Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014. június 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014. június 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)"— Előadás másolata:

1 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014. június 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

2

3 Kezdetben vala… THALÉSZ felfedezte: a borostyánt (elektron) megdörzsölve az a könnyebb testeket magához vonzza.

4

5 A töltés atomi szintű magyarázata  AtommagElektronfelhő proton neutron elektron Semleges atom: elektronok száma=protonok száma

6 Jó elektromos vezetők azok az anyagok, amelyekben a töltéshordozók könnyen tudnak vándorolni.

7 Vezető anyagok Pozitív töltésű atomok (ionok) kristályrácsából és „szabad” elektrongázból áll. A töltéshordozók szabadon elmozdulhatnak, az elektromos állapot a vezető egészére szétterjed. A fémek vezető anyagok. A Föld belseje is nagy kiterjedésű vezető. -ion Fémrács -elektronok Fém alapállapotban semleges: elektrongáz

8 LED keresztmetszet

9 A villámhárító is ezt a jelenséget használja ki.     Elektromos megosztás   A villámhárító hegyes fémrúd. A fémrúdból fémkötél vezet a földbe. Ha a villám belecsap a csúcsba, nem okoz kárt, mert a fémkötél az áramot a földbe vezeti. De a villámhárítónak más szerepe is van. Ha elektromos töltésű felhő kerül a ház fölé, a házban megosztás folytán elektromos töltés keletkezik. Ámde a villámhárító csúcsán át elveszíti a ház elektromos töltését, és így elmarad a villámcsapás..

10 Előnyei: • Kiváló kontraszt lágy szövetekben • Csontok árnyékoló hatása nem zavaró •Tipikusan 50 MHz, egészségkáro- sító hatása minimális Hátránya: • Hosszú ideig tart egy felvétel, drága Előnyei: • Kiváló kontraszt lágy szövetekben • Csontok árnyékoló hatása nem zavaró •Tipikusan 50 MHz, egészségkáro- sító hatása minimális Hátránya: • Hosszú ideig tart egy felvétel, drága FMRI Alapelve: mágneses magrezonancia képalkotás, MRI (magnetic resonance imaging) Protonspin rezonancia nagy mágneses térben, háromdimenziós térbeli felbontással Nagy mágneses tér + nagy átmérő → rezisztív mágnes nem praktikus

11 Mágneses levitáció (maglev)

12

13 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014. június 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

14 Segner András munkássága, az elektromos csúcshatás és a Segner-kerék Készítette: Csontos Mátyás 10/a Miskolc, 2014.04.22. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. U. 2.

15 Segner János András élete • Született: Pozsony, 1704. október 9. • Ősei a protestánsok üldöztetése miatt menekültek Stájerországból Magyarországra • Az egyik őse, Mihály, 1596-ban egy csatában a törökök ellen kitüntetést szerzett és a hős harcos jogán magyar nemességet kapott. • Iskoláit Pozsonyban és Győrben végezte • Főiskolai tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban kezdte 1724 • 1730-ban megszerezte orvosi oklevelét • Csillagászattal is foglalkozott

16 • 1755-től haláláig professzor volt Halleban • Tagjául választotta több tudományos akadémia, ill. társulat • A londoni Királyi Társaságnak is tagja volt. II. Frigyes porosz király kitüntetésekkel halmozta el. • Elhunyt: Halle, 1777. október 5. Segner János András élete

17 Az elektromos csúcshatás • A csúcs közelében az erővonalak (daraszemek láncai) sokkal sűrűbbek. Ez azt jelzi, hogy egy feltöltött fémtesten a töltés nem egyenletesen oszlik el. A csúcsokon nagyobb a töltéssűrűség és így a közelében a térerősség, mint az enyhe görbületű helyeken. • Következő diákon 2 kísérlet lesz látható

18 1. Kísérlet. • A töltés nélküli test töltést nyer. • Szigetelő lábon álló konzervdobozba tegyünk be fölfelé álló kést. A kés csúcsa elé tartsunk néhány másodpercig megdörzsölt fésűt. • A doboz oldalán levő sztaniol lemez felemelkedik. Távolítsuk el a megosztó fésűt. A lemez felemelkedve marad, és negatív töltést mutat.

19 2. Kísérlet. • Az elektromosan töltött test a csúcson át elveszti töltését. Adjunk a doboznak pozitív töltést. Ha néhány pillanatig megdörzsölt, negatív töltésű fésűt mozgatunk a csúcs előtt, a sztaniol lemez gyorsan a doboz oldalához simul. • A szívócsúcsok robbanást akadályoznak meg. A gépszíj, miközben forgatja a fémkereket, hozzádörzsölődik, és elektromos lesz. A feszültség akkora lehet, hogy szikra ugrik ki belőle. Ilyen szikra már sokszor okozott tüzet vagy robbanást. • A gépszíj elektromos töltését úgy szüntetik meg, hogy a szíj fölé földelt, hegyesfogú fémfésűt helyeznek. A csúcshatás miatt a szíj elveszti elektromos töltését, megszűnik a szikrázás veszélye.

20 A villámhárító • A villámhárító hegyes fémrúd. • A fémrúdból fémkötél vezet a földbe. Ha a villám belecsap a csúcsba, nem okoz kárt, mert a fémkötél az áramot a földbe vezeti. De a villámhárítónak más szerepe is van. • Ha elektromos töltésű felhő kerül a ház fölé, a házban megosztás folytán elektromos töltés keletkezik. • Ámde a villámhárító csúcsán át elveszíti a ház elektromos töltését, és így elmarad a villámcsapás.

21 Segner-kerék • Szalaggenerátorral feltöltjük a Segner- kereket majd a kerék forgásba lendül. • A csúcshatás látványos következménye az elektromos Segner-kerék forgásba lendül. A csúcsokon igen nagy a töltéssűrűség, és emiatt környezetükben rendkívül nagy, inhomogén elektromos tér keletkezik. • Ennek hatására egyes levegőben lévő molekulák, ill. a levegőben lévő porszemek, szennyeződések polarizálódnak. Ezeket a csúcs magához vonzza, feltölti, és nagy erővel eltaszítja. A csúcstól nagy sebességgel távozó részecskék hozzák létre az elektromos szelet, visszalökő hatásuk pedig megforgatja a Segner-kereket.

22 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014. június 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

23 Készítette: Horváth Bernadett 10.A

24  a nyugalomban lévő töltésekkel foglalkozik  az elektromos mező leírásával foglalkozik  az ókori görögök is megfigyelték  testek pozitív és negatív töltése  elektromos megosztás jelensége

25  az elektromos árnyékolás jelensége  védi a repülőgépek, gépjárművek utasait a villámoktól A fémburkolat kizárja a külső mezőt Szigetelővel burkolt térrészen nincs árnyékolás

26  Először Michael Faraday mutatta ki  az elektromágneses hatás kiküszöbölésére szolgál  egy sűrű fémhálóból épített ketrec  külső elektromos erőtér nem hatol be A Faraday-kalitka hatékonysága függ:  a kalitkát alkotó vezetőszálak közötti távolságtól  a vezetők ellenállásától  és a levegő pára-, por- és iontartalmától is

27 Faraday-kalitka alkalmazása

28  Vegyük körbe fémből készült hálóval, Faraday- kalitkával a habszivacs ingát! Közelítsünk feltöltött műanyag rúddal az ingához a kalitkán belül és kívül! A habszivacs inga megérzi a töltött műanyag rúd által keltett mezőt. A Faraday-kalitka kívülre rekeszti a külső elektromos mezőt.

29  angol fizikus és kémikus  az elektrotechnika nagy alakja  hozzájárult az elektromágnesesség és az elektrokémia fejlődéséhez  a történelem egyik legnagyszerűbb tudósa  feltalálta a Bunsen-égőt  hozzá fűződik: - kapacitás SI egysége, - a farad - a Faraday-állandó

30  Alkalmazzák: - mérőszobáknál, műszereknél, katonai berendezéseknél - lehallgatás ellen védett biztonsági tárgyalók, számítógéptermek kialakításánál - nagyfrekvenciás vagy mikrohullámú orvosi, ipari berendezéseknél

31

32 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014. június 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

33 A GALVÁNELEM, A V OLTA - OSZLOP ÉS AZ AKKUMULÁTOR MŰKÖDÉSE Készítette: Lánczi Zsófia 10. A osztály

34 G ALVÁNELEMEK Elemek és akkumulátorok Működésük során belső kémiai átalakulás kifelé hasznosítható elektromos energia Felhasználásuk: laptop zsebszámológép mobiltelefon videokamera karóra zseblámpa és sok más, elektromos berendezés táplálására

35 E LEM 1x tud energiát leadni a fogyasztó felé lemerül kapocsfeszültsége lecsökken tovább nem használható. környezetre veszélyes hulladék – elemgyűjtés

36 AKKUMULÁTOR „többször használható” megfordíthatóan működő galvánelemek Kisütés - töltés kémiai energia elektromos energia

37 oA galvánelem nevét Luigi Galvani olasz orvos-fizikusról kapta Luigi Galvani (1737-1798) Alessandro Volta (1745-1827) o Feltalálója, Alessandro Volta szintén olasz fizikus volt oGalvani - híres békacomb kísérlete alapján - állati elektromosságra gondolt oVolta felismerte a két különböző fémnek döntő jelentőségét

38 Volta újfajta áramforrást talált fel – a galvánelemet. Addig csak dörzselektromos géppel tudtak áramot fejleszteni, ami rendkívül gyenge volt. Galvánelemet házilag mi is könnyen össze tudunk állítani: egy citromba, almába vagy krumpliba réz- és cinklemezt szúrunk. Dörzselektromos gép

39 V OLTA - OSZLOP A legelső galvánelem, egy cink- és egy ezüstkorongból, valamint a közéjük helyezett, sós vízzel átitatott papírlapból állt. Mivel az elem feszültsége alig 1,5 V, a tudós egy sor ilyen elemet helyezett egymásra, ezzel létrehozta az ún. Volta-oszlopot. A néhány tucat sorba kapcsolt korongból álló oszlop már jól érezhető áramütést tudott produkálni. Volta-oszlop

40 A BÉKACOMB KÍSÉRLET 1786-ban Galvani fölfedezi az „érintkezési elektromosságot” egy frissen preparált békacomb erősen összerándul, ha egy izmot és egy fedetlen ideget két különböző, de egymással összeköttetésben lévő fém megérint

41 G ALVÁNELEMEK MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJA Ha két különböző fém mindegyike a saját ionjait tartalmazó elektrolit oldatba merül, akkor köztük feszültségkülönbség jön létre. Pl. fémcinket a Cu 2+ -ionok oldatába helyezve A galvánelemek feszültsége az elemet alkotó elektródok és az elektrolit anyagától függ, méretüktől nem. Galvánelem fajták: •Volta-elem •Leclanché-elem, továbbfejlesztett változata a szárazelem •Weston-elem •Daniell-elem •Cupron-elem •Akkumulátorok

42 A D ANIELL - ELEM Az ionok teszik lehetővé az áramvezetést Az ionvezetőket elektrolitoknak nevezzük. • A cinklemez saját ionjait tartalmazó sóoldatba (ZnSO 4 ), a rézlemez pedig Cu 2+ - ionokat tartalmazó oldatba (CuSO 4 ) merül. Ezek alkotják a galvánelem két elektródját. • Az az elektród, amelyen oxidáció megy végbe, anódnak nevezzük (cink) • A galvánelem katódján mindig redukció játszódik le (rézlemez)

43 A KKUMULÁTOROK Energiatároló berendezés Közvetlenül csak egyenfeszültség tárolására, szolgáltatására alkalmas Töltés – kisütés Típusai: Ólom akkumulátor Zselés ólomakkumulátor NiCD akkumulátor NiMH akkumulátor Li + akkumulátor LiPo akkumulátor Olvadt só akkumulátor

44 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Vége


Letölteni ppt "DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014. június 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések