Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRTÉKELÉS (2006 - 2009). KEZDETEK - 13+1, választási ígéret - Új arculat, városmarketing bevezetése - Távlati tervezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRTÉKELÉS (2006 - 2009). KEZDETEK - 13+1, választási ígéret - Új arculat, városmarketing bevezetése - Távlati tervezés."— Előadás másolata:

1 ÉRTÉKELÉS (2006 - 2009)

2 KEZDETEK - 13+1, választási ígéret - Új arculat, városmarketing bevezetése - Távlati tervezés

3 ÉRTÉKELÉS 2006. OKTÓBER – 2009. NOVEMBER

4 I. FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK 1. NAGY BERUHÁZÁSOK  Városház tér felújítása  Széchenyi tér felújítása  Barátság Park  Szigetet – Révfaluval összekötő új híd  Bácsai út felújítása  Szauter utca  Nagytérségi Hulladék projekt  Parkolóház építés

5 2. LAKÓUTCA PROGRAM  2006. október és 2009. november között az Útkezelő Szervezet 144 helyszínen végzett felújítást  ennek 85%- a lakóutca a város egész területén, több mint 37 km hosszúságban  8 csomópont átalakítás (Kardán utca, Fehérvári út stb.)  154 új parkolóhely (parkolóház nélkül)  értékben 2009. végéig meghaladja a 4,2 milliárd forintot

6 3. JÁTSZÓTÉR-FEJLESZTÉSI PROGRAM  EU-s szabványoknak megfelelő játszóterek a város egész területén  gyerekek biztonsága mindennél fontosabb  2006. októberétől 2009. végéig összesen 85 minősített, biztonságos, egyben készségfejlesztő közösségi hely a gyerekeknek (játszóterek, játszóparkok) szerte a városban  önkormányzati forrás közel 500 millió Ft

7 II. OKTATÁSÜGY INTÉZMÉNYI HÁTTÉR - Óvodai férőhelyek bővítése - Ménfőcsanak – 6 új csoport + folyamatban a Horgas u. 21. átadása, akadálymentesített óvoda - Kisbácsa – 1 új csoport - Általános iskolák - Jelentős javulás a számítástechnikai ellátottságot illetően, szervezési intézkedések a minőségi oktatásért (integrálások pl. Balassi a Gyárvárosival) - 59 intézmény, közel 210 helyszínen

8 II. OKTATÁSÜGY - JELENTŐS HUMÁNFEJLESZTÉSEK - KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS - TOVÁBBKÉPZÉSEK, JÓ EREDMÉNYEK AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEN - SAJÁTOS NEVELÉSŰ IGÉNYŰ GYERMEKEK TÁMOGATÁSA – UTAZÓ PEDAGÓGUS HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE - FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSOK ÉS GYÓGYPEDAGÓGUSOK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE - INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖBB INTÉZMÉNYÜNKBEN BEINDULHATOTT - 5 MILLIÓ FT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS A „NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS” TANFOLYAMAIRA

9 SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE – „GYŐRI MODELL” – országos példa - Gimnáziumi osztályok számának csökkentése – indítható osztályok számának szabályozása - Teljesítmény-központú felvételi rendszer - 2008. óta szakképzés kiemelt támogatása: - egy év alatt 80 fővel emelkedett a szakmát tanulók létszáma, ez meghaladta az elvárásokat - „győri ösztöndíjrendszer” - hiányszakmákban ösztöndíj, 8000 és 24000 Ft között - ösztöndíjas tanulók száma folyamatosan emelkedik: ebben a félévben már eléri a 950 főt - ösztöndíj éves költségvetési forrása: 150 millió Ft

10 GYŐRI TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ GYŐRI TISZK – Szakképzés szervezési modell - Cél: fiatalok pályaválasztásának célzott segítése: 1.355 millió Ft támogatás: - TÁMOP – 20 szakképző iskola vezetőinek és tanárainak továbbképzése, közel 33.000 óra továbbképzés - TIOP – jelentős infrastrukturális fejlesztések: - Pályaválasztási és Felnőttképzési Központ - Tárgyi fejlesztések az intézményekben

11 EGYETEM FEJLESZTÉS  Kitűnő kapcsolat a városvezetés és az egyetem között  Közös fejlesztések, jövőbemutató gondolkodás  „tudásbázis” létrehozása, alapja az átalakított szakképzési rendszer  Egyetem – AUDI – Város  AGORA Pólus interaktív kiállítási központ

12 SZEMÜNK FÉNYE program FŰTÉS- ÉS VILÁGÍTÁSKORSZERŰSÍTÉS - energia ésszerű hasznosítása érdekében közoktatási intézményfenntartók segítése - 38 intézmény (45 épület) világítás korszerű- sítése – összesen 310 millió Ft beruházással, 20% pályázati támogatással, 16117 db új, energiatakarékos lámpatest felszerelésével - 26 intézmény fűtéskorszerűsítése – 395, 7 millió összegű beruházással, 98, 9 millió Ft pályázati támogatással - eddig közel 1 milliárd Ft értékű, önrészt nem igénylő beruházás Győr minden városrészén

13 PANELPROGRAM – Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása - 2006-2008-2009 a pályázati évek - 100 %-ban sikeres pályázatok - 2006. 51 pályázat, 2597 lakás, 476 millió Ft - 2008. 67 pályázat, 2748 lakás, 754,5 millió Ft - 2009. 51 pályázat, 2833 lakás, 1.030 millió Ft - Összes önkormányzati támogatás: több, mint 2 milliárd forint

14 PANELPROGRAM – VÁROSRÉSZENKÉNTI MEGOSZLÁS VÁROSRÉSZ LAKÁSSZÁM 2008. 2009. ADYVÁROS1892 1108 NÁDORVÁROS 293 358 JÓZSEF A. LTP. 228 198 MARCALVÁROS 145 1169 BELVÁROS - 201 GYÁRVÁROS 150 150 JANCSIFALU 40 -

15 III. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZFÉRA 1. EGÉSZSÉGÜGY  Új rendelők, praxisok átadása, (Hegyalja u. 34, Kálvária)  Praxisonként 300.000 Ft eszköztámogatás az orvosoknak, összesen 36 millió Ft  Egészségügyi ellátást nyújtó praxisok rezsiköltségének finanszírozása (40 - 44 millió Ft között évente)  Támogatás a Megyei Petz Aladár Kórháznak, 25-40 millió Ft között változott az összeg  Folyamatos rendelő felújítások (Pálffy u., Mécs László, Lajta u., Kálóczy rendelő stb.)  Ügyeleti gépkocsik vásárlásához támogatás – 5 millió Ft

16 III. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZFÉRA 2. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK - Gyermekjóléti központ létrehozása, új telephellyel, szakmai létszám biztosításával – Fogyatékossággal élők átmeneti otthonának megépítése – 110 millió Ft-os beruházás – Hajléktalanokat segítő szolgálatnál 15 fő szociális foglalkoztatása, téli krízisellátás biztosítása – évente 15-16 millió Ft – Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény – házi segítségnyújtás bővítése, 29 plusz fő felvétele, eszközbeszerzés – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése, 60-ról 500 készülékre emeltük a számot – 20 férőhellyel bővült a bölcsődei szervezet – Lepke utcában átmeneti otthon kialakítása az idősek átmeneti ellátására stb.

17 III. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZFÉRA 3. SEGÉLYEZÉS - Nyári gyermekétkeztetés - Negyedéves buszbérlet költségeinek 60%os visszatérítése a 0–3 éves gyermeket nevelőknek - Óvodáztatási támogatás bevezetése - Krízishelyzetbe kerültek támogatásának megkezdése a városban - Rendelkezésre állási támogatásban részesülők közfoglalkoztatása – évente kb. 500 főnek munka - Évente 800 millió Ft körüli összeg segélyezésre

18 III. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZFÉRA 4. LAKÁSÜGY - új lakáskoncepciós célok – önkormányzati lakások értékesítése – folyamatosan kötött szerződések – eddig 300 millió Ft bevétel - Újvárosi Rehabilitációs Program – leürítések - belvárosi épületek teljes rekonstrukciója - 12 speciális lakás mozgáskorlátozottak számára – bérleti díj kétharmadát Önk. fizeti - önkormányzati kamatmentes kölcsön az első lakást szerző fiataloknak (2 milliós felső határ)

19 IV. KULTÚRA – TURISZTIKAI VONZERŐ KIALAKÍTÁSA 1. ÚJ KULTURÁLIS STRATÉGIA 2014-IG - ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS - SZÍNVONALAS RENDEZVÉNYEK - IGÉNYFELMÉRÉS – MIT SZERETNEK AZ EMBEREK, PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSA - ÚJ SZERVEZET LÉTREHOZÁSA – GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT - FONTOS SZAKMAI, VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI INDOKOK - NYITOTT GONDOLKODÁS, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA, - HELYI VENDÉGLÁTÓSOK BEVONÁSA A RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁBA

20 IV. KULTÚRA – TURISZTIKAI VONZERŐ KIALAKÍTÁSA 2. „FESZTIVÁLVÁROS” IMÁZS - NÉGY ÉVSZAK FESZTIVÁL, EGYSÉGES ARCULAT - MEGLÉVŐ HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE (BAROKK, SZT. LÁSZLÓ) - ÚJ ÉRTÉKEK KÖZVETÍTÉSE - GYŐRKŐC-FESZTIVÁL – NEMZETKÖZI HÍRNÉV - MAGYAR HAGYOMÁNYOK FESZTIVÁLJA, BOR ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL - TÖMEGEKET CSALOGATÓ NYÁRNYITÓ ÉS NYÁRZÁRÓ KONCERTEK

21 IV. KULTÚRA – TURISZTIKAI VONZERŐ KIALAKÍTÁSA 3. HELYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA - GYŐR TÖRTÉNELMI MÚLTJÁNAK MEGELEVENÍTÉSE - Helyi legenda beépítése a programokba: - VASKAKAS LEGENDA – MEGSZÓLAL A VASKAKAS - FRÖCCS FESZTIVÁL – JEDLIK ÁNYOS - EGYHÁZI KULTÚRA, SZAKRÁLIS ÉRTÉKEK ÁPOLÁSA - A város szakrális és egyházi értékeinek méltóképpen történő kezelése

22 IV. KULTÚRA 4. EGYÉB KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE - város képzőművészeti gyűjteményeinek interaktív, környezetbarát bemutatása - több generációs programok erősítése - szorosabb kapcsolattartás a városban működő oktatási és sportintézményekkel - olvasás kultúra erősítése - civil kezdeményezések támogatása - amatőr és kisebbségi csoportok támogatása - nemzetközi kapcsolatok erősítése: határon túli szervezetek, testvérvárosok

23 V. MUNKAHELYTEREMTÉS -HELYI VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA Összefogás kezdeményezése a magyar termékek előnyben részesítéséért és a helyi vállalkozások együttműködéséért – több mint 80 csatlakozó cég, párbeszéd, önálló standdal történő megjelenés a Győri Vásáron 2009-ben -MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA (150.000.000 Ft) 215 támogatott vállalkozás, ennek köszönhetően 435 megmaradt munkahely Győrben, országban egyedülálló - INNONET – INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK - kedvezményes bérleti díjakkal és szolgáltatásokkal kedvező feltételek biztosítása az innovatív kis- és közepvállalkozások számára

24 IPARI PARK FEJLESZTÉS -Győr vonzó a befektetők számára – AUDI -ezt az Ipari Park betelepülő cégeinek folyamatos létszámemelkedése is bizonyítja: ÉV CÉG m2 2006.1074394 2007. 862384 2008.12 190249 2009. 417710 - 17, 5 hektár átadása nov. végén – további 15-20 cégnek telephely – sok előre lekötött

25 VI. VÁROSMARKETING - Város imázsának alakítása: Én, Te, Győr szlogen + új logó - Kommunikáció erősítése: - városlakók felé (Közélet) - befektetők felé (gyor.hu, GYIC, befektetés ösztönző kiadvány) - turisták felé (kiadványok, promóciók, országos és nemzetközi médiamegjelenések) - Győr Kártya program bevezetése

26 VII. TURIZMUS - idegenforgalmi adó visszaforgatása: 67.513.000 Ft + 2 Ft turizmusfejlesztésre és városmarketingre - IFA adatok: 2007. 57.133.000 Ft 2008. 67.513.000 Ft - Vendégéjszakák növekvő száma: 2007.203.804 2008. 211.960 - látogatóközpont fejlesztés - kulturális turizmus erősítése

27 VIII. SPORT - 2007-ben elfogadott középtávú sportkoncepció: költségvetés 1%-t egyedülálló módón az élő sportra fordítja az önkormányzat - Élősport támogatására: 2006. 162.721.000 Ft 2007. 249.971.000 Ft 2008. 400.000.000 Ft 2009.450.000.000 Ft - Kiemelten támogatott sportágak, utánpótlás nevelés, sportlétesítmények fenntartása - Barátság Park – tisztán önkormányzati beruházás – szabadidő sport, példamutatás a gyerekeknek

28 VIII. SPORT -VERSENYSPORT - növekedett a sportszervezetek száma - kiemelt támogatás: Audi ETO KC – nk-i sikerek - nagyszabású nemzetközi sportesemények: III.Masters Kézilabda-bajnokság 2006. Duatlon Európa-bajnokság2007. Maratoni Kajak-kenu világbajnokság2008. Női Ifjúsági Vizilabda Európa-bajnokság 2008. Serdülő Judo Világkupa2009. Női Junior Kézilabda Európa-bajnokság2009.

29 IX. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK - Új testvérvárosi kapcsolatok: - Ingolstadt – aláírás 2008. nov. 17. - Poznan – aláírás 2008. január 23. - Felélénkülő kapcsolatok: testvérvárosok meghívása győri eseményekre (Határok nélkül fesztivál2007, Győri Nyár, Győri utazás kiállítás) - Támogatások: győri művészek, iskolák, csoportok külföldi megjelenésének, fellépésének anyagi támogatása

30 - Részönkormányzatok létrehozása az egyszerűbb ügyintézés érdekében (Újváros, Győr-Ménfőcsanak) - Köztisztaság: Belváros folyamatos tisztítása, útmosás, locsolás, virágosítás – Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a „Szép környezet – Jó közérzet” helyi környezetszépítő verseny X. VÁROSÜZEMELTETÉS

31 - Nagy hangsúly a szúnyogírtásra - Folyamatosan: csapadékvíz elvezetés a városban, minden városrészben - Közvilágítás kiterjesztése - Parkok felújítása, zöldítés -Szökőkutak felújítása

32 XI. KÖZBIZTONSÁG JAVULÁSA - Cél: város minél nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb közbiztonsági-bűnügyi helyzetének biztosítása és javítása - IP kamerarendszer kiépítése: 2008. eleje óta, összesen 44 kamera a városban, (26 don kamera, bevezető utakon stabil kamerák), 2010-ben is folytatódik - 50 millió Ft-os önkormányzati beruházás - javuló közbiztonság, bűncselekmények csökkenése, helyi rendőrállomások kialakítása, konzultációk, közös pályázatok

33 TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK

34 XII. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS -ÜGYFÉLBARÁT ÖNKORMÁNYZAT -E-ÖNKORMÁNYZAT BEVEZETÉSE 2008. -28 ÜGY LEHETSÉGES ELINTÉZÉSE -44 DOKUMENTUM LETÖLTÉSE -E-MAIL-es VISSZAJELZÉS A KÉRELEM BEÉRKEZÉSÉRŐL -HONLAP: www.ekozig.gyor.eu – ÜGYCSOPORTOKBA RENDSZEREZVE, ÁTLÁTHATÓANwww.ekozig.gyor.eu

35 XIII. HOLDING ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK ÖSSZEVONÁSA: - Költséghatékonyabb működés - Egyszerűbb átláthatóság - Koncentrált feladatvégzés - Több százmillió forintos megtakarítás

36 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! BORKAI ZSOLT Győr Megyei Jogú Város polgármestere 2009. november 18.


Letölteni ppt "ÉRTÉKELÉS (2006 - 2009). KEZDETEK - 13+1, választási ígéret - Új arculat, városmarketing bevezetése - Távlati tervezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések