Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III. Genezis Tábor 2007. Pécel1 Egy kivételezett bolygó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III. Genezis Tábor 2007. Pécel1 Egy kivételezett bolygó."— Előadás másolata:

1 III. Genezis Tábor 2007. Pécel1 Egy kivételezett bolygó

2 III. Genezis Tábor 2007. Pécel2 Kezdetben…  1. nap: menny és föld megteremtése, a világosság és sötétség elválasztása,  2. nap: az ég megteremtése, a vizek szétválasztása,  3. nap: szárazföld és tengerek teremtése, növények megteremtése,  4. nap: „Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre.”  5. nap: vízi állatok és madarak megteremtése,  6. nap: szárazföldi állatok megalkotása, az ember megteremtése,  7. nap: Isten megpihent, majd megáldotta és megszentelte ezt a napot,

3 III. Genezis Tábor 2007. Pécel3 Az első három nap eredménye „ Én alkottam a földet, és az embert rajta én teremtettem; az én kezem feszítette ki az eget, és minden seregének én parancsoltam.” (Ézs. 45:12)

4 III. Genezis Tábor 2007. Pécel4 A negyedik napon… „Óh, Uram, Isten! Íme, Te alkottad az eget és a földet a nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal; neked semmi sem lehetetlen.” (Jer. 32:17)

5 III. Genezis Tábor 2007. Pécel5 G. W. Leibniz (1646-1716): földünk a legjobb az összes lehetséges világok közül Ma már a különböző tudományterületek kutatásai alapján valóban elmondhatjuk, földünk egy kivételes bolygó, ami egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik. „Milyen nagy alkotásaidnak száma Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.” (Zsolt. 104:24) A föld paraméterei finomhangoltak: „Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat! Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy feszített ki fölötte mérőzsinórt?” (Jób 38:4-5)

6 III. Genezis Tábor 2007. Pécel6 1. Naptól való távolság  a Föld a Nap körül kb. 150 millió km távolságra kering,  földünk legnagyobb részén 0 és 40 °C közötti a hőmérséklet,  a Nap körüli pálya excentricitása nagyon kicsi (e=0.0167), tehát a keringés pályája közel kör alakú,  ha nyújtott ellipszis pályán keringene, akkor az nem kedvezne az életnek, a c excentricitás: e=c/a perihélium afélium Kepler II.: A bolygótól a Naphoz húzott vezér- sugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol.

7 III. Genezis Tábor 2007. Pécel7 2. A Föld forgási sebessége  lassabb forgás szélsőséges éghajlati különbségeket idézne elő a nappali és az éjszakai oldal között,  földünk viszonylag gyors forgása a nappalok és éjszakák között kiegyenlített hőmérsékleti viszonyokat idéz elő,  ha a Föld gyorsabban forogna, akkor a nappalok és az éjszakák között még kisebb lenne a hőmérséklet különbség, ami az időjárási tevékenységet korlátozná,  az atmoszféra egy része a világűrbe szökhetne a megnövekedett centrifugális erő miatt,

8 III. Genezis Tábor 2007. Pécel8 3. Az év hossza  az év hossza megfelel az ember életciklusának,  a tél és nyár között, a vetés és aratás között elegendő idő telik el,  ha az év rövidebb lenne, akkor rövidebb ideig tartanának az évszakok,  ha viszont az év hosszabb lenne, akkor tovább tartana a tél, a nyár, stb.,  pl. az Uránusz keringési ideje 84.0139 év, míg egy Merkúr év 88 nap,

9 III. Genezis Tábor 2007. Pécel9 4. A Föld tengelyferdesége  Vizsgálták, hogy milyen dőlésszög lenne a legkedvezőbb hatással a földi életre. Azt kapták, hogy ez 23° és 24° között van.  A Föld tengelyferdesége 23.5°-os. Így a legminimálisabb az élet számára legkedvezőtlenebb területek nagysága a Földön.  Ha nem lenne tengelyferdeség, azt azt jelentené, hogy az egyenlítői vidékek nagyon melegek lennének, a sarkok körüli lakatlan zóna kiszélesedne és a hőmérséklet a szélesség függvényében változna.  Ugyanazon szélességi sávban egész évben ugyanolyan éghajlati viszonyok uralkodnának.  A dőlésszög növekedésének hatására felerősödne az évszakok közti különbség.

10 III. Genezis Tábor 2007. Pécel10 5. A Föld tömege és mérete  a felszíni nehézségi erő épp elég ahhoz, hogy megtartsa az atmoszférát,  nehézségi gyorsulás: 9.81 m/s 2  ha a Föld átmérője 20%-kal kisebb lenne, akkor azonos sűrűség mellett a tömege csak feleakkora lenne a mostani tömegnek, így a gravitációs erő csökkene, a nehézségi gyorsulás csak 7.85 m/s 2 lenne, tehát nem lenne képes fogva tartani az atmoszférát, a légkör nagy része a világűrbe szökne, legfeljebb csak nehéz gázok (CO 2 és Ar) maradnának vissza,  ha a Föld átmérője 25%-kal nőne, akkor a tömege megkétszereződne, így megnőne a légnyomás és a saját súlyunk is megkétszereződne, ami fokozott terhelést jelentene a csontokra, az izomzatra és az izületekre, aminek következtében azok hamarabb kopnának,

11 III. Genezis Tábor 2007. Pécel11 6. Az atmoszféra összetétele  a Föld atmoszférájának 21%-a oxigén, 78% nitrogén, 1% egyéb gázok,  a Föld oxigéntartalma a legmagasabb, de az élethez pont elegendő,  ha nőne az oxigéntartalom, akkor oxigénmérgezés léphetne fel, megnőne a spontán erdőtüzek száma, a fémek hamarabb korrodálódnának,  ha csökkenne az oxigén aránya (10%), akkor a tüzek kialudnának, az agyban oxigén hiányos állapot alakulna ki,  a nitrogén biológiailag nagyon fontos anyag, ez gondoskodik az oxigén megfelelő hígításáról, a sugárzások kellő mértékű elnyeléséről és az atmoszféra kellő vastagságáról,  szomszédos bolygóink légköre jobbára (94-95%-ban) CO 2 -ből áll, ami az élő szervezetek számára halálos anyag,

12 III. Genezis Tábor 2007. Pécel12 7. Az atmoszféra sűrűsége  a Föld tömegétől és a felszíni hőmérséklettől függ,  a Föld tömege pontosan akkora, hogy az atmoszférában az oxigént, a nitrogént kellő mennyiségben tartsa meg,  kisebb tömeg esetén erre nem lenne képes és a gázok a világűrbe szöknének (a Holdnak nincs légköre),  ha kisebb lenne a sűrűsége, akkor nem nyújtana kellő védelmet a káros sugárzások, és meteoritok ellen,  kiegyenlítőleg hat a kialakuló hőmérsékleti különbségekre és fontos szerepe van az időjárás alakulásában,

13 III. Genezis Tábor 2007. Pécel13 8. Az ózonréteg  az ultraibolya sugárzás hatására az oxigénmolekulák felbomlanak, majd ezek az atomok oxigénmolekulákkal egyesülve ózont hoznak létre,  az ózon instabill, UV sugárzás hatására felbomlik,  a sztratoszféra (10-50 km magasságban) 100.000 gázmolekulája közül mindössze 1 molekula ózonmolekula,  ez a vékony ózonréteg mégis képes megvédeni a Földet a Napból érkező káros ultraibolya sugárzástól,  az oxigénatomok csak a 0.28 mikrométernél rövidebb hullámhosszú UV sugárzás elnyelésére képesek, míg az ózon a 0.28-0.32 tartományban lévő sugárzást is képes elnyelni,  az UVC sugárzást teljes mértékben, az UVB sugarakat nagymértékben, az UVA sugarakat kismértékben képes elnyelni,  az ózon vastagsága a tengerszinten hatszor kisebb, mint a sztratoszférában, de ha ezt is lejuttatnánk a földre, egy kb. 3 mm vékony réteget kapnánk,

14 III. Genezis Tábor 2007. Pécel14 9. A Hold mérete  a Hold hozza létre az árapály jelenséget, aminek fontos szerepe van az élet sokféleségében,  kis hold hatása túl kicsi lenne,  túl nagy hold pedig óriási áradásokat okozhatna,

15 III. Genezis Tábor 2007. Pécel15 10. A Föld „lakhatósága”  a Föld kellőképpen „lapos” ahhoz, hogy lakható legyen,  a felszíni egyenetlenségek nagysága mindössze 1 ezreléke a Föld átmérőjének,  ha egy 1 méter átmérőjű golyó lenne a Föld, akkor a tengerszint alatt és fölött is 1 mm lenne a legnagyobb hegy, illetve árok nagysága,

16 III. Genezis Tábor 2007. Pécel16 11. A „kék bolygó”  egyedül csak a Földön van az élethez szükséges, megfelelő mennyiségű víz,  a Föld minden helyén fellelhető,  nedvesség található az atmoszférában is, < a teljes vízkészlet 0.00001 része,  5 és 20 km-es magasságban ~-50°C hőmérséklet van, ahol a vízgőz jégkristályokká fagy, amik először megnövekednek, s a nehézségi erő hatására lesüllyednek. Ez a mechanizmus akadályozza meg a vízgőz elpárolgását.  a földfelszín 71%-át víz borítja,  az óceánoknak fontos szerepük van az időjárás alakításában,  a szárazföld és a vízfelület aránya sem véletlen, ha csak 10%-kal nőne a víz mennyisége, a tengerszint 3m-rel emelkedne meg, míg ha csökkenne, a Földet az elsivatagosodás fenyegetné, és nőne a szárazföld összterülete,

17 III. Genezis Tábor 2007. Pécel17 A víz 4°C-on a legsűrűbb. Ennél nagyobb, illetve kisebb hőmérsékletek esetén csökken a sűrűsége. Ezért tud úszni a jég a folyadék felszínén. Ezért nem fagynak be teljesen a vizek, csak a felszínük. A felszín alatti 4°C-os vízben az állatok átvészelik a telet. Véletlen? (a víz anomáliája)

18 III. Genezis Tábor 2007. Pécel18 „És felelt az Úr Jóbnak a fergetegből, és ezt mondta: … Kinek méhéből jött elő a jég és ki szülte az ég zúzmaráját? Kővé merednek a vizek és befagy a mélység színe! Együtt tudnád-e tartani a Fiastyúk ragyogó csillagait? Vagy elbírnád-e oldani a Kaszás kötelékeit? Elővezeted-e a hajnali csillagot idejében és felhozod-e az estcsillagot a föld fiai fölé? Ismered-e az ég törvényeit és te határozod-e meg uralmát a földön?” (Jób 38:1, 28-29)


Letölteni ppt "III. Genezis Tábor 2007. Pécel1 Egy kivételezett bolygó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések