Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulói kérdezési szokások matematikaórán A Bolyai TGK matematika tagozatos diákjainak matematikával kapcsolatos kérdezési szokásainak összehasonlítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulói kérdezési szokások matematikaórán A Bolyai TGK matematika tagozatos diákjainak matematikával kapcsolatos kérdezési szokásainak összehasonlítása."— Előadás másolata:

1 Tanulói kérdezési szokások matematikaórán A Bolyai TGK matematika tagozatos diákjainak matematikával kapcsolatos kérdezési szokásainak összehasonlítása más vajdasági magyar középiskoláséval Béres Zoltán, Bolyai TGK, Zenta Vegyészeti-Technológiai Iskola, Szabadka

2 Az előadás szerkezete elméleti háttér a kérdőív bemutatása
gyakorisági grafikonok az eredmények összefoglalása további kutatási irányok

3 A kérdezés kultúrája Szókratész (i.e. 496–399)
„Vitapartnerét a konkrét tapasztalat zavaros képzeteiből rávezette az igazságra. (…) A heurisztikus módszer alkalmazásával a beszélgetés során a konkrétumból kiindulva, mesterien megfogalmazott kérdések sorozatán át tudott eljutni az általános igazságokig. A dialógus alatt mindvégig a tanítvány áll előtérben, s a háttérbe húzódó mester kérdéseivel szinte észrevétlenül vezeti rá a helyes útra.”

4 Középkor IX. század – kolostori és székesegyházi iskolák: „Az ókorral ellentétben már nem egy-egy tudós vagy filozófus köré gyűltek össze a fiatalok... Nem kötetlen beszélgetés volt már a filozófiai stúdiumok fő oktatási módszere.” tanulócsoportok ––> tantárgyak ––> módszerek ––> egymásra épülő tananyagok ––> tankönyvek ––> hivatásos szakemberek

5 A heurisztikus módszer: a felfedeztető tanítás
Pólya György: How To Solve It? (1945) A gondolkodás iskolája (1956) Kako ću riješiti matematički zadatak (1956)

6 Idézetek Pólya könyvéből:
„A heurisztika a feladatmegoldó emberi magatartást kutatja, ez a kutatás feltehetően olyan régi, mint maga az emberi társadalom...” „Nem alaptalan dolog a gondolkozást úgy írni le, mint a gondolkodónak önmagával folytatott beszélgetését.” Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy?

7 A pólyai gondolat tovább él
Alan Schoenfeld: Mathematical Problem Solving (1985)  hivatkozás Pólya Györgyre hivatkozás Vigotszkijra

8 A pszichológiai oldal Lev Szemjonovics Vigotszkij (1896–1934)
A gyermek kulturális fejlődése kétszintű: 1. interpszichológiai 2. intrapszichológiai Kísérletek – belső beszéd

9 A kérdések a kérdezésről
Hogyan vizsgálható a matematikaórán a tanár–diák közötti párbeszéd minősége a feltett (és fel nem tett) kérdések tükrében? A diákok kérdőívezése! A kérdőív

10 A válaszadók főbb jellemzői
Iskola Helység darab Vegyészeti-Technológiai Iskola Szabadka 104 Műszaki Iskola 105 Gimnázium 208 Bolyai TGK Zenta 84 Összesen: 501

11 k1: Hanyadikos vagy? bolyais nem bolyais

12 k2: Nemed bolyais nem bolyais

13 k3: Félévi osztályzatod
bolyais nem bolyais

14 k4: Hetente hány matematika órád van?
bolyais nem bolyais

15 k5: Hányan vagytok matematikaórán?
bolyais nem bolyais

16 k6: Foglalkozol-e matematikával tanórán kívül?
bolyais nem bolyais

17 k7: Hányszor voltál matematikaversenyen?
bolyais nem bolyais

18 k8: Szereted-e a matematikát?
bolyais nem bolyais

19 k9: Szeretnél-e továbbtanulni?
bolyais nem bolyais

20 k10: Van úgy, hogy nem kapsz választ?
bolyais nem bolyais

21 k11: Szeretné-e tanárod, hogy legyenek kérdéseid?
bolyais nem bolyais

22 k12: Kihez fordulsz kérdéseiddel?
bolyais nem bolyais

23 k13: Milyen módon teszed föl a kérdéseidet?
bolyais nem bolyais

24 k14: Milyen gyakran kérdezel tanárodtól?
bolyais nem bolyais

25 k15: Mikor kapsz választ a kérdéseidre?
bolyais nem bolyais

26 k16: Megtörtént-e, hogy valamit még egyszer megkérdeztél?
bolyais nem bolyais

27 k17: A tanárod megérti a kérdéseid?
bolyais nem bolyais

28 k18: Miért nem válaszolt tanárod a kérdésedre?
bolyais nem bolyais

29 k19: Elégedett vagy-e a kapott válaszokkal?
bolyais nem bolyais

30 k20: Mástól is megkérdezed azt, amit tanárodtól kérdeztél?
bolyais nem bolyais

31 k21: Felteszel-e osztálytársaidnak matematikával kapcsolatos kérdéseket?
bolyais nem bolyais

32 Összegezés 1. A Bolyai TGK matematika szakán más középiskolákhoz képest... ...több fiú tanul (k2) ...több jó osztályzat van matematikából (k3) ...nagyobb óraszámban tanulják a matematikát (k4) ...nincsenek nagy tanulói csoportok matematikaórán (k5) ...sokkal többen járnak szakkörre (k6) ...sokkal kevesebben járnak magánórára (k6) ...sokkal több matematikaversenyre mennek a tanulók (k7)

33 Összegezés 2. ...sokkal jobban szeretik a matematikát (k8)
...a tanulók ritkábban maradnak válasz nélkül (k10) ...jobban érzik a tanárt kérdésre ösztönzőnek (k11) ...osztályon belül többet kérdeznek egymástól (k12) ...a tanulók szívesebben kérdezik tanáraikat szünetben (k13)

34 Összegezés 3. ...a tanulók gyakrabban kérdezik tanáraikat (k14) ...a tanárok jobban megértik a tanulók kérdéseit (k17) ...a tanulók sokkal elégedettebbek tanáraik válaszával (k19)

35 Zárszó Mit tudtunk meg a matematikában tehetséges diákok kérdezési szokásairól? Mit tudtunk meg a Bolyai TGK diákjainak kérdezési szokásairól? Lehetséges további kutatási irány: Az alkalmazott statisztikai eszközök finomítása A Bolyai TGK-ban mért paraméterek összehasonlítása más matematikai gimnáziuméival

36 Vége http://members.tippnet.rs/beres/


Letölteni ppt "Tanulói kérdezési szokások matematikaórán A Bolyai TGK matematika tagozatos diákjainak matematikával kapcsolatos kérdezési szokásainak összehasonlítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések