Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzleti tervezés alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzleti tervezés alapjai"— Előadás másolata:

1 Az üzleti tervezés alapjai
Pető István Jászfényszaru ~ október 8.

2 „Ha nem tudod, melyik kikötőbe tartasz, semmilyen szél sem jó!”
Seneca

3 Tartalom Mi az üzleti terv? Az üzleti terv szerepe a vállalkozásban
A tervezés folyamata Tartalmi szempontok

4 Mi az üzleti terv? „A vállalkozás életében az üzleti terv egy lehetséges tervezési módszer, mely keretet ad a vállalkozás megfelelő, rövid és hosszabb távú stratégiájának kialakítására.” Vagyis egy meghatározott időtartamra (általában 3-5 év) vonatkoztatva leírja, hogy: milyen jelenleg a vállalkozás helyzete, milyen célokat tűz ki maga elé, hová akar eljutni, milyen erőforrások felhasználásával és hogyan akarja ezeket a célokat megvalósítani.

5 Az üzleti terv szerepe ~ Tévhitek ~
Az üzleti terv nem egy szükséges rossz! Az üzleti terv nem a banknak készül (bár van ilyen változata is)! Az üzleti terv nem táblázatok kitöltése! Az üzleti tervet nem készítheti el érdemben a vállalkozón vagy a vállalkozás vezetőjén kívül más! Az üzleti terv nem örök, időnként újra kell gondolni! Az üzleti tervben nem maga a terv a fontos, hanem a tervezés folyamata! Az üzleti terv nem ér semmit, ha nincs aki végrehajtsa!

6 Az üzleti terv szerepe ~ Kérdések ~
Életképes-e a vállalkozás illetve a szóban forgó fejlesztési ötlet? Hová kell/lehet eljutni az adott vállalkozói tevékenységgel? Milyen módszerekkel lehet megvalósítani a kitűzött cél(oka)t? Melyik megvalósítási mód a leginkább reális?

7 Az üzleti terv szerepe ~ Fő funkciók ~
A még kiforratlan fejlesztési, vállalkozási ötletek, induló vállalkozások megvalósít-hatóságának vizsgálata A vállalkozás teljesítményének időről-időre történő értékelése Új erőforrások bevonása vagy más előnyhöz való jutás elérése (pl. új tulajdonosok, bankok, kiemelt üzleti partnerek) A vállalkozásunk bemutatása

8 A tervezés folyamata (I.)
A vállalkozás környezete Mikro-környezet: A vállalat maga Beszállítók Vevők Versenytársak Partnerek Pénzintézetek Közvélemény Makro-környezet: Demográfiai környezet Gazdasági környezet Természeti környezet Technológiai környezet Társadalmi/kulturális környezet Politikai környezet

9 A tervezés folyamata (II.)
Célcsoport meghatározása Előzmények, helyzetelemzés Vállalkozási célok meghatározása Feltevések rögzítése Számszerűsítés Monitoring és ellenőrzési módszerek meghatározása A terv írásba foglalása és nyilvánosságra hozatala A terv végrehajtása A végrehajtás során monitoring illetve visszacsatolás

10 Tartalmi elemek Azonosító adatok és alapinformációk Összefoglalás
Az ágazat bemutatása A vállalkozás leírása Tevékenységi (termelési) terv Szervezeti terv Marketing terv Pénzügyi terv Kockázatbecslés (SWOT, érzékenységvizsgálat) Csatolt mellékletek

11 A tartalom súlypontjai
Célok Hangsúlyosabb részek Célközönség Tevékenységi körök kialakítása, módosítása, új ötletek, fejlesztési elképzelések MarketingT, TermelésiT, EredményT, jövedelmezőség Jelenlegi vezetés és üzlettársak Hatékonyabb operatív működés MarketingT, MűködésiT, PénzügyiT Jelenlegi vezetés és tulajdonosok Idegen forrás bevonása Teljes üzleti terv és hitelkérelmi pályázat Hitelezők, pénzintézetek Tevékenység változtatása új befektetők megnyerésével MarketingT, EredményT, PénzügyiT, SzervezetiT Új, potenciális befektetők, üzlettársak Partnerek tájékoztatása MarketingT, TermelésiT Vevők, szállítók

12 Tartalom ~ Alapadatok ~
Főként külső forrásszerzésnél lényeges, segíti az üzleti terv kezelését, nyilvántartását, elbírálását Fontosabb adattípusok: A vállalkozás neve, jogi formája A vállalkozás székhelye, elérhetőségei A vezető(k), képviselő(k) neve, elérhetősége Bankszámla-információk A vállalkozás azonosító (adószám, cégjegyzékszám, KSH-azonosító stb.)

13 Tartalom ~ Összefoglalás ~
Röviden (1-6 oldal) ismerteti a vállalkozást, a tevékenységi köröket, a célokat és a finanszírozást Az olvasónak megkönnyíti az üzleti terv értelmezését, előzetesen összefoglalja annak lényegét Egyes esetekben önállóan alkalmas a figyelem felhívására Csak a teljes terv elkészülte után írjuk meg!

14 Tartalom ~ Ágazati elemzés ~
Tartalmazza, hogy az ágazat milyen várható piaci terjedelmet, trendet, dinamikát „diktál” a vállalkozásnak, vagy másként A mikro- és makro-környezet elemzése, benne a vállalkozás helyének, szerepének körvonalazása. Fontos elemei: Piacszegmentálás (vevőcsoportokra bontás) A célpiac – vevőcsoport(ok) – kijelölése Versenyhelyzet elemzése Pozícionálás (versenytársaktól való megkülön-böztetés) [vö. Vállalkozás leírása]

15 Tartalom ~ Vállalkozás leírása ~
Tömör összefoglalás szükséges, a későbbiekben az egyes elemek még kifejthetők A következők kerüljenek bemutatásra: A vállalkozás története, aktuális „fejlődési szakasza”, profilja, termékei, helye a piacon A rendelkezésre álló anyagi (pl. telephely, gépek) és humán (munkatársak, szakképzetségük, tapasztalatuk) erőforrások A vállalkozás céljai (pl. piaci helyzet stabilizálása, bizonyos árbevétel-szint elérése, új termékek bevezetése, új piac meghódítása)

16 Tartalom ~ Termelési terv ~
A termékek (szolgáltatások) bemutatása: Fizikai leírás A vonzerő, egyediség bemutatása Fejlettségi szint jellemzése A termelési (szolgáltatási) folyamat leírása: A tevékenység folyamata Gép-, eszköz- és anyag- és humán erőforrás-igény A beszerzés – termelés – értékesítés ciklus időigénye Tényleges és potenciális beszállítók A tevékenység költségeinek várható alakulása

17 Tartalom ~ Szervezeti terv ~
A vállalkozás tulajdoni formája, a társasági szerződés (ha van) lényeges kikötései A szervezeti struktúra részletei (akár szervezeti ábrával is) – az információs-, tervezési- ellenőrzési- és érdekeltségi kapcsolatok Vezető tisztségviselők és fontos szakemberek bemutatása: szerepkörük, felelősségük, kompetenciáik

18 Tartalom ~ Marketing terv ~
A vállalkozásnak a piaci igényekhez való tudatos, folyamatos alkalmazását mutatja be Részei (marketing mix – 4P): Ár – price (elemzés, árképzés) Termék – product (minőség, termékváltozatok, csomagolás, előrejelzések) [vö. Termelési terv] Értékesítés – place (hogyan juthat a fogyasztó a termékhez) Reklám – promotion (értékesítés-növelő megoldások és azok várt hatása)

19 Tartalom ~ Pénzügyi terv ~
Az üzleti terv valamennyi elemét érintő, összefoglaló, szintetizáló egység Részei: Előzetes jövedelemterv: tervezett értékesítés és költségek, illetve az eezekből számítva a működés eredményessége Pénzforgalmi likviditás előrejelzés (cash-flow): Általában havi bontásban 1 évre kell kifejteni, hogy a vállalkozás minden időegységben (hónapban) ki tudja-e fizetni kötelezettségeit Nyitó mérleg: A vállalkozás vagyoni helyzetének bemutatása Fedezetszámítási és megtérülési mutatók: Az üzleti terv tárgyától függően más-más pénzügyi mutatókkal jellemezhető a vállalkozás vagy egy beruházás megvalósíthatósága, jövedelmezősége

20 Tartalom ~ Kockázatok ~
A vállalkozási tevékenység számos aspektusából fakadhat kockázat, pl. technológiai, értékesítési, környezeti, pénzügyi kockázatok. Ezekre (ha nem is külön fejezetben) mindenképpen ki kell térni. Számos elemző módszer közül legelterjedtebb a SWOT-analízis: Erősségek: befolyásolható tényezők, melyek vállalkozásunkat segítik, eredményességünket növelik Gyengeségek: javítható tényezők, melyek vállalkozásunk eredményességét gátolják Lehetőségek: külső tényezők, melyeke építve kihasználhatjuk erősségeinket Veszélyek: külső tényezők, melyek korlátot szabnak vállalkozásunk működésének

21 Tartalom ~ Mellékletek ~
A csatolandó dokumentumok körét az üzleti terv címzettje általában pontosan megszabja: Általános dokumentumok: pl. vállalkozói igazolvány, cégbejegyzési igazolás, köztartozásra vonatkozó igazolás Területre, telephelyre vonatkozó dokumentumok: pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, engedélyek Fedezethez kapcsolódó dokumentumok: pl. vagyontárgyak listája, értékbecslése Egyéb dokumentumok: pl. referenciaanyagok, szállítók árajánlatai

22 Felhasznált irodalom Kiss Zsóka, Varga Péter: Üzleti terv - Üzleti tervezés Dr. Egri Imre - Dr. Papp Péter: Üzleti tervezés Hollóné Kacsó Erzsébet, Nagy Miklós, dr. Roman Róbert, Tánczos Tamás: Alapfogalmaktól az üzleti tervig Farkas Tamás, Magyar Csilla, Fehér Ottó: Üzleti terv Váradi István: Az üzleti terv elkészítése Antal Róbert: Üzleti terv

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az üzleti tervezés alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések