Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulási stílus, pályaérdeklődés, szakmai preferenciák vizsgálata 9-12. évfolyam 2008-2010 2011. április 27. Dr. Tóth Péter Egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulási stílus, pályaérdeklődés, szakmai preferenciák vizsgálata 9-12. évfolyam 2008-2010 2011. április 27. Dr. Tóth Péter Egyetemi docens"— Előadás másolata:

1 A tanulási stílus, pályaérdeklődés, szakmai preferenciák vizsgálata 9-12. évfolyam 2008-2010 2011. április 27. Dr. Tóth Péter Egyetemi docens toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Béky Gyulané pedagógiai szakértő beky.judit@fppti.hu

2 Témavázlat 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése 2. A kutatásban résztvevők 3. Kutatási módszerek, eszközök 4. Kutatási eredmények 5. Következtetések, tapasztalatok 6. Jövőbeni tervek “Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.” (Márai Sándor)

3 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése A tanulói létszám alakulása középfokú oktatási intézményekben (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv (2001-2009) alapján saját ábra

4 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése Tanulmányaikat sikeresen befejezők az adott iskolatípusban (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv (2001-2009) alapján saját ábra

5 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése Évfolyamismétlők számának alakulása a középfokú oktatásban (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv (2001-2009) alapján saját ábra

6 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése Tanulási, magatartási, beilleszkedési problémájú tanulók (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv (2001-2009) alapján saját ábra

7 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése Kompetenciamérés eredményei iskolatípusonként – „matematikai eszköztudás” (országos adat) Forrás: Országos kompetenciamérés (2008-2009) alapján saját ábra

8 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése Matematikateljesítmény a PISA teszten (országos adat) Forrás: Learning for Tomorrow’s World (2004) és Vári Péter előadása (2005) alapján saját ábra

9 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése Matematikateljesítmények a szocioökonómiai státusindex függvényében (országos adat) Forrás: Vári Péter előadásának (2005) ábrája

10 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése Az osztályrendszerű tanulás holisztikus, adaptív modellje Forrás: Saját ábra

11 2. A kutatásban résztvevők Budapesti középiskolás tanulók létszámának alakulása szakmacsoportonként Forrás: Saját ábra

12 2. A kutatásban résztvevők Az online mérésben részt vett valamennyi tanuló Forrás: Saját ábra

13 2. A kutatásban résztvevők A vizsgálatban résztvevő iskolák területi megoszlása Forrás: Saját ábra

14 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Saját ábra A mérés céljaAlkalmazott mérőeszköz –A tanulási folyamat szakaszainak dominanciavizsgálata –A négy-, illetve kilencrégiós tanulási stílus megállapítása Kolb-féle kérdőív –A tanulási preferenciák megállapítása az érzékleti modalitások, a tanulási mód és a tanulnivalóhoz való viszony vonatkozásában –A tanulási stílus megállapítása Szitó-féle kérdőív –Munkaérdeklődés-profil megállapítása –Munkaérdeklődés- és kompetencia-profil illeszkedése Pályaérdeklődés kérdőív –Szakmai értékpreferencia-profil felvételeSzakmai értékpreferencia kérdőív –Tanulásra fordított idő, szabadidő-mérleg megállapítása –Az eredmények, az eredményesség, illetve eredménytelenség okainak feltárása –A teljesítményigény-szint vizsgálata –A család társadalmi-gazdasági helyzetének, kulturális színvonalának feltérképezése Tanulási eredmény, eredményesség kérdőív –Tanulási motívumok vizsgálataTanulási motívumok kérdőív –Tanulási sajátosságok, nehézségek megállapítása –Tanulási módszer preferenciák feltérképezése Tanulási sajátosságok, módszerek kérdőív

15 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Saját ábra Az online mérés keretrendszere

16 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Saját ábra A Kolb-féle tanulási stílusok értelmezése

17 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Saját ábra A tanulási és problémamegoldási körfolyamat kapcsolata

18 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Saját ábra A tanulási körfolyamat és a tanulási célok kapcsolata

19 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: McCarthy nyomán saját ábra A tanulási körfolyamat és a tanulási célok kapcsolata

20 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Dunn – Dunn nyomán saját ábra Dunn – Dunn féle tanulási stílus elmélet

21 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Szitó nyomán saját ábra A Szitó féle tanulási stílus elmélet Érzékleti modalitások, a tananyag reprezentálása Tanulási módok, a társas környezet jellege Megértési módok, a tan- anyaghoz való viszony Vizuális – társas – impulzív tanulási stílus

22 Tapasztalatszerzés Fogalomalkotás, gondolkodás Megfigyelés, megértés Alkalmazás Divergens Konvergens Alkalmazkodó Asszimiláló 3. Kutatási módszerek, eszközök Forrás: Saját ábra A tanulási folyamat szakaszainak dominanciája

23 3. Kutatási módszerek, eszközök

24 4. Kutatási eredmények – tanulói visszajelzés

25 4. Kutatási eredmények – tanári visszajelzés

26 Tapasztalatszerzés Fogalomalkotás, gondolkodás Alkalmazás Megfigyelés, megértés 4. Kutatási eredmények – tanári visszajelzés

27 Divergens Konvergens Alkalmazkodó Asszimiláló 4. Kutatási eredmények – tanári visszajelzés

28 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés 2009. évi mérés valamennyi tanuló 2010. évi mérés valamennyi tanuló Normatív vizsgálat

29 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés 2009. évi mérés 9. évf. 2010. évi mérés 10. évf. Ipszatív vizsgálat

30 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés 2009. évi mérés valamennyi tanuló 2010. évi mérés valamennyi tanuló Normatív vizsgálat 15

31 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés

32 A tanulási szokások és nehézségek kérdőív

33 A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei 1. F1: A motiváció hiánya. Ilyen például az érdeklődés hiánya, a tananyag gyakorlati alkalmazhatóságának fel nem ismerése. F2: Az otthoni tanulás hiánya, vagy nem elégséges volta. Ide tartozik az óráról-órára való tanulás hiánya, a házi feladat megoldásának és az otthoni gyakorlásnak az elmaradása. F3: A megértés hiánya. Ez általában visszavezethető a tananyag bonyolultságára, elvontságára, ill. a tanári magyarázat, vagy a taneszköz (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény stb.) követhetetlen voltára. F4: A környezet ellenhatása. Ebbe beleértendő a szülő érdektelensége a tanuló előmenetele iránt, a visszahúzó baráti közösség és az osztályban kialakult légkör. F5: A tanulási teljesítmény ellenőrzése során fokozódó érzelmi intenzitás káros hatása (izgalom, félelem, szorongás, stressz, stb.). F6: A tanulás objektív hátráltató tényezői: nem tud rendesen jegyzetelni órán; nincs tankönyv, munkafüzet; az órán nem kell a füzetet vezetni. F7: A tanulás szubjektív hátráltató tényezői: nincs, aki (osztálytárs, barát, tanár, szülő) segítséget nyújtson neki, ha nem ért valamit.

34 A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei 2.

35 A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei 1. az önálló tanulás objektív feltételeinek (külső körülményeinek) hiánya •nincs kitől segítséget kérni (0,703) •senki sem kérdezi ki a leckét (0,646) •nincs tankönyv a felkészüléshez (0,412) •nincs órai vázlat (0,380) 2. a tanulás kedvező pszichikai feltételeinek (belső körülményeinek) hiánya •nem érdekli a tananyag (0,728) •nincs kitartása és türelme tanulnia a tárgyat (0,676) •nem látja a tanulnivaló gyakorlatban való alkalmazhatóságát (0,502) •nem tud órán figyelni (0,477) •a tanulás során mindig ezt a tárgyat hagyja a legvégére (0,476) •a tanárral meglévő konfliktus (0,406) 3.megértésbeli hiányosságok •bonyolult dolgozatbeli feladatok (0,728) •a tananyag elvont, bonyolult, nehezen érthető (0,676) •követhetetlen a tanári magyarázat (0,572) •a tankönyvi szöveget nem érti, nem tudja kiemelni belőle a lényeget (0,542)

36 3. A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei 4.az otthoni tanulás hiánya •az óráról-órára való tanulás hiánya (0,746) •órán megérti, de otthon nem veszi elő sem a könyvet, sem a füzetet (0,676) •a házi feladat el nem készítése (0,673) •az otthoni gyakorlás hiánya (0,601) •a legalább napi fél – egy óra tanulás hiánya az adott tárgyból (0,574) 5.a tanuló környezetének érdektelensége •a baráti környezetben nem népszerű az adott tárgy (0,724) •az osztály viszonya a tantárgyhoz, a tanuláshoz (0,668) •szülői érdektelenség (0,446) •a sok hiányzás (0,352) 6.stresszhelyzet az ellenőrzés során •izgalom (0,869) •ellenőrzéskor való leblokkolás (0,862)

37 Pályaérdeklődés kérdőív

38 A pályaérdeklődés vizsgálat eredményei 1. Szakmai kompetencia F1: műszaki tevékenységek (javítás, szerelés, karbantartás) F2: élőlények gondozása, ápolása, nevelése F3: emberek és termelési folyamatok szervezése, irányítása, az eredmények dokumentálása F4: természetes anyagok, építőanyagok felhasználásával való munkavégzés F5: művészeti tevékenységek (rajz, kézműves, díszműves, ruhakészítés, zene, tánc, ének, stb.) F6: laboratóriumi munka, vizsgálatok végrehajtása F7: élelmezési tevékenység

39 A pályaérdeklődés vizsgálat eredményei 2. Szakmai kompetencia alapján Szakterületi orientáció alapján

40 A pályaérdeklődés vizsgálat eredményei 3.

41 A téri-vizuális képességek mérése -- a vizuális gondolkodás vizsgálata

42

43

44

45 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 1.

46 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 2.

47 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 3.

48 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 4.

49 Köszönöm figyelmüket! „Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat! Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is! Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is!” (A delphoi jósda felirata)


Letölteni ppt "A tanulási stílus, pályaérdeklődés, szakmai preferenciák vizsgálata 9-12. évfolyam 2008-2010 2011. április 27. Dr. Tóth Péter Egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések