Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006TIOP-3.1.1-09/1-2009-0022 Kazincbarcika, 2011.12.02-03. Országos Egyházi TISZK A TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 sz. projekt fenntartási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006TIOP-3.1.1-09/1-2009-0022 Kazincbarcika, 2011.12.02-03. Országos Egyházi TISZK A TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 sz. projekt fenntartási."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006TIOP-3.1.1-09/1-2009-0022 Kazincbarcika, 2011.12.02-03. Országos Egyházi TISZK A TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 sz. projekt fenntartási feladatai Glowacz Miklósné projektmenedzser

2 A TÁMOP projekt fenntartási kötelezettsége A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006/EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. 57. Cikk: A műveletek tartóssága (1) A tagállam vagy az irányító hatóság biztosítja, hogy egy művelet csak akkor tartja meg az alapokból származó hozzájárulást, ha a művelet befejeződését követő öt éven belül műveletet illetően nem történik jelentős módosulás.

3 A TÁMOP projekt fenntartási kötelezettsége A támogatásban részesülő TISZK-nek vagy nem önálló TISZK esetén fenntartójának vállalnia kell, hogy a projekt lezárását követően legalább 5 évig fenntartja és működteti a TISZK-et. A pályázónak vállalnia kell – a támogatás visszafizetésének terhe mellett – a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye, a kifejlesztett szolgáltatások, a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthetőek el.

4 A TÁMOP projekt fenntartási kötelezettsége A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie. Amennyiben a pályázó a Projekt adatlap „Számszerűsíthető eredmények” pontjában a projektzárást követően elérendő célokat jelöl meg (hatásindikátor), akkor azokat az ott leírtak szerint teljesítenie kell. (pl. TISZK tanulólétszám, 5 db Kialakított közösségi funkció működtetése)

5 A projektben vállalt hosszú távú célok  egységes stratégiával és irányítási rendszerrel működő egyházi szakképzési rendszer jöjjön létre;  ez a hálózat gyorsan tudjon alkalmazkodni a gazdasági élet, a munkaerő-piac változásaihoz;  a résztvevő intézmények, mint azt egyházi intézményekként eddig is tették, a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozásra és a közoktatásból kiesett fiatalok szakképzésbe való integrálása kiemelt figyelmet szenteljenek,  a felnőttképzési rendszer létszámában és kínálatában bővüljön.

6 A projektben vállalt várható eredmények  21 iskolában olyan ismereteket szereznek a tanulók, amelyek révén képesek a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre és versenyképességük növelésére,  a képzéshez való hozzáférés terén az esélyegyenlőség jobb megvalósulása, a HHH és SNI diákok szakmához juttatása;  a 21 intézményből kikerülő tanulók munkaerőpiacon való megmaradása és alkalmazkodásuk esélye javul az egész életen át való tanulásra való felkészülés által;  a felnőttképző központ ismertségének, szerepének növelése.

7 Modultérkép FenntarthatóLehetőségek Kiemelt szakmacsoportok meghatározása Beiskolázási stratégia kialakítása Kiemelt szakmacsoportok támogatása a pályázatokból (Szakképzési hozzájárulás, decentralizált pályázat stb.)

8 Tartalomfejlesztés FenntarthatóLehetőségek Moduláris gyakorlati vizsga mintafeladatok használata A minták segítségével, az SZVK-nak megfelelően további gyakorlati vizsgafeladatok készülnek más szakmák vizsgáihoz (új OKJ) Tanári kompetenciák bővültek a közös műhelymunkák, képzések következtében Tudásátadás belső továbbképzéssel

9 Tananyagfejlesztés FenntarthatóLehetőségek 5 db e-learning-es tananyag használataMinden érdekelt iskola beilleszti a tanmenetébe Tanári kompetencia bővülése a Moodle program használatára Újabb tananyagok készülnek, felkerülnek a közös tárhelyre

10 Felnőttképzési rendszer FenntarthatóLehetőségek OE TISZK felnőttképzési intézmény akkreditáció Tagiskolák adják a tárgyi, személyi feltételeket, amit térítési díjból finanszíroz a TISZK Tagiskolák végzik a képzéseketTISZK adja az adminisztrációt Legnagyobb bevételi forrás!Külső cégek igényeinek megfelelő képzések indítása

11 Vállalati kapcsolatok FenntarthatóLehetőségek Vállaltokkal való kapcsolattartás stratégiája TISZK szintű és tagiskola szintű megkeresések Módszertani ajánlás használata a kapcsolattartásra A TISZK tagiskolában képzi tovább a vállalatok szakembereit A szakképzés tananyagának szabad sávjába az iskolák beépítik a vállalat igényeit Tanuló szerződések Az iskola modernebb technológiával rendelkezik Bérbe adás Nemzetközi szakmai versenyen szponzorálják a tanulókat

12 Minőségirányítás FenntarthatóLehetőségek Minőségirányítási kézikönyv használata, felülvizsgálata (új szakképzési tv.) Egységes használat Folyamatszabályozás használata, felülvizsgálata (beiskolázás, éves munkaterv) Kulcsfolyamatok meghatározása, egyre bővülő módon használja minden tagiskola egységesen

13 Mérés-értékelés FenntarthatóLehetőségek Partner elégedettségi kérdőívek használata (fenntartó, tanár, szülő, tanuló) elektronikus formában Folyamatszabályozás alapján a gyakoriság meghatározása Kompetencia mérés elektronikus formában, javítások megtétele után Ütemezés, célcsoport meghatározása. Szoftver használataTartalmak javítása a tapasztalatok alapján, szakember megbízása szükséges Új szakmai kompetencia elemek kerülnek bele igény szerint. Igény szerint további mérésekre alkalmazható

14 Pályaorientáció FenntarthatóLehetőségek Nyomon követés digitalizált formában elérhető, jogszabályi kötelezettség Utókövetés, pályakövetés módszere kidolgozott, igény szerint használható, honlapon hozzáférhető. A kidolgozott pályaorientációs tananyag használata, elérhető a honlapon Folyamatszabályozás elkészült, egységes használata lehetséges. Beérkezett adatok feldolgozása, javaslatok készítése megbízott szakember segítségével

15 Tájékoztatás a TISZK-ről FenntarthatóLehetőségek Egységes formai elemek használata a saját kiadványokban, honlapokon. Szükség szerint módosítható Kialakított OE TISZK honlap használata: • információ szerzés (egységes dokumentumok, segédanyagok letöltése, más tagiskolák jó gyakorlatai), • informálás (versenyek, programok, büszkeségek, nyitott napok stb.) Folyamatos feltöltések Közös TISZK-es kiadványok használata: tagintézményeket bemutató kiadvány, mentor zsebkönyv, TÁMOP kiadvány Forrás szerzés további kiadványokra (SzaHo kamatból?)

16 Módszertani központ FenntarthatóLehetőségek Módszertani hálózat működtetése virtuálisan, web felület alkalmazásával HÍD képzésben kiemelt szerephez jut az OE TISZK (lobby) Mentortrénerek használata további belső továbbképzésekre igény szerint Iskolai mentorok működése „Jógyakorlatok” gyűjtemény használata, honlapról letölthető Mentorzsebkönyv használata, minden tagiskola megkapta

17 Vezetői Irányítási Rendszer (VIR) FenntarthatóLehetőségek Szakképzési hozzájárulás szerződés készítő program használata Eszközkataszter használata, beszerzett eszközök felvitele a rendszerbe Felnőttképzés tervezéséhez is használható Erőforrás kezelési program: szaktantermek, pedagógusok felvitele a rendszerbe Felnőttképzés tervezéséhez is használható Projekt nyilvántartási rendszer használata Új pályázatok esetén segíti a tervezést, szervezést (decentralizált pályázatok, egyéb) A TISZK pénzügyi helyzetét nyomon követő szoftverek használata: • saját költségvetési nyilvántartó szoftvert használja (napi pénzügyi helyzet), • képzési tevékenységekből származó bevételek nyilvántartó szoftver

18 Köszönöm a figyelmet. Glowacz Miklósné projektmenedzser Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 tamop.vezeto@egyhazitiszk.hu www.egyhazitiszk.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006TIOP-3.1.1-09/1-2009-0022 Kazincbarcika, 2011.12.02-03. Országos Egyházi TISZK A TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 sz. projekt fenntartási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések