Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kriminális karrier kezdete és a fiatalkorúak értékorientációs választásai Kerezsi Klára Országos Kriminológiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kriminális karrier kezdete és a fiatalkorúak értékorientációs választásai Kerezsi Klára Országos Kriminológiai Intézet."— Előadás másolata:

1 A kriminális karrier kezdete és a fiatalkorúak értékorientációs választásai Kerezsi Klára Országos Kriminológiai Intézet

2

3 1.Az ún. protektív tényezők, és az életutakban azonosítható fordulópontok vizsgálata; 2.Az ún. kockázati tényezőkkel („risk factor”) kapcsolatos kutatások, és 3.A bűnelkövetővé válás folyamatainak vizsgálata

4

5 A krónikus bűnelkövetés vizsgálati szempontjai 1.A belépési életkor 2.Az agresszív viselkedésproblémák jelenléte, ha azok egynél több élethelyzetben fordulnak elő, 3.a deviáns viselkedés kialakulásának sebessége (több súlyos cselekmény, nagyobb gyakoriságú elkövetés egyre rövidebb időtartam alatt)

6

7 Mit mutatnak a longitudinális vizsgálatok? • belépés: 8-14 év; kilépés: 20-29 év (DE: bűncselekmény-típusonként eltérő) • Minél korábbi a belépés, annál valószínűbb a bűnismétlés, és annál tovább tart a karrier • legnagyobb gyakoriság: 15-19 év • kapcsolat a gyermekkori antiszociális viselkedés és a felnőttkori bűnelkövetés között  folytonosság • a bűnelkövetés és az antiszociális/deviáns viselkedések tágabb tünet-együttesébe illeszkedik

8 Tudjuk: • Milyen bűncselekményeket követnek el Sejtjük: • felülreprezentáltak az állami szolgáltatások (szoc.pol, gyvéd.) kliensei között Nem tudjuk: • milyen a bűnelkövetői magatartás dinamikája • hogyan lehet befolyásolni a viselkedést

9

10 Rokeach (1973): az érték, mint motiváció; célértékek és eszközértékek 1. az értékek = tartós hitek, amelyeknek motiváló funkciójuk van 2. szoros a kapcsolat az egyéni önértékelés és az értékek között 3. az értékek hierarchikus rendbe szerveződnek 4. az értékek viselkedésszabályozók és kimenet meghatározók Schwartz és Bilsky (1987) • Az értékek többféle szituációban megjelenő olyan célok, amelyek irányító elvként működnek az egyén életében • Van összefüggés az egyének értékrendje és személyiségvonásai között Hofstede (1980): munkaértékek; négy értékdimenzió • hatalmi távolság • a bizonytalanság elkerülése • individualizmus vs kollektivizmus • férfiasság vs nőiesség Inglehart (1971, 1977): négytételes értékindikátor  Maslow szükségletpiramisára építve

11 ALTRUIZMUS EGOIZMUS ZÁRT SÁG NYITOTT SÁG A tíz alapérték szerveződése Schwartz modellje szerint (Forrás: Schwartz 2003, 142.o; az elnevezés megváltoztatása: Keller: Értékrend és társadalmi Pozíció, Századvég 47 sz/162.o.

12 Célpopuláció: a Budapesten tanuló 14 éves fiúk A kutatást az OTKA támogatta. Nyt: K81615 kutatásvezető: Dr. Kerezsi Klára

13 Milyen csoportokat vizsgáltunk: Csoportok a vizsgált csoport létszáma (fő) arány (%) Nem érintett, vagy normál populáció 101450,7 Áldozatok23911,9 Elkövetők39619,8 Kriminalizálódók35217,6 Összesen2001100

14

15 Aktív szabadidős tevékenység: csapatsportok

16 Az elmúlt félév végén milyen volt a tanulmányi átlagod?

17 „ Szeretsz iskol á ba j á rni? ” k é rd é sre adott v á laszok sz á zal é kos megoszl á sa:

18 NormálÁldozatokElkövetők Kriminalizá- lódók 1egészség,egészség szerelem 2 egészség 3sport, mozgásanyagi jólét 4család sport, mozgásjó megjelenés 5anyagi jólétokosság, szaktudásJó megjelenéssport, mozgás A legfontosabb öt érték a vizsgált csoportok választásai szerint

19 A legkevésbé fontos öt érték a vizsgált csoportok választásai szerint NormálÁldozatokElkövetőkKriminalizálódók 1 Sok szabadidőLehetőség arra, hogy az ember komoly és kitartó munkával elő Társadalmi igazságosság 2 Lehetőség arra, hogy az ember komoly és kitartó munkával elő Feszültségektől, konfliktusoktól mentes élet Társadalmi igazságosság Sok szabadidő 3 Az a tudat, hogy az ember hasznos és fontos munkát végez A művészi élmény, a zene, az irodalom, a szépség Az a tudat, hogy az ember hasznos és fontos munkát végez Lehetőség arra, hogy az ember komoly és kitartó munkával elő 4 A művészi élmény, a zene, az irodalom, a szépség Hatalom, vezető pozíció, társadalmi rang A művészi élmény, a zene, az irodalom, a szépség Az a tudat, hogy az ember hasznos és fontos munkát végez 5 Hatalom, vezető pozíció, társadalmi rang Az a tudat, hogy az ember hasznos és fontos munkát végez Feszültségektől, konfliktusoktól mentes élet A művészi élmény, a zene, az irodalom, a szépség

20 Morális dilemmák skála • Minden kérdés egy-egy erkölcsileg kérdéses, vagy törvénysértő magatartást fogalmaz meg • A megkérdezetteknek arról kellett nyilatkozniuk, hogy mennyire tartják megengedhetőnek, vagy megengedhetetlennek az adott dolgot • Egy tízfokú skálán kellett értékelniük a szituációkat: Az „1” azt jelentette, hogy semmiképpen nem megengedhető, a „10”, hogy bármikor szabadon megtehető F ORRÁS : H ARDING, S. - P HILLIPS D. (1986): Contrasting Values in Western Europe: unity, diversity, and change (Studies in the contemporary values of modern society) Macmillan

21 Az erkölcsi vétségeket négy csoportra osztottuk: 1.anyagi előnnyel járó döntések 2.devianciákkal kapcsolatos vélemények 3.saját érdek előnybe helyezése 4.erőszakos magatartások

22 1. Anyagi előnnyel járó döntések

23 2. Vélemények a devianciákról

24 3. Saját érdek előnybe helyezése

25 4. Agresszív viselkedés

26 Összefoglalás Az egyes csoportokba tartozó fiatalok más életkörülményekkel, más szociális jellemzőkkel és eltérő értékorientációval jellemezhetők • Áldozatok: többszörös hendikep; szűkösebb anyagi körülmények, nagyobb, népesebb család; kisebb vagy nincs baráti társaság; szabadidős tevékenység visszahúzódó  erkölcsi felfogásuk megengedő; elfogadják az áldozati szerepet; elkerülő magatartás • Elkövetők: eltérő szociális háttér (átlagosnál jobb anyagi körülmények) és eltérő gondolkodásmód; erőszakosabb konfliktusmegoldás; rosszabb iskolai teljesítmény, aktívabb életvitel, kiterjedt szociális kapcsolatrendszer; önérdek-vezérelte csoport; az erőszakot alkalmazása elfogadott érdekérvényesítési mód a számukra • Kriminalizálódók: sajátos egyedi jellemzők: kedvezőtlenebb anyagi körülmények, jellemző az egyedülálló szülő; gyenge tanulmányi eredmény, nem szeretik az iskolát; saját egyéni érdekek, hiányzó empátia


Letölteni ppt "A kriminális karrier kezdete és a fiatalkorúak értékorientációs választásai Kerezsi Klára Országos Kriminológiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések