Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet"— Előadás másolata:

1 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ A tanulási stílus, pályaérdeklődés, szakmai preferenciák vizsgálata évfolyam Béky Gyulané pedagógiai szakértő Dr. Tóth Péter Egyetemi docens 2011. április 27.

2 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése 2. A kutatásban résztvevők
“Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.” (Márai Sándor) Témavázlat 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése 2. A kutatásban résztvevők 3. Kutatási módszerek, eszközök 4. Kutatási eredmények 5. Következtetések, tapasztalatok 6. Jövőbeni tervek

3 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
A tanulói létszám alakulása középfokú oktatási intézményekben (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv ( ) alapján saját ábra

4 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
Tanulmányaikat sikeresen befejezők az adott iskolatípusban (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv ( ) alapján saját ábra

5 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
Évfolyamismétlők számának alakulása a középfokú oktatásban (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv ( ) alapján saját ábra

6 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
Tanulási, magatartási, beilleszkedési problémájú tanulók (országos adat) Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv ( ) alapján saját ábra

7 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
Kompetenciamérés eredményei iskolatípusonként – „matematikai eszköztudás” (országos adat) Forrás: Országos kompetenciamérés ( ) alapján saját ábra

8 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
Matematikateljesítmény a PISA teszten (országos adat) Forrás: Learning for Tomorrow’s World (2004) és Vári Péter előadása (2005) alapján saját ábra

9 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
Matematikateljesítmények a szocioökonómiai státusindex függvényében (országos adat) Forrás: Vári Péter előadásának (2005) ábrája

10 1. A vizsgálat célja, problémafelvetése
Az osztályrendszerű tanulás holisztikus, adaptív modellje Forrás: Saját ábra

11 2. A kutatásban résztvevők
Budapesti középiskolás tanulók létszámának alakulása szakmacsoportonként Forrás: Saját ábra

12 2. A kutatásban résztvevők
Az online mérésben részt vett valamennyi tanuló Forrás: Saját ábra

13 2. A kutatásban résztvevők
A vizsgálatban résztvevő iskolák területi megoszlása Forrás: Saját ábra

14 3. Kutatási módszerek, eszközök
A mérés célja Alkalmazott mérőeszköz A tanulási folyamat szakaszainak dominanciavizsgálata A négy-, illetve kilencrégiós tanulási stílus megállapítása Kolb-féle kérdőív A tanulási preferenciák megállapítása az érzékleti modalitások, a tanulási mód és a tanulnivalóhoz való viszony vonatkozásában A tanulási stílus megállapítása Szitó-féle kérdőív Munkaérdeklődés-profil megállapítása Munkaérdeklődés- és kompetencia-profil illeszkedése Pályaérdeklődés kérdőív Szakmai értékpreferencia-profil felvétele Szakmai értékpreferencia kérdőív Tanulásra fordított idő, szabadidő-mérleg megállapítása Az eredmények, az eredményesség, illetve eredménytelenség okainak feltárása A teljesítményigény-szint vizsgálata A család társadalmi-gazdasági helyzetének, kulturális színvonalának feltérképezése Tanulási eredmény, eredményesség kérdőív Tanulási motívumok vizsgálata Tanulási motívumok kérdőív Tanulási sajátosságok, nehézségek megállapítása Tanulási módszer preferenciák feltérképezése Tanulási sajátosságok, módszerek kérdőív Forrás: Saját ábra

15 3. Kutatási módszerek, eszközök Az online mérés keretrendszere
Forrás: Saját ábra

16 3. Kutatási módszerek, eszközök
A Kolb-féle tanulási stílusok értelmezése Forrás: Saját ábra

17 3. Kutatási módszerek, eszközök
A tanulási és problémamegoldási körfolyamat kapcsolata Forrás: Saját ábra

18 3. Kutatási módszerek, eszközök
A tanulási körfolyamat és a tanulási célok kapcsolata Forrás: Saját ábra

19 3. Kutatási módszerek, eszközök
A tanulási körfolyamat és a tanulási célok kapcsolata Forrás: McCarthy nyomán saját ábra

20 3. Kutatási módszerek, eszközök
Dunn – Dunn féle tanulási stílus elmélet Forrás: Dunn – Dunn nyomán saját ábra

21 3. Kutatási módszerek, eszközök A Szitó féle tanulási stílus elmélet
Érzékleti modalitások, a tananyag reprezentálása Tanulási módok, a társas környezet jellege Megértési módok, a tan- anyaghoz való viszony Vizuális – társas – impulzív tanulási stílus A Szitó féle tanulási stílus elmélet Forrás: Szitó nyomán saját ábra

22 3. Kutatási módszerek, eszközök
Tapasztalatszerzés Alkalmazkodó Divergens Alkalmazás Megfigyelés, megértés Konvergens Asszimiláló Fogalomalkotás, gondolkodás A tanulási folyamat szakaszainak dominanciája Forrás: Saját ábra

23 3. Kutatási módszerek, eszközök

24 4. Kutatási eredmények – tanulói visszajelzés

25 4. Kutatási eredmények – tanári visszajelzés

26 4. Kutatási eredmények – tanári visszajelzés
Tapasztalatszerzés Alkalmazás Megfigyelés, megértés Fogalomalkotás, gondolkodás

27 4. Kutatási eredmények – tanári visszajelzés
Alkalmazkodó Divergens Konvergens Asszimiláló

28 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés
2009. évi mérés valamennyi tanuló Normatív vizsgálat 2010. évi mérés valamennyi tanuló

29 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés
2009. évi mérés 9. évf. Ipszatív vizsgálat 2010. évi mérés 10. évf.

30 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés
15 2009. évi mérés valamennyi tanuló Normatív vizsgálat 2010. évi mérés valamennyi tanuló

31 4. Kutatási eredmények – összegző értékelés

32 A tanulási szokások és nehézségek kérdőív

33 A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei 1.
F1: A motiváció hiánya. Ilyen például az érdeklődés hiánya, a tananyag gyakorlati alkalmazhatóságának fel nem ismerése. F2: Az otthoni tanulás hiánya, vagy nem elégséges volta. Ide tartozik az óráról-órára való tanulás hiánya, a házi feladat megoldásának és az otthoni gyakorlásnak az elmaradása. F3: A megértés hiánya. Ez általában visszavezethető a tananyag bonyolultságára, elvontságára, ill. a tanári magyarázat, vagy a taneszköz (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény stb.) követhetetlen voltára. F4: A környezet ellenhatása. Ebbe beleértendő a szülő érdektelensége a tanuló előmenetele iránt, a visszahúzó baráti közösség és az osztályban kialakult légkör. F5: A tanulási teljesítmény ellenőrzése során fokozódó érzelmi intenzitás káros hatása (izgalom, félelem, szorongás, stressz, stb.). F6: A tanulás objektív hátráltató tényezői: nem tud rendesen jegyzetelni órán; nincs tankönyv, munkafüzet; az órán nem kell a füzetet vezetni. F7: A tanulás szubjektív hátráltató tényezői: nincs, aki (osztálytárs, barát, tanár, szülő) segítséget nyújtson neki, ha nem ért valamit.

34 A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei 2.

35 A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei
az önálló tanulás objektív feltételeinek (külső körülményeinek) hiánya nincs kitől segítséget kérni (0,703) senki sem kérdezi ki a leckét (0,646) nincs tankönyv a felkészüléshez (0,412) nincs órai vázlat (0,380) a tanulás kedvező pszichikai feltételeinek (belső körülményeinek) hiánya nem érdekli a tananyag (0,728) nincs kitartása és türelme tanulnia a tárgyat (0,676) nem látja a tanulnivaló gyakorlatban való alkalmazhatóságát (0,502) nem tud órán figyelni (0,477) a tanulás során mindig ezt a tárgyat hagyja a legvégére (0,476) a tanárral meglévő konfliktus (0,406) megértésbeli hiányosságok bonyolult dolgozatbeli feladatok (0,728) a tananyag elvont, bonyolult, nehezen érthető (0,676) követhetetlen a tanári magyarázat (0,572) a tankönyvi szöveget nem érti, nem tudja kiemelni belőle a lényeget (0,542)

36 3. A tanulási nehézségek vizsgálat eredményei
az otthoni tanulás hiánya az óráról-órára való tanulás hiánya (0,746) órán megérti, de otthon nem veszi elő sem a könyvet, sem a füzetet (0,676) a házi feladat el nem készítése (0,673) az otthoni gyakorlás hiánya (0,601) a legalább napi fél – egy óra tanulás hiánya az adott tárgyból (0,574) a tanuló környezetének érdektelensége a baráti környezetben nem népszerű az adott tárgy (0,724) az osztály viszonya a tantárgyhoz, a tanuláshoz (0,668) szülői érdektelenség (0,446) a sok hiányzás (0,352) stresszhelyzet az ellenőrzés során izgalom (0,869) ellenőrzéskor való leblokkolás (0,862)

37 Pályaérdeklődés kérdőív

38 A pályaérdeklődés vizsgálat eredményei 1.
Szakmai kompetencia F1: műszaki tevékenységek (javítás, szerelés, karbantartás) F2: élőlények gondozása, ápolása, nevelése F3: emberek és termelési folyamatok szervezése, irányítása, az eredmények dokumentálása F4: természetes anyagok, építőanyagok felhasználásával való munkavégzés F5: művészeti tevékenységek (rajz, kézműves, díszműves, ruhakészítés, zene, tánc, ének, stb.) F6: laboratóriumi munka, vizsgálatok végrehajtása F7: élelmezési tevékenység

39 A pályaérdeklődés vizsgálat eredményei 2.
Szakmai kompetencia alapján Szakterületi orientáció alapján

40 A pályaérdeklődés vizsgálat eredményei 3.

41 A téri-vizuális képességek mérése -- a vizuális gondolkodás vizsgálata

42 A téri-vizuális képességek mérése -- a vizuális gondolkodás vizsgálata

43 A téri-vizuális képességek mérése -- a vizuális gondolkodás vizsgálata

44 A téri-vizuális képességek mérése -- a vizuális gondolkodás vizsgálata

45 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 1.

46 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 2.

47 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 3.

48 A téri-vizuális képességek és a vizuális gondolkodás mérésének eredményei 4.

49 „Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat! Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is! Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is!” (A delphoi jósda felirata) Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések