Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben Selmeczy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben Selmeczy."— Előadás másolata:

1 Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben Selmeczy Iván – Tóth István János, PhD Budapest, 2006. Január 25. 14:00 Az FTT ad-hoc bizottság ülésén elhangzott előadás bemutató anyaga Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises

2 Témakörök: •Minta és az adatfelvétel •Foglalkoztatás és munkaerő kereslet •Pályakezdők iránti kereslet középtávon várható alakulása •A kínálat minőségi és mennyiségi megfelelősége •Bérek •Felsőoktatási intézmények, képzési formák értékelése •Pályakezdők készségei és ismeretei vállalati szemszögből, a munkáltatók elvárásai •Betanítási és továbbképzési gyakorlatok •Az üzleti szféra és a felsőoktatás kapcsolata

3 A minta és az adatfelvétel tulajdonságai 1.Kérdőíves felmérés: •121 feldolgozóipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozás •magyar és külföldi tulajdonú cégek (50-50%); •legnagyobb súly: közepes és nagyvállalkozások •többnyire export-orientált cégek 2.Szakértői interjúk: •30 interjú humán erőforrás vezetőkkel, karrier tanácsadókkal, szakértőkkel; •vállalkozások, •humán erőforrás szolgáltató és tanácsadó cégek •karriertanácsadó szervezetek •felsőoktatási intézmények karrier-irodái

4 A minta megoszlása létszámkategóriák szerint

5 Foglalkoztatás és munkaerő kereslet

6 Diplomás pályakezdőt vagy pályakezdőket foglalkoztató cégek aránya a cégméret szerint •nagyobb cégek nagyobb valószínűséggel foglalkoz- tatnak pályakezdőket •a nagy cégeknél 10-ből 9-nél van diplomás pályakezdő •a külföldi tulajdonnak is van némi pozitív hatása: a külföldiek 64 a magyar cégek 50 %-a foglalkoztat diplomás pályakezdőt

7 •kisebb cégeknél nagyobb a pályakezdők aránya a diplomások között •a feldolgozóiparban és kereskedelemben a szellemi foglalkozásúak 50%-a KKV-nál dolgozik, és csak 38%-a van nagy cégnél alkalmazásban •egy cégnél a diplomások között átlagosan minden tizedik pályakezdő A pályakezdők átlagos aránya a diplomás foglalkoztatottak között, a kis és középvállalatoknál és a nagyvállalatoknál (%)

8 Pályakezdők aránya a diplomás foglalkoztatottak között, a cég mérete szerint (%)

9 Összlétszám várható alakulása a következő egy évben (%) •pozitív kilátások: enyhén bővülő foglalkoztatás várható •diplomások és diplomás pályakezdők foglalkoztatása várhatóan növekszik •a diplomás pályakezdők számának csökkenésére egy cég sem számít

10 Diplomás pályakezdők létszámának várható alakulása a következő egy évben a cégméret szerint (%) •a nagy cégek előrejelzései optimistábbak •kis- és középvállalatoknál enyhe növekedés várható

11 Átlagos létszámváltozás a következő egy évben (fő) •az összlétszám alakulásában nagy, diplomások és pályakezdők létszámnövekedésében viszonylag kicsi a szórás diploma értéke meghatározó •a pályakezdők létszámnövekedése nem marad el a diplomásokétól •a medián érték diplomásokra: 3,5 fő diplomás pályakezdőkre: 2 fő

12 Beruházási tervek és létszámváltozás (%) •a beruházások nagyobb hányada várhatóan a létszámot is érinti •ezek között nagyobb a diplomás pályakezdőket is igénylő beruházások aránya

13 Pályakezdők iránti kereslet középtávon várható alakulása

14 Diplomás pályakezdők iránti kereslet a következő 4-5 évben (%) •középtávon legkeresettebbek a gépész- és villamosmérnökök, informatikusok, kereskedők és logisztikusok •a közgazdász végzettségek tekintetében nagyobb a bizonytalanság (hangsúly az intézményen és a végzettségen) •a marketinges pályakezdők túlkínálata alig enyhül (a szakértelem fontos)

15 Keresletet meghatározó trendek •Külföldi multik Magyarországra telepített, ún. ‘Share Service’ szolgáltató központjai:  nyelveket beszélő szakemberek  közgazdászok  pénzügyesek  humán erőforrás menedzserek  diplomás ügyintézők, kiszolgálók (pl. ügyfélszolgálat, help-desk) •Kereskedelmi, logisztikai központok:  logisztikusok  kereskedők  informatikai hátteret biztosító fejlesztők, közgazdász informatikusok

16 A termékek és üzleti szolgáltatások világkereskedelmi forgalmának alakulása (millió US dollár, folyó áron)

17 A logisztikusok iránti kereslet várható alakulása a következő 4-5 évben, a tisztán magyar, illetve a tisztán külföldi tulajdonú cégek előrejelzései szerint (%) logisztikusok iránti kereslet várhatóan … tisztán magyar tulajdon tisztán külföldi tulajdon jelentősen nő04,2 Nő8,812,5 nem változik91,283,3 N (válaszadók száma) 3424

18 A kínálat minőségi és mennyiségi megfelelősége & A munkáltatók elvárásai

19 Milyen állás betöltésénél okozott gondot a megfelelő pályakezdő megtalálása az elmúlt egy-két évben? (megnevezések gyakorisága) Magyarázatok: •kevés jelentkező •nem megfelelő tudás Szabadon megnevezett magyarázatok: 1.Idegennyelv-tudás hiánya 2.Gyakorlat hiánya 3.Magas bérigény 4.Kevés diplomást képeznek (adott állás betöltéséhez) 5.Földrajzi mobilitás hiánya

20 Kereskedelmi, gazdasági és ügyintézői területek: Műszaki és természettudományi területek: Milyen állások betöltésénél és miért merültek fel nehézségek az elmúlt egy-két évben a jelentkező diplomás pályakezdőkkel kapcsolatosan? (válaszok gyakorisága)

21 Bérek a pályakezdéskor és két év gyakorlat után

22 A diplomás pályakezdők kezdő bruttó bére a felvételkor és két év tapasztalatszerzés után a foglalkozások szerint (forint) •elemző közgazdász pályakezdők fizetése a legmagasabb, de a szórás is nagy •gépészmérnökök a második helyen •bérnövekedés üteme két év alatt: elemző közgazdász: +24% gépészmérnök: +22%

23 Felsőoktatási intézmények, képzési formák értékelése

24 •Főiskolai és egyetemi diploma között nem tesznek számottevő különbséget a munkáltatók: a munkakör jellege, gyakorlatiassága határozza meg, hogy melyik felel meg jobban •De: jelentős minőségi különbséget tesznek az intézmények, főleg a főiskolák között •Gyakran alkalmaznak a munkáltatók intézményi feketelistákat •Az esti és levelező képzéseket főleg akkor értékelik nagyra, ha mellette tapasztalatot szerzett a jelentkező •A munkáltatóknak fenntartásaik vannak a fizetős képzésekkel szemben: könnyű bejutni, intézmények a fejkvóta miatt a létszámnövelésben érdekeltek, alacsonyabb színvonalú a képzés Főiskola, egyetem, esti, levelező, fizetős …

25 Pályakezdők készségei és ismeretei vállalati szemszögből, a munkáltatók elvárásai

26 Elégedettség a diplomás pályakezdők készségeivel ismereteivel és ezek fontossága Legfontosabb készségek: •a precíz munkavégzés, •számítógépes ismeretek •nagy munkabírás •idegennyelv-tudás •csapatmunka Emellett fontos még: •szakmai gyakorlat •önálló munkavégzés, •szakmai alapok ismerete •szervezőkészség Legnagyobb hiányosságok általánosan: •szakmai gyakorlati jártasság •idegennyelv-tudás

27 Fontos készségek és tulajdonságok a munkáltatók elvárásai alapján •A pályakezdő személyisége, munkához való viszonya •A munka világának megtapasztalása •Önismeret, tudatosság és felelősségtudat •Tudatos karrierépítés: „Tudja, hogy mivel akar foglalkozni!” •Reális elvárások •Csapatmunka, kommunikációs készség •Konfliktusmegoldó készség Javaslatok •Gyakornoki programok fejlesztése és kiterjesztése •Karrier-tanácsadó irodák szerepének erősítése: tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás a pályaválasztók, hallgatók, végzősök számára •Kötelező és ingyenes nyelvoktatás a felsőoktatásban •Vállalatok és felsőoktatás közötti kapcsolat kiterjesztése ill. szorosabba fűzése

28 Betanítási és továbbképzési gyakorlatok

29 Végeznek betanítást, továbbképzést a diplomás pályakezdők készségeinek fejlesztése érdekében? (%) •A cégek kisebb része, 40%-a fordít figyelmet a pályakezdők képzésére, betanítására •A nagyobb cégeknél gyakoribb a betanítás, továbbképzés •A kis és közepes cégeknél csak minden negyedik-ötödik cég végez betanítást, továbbképzést

30 Végeznek betanítást, továbbképzést a pályakezdők számára a magyar, illetve a külföldi cégek? (%) •a továbbképzési és betanítási módszerek alkalmazásában a magyar cégek kissé le vannak maradva a külföldi tulajdonú cégek mögött

31 Nyelvtanulás segítése - saját képzésben, vagy anyagi hozzájárulás útján – a cégek mérete szerint (%) •a nyelvtanulás támogatására a nagyobb cégek egyértelműen nagyobb hangsúlyt fektetnek •Összességében tízből három cég nyújt támogatást a pályakezdőinek a nyelvtanuláshoz

32 Az üzleti szféra és a felsőoktatás kapcsolata

33 Van kapcsolata a cégnek az egyetemi vagy főiskolai oktatással, kutatói munkával? Milyen egyetemmel, vagy főiskolával tart fenn kapcsolatot a cég? Csak minden második cégnek van valamilyen kapcsolata egyetemmel vagy főiskolával Műszaki egyetemekre és főiskolákra jellemző az oktatás – vállalkozás kapcsolat leginkább

34 Az egyetemekkel, főiskolákkal fenntartott kapcsolatok formái Leggyakoribb együttműködési formák •prezentációk, előadások •kutatási együttműködés •diákok kutatásainak, munkáinak támogatása

35 Az innovációs járulék felhasználása Innovációs járulék felhasználásának lehetőségeit kevesen ismerik és kevesen használják ki

36 Köszönjük a figyelmet! A kutatás eredményei letölthetők a világhálóról a www.gvi.hu címről www.gvi.hu


Letölteni ppt "Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben Selmeczy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések