Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába Orosz Gábor 2007 ősz. Mi a pszichológia?  Pszichológia – lélektan, a viselkedés és a mentális folyamatok tudományos igényű.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába Orosz Gábor 2007 ősz. Mi a pszichológia?  Pszichológia – lélektan, a viselkedés és a mentális folyamatok tudományos igényű."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába Orosz Gábor 2007 ősz

2 Mi a pszichológia?  Pszichológia – lélektan, a viselkedés és a mentális folyamatok tudományos igényű vizsgálata.  A tudományos pszichológia legfontosabb területei szerinti felosztása:  általános pszichológia általános pszichológia  személyiséglélektan személyiséglélektan  fejlődéslélektan fejlődéslélektan  szociálpszichológia szociálpszichológia  Az alkalmazott pszichológia legfontosabb területei:alkalmazott pszichológia  munkapszichológia munkapszichológia  reklámpszichológia reklámpszichológia  sportpszichológia sportpszichológia  iskolapszichológia iskolapszichológia  börtönpszichológia börtönpszichológia  játékpszichológa kriminálpszichológia játékpszichológa kriminálpszichológia  klinikai pszichológia klinikai pszichológia  egészségpszichológia egészségpszichológia  szervezetpszichológia szervezetpszichológia  kísérleti pszichológia kísérleti pszichológia  szexuálpszichológia szexuálpszichológia  tanácsadás pszichológiája tanácsadás pszichológiája  parapszichológia parapszichológia  művészetpszichológia művészetpszichológia  összehasonlító pszichológia összehasonlító pszichológia  környezetpszichológia környezetpszichológia  pedagógia pszichológia pedagógia pszichológia

3 Öröklés-környezet  Veleszületett tulajdonságok – nativista szemlélet  René Descartes (1596-1650) is ezt vallja – bizonyos képzetek velünk vannak születéskor (isten, én, geometriai axiómák, etc)  Szerinte a test olyan, mint egy gép, amit ilyen módon is lehet tanulmányozni. A gondolkodás az elme lényegi természete: res cogitans. A fizikai tárgyakhoz csupán kiterjedésük és változó tulajdonságaik tartoznak: az ő lényegük a kiterjedés, a res extensa. Mivel ez a két dolog lényegileg különbözik, az elme és a test elválasztható egymástól. Interakció a tobozmirigyen keresztül.  Az állatok puszta gépek, az ember azért nem, mert lelke van

4 Öröklés-környezet  Empirista szemlélet  John Locke – tabula rasa: tagadja a velünk született képességek jelenlétét  Asszociációs pszichológia – érzékelés által jönnek a képzetek, ott elvek által kapcsolódnak.

5 A tudományos pszichológia kezdetei  Wilhelm Wundt (1832 - 1920) 1879 – első labor a Lipcsei Egyetemen  A mögöttes elv, hogy a tudat és a viselkedés tudományos elemzés tárgyai lehetnek.  Főleg látással, figyelemmel, gondolatainkkal foglalkoztak  Introspekciót alkalmaztak

6 Strukturalizmus és funkcionalizmus  Strukturalizmus  XIX sz. végére nagy előrehaladás a fizikában és a kémiában (molekulák – atomok)  A pszichológusok is keresték az elemi mentális összetevőket.  Az élményeket (észlelet) is összetevőkre lehet bontani. (Wundt, Tichener)  Funkcionalizmus  Nem a tudati összetevőket kell keresni, hanem annak folyamatait kell vizsgálni.  Pl. az elme miként készíti fel az élőlényt a környzethez való alkalmazkodáshoz. (W. James)  Erősen hatott rájuk Darwin elmélete is.

7 XX. század XX. Század első fele:  Behaviorizmus – Viselkedéslélektan  Gestalt pszichológia – Alaklélektan  Pszichoanalízis XX. Század közepe:  Humanisztikus pszichológia  Kognitív Pszichológia

8 Behaviorizmus - előzmények  Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)  Orosz fiziológus, Nobel díj emésztés kutatásért.  Észrevette, hogy nemcsak a húslisztre nyálaznak, hanem a tálra is.

9

10

11

12 Watson  John B. Watson, introspekció nélküli pszichológia.  Állatok és csecsemők viselkedését tanulmányozta  Ahhoz, hogy a pszichológia tudomány lehessen megfigyelhető adatokra van szükség.  20-as évek nagy siker  Fő elv = minden viselkedés kondícionálás eredménye.  A környezet megerősítéssel formálja viselkedésünket  A feltételes válasz a viselkedés atomja – belőle minden viselkedés felépíthető  Mindent inger-válasz kategóriák mentén ír le.

13 B. F. Skinner (1904-1990) Operáns kondicionálás (az élőlény azt tanulja meg, hogy egy általa adott válasz egyedi következménnyel jár) Thorndyke – az effektus törvénye próba-szerencse viselkedés a legalkalmasabb viselkedés / válasz fennmaradása

14 Skinner doboz – instrumentális kond. Éhes patkány, pedálnyomogatás – galacsin Alapszint Megerősítés Pozitív megerősítés – apetitív inger megjelenése Negatív megerősítés – averzív inger (áram) megszűnése A bünti a megerősítés ellentéte – averzív kondícionálás Formálás Generalizáció Diszkrimináció

15 Figura-háttér szerveződés

16 Alaklélektan – Gestalt-pszichológia  Németország, Gestalt – alak alakzat  Percepció, főleg látás, egészlegesség hangsúlyozása  Az egész több, mint a részek összessége.  A mentális folyamataink szerveződését is ezen alapelvből kiindulva tanulmányozták

17

18 Gestaltista tanulási alapelvek  Belátásos tanulás  Wolfgang Köhler (1887-1967)  Kerülőút – probléma, mentális próba-szerencse  Majmok, dobozok, rudak és banánok  A tanulás minden vagy semmi elvet követ → „aha” élmény  tovább emlékezünk rá  a megoldás könnyen generalizálódik a hasonló problémákra

19 Pszichoanalízis •Mindennapi élet pszichopatológiája (1901) Gondolatainkat és tetteinket tudattalan Folyamatok irányítják. Szabad asszociáció – visszatérő témák Pszichológiai determinizmus – minden gondolatnak, cselekedetnek oka van. nyelvbotlások (freudian slip), elírások, elfelejtések Libidó – nemi vágy az elsődleges hajtóerő életösztön (Eros) halálösztön (Thanatos) (1856-1939)

20 Pszichoanalízis A személyiség olyan rendszer, melyben a változások és az energiaáramlás fontos szerepet kap tudattalan tudatelőttes tudat jéghegy-hasonlat

21 Pszichoanalízis  Id  Biológiai impulzusok, drive-ok  Újszölötteknél jelen van  Szexuális, agresszív késztetések  Örömelv: ösztönimpulzusok azonnali kielégítlésére törekszik  Ego  Valóságelv: nemodabuda – nem lehet minden ösztönt azonnal kielégíteni, figyelembe kell venni a valóság követelményeit  Szuperego  Elbírálja a cselekedetek helyességét, helytelenségét  énideál  Lelkiismeret, szülői jutalmazások és büntik által alakul ki

22

23 Pszichoanalízis  Energiamegmaradás törvénye: a libidó mint pszichés energia van jelen.  A tilos cselekedetek energiái a rendszerben maradnak – az id késztetései felszínre akarnak kerülni, ha tiltással találkoznak, akkor elbújnak. És szarkasztikus megjegyzések, autóversenyzés vagy elszólások formájában jelennek meg.  Elhárító mechanizmusok, ha nem tudunk ellenállni tiltott dolgoknak – szorongás, ennek következménye, hogy az implulzusokat elnyomjuk.  Elfojtás: legalapvetőbb, legfontosabb, ritkán tökéletes.  Tagadás: a külvilág elviselhetetlen, halálosan beteg gyerek szülei, jobb letagadni a tényeket, mint szembenézni velük.  Eltolás: a ki nem elégíthető motívumokat más mederbe tereljük, düh – nem a főnökbe rúg, hanem a kutyába, segíti a feszültség levezetését

24 Pszichoszexuális fejlődés Legfontosabb örömforrás a táplálkozás és szopás Széklet visszatartása elengedése Szobatisztaság – először szembesülnek a korlátozó akarattal Nemi vágy az ellenkező nemű szülőre irányul. Ödipális konflikt: 5-6 év anyára irányul, apa kasztráció k. Szorongás – Azonosul az apával – Csökken a szorongás 1. Orális szakasz2. Anális szakasz3. Fallikus szakasz 4. Latencia szakasz5. Genitális szakasz

25 XX. Század. XX. Század első fele:  Behaviorizmus – Viselkedéslélektan  Pszichoanalízis  Gestalt pszichológia – Alaklélektan XX. Század közepe:  Humanisztikus pszichológia  Kognitív Pszichológia

26 Humanisztikus pszichológia  60-as években alakult ki a humanisztikus irányzat  A figyelem közponrtjában az élményeket átélő személy áll – szubjektív világszemléletük számít.  Az emberi választás, a kreativitás és az önmegvalósítás a legfontosabbak. Nemcsak a nemi vágy és az éhség számít, hanem az önmegvalósítás.  A kutatásban az objektivitásnál fontosabb, hogy lényeges problémákat kutassunk.  A személy méltósága a legfőbb érték  Rogers, Maslow

27 Carl Rogers (1902 – 1987)  Az emberi szervezet alapvető motiváló ereje az önmegvalósító tendencia – a képességek aktualizálása.  A biológiai motímok alárendelődnek az önmegvalósításnak.  Kliensközpontú terápia: a kliens elemzi a problémáit és a terapeuta tükröt tart.  Én, self concept: „mi vagyok én”, „mire vagyok képes”  Nem feltétlenül a valóságot tükrözi  Ennek mentén értékeli tapasztalatait  Ezzel ellentmondó dolgokat nem veszünk a tudatunkba  Minél több ilyen letagadott tapasztalata van valakinek annál nagyobb a szakadék annál nagyobb a rossz alkalmazkodás valószínűsége.  A jól alkalmazkodók énfogalma összhangban áll tapasztalataival, gondolataival és élményeivel.  Ideális én/reális én, minél közelebb, annál boldogabbak vagyunk  Az emberek a feltétel nélküli elfogadás körülményei között működnek a leghatékonyabban

28 Maslow Abraham Maslow (1908-1970) 1962 – Humanisztikus Pszichológia Társasága Szükséglethierarchia, elégedetlen volt a pszichoanalízis motivációs elméleteivel, így átdolgozta azt. Az önmegvalósító emberek életét tanulmányozta. Csúcsélmény: az önmegvalósítás pillanatai – boldogság és kiteljesedettség érzése, nem énközpontú állapot.

29 •6. Az önmegvalósítás szükséglete: siker, karrier, önbecsülés •5. Esztétikai és kognitív szükségletek: tudás, szépség, művészet, rend •4. A megbecsülés szükséglete: tisztelet-, elismerésigény, megerősítés •3. Társas, társadalmi szükségletek: mások általi elfogadás, másokhoz tartozás •2. Biztonsági szükségletek: védettség, biztonság, egészség, szociális támogatottság •1. Fiziológiai szükségletek: életfeltételek, lakhatás, egészség.

30 Önmegvalósító tulajdonságok  Jó a valóságészlelésük  Olyannak fogadják el magukat és másokat, amilyenek  Spontán módon gondolkodnak és viselkednek,  Inkább a problémákra, mint önmagukra koncentrálnak  Jó humorérzékük van  Kreatívak  Foglalkoztatja őket az emberiség jólléte  Az életet képesek objektíven szemlélni

31 Kognitív pszichológia  Részben a behaviorizmusra adott reakció, részben visszatérés a pszichológia kognitív gyökereihez.  Mentális folyamatokkal, észleléssel, emlékezéssel, gondolkodással és a döntéshozatallal foglalkozik.  Szerintük csak a mentális folyamatok megértésével tudhatjuk meg, hogy mit miért csinálnak az élőlények  A viselkedést is mögötte álló mentális folymatok tükrében kell értelmezni  Elme-számítógép hasonlat: a bejövő információkat számos kiválasztjuk, összehasonlítjuk, összevegyítjük, átalakítjuk és újrarendezzük.

32 Kognitív pszichológia - e lőzmények Edward Chace Tolman, 1886-1959 A tanulás kognitív megközelítésének korai képviselője: a bonyolult útvesztőkben a patkány nem az elfordulások sorrendjét tanulja meg, hanme térképet alakít ki a helyről. • Bonyolult labirintus, minden folyosó végén van kaja, a patkány feladata, hogy megtanulja megtalálni az élelmet úgy, hogy visszatérne azokban, ahol előtte már járt. • Nem elég az inger-válasz tanulás – mentális reprezentációt kell feltételezni!

33 Kognitív pszichológia - e lőzmények  Jean Piaget (1896-1980)  Leírta a gyermek kognitív fejlődését, szemben áll mind a „kizárólagos” öröklés - érés, mind a környezetelvű nézetekkel.  Mindkettő kell, a kapcsolatuk számít.  A saját gyermekeit figyelte meg, azt találta, hogy a gyermek nem passzív résztvevője az érési folyamatnak és befogadója a környezeti ingereknek.  A gyerek apró tudós, aki elméleteket gyárt.  A gyermek a fizikai és társas világról sémákat alkot.  Ezeket új eseményekre addig alkalmazza, amíg lehet (asszimilál), amikor már nem lehet, akkor akkomodál – módosítja a régi sémát – tágítja addigi elméletét.  Szakaszelméletet alkotott – melyben az akkomodáció és asszimiláció egyensúlyánál szintlépések következnek be – minőségi változások.

34 Kognitív forradalom George Miller (1920-) RTV, ma munkamemória kutatásával foglalkozott – azt tapasztalta, hogy a kódolás során 7±2 tömböt tudunk eltárolni. tömböket képezünk a hosszú távú memóriánk által: 152618481956 LETTELZÖVDÜSEYLÉVÍZS

35 Kognitív forradalom Noam Chomsky (1928-)  Skinner Verbal Behavior könyvére reagál, amiben Skinner a nyelvet is S-R alapon kezeli.  Nativista felfogást képviseli – marslakó: kell nyelvi diszpozíció, mindenki megtanulja – területspecifikus  Végtelen produktivitás: végtelen számú mondatot állíthatunk elő, olyat is, amit nem hallottunk előtte.  Kell lennie egy speciális nyelvelsajátító készüléknek.  Amely által elsajátítjuk az univerzális grammatikát – (szabályok és elvek készlete, melyek által meg tudjuk határozni, hogy egy mondat helyes vagy helytelen)

36 Kognitív pszichológia  Mentális folyamatok vizsgálata  Természettudományos módszerek  Reakcióidő  Fő kutatási témák:  Nyelv  Emlékezet  Észlelés  Ma már: érzelmek

37 Kognitív irányzat ma…  Evolúciós pszichológia (mai fejünkben kőkorszaki elme lakozik )  Kognitív idegtudomány


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába Orosz Gábor 2007 ősz. Mi a pszichológia?  Pszichológia – lélektan, a viselkedés és a mentális folyamatok tudományos igényű."

Hasonló előadás


Google Hirdetések