Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a projekt állásáról 2010. október.  2002-ben és 2006-ban a korábbiaknál nagyobb árvizek hívták fel a figyelmet az árvízvédelem végleges megoldásának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a projekt állásáról 2010. október.  2002-ben és 2006-ban a korábbiaknál nagyobb árvizek hívták fel a figyelmet az árvízvédelem végleges megoldásának."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a projekt állásáról 2010. október

2  2002-ben és 2006-ban a korábbiaknál nagyobb árvizek hívták fel a figyelmet az árvízvédelem végleges megoldásának problémájára.  További megerősítést kapott a gát szükségessége 2009. elején a nagyvízi meder ügy kapcsán.  2010-ben ismét védekezni kellett.

3  2008-ban a község ú.n. mobil gát beszerzésére pályázott – sikertelenül.  2009-ben írták ki azt a kétfordulós EU pályázatot, amelynek első fordulójában Sződliget 21 Millió Ft-ot nyert az árvízvédelmi gát tervezésére.  A pályázat második fordulója már a kivitelezésről szól. E pályázat beadásának – az előző önkormányzat kérésére már módosított – végső határideje 2010. november 23.

4  A pályázat második fordulójában – a gát kivitelezésére – úgy lehet pályázni, ha már elkészült a gát vízjogi engedélyes kiviteli terve és az ahhoz kapcsolódó részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT).  Ezen kívül egy meglehetősen összetett pályázati anyagot is el kell készíteni, amelynek a fenti tervek csak kiegészítő elemei.

5  A sikeres első forduló után a pályázat kiírójával 2009. szeptemberében lett aláírva a támogatási szerződés, tehát a tervezésre fordítható 21 Millió Ft ekkor már – több, mint egy évvel ezelőtt – rendelkezésre állt.  A tervezővel a szerződés 2010. júniusában lett aláírva. A tervező kiválasztása tehát mintegy 9 hónapot vett igénybe, ami – még ha közbeszerzésről van is szó – szokatlanul hosszú idő.

6  Az előző polgármester 2010. augusztus végén levelet írt a pályázat kiírójának, amelyben elismeri, hogy a projekt 8 hónap késedelemben van és kérte a pályázat második fordulójára vonatkozó beadási határidő módosítását 2011. szeptember végére. Erre a kérésre – egyelőre – nem érkezett válasz.

7  A folyamatos késedelmekről, a projekt sikerét súlyosan veszélyeztető határidő- csúszásokról a lakosság nem értesült. Az előző önkormányzat folyamatosan azt kommunikálta a lakosság felé, hogy minden a tervek szerint halad és határidőre elkészülhetnek a tervek és a pályázati anyag.

8  Az október 3-i választások után felállt új összetételű önkormányzat egyik legelső dolga volt a gátépítési projekt áttekintése.  A rendelkezésre álló dokumentumok és a projekt kivitelezésében résztvevő vállalkozók tájékoztatása alapján a gát tervezésének és a pályázat elkészítésének jelenlegi állapota a következő:

9  A pályázati anyag elkészítését végző vállalkozókat az előző önkormányzat választotta ki. Ezek:  Tervező – az engedélyes tervek elkészítése.  Szakértő – a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése.  Pályázatíró – a pályázati 1. forduló lezárása, elszámolása és a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése.  Kommunikációs szakértő – kommunikációs feladatok elvégzése.

10  A pályázat kapcsán az önkormányzat fő feladata elsősorban az adatszolgáltatás és a projektben résztvevők munkájának az összehangolása, ellenőrzése.  E feladatra hozta létre az előző önkormányzat a gátépítési ad-hoc bizottságot. E bizottság összetételét a jelenlegi testület megváltoztatta és kibővítette három tapasztalt sződligeti vízügyi szakemberrel.

11  Kiviteli tervek – kb. 90%  Tervezők adatszolgáltatása a tanulmány írók felé – kb. 50%  Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány – kb. 60%

12  A tervezővel kötött szerződés szerint a tervek elkészítésének határideje 2011. március.  A tanulmányíró szerződéses határideje 2010. december 31.  A kommunikációs szakértővel a szerződés 2010. novemberig érvényes.  Amikor az előző önkormányzat e szerződéseket megkötötte, akkor már ismert volt, hogy a pályázat végső beadási határideje 2010. november 23.

13  A kivitelezőkkel kötött szerződéses határidők tarthatók, de ha azokat vesszük figyelembe, akkor a pályázat beadására már sem esély, sem lehetőség nincs.  Sokkal gyorsabb munkára van szükség. A terveknek és a tanulmánynak november 15-ig el kell készülnie. Csak ebben az esetben van arra esély, hogy a pályázati anyag is elkészüljön a november 23-i határidőig.

14  Az önkormányzat fő feladata az adatszolgáltatás és egyes, a pályázathoz becsatolandó mellékletek beszerzése. Rengeteg részletes adatra, azokat alátámasztó dokumentumokra van szükség, amelyek beszerzésén gőzerővel dolgozik az ad-hoc bizottság. Sikerült például olyan szakhatósági engedélyeket (pl. Közútkezelő, KÖVIZIG, stb.) néhány nap alatt beszerezni, amelyekre a normális ügymenet szerint egyébként heteket kellene várni.  Az önkormányzat óriási nyomást gyakorol a kivitelezőkre, hogy a szükséges határidőket tartani lehessen.

15  Példaként lehet említeni azt az esetet, hogy mivel a gát nyomvonala egy magántulajdonú ingatlant is érint, a tervező hónapokkal ezelőtt kérte az önkormányzatot, hogy szerezze be az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájárulását.  Most szembesültünk azzal, hogy a tulajdonosok majdnem egy éve elhaláloztak és a hagyatéki eljárás még nem lett lezárva, így nem ismertek azok az örökösök, akik a tulajdonosi hozzájárulást megadhatnák.  Ezért most soron kívüli és azonnali intézkedés szükséges e hagyatéki probléma sürgős megoldásához. Pedig ezt a problémát már hónapokkal ezelőtt meg lehetett volna oldani.

16  A megvalósíthatósági tanulmányban a nyomvonal három verziójára készül elemzés.  Az előzetes vizsgálatok alapján ebből a háromból egy nyomvonalat ítélt az előző önkormányzat optimálisnak. Az ú.n. „minimál” programot támogatta. Azt, amelyet a pályázat kiírója is preferált az 1. fordulóban.  A tervezőnek részletes kidolgozásra adott megbízásban azonban már egy ettől eltérő nyomvonal szerepel. Hogy ki, mikor és milyen felhatalmazás alapján módosította az előző testület döntését, nem lehet megállapítani.  A tervekben csak ez az egy nyomvonal lesz részletesen kidolgozva. A nyomvonal bármilyen módosítására ma már egyszerűen nincs idő és lehetőség.

17  Az elvi vízjogi engedéllyel rendelkező kiviteli tervekre.  A KEOP által megvizsgált és jóváhagyott részletes megvalósíthatósági tanulmányra.  A pályázati anyag megfelelő színvonalú összeállítására.

18  A kiviteli tervek elkészítésére a beadási határidőig minden esély meg van.  A probléma a vízjogi engedély lehet – ezt ugyanis lehetetlen megszerezni ennyi idő alatt. (Ha KÖVIZIG ki is adja az engedélyt, annak érvényességéhez több más szakhatóság engedélyére is szükség van.)  Lehetséges megoldás: kérjük a kiírót, hogy tekintsen el az érvényes vízjogi engedély bemutatásától.

19  A KEOP-nak 45 nap áll rendelkezésére, hogy állást foglaljon a tanulmányról. Ha valóban tartja ezt a 45 napot, akkor nincs esély arra, hogy határidőre be tudjuk nyújtani a pályázatot.  Lehetséges megoldás: kérjük a tanulmány sürgős véleményezését.

20  Ha mind a kiviteli tervek, mind a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészül és az önkormányzat képes lesz valamennyi, a pályázat kiírója által megkövetelt melléklet és dokumentum beszerzésére (lásd: hagyatéki probléma), akkor a pályázati anyag összeállhat a szükséges határidőre.

21  A gát tervezése és a pályázati anyag összeállítása jelenleg kb. 8 hónap késedelemben van.  Ezt a 8 hónap késedelmet kell szűk 1 hónap alatt ledolgozni.  Ez majdnem a lehetetlennel egyenlő feladatot jelent.  Az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközt és erőforrást e projekt végrehajtására összpontosít és minden emberileg elképzelhetőt megtesz annak érdekében, hogy a pályázatot időben be tudjuk nyújtani.

22  E beszámolóban nem esett szó néhány a gátépítési projekthez szorosan kapcsolódó fontos, de a pályázat szempontjából most nem sürgős feladatról:  A gát terveinek elkészülte után a község rendezési tervét módosítani kell.  A terveken fel kell tüntetni a gátat és egyes érintett területeket át kell sorolni vízgazdálkodási területté.  Egyes ingatlanokon ez bizonyos korlátozásokat is jelenthet (pl. építési korlátozások), amelyről az érintett ingatlan tulajdonosokat tájékoztatni fogjuk, amint ez lehetséges és a szükséges adatok rendelkezésre állnak.


Letölteni ppt "Tájékoztató a projekt állásáról 2010. október.  2002-ben és 2006-ban a korábbiaknál nagyobb árvizek hívták fel a figyelmet az árvízvédelem végleges megoldásának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések