Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet."— Előadás másolata:

1 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

2 Normatív hozzájárulás és támogatás Egyházi kiegészítő támogatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Adatszolgáltatás a KPSZTI-nek Normatív hozzájárulás és támogatás Egyházi kiegészítő támogatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Adatszolgáltatás a KPSZTI-nek

3 Normatív hozzájárulás és támogatás • 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 38. § • A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg… • 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 13-17.B § és 18. § • A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók normatív állami hozzájárulásának és támogatásának igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése Jogszabályi háttér

4 Normatív hozzájárulás és támogatás • Igénylési adatlapok • intézményi adatlapok: intézménytípusonként, feladatellátási-helyenként (EMMI 20-30-40-50-60-70) • fenntartói összesítő (EMMI 80) Normatíva igénylése

5 Normatív hozzájárulás és támogatás • Őszi határidők – 2012/13-as tanév 1. féléve • az adatlapokat október 5-ig teszik közzé (EMMI, KPSZTI) • a tárgyév október 1-jei tényleges létszámok alapján kell kitölteni • a fenntartó október 20-ig küldi meg a MÁK területileg illetékes igazgatóságának az igénylést • a fenntartó a kitöltött intézményi adatlapokat és fenntartói összesítőt megküldi a KPSZTI-nek is • Tavaszi határidők – 2012/13-as tanév 2. féléve • ld. a 20/1997-es kormányrendeletben (de: változás várható!) Normatíva igénylése

6 Normatív hozzájárulás és támogatás • Finanszírozás • az Igazgatóság az október 1-jei létszámok alapján állapítja meg a normatívát szeptember-december hónapokra; erről a fenntartót határozatban értesíti novemberben • a határozat kiadásáig, szeptember-november hónapokra az Igazgatóság előleget folyósít – az előző időszak utolsó érvényes létszámadata alapján; utalás: a hónap 5. napjáig • decemberben: korrekció • új intézmény, új feladat-ellátási hely, új alaptevékenység finanszírozása decemberben kezdődik, visszamenőlegesen; kivétel: ha a fenntartó szeptember 15-ig előleg folyósítását kérvényezi Normatíva igénylése

7 Normatív hozzájárulás és támogatás • A fenntartó a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni • Elszámoló adatlapok • intézményi adatlapok: intézménytípusonként, feladatellátási-helyenként (EMMI 20-30-40-50-60-70) – könyvvizsgálói hitelesítés • fenntartói összesítő (EMMI 80) • Segédanyagok normatíva-számításhoz • www.kpszti.hu Normatíva elszámolás

8 Normatív hozzájárulás és támogatás • Segédanyag a KPSZTI honlapján (www.kpszti.hu) Normatíva igénylés és elszámolás szabályai

9 Normatív hozzájárulás és támogatás • 14. § (4) Ha év közben az igénylési létszám az egyes feladat-ellátási helyek (székhely, telephely) szintjén 10%-ot meghaladó mértékben lecsökken, a fenntartónak erről az illetékes Igazgatóságot nyolc napon belül értesítenie kell... Az Igazgatóság az értesítés alapján módosítja az érintett fenntartók pénzellátását, melyről határozatban értesíti a fenntartót. • 16/A. § (1) A fenntartó az általa jogosulatlanul igénybe vett támogatás után igénybe- vételi kamatot fizet, ha a fenntartó részére a normatív hozzájárulást és támogatást megállapító jogerős határozat alapján folyósított összeg legalább három százalékkal meghaladja a fenntartót ténylegesen megillető összeget... A 20/1197-es Kormányrendelet két kiemelt pontja

10 Létszámcsökkenés követése feladat-ellátási helyenként Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez

11 Havi normatíva számítása feladat-ellátási helyenként Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez

12 Normatíva 3%-os változásának követése Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez

13 Jogviszonyváltozás nyomonkövetése Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez

14 Egyházi kiegészítő támogatás • 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 38. § • A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl … kiegészítő támogatásra jogosult. • 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 31-33.§ • köznevelési szerződés, egyoldalú jogi nyilatkozat – a kiegészítő támogatásra való jogosultság alapja • 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 17.B § • A köznevelési feladatot ellátó egyház számára... kiegészítő támogatás megállapítását az egyházi intézményfenntartók részére az Igazgatóságok által megállapított normatív hozzájárulás és támogatás igénylése és elszámolása alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága országos illetékességgel végzi. • A köznevelési feladatot ellátó egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi intézményfenntartó mely települési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú nyilatkozatot... Jogszabályi háttér

15 Egyházi kiegészítő támogatás Igénylés és elszámolás • alapja a normatív hozzájárulás és támogatás igénylése és elszámolása (EMMI 20-30-40-50-60-70 és EMMI 80) • folyamata • igénylés, elszámolás, korrekció • intézmények  fenntartók  MÁK  KPSZTI  fenntartók  intézmények • összege • költségvetési törvényben meghatározott összeg (nappali: 230.000 Ft/fő/év; esti: 50%; levelező: 20%) • 2011. 12. 16-án tartott fenntartói értekezlet döntése a kiegészítő támogatás felhasználásáról, az összeg „újraosztásáról” • nappali: 100%; esti 50%; levelező: 20%; kollégium: 40%; egyéni művészetoktatás: 20%; csoportos művészetoktatás: 10% • közös fenntartói feladatok finanszírozása • 2012-ben nappali: 222.565 Ft/fő/év • a fenntartó jogosultsága

16 Pedagógiai szakmai szolgáltatások A Katolikus Pedagógiai Intézet által nyújtott szakmai szolgáltatások • fenntartói szintű szolgáltatások • fenntartói értekezletek, gazdasági vezetőik értekezletei, továbbképzések • segítségnyújtás bármely jogi, gazdasági kérdésben • normatívaigénylés és elszámolás során segítségnyújtás • egyházi kiegészítő támogatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok (létszámnyilvántartás, pénzforgalom) • Komplex Intézményellenőrzési és -értékelési Program • intézmények törvényeségi, gazdasági, pedagógiai-szakmai ellenőrzése

17 Pedagógiai szakmai szolgáltatások A Katolikus Pedagógiai Intézet által nyújtott szakmai szolgáltatások • intézményi szintű szolgáltatások • intézményvezetőknek, gazdasági vezetőknek: • intézményvezetők és gazdasági vezetők értekezletei minden félév elején • gazdasági, jogi területen továbbképzések szervezése év közben • segítségnyújtás bármely jogi, gazdasági kérdésben (egyházi intézmények sajátos helyzete; normatívaigénylés és elszámolás; egyoldalú jogi nyilatkozat...) • normatíva-elszámolás: könyvvizsgálat • intézményvezető által igényelt szakértői feladatok ellátása • pedagógusoknak • továbbképzések, szakmai programok – óvoda, általános iskola és középiskola pedagógusainak • pályázatok pedagógusoknak; publikálási lehetőség • kérésre szakmai tanácsadás, ellenőrzés, szakértői munkák • diákoknak • tanulmányi versenyek szervezése, közvetítés versenyt szervező intézmények között; versenyeket szervező intézmények támogatása

18 Pedagógiai szakmai szolgáltatások A Katolikus Pedagógiai Intézet által nyújtott szakmai szolgáltatások • egyesületek támogatása • Öveges József Tanáregylet; Sík Sándor Tanáregylet; Tanítók Fekete István Egyesülete; SZÉL Óvodapedagógusok Egyesülete • alapítványok általuk nyújtott támogatások pályázati rendszerű kiosztása • 2000-től: Renovabis; 2009-től: Pro Paedagogia Christiana • érdekképviselet • a katolikus közoktatási intézmények érdekképviseletet különböző egyeztető fórumokon, minisztériumi szinten • folyamatos és naprakész információk • segítségnyújtás telefonon, e-mail-ben • www.kpszti.hu: naprakész információk; letölthető jogi, gazdasági, pedagógiai- szakmai segédanyagok

19 Pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógiai szakmai szolgáltatások finanszírozása

20 Adatszolgáltatás a KPSZTI-nek A KPSZTI bemutatott tevékenységéhez szorosan kapcsolódik, hogy feladata a katolikus fenntartásban működő intézmények dokumentumainak, adatainak naprakész nyilvántartása • Alapító okirat • Működési engedély • Köznevelési szerződés, egyoldalú jogi nyilatkozat • Normatíva adatlapok – fenntartó közvetítésével, de: módosítások! • MÁK határozatok • Statisztikai adatok – októberi KPSZTI-statisztika • Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail stb.) Változás esetén kérjük újra mielőbb beküldeni!

21 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

22


Letölteni ppt "Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések