Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Református Egyház oktatási rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Református Egyház oktatási rendszere"— Előadás másolata:

1 A Református Egyház oktatási rendszere
Papp Kornél oktatási irodavezető

2 Magyarországi Református Egyház (MRE)

3 Magyar Ref. Egyház 2009. május 22.
Május 22. a Református Egység Napja Kárpátaljai Ref. Egyház Szerbiai Ref. Keresztyén Egyház Romániai Ref. Egyház Magyarországi Ref. Egyház Szlovákiai Ref. Keresztyén Egyház (2011) Horvátországi Ref. Keresztyén Kálvini Egyház (2013) Magyar Ref. Egyház május 22.

4 Történelmi kollégiumok és iskolák
1530: Mezőtúr 1531: Pápa és Sárospatak 1538: Debrecen …… 2013: Szendrő, Hernádnémeti, Kbarcika, Tomor + 3 intézmény 2013/14.: 156 intézmény Történelmi kollégiumok és iskolák

5 1.381.122 fő állami, önkormányzati gyermek-, tanulói létszám
fő egyházi gyermek-, tanulói létszám ebből fő református gyermek-, tanulói létszám 2012. évi létszámok

6 Nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC. tv. (Knt.)
32. § (2) „Ha az egyház a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja az állami, önkormányzati feladatellátásban való közreműködést, valamint kötelezettséget vállal a tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. „ Nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC. tv. (Knt.)

7 A Kormánnyal kötött megállapodás
1998. december 8. 1057/1999. (V.26.) Korm.határozat 17. cikk: „A Református Egyház oktatási- nevelési, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és -védelmi, valamint család- és ifjúságvédelmi intézményei tevékenységük után a hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzati intézményekkel mindenben azonos támogatásra jogosultak. Ezen egyházi intézmények, illetve tevékenységük fejlesztésére a Kormány az állami és önkormányzati intézményekével mindenben azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket biztosít.” A Kormánnyal kötött megállapodás

8 A MRE központi igazgatása, képviselete
Országos szint: MRE Zsinata: 100 fős törvényhozó testület Zsinat elnöksége: képviselet Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, lelkészi elnök Dr. Huszár Pál világi elnök Zsinati Hivatal: döntés- előkészítés, végrehajtás, szakértői szintű képviselet Zsinati Oktatásügyi Iroda köznevelés felsőoktatás hittanoktatás felnőttképzés A MRE központi igazgatása, képviselete

9 A MRE közigazgatási rendje
4 egyházkerület Dunamellék (Budapest) Dunántúl (Pápa) Tiszáninnen (Miskolc) Tiszántúl (Debrecen) képviselete: püspök és főgondnok 27 egyházmegye képviselete: esperes és egyházmegyei gondnok 1300 (?) egyházközség képviselete: lelkipásztor és (fő)gondnok A MRE közigazgatási rendje

10 A köznevelési intézményfenntartók
1 MRE 4 egyházkerület 4 egyházmegye 99 egyházközség A köznevelési intézményfenntartók

11 Fenntartói irányítás Fenntartó testület át nem adható jogkörök:
Zsinat, egyházkerületi közgyűlés, egyházmegyei közgyűlés, presbitérium át nem adható jogkörök: intézményvezető megbízása, költségvetés, költségvetési beszámoló elfogadása Fenntartói igazgatótanács intézményi képviselők: 3 fő hivatalból 1 fő választott fenntartói képviselők: 4-8 fő választott Fenntartói irányítás

12 A köznevelési intézmények
ebből 54 közös igazgatású 271 köznevelési feladat A köznevelési intézmények

13 Ellátott köznevelési feladatok 2012/13.
2011/12. Gyarapodás 2012/13. óvoda 47 6 53 általános iskola 76 29 105 gimnázium 28 5 33 szakközépiskola 8 7 15 szakiskola 3 9 alapfokú művészeti iskola 14 4 18 gyógyped. intézmény internátus 21 1 22 pedagógiai szakszolgálat 2 pedagógiai intézet - Összesen: 206 63 269 Intézmények száma: 130 32-2 ⃰⃰ 160 – ebből többcélú intézmény 43 12 55 Fenntartók száma: 82 100 Ellátott köznevelési feladatok 2012/13.

14 Ellátott köznevelési feladatok 2013/14.
2012/13. Gyarapodás 2013/14. óvoda 53 +6 59 általános iskola 105 +2-1 106 gimnázium 33 szakközépiskola 15 +1 16 szakiskola 9 -1 8 alapfokú művészeti iskola 18 19 gyógyped. intézmény -6 3 internátus 22 pedagógiai szakszolgálat 4 5 pedagógiai intézet 1 Összesen: 269 +11-2 272 Intézmények száma: 160 ⃰⃰ 157 – ebből többcélú intézmény 55 54 Fenntartók száma: 100 +4 104 Ellátott köznevelési feladatok 2013/14.

15 Oktatásirányítás Országos szint Egyházkerületi szint MRE Zsinata
1995. évi I. rtv. Zsinati Oktatásügyi Iroda (1992) székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. irodavezető: Papp Kornél Egyházkerületi szint oktatásügyi irodák (TT) oktatásügyi tanácsosok (DT és TI) oktatásügyi bizottság (DM) Oktatásirányítás

16 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Református Pedagógiai Intézet (1994) székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. közoktatási megállapodás ( , 2009, , ) mb. igazgató: Szontágh Pál Pedagógiai szakmai szolgáltatás

17 Pedagógiai szakszolgálat
MRE EGYMI (2000) közoktatási megállapodás ( , ) Kiskunhalas korai fejlesztő központ (2010) fejlesztő iskola és óvoda utazótanári hálózat Debrecen nevelési tanácsadó (2012) Budapest Bethesda KIDSZ – ERPSZ Kora-gyermekkori Intervenció és Diagnosztikai Szolgáltató Tagintézmény (2013) Tiszáninneni Református Egyházkerület Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye (Miskolc) Bethlen Gábor Ref. Ált. Iskola, Óvoda, EGYMI és Nevelési Tanácsadó (Törökszentmiklós) Pedagógiai szakszolgálat

18 Pedagógiai szakmai érdekvédelem
Országos Református Tanáregyesület - ORTE ( , 1991-) székhely: Debrecen, Kálvin tér 16. elnök: Dr. Korsós Bálint Pedagógiai szakmai érdekvédelem

19 Tehetséggondozás Református Tehetséggondozó Alapítvány (1999)
székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. a Kuratórium elnöke: Dr. Tőkéczki László Talentum Tehetséggondozó Konferencia (1995) Tehetséggondozás

20 Szakképzés Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. (2008-2017)
székhely: Kazincbarcika, Május 1. u. 11. a katolikus, evangélikus és református fenntartók hozták létre 23 fenntartó 36 intézmény 6520 tanuló Szakképzés

21 Diáksport Református Iskolák Diáksportszövetsége - RIDISZ (2000)
székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21 elnök: Balássy László Diáksport

22 A református keresztyén nevelés
Református közoktatási törvény (1995/I. rtv.) Preambuluma: "A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmények célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni; református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük és a református egyház értékeinek a megbecsülésére nevelje." A református keresztyén nevelés

23 Alapja: a bibliai emberkép
Az ember "Isten képére és hasonlatosságára teremtetett". eredeti rendeltetése Istent képviselni a világban. az istenképűség ad méltóságot az embernek, ezt azonban csak szabad akarattal lehet vállalni, egy mechanikus lény nem lehet Isten képe. az ember csak akkor képes eredeti rendeltetésének megfelelni, harmóniában élni a természettel, saját magával és Teremtőjével (ha függőségben él Istennel). ha függetleníti magát Istentől - tehát az erkölcsi ítéletet a kezébe veszi - megszűnik az lenni, akivé teremtetett. az erkölcs Isten kijelentésén alapul, ezért abszolút és örökérvényű. Alapja: a bibliai emberkép

24 A keresztyén nevelés célja
Az értékrend változásának az elősegítése. Az "új teremtés" azonban nem a nevelés eredménye, hanem Isten Igéje és a Szent Lélek által jön létre. A keresztyén nevelés célja

25 A keresztyén pedagógia feladata
Kísérje figyelemmel a különféle pedagógiai gondolkodásmódokat és az azokhoz kapcsolódó módszereket, de tartsa szilárdan saját keresztyén identitását. A keresztyén pedagógia feladata

26 A református keresztyén pedagógia határozott emberképe miatt alkalmas a nevelési célok egyértelmű meghatározására. Pedagógiai módszerei közelebb állnak a comeniusi- herbarti vonulathoz, mint a reformpedagógiákhoz. Nyitott az alternatív pedagógiák felé, s kész befogadni mindazon módszereket, melyek nevelési céljainak, valamint a pedagógus s a növendék érdekeinek egyaránt megfelelnek. Pedagógiai módszerek

27 A pedagógus személyisége
A keresztyén pedagógia nevelési céljainak megvalósítási stratégiája a pedagógus személyiségére épül. Ahhoz, hogy a református iskola meg tudjon felelni az általa kijelölt nevelési célkitűzéseknek, nemcsak szakmailag kiváló, de hitbelileg elkötelezett pedagógusokra van szükség. A pedagógus egész személyiségével - még magánéletével is - nevel. A pedagógus személyisége

28 Köszönöm a figyelmet! Papp Kornél 1146 Bp., Abonyi u. 21.
+36-30/ Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Református Egyház oktatási rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések