Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz..  Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  4400 Nyíregyháza Luther tér 14. sz.  Esperes: Sztankó Gyöngyi  Igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz..  Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  4400 Nyíregyháza Luther tér 14. sz.  Esperes: Sztankó Gyöngyi  Igazgató."— Előadás másolata:

1 4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz.

2  Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  4400 Nyíregyháza Luther tér 14. sz.  Esperes: Sztankó Gyöngyi  Igazgató lelkész: Dr. Kovács László Attila  Felügyelő: Veczán Zoltán  Másodfelügyelő: Sallai Gábor  Iskolánkat az Evangélikus Egyházközség újraalapította 1996-ban.  Óvodánk 2001. 09. 1-jén kezdte meg működését egy vegyes csoporttal.  Jelenlegi székhelyünkön 2001. óta működik.

3  20 tanterem  200 fős díszterem, aula  Udvar, sportudvar  Két jól felszerelt, kb. 40 gépparkos számítástechnika terem  Multimédiás szaktanterem, természettudományos szaktanterem, digitális tábla  Technika szaktanterem  Könyvtár  Tornaterem, hideg-meleg vizes zuhanyzók, mosdók  Tükörfalú tornaszoba  Idegen nyelvi terem  Logopédiai szoba  Orvosi szoba  Korszerű oktatástechnikai eszközök  Internetes elérhetőség szaktantermekben, könyvtárban  Ebédlő, étterem a Luther Márton Kollégium üzemeltetésében

4  Magas színvonalú, korszerű ismertek átadása  Iskolaotthonos oktatási forma 1 - 4. évfolyamon  Idegen nyelvi oktatás: 4. osztálytól angol, német, második idegen nyelv oktatás szakkör keretében 5. és 7. évfolyamtól  Angol két tanítási nyelvű oktatás 1. évfolyamtól  3. osztálytól matematika tehetséggondozó oktatás, 5. osztálytól„Játék és logika” tantárgy keretében magas színvonalú számítástechnika és matematika - logika oktatás  SNI a) és b), BTM igényű tanulók oktatása, teljes körű szakmai ellátása: fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás  Felekezeti hitoktatás 1. osztálytól heti 2 órában  1-4. évfolyamon tantárgycsoportos oktatás  Napközis ellátás 5-6. évfolyamon  Igény szerint szervezett úszásoktatás 2. vagy 3. évfolyamtól  Gyógytestnevelés  ISK, minden napos testmozgás  8. osztályos középiskolai felvételi előkészítők  Évfolyamonként tehetséggondozás, felzárkóztatás

5 Elkötelezett keresztyén szellemiségű nevelés. Tagozatonkénti reggeli áhítatok, reggeli imádságok. Konfirmációs felkészítés. Iskolalelkészi tanulói és szülői lelki gondozás. Tanulói csendes napok, egyházi nyári táborok. Egyházi és iskolai ünnepek. Országos hittanverseny, városi és iskolai egyházi szavalóversenyek. Szeretetteljes szigor. Családias légkörben, keresztyén nevelési elvek mentén elkötelezett, korszerű ismeretátadás.

6  Ünnepi Istentiszteletek:évnyitó, évzáró, els ő sök köszöntése, ballagás  Els ő osztályos beiskolázási program  Nyílt tanítási nap  Mikulás napi ünnepségek, gyerekfarsang, tini discok  Családi nap  Alapítványi bál  Kisiskolások tanulmányi versenye  „Bimbózó hittel” szavalóverseny  Túróczy Zoltán emléknap  Tanulói csendes napok, diakóniai munka  Megyei informatika verseny  Egyházi ünnepek: karácsony, húsvét, reformáció, vízkereszt, konfirmáció, templom avatási évforduló stb.  Testvériskolai programok

7 - ISK,sportnap: ovifoci, kislány torna, kisfiú foci, fiúfoci, atlétika, kosár, ping-pong, korcsolya - Kakaóbérlet - Családi nap - Egészségnap - Iskolai kirándulás - Nyári iskolai tábor - Igény szerint nyári napközi - Erdei iskola - Énekkar - Alapfokú művészeti oktatás: néptánc, képzőművészet, hangszeres zene - Színházlátogatás - Iskolai könyvtár - „Csiriptanya”- városi könyvtár

8  COMENIUS 2000 I. partnerközpontú működés  Iskola védőnői, iskolaorvosi és fogorvosi ellátás  Testvériskolai kapcsolat a rimaszombati evangélikus iskolával, a bécsi Luther iskolával, közös szabadidős programok, tanulói kapcsolatok  Angliai nyelvgyakorlat a SOL /Sharing One Language/ Nyelviskolában, Barnstapleben  eTwinning európai iskolák programban való részvétel, francia partneriskolai kapcsolat  Szülői választmány, alapítvány  DÖK  Evangélikus oktatási testvérintézmények, szeretetintézmények  Óvodai képességfejlesztő foglalkozások  Önkormányzati iskolák, Nyírségi kistérségi társulás

9 Tehetséggondozó matematika osztály  Osztálylétszám: 26 -28 fő  1-2. évfolyam általános tantervű alapozó szakasz  3-4. osztály matematika tehetséggondozó szakkör érdeklődő, jó matematikai képességű tanulók  3-4. osztály idegen nyelvi szakkör: angol vagy német  4. osztály matematikai és számítástechnikai ismeretek, készségek felmérése, jelentkezés a matematikai tehetséggondozó programba  5. osztálytól tehetséggondozó program, új tantárgy bevezetése „Játék és logika” + 2 óra/hét, második idegen nyelvi szakkör: angol vagy német Angol két tanítási nyelvű osztály  Osztálylétszám: 26-28 fő  1-2. évfolyam alapozó szakasz  1. évfolyamtól 8. évfolyamig 5+3 órában /hét angol idegen nyelv oktatás, ebből 1 óra idegen nyelvi lektor bevonásával  Közismereti tantárgyak angol nyelvű oktatása: technika, rajz, testnevelés, majd informatika, rajz, testnevelés  Számítástechnika oktatás 4. osztálytól  Országismeret angol nyelven 5. osztálytól  7 - 8. évfolyam angliai nyelvgyakorlat  7. osztálytól második idegen nyelvi szakkör: német, orosz  8. évfolyam középfokú nyelvvizsga

10  Országos Evangélikus Egyház Oktatási Osztálya  Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma  Intézmény igazgatótanácsa  Kormányhivatal  MÁK, OH, NEFMI  Iskolánk területileg az Északi- Egyházkerülethez, azon belül a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyéhez tartozik  Igazgató: Kocsisné Sárossy Emőke  Igh.: Kocsis Zsolt  Óvodai int. egység. vez.: Kovácsné Mráz Ágnes  Gazd. ig. : Leveleki Ildikó  Igazgatótanács elnöke: Dr. Endreffy Ildikó  Szülői választmány elnöke: Szarka László

11  Tájékoztatás, tájékozódás  Szándék megerősítése, részvétel a programsorozaton  Előjegyzés a programsorozat végéig (2012. március 14-ig)  Jelzés az óvodának a nem önkormányzati iskolába való felvételről  nyilatkozat a szülő részéről  Nyilatkozat kitöltése az angol két tanítási nyelvű oktatás igénylésére  Képesség tájékozódás (2012. 03. 17. + 1 pótnap igény szerint)  Intézményi döntés az osztályba sorolásról, (ig.,szaktanár, tanító)  Szülő tájékoztatás a döntésről írásban  Beiratkozás 2012. 03. 29. és 30.; és áprilisban a városi rendelet alapján:  óvodai szakvélemény,  születési anyakönyvi kivonat,  lakcímkártya szülő, gyermek,  személyi igazolvány szülő,  keresztlevél (ajánlott),  kedvezményre jogosító határozatok, orvosi igazolások stb.,  Kb.3000 Ft költségekre+ ig.méretű fénykép:diákig.,énekeskönyv, egyen sál vagy nyakkendő,  beiratkozás az önkormányzat rendelete alapján.

12  TEL./FAX: 06-42-504-936/937  MOBIL: 06-20-824-8354  WEB:  www.lutheran.hu www.lutheran.hu  www.nyiregyhaza.lutheran.hu www.nyiregyhaza.lutheran.hu  http://nyirevisk.lutheran.hu http://nyirevisk.lutheran.hu  E-mail:admin@evangel-nyhaza.sulinet.hu  „Szülők a gyermekeinkért”alapítvány adószám: 18790256-1-15  Egyházi technikai kód: 0035

13


Letölteni ppt "4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz..  Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  4400 Nyíregyháza Luther tér 14. sz.  Esperes: Sztankó Gyöngyi  Igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések