%6370,3% Összesen % %

38 Integ. szántó jóváhagyott kérelemszám SAPS TerületHa% % < 5 ha500,240,1% ,14,13% 5 – 10 ha1 590,990,3% ,44,97% 10 – 50 ha24 620,984,3% ,7318,75% 50 – 100 ha32 879,045,8% ,9 10,18% 100 – 200 ha ,849,3% ,111,91% 200 – ha ,9029,0% ,4623,93% > ha ,3751,2% ,13% Összesen ,36100 % %

39 ÚMVP AKG Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Összes gyepgazdálkodási és telepítési célprogram Összesen , ,14 Bács-Kiskun megye , ,71 Baranya megye , ,72 Békés megye , ,2 Borsod megye , ,2 Csongrád megye , ,07 Fejér megye , ,28 Főváros és Pest megye , ,95 Győr-Moson-Sopron megye , ,84 Hajdú-Bihar megye , ,44

40 ÚMVP AKG Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Összes gyepgazdálkodási és telepítési célprogram Összesen , ,14 Heves megye 9 962, ,11 Jász-Nagykun-Szolnok megye , ,45 Komárom-Esztergom megye 7 827, ,87 Nógrád megye 8 560, ,44 Somogy megye , ,64 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye , ,14 Tolna megye , ,33 Vas megye , ,31 Veszprém megye , ,49 Zala megye , ,95

41 ÚMVP AKG Integrált szántóföldi célprogram: jóváhagyott kérelem Támogatott% Natura 2000terület (ha) % Nitrátérzékenyterület (ha) % Hátrányos település kérelem (db) % NVT AKG ( ) kérelem (db) % Állattartókkérelem (db) % Felsőfokú végzettség kérelem (db) % TCS/TÉSZ tagkérelem (db) %

42 Aktualitások

43 SAPS Boríték (HUF) Maximum fajlagos támogatás (132/2009 FVM rendelet)(HUF) ,6 Visszaosztási ráta0,9821 Kalkulált fajlagos támogatás: Ft SAPS előlegfizetés • Összes kérelem: db • Megkezdése: október 21. • Teljesített kifizetés: milliárd Ft • Kifizetésre került december 31-ig: db

44 2008. és évi SAPS és AKG kifizetések összehasonlítása I évi SAPS2008. évi AKG Kifizetett összeg december 31-ig ( Mrd Ft) Teljes keret %-a 70 %60 % Kifizetett darabszám december 31-ig (db) Kifizetett kérelmek aránya az összes jóváhagyotthoz (%) 88 %75 % évi SAPS2009. évi AKG Kifizetett összeg december 31-ig (Mrd Ft) 18214,2 Teljes keret %-a 88 %36 % Kifizetett darabszám december 31-ig (Ft) Kifizetett kérelmek aránya az összes jóváhagyotthoz (%) 87 %40 %

45 2008. és évi SAPS és AKG kifizetések összehasonlítása II évi SAPS2008. évi AKG Kifizetett összeg február 28-ig (Mrd Ft) Teljes keret %-a 92,5 %80 % Kifizetett darabszám február 28-ig (db) Kifizetett kérelmek aránya az összes jóváhagyotthoz (%) 90,5 %85 % Kifizetett összeg március 31-ig (Mrd Ft) 15334, évi SAPS2009. évi AKG Kifizetett összeg február 18-ig (Mrd Ft) Teljes keret %-a 90 %43 % Kifizetett darabszám február 18-ig (db) Kifizetett kérelmek aránya az összes jóváhagyotthoz (%) 95,5 %52 %

46 Főbb kategóriák I. SAPS Vis maior EK Egybeművelésből kilépő szemlék kezelése Szemlés változásvezetési kérelmek Egyéb iratok kérelmek D10 Főbb kategóriák II. AKG AKG Vis Maior Helyszíni ellenőrzések kezelése (Más jogcímben ellenőrzött, KM ellenőrzött, AKG ellenőrzött) Kifizetésre váró főbb csoportok – évi SAPS és AKG

47 Top-Up I. Teljesített főbb Top-Up kifizetések február 25-ig JogcímÖsszeg (Ft) A teljes kerethez viszonyított arány %-ban Anyajuh (termeléshez kötött) % Anyajuh de minimis % Anyajuh kiegészítő (termeléstől elválasztott) % Anyatehén (termeléstől elválasztott) % Szarvasmarha ext. Támogatás (termeléstől elválasztott) % Összesen

48 Top-Up II. Teljesített főbb Top-Up kifizetések február 25-ig JogcímÖsszeg (Ft) A teljes kerethez viszonyított arány %-ban Húsmarha (termeléstől elválasztott) % Tej (termeléstől elválasztott) % Összesen

49 Várható Top-Up kifizetések ütemezése márciusától ● Burley termeléshez kötött és elválasztott ● Virginia termeléshez kötött és elválasztott ● Rizs termeléshez kötött és elválasztott ● Héjas

50 Mezőgazdasági területek erdősítése – évi kérelmek kifizetése: február 24-ig NVT MgTeEMVA MgTe Beérkezett kérelmek száma (db) Kifizetett kérelmek száma (db) Kifizetett összeg (Ft)

51 • Összes beérkezett kérelem db; • Ebből jóváhagyott db; • Jóváhagyott igény 25,531 milliárd Ft; • Rendelkezésre álló forrás 5,228 milliárd Ft; • Az arányos visszaosztás következtében a jóváhagyott összegnek a 20,47%-át kapják meg az igénylők; • A kárenyhítő juttatásról szóló döntések postázására és a kárenyhítő juttatás iránti igények kifizetésére március 15-ig kerül sor. Kárenyhítés

52 ÚMVP IV. tengely (LEADER) pályázatok 2009-ben jelent meg a vonatkozó jogcímrendelet, - 122/2009 (IX.17) FVM rendelet - valamint a pályázati felhívás és HPME-katalógus (1 006 célterület). 7 jogcímre lehetett pályázni október 1. - november 16. között az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre: LEADER közösségi célú fejlesztés LEADER vállalkozási alapú fejlesztés LEADER rendezvény LEADER képzés LEADER térségen belüli együttműködés LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés LEADER tervek és tanulmányok

53 Jogcím megnevezése Benyújtott támogatási kérelem (db) Beérkezett TK alapján igényelt összeg (e Ft) Rögzített kérelmek száma (db) HACS teljesítési % jogcímenként Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése ,2 Turisztikai tevékenységek fejlesztése ,6 Falumegújítás- és fejlesztés ,3 Vidéki örökség megőrzése ,1 összesen ,7 ÚMVP III-as tengely HACS feladatok helyzete •A helyi akció csoportok delegálási megállapodás alapján ellátják az ÚMVP III-as tengely jogcímeire benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó adminisztrációs és kérelemkezelési feladatokat •A kérelmek rögzítését a HACS-ok óta végzik, a feladatellátás teljesítését az alábbi táblázat mutatja

54 ÚMVP IV. tengely (LEADER) pályázatok feldolgozottsági szintje régiós bontásban RégióBeérkezett pályázatok száma Hiánypótlásra vár Értékelés alattÉrtékelt Észak-Alföld Dél-Alföld Közép- Magyarország Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Nyugat- Dunántúl Észak- Magyarország Összesen

55 Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!  – megújult honlap  1/ és 1/  1385 Budapest 62. Pf.: 867


Letölteni ppt "Tájékoztató az agrár- és vidékfejlesztési támogatások helyzetéről Bori Tamás elnökhelyettes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2010. február 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések