Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudásod a jövőd! TÁMOP-2.1.2. – 12/1. Munkaerő‐piaci kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudásod a jövőd! TÁMOP-2.1.2. – 12/1. Munkaerő‐piaci kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Tudásod a jövőd! TÁMOP-2.1.2. – 12/1. Munkaerő‐piaci kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Magyarországon

2 Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok „– Mire jó, ha megtanulod a betűket? – kérdezte Pöszke. – Mindent el tudok olvasni, amit leírtak – válaszoltam én. – És hol vannak a betűk? – kérdezte Pöszke. – A legtöbb a könyvekben van, de mindenütt vannak – mondtam én. (…) Megmutattam Pöszkének, hogy mennyi betű van az utcán. A boltokban meg a vendéglőkön neonból, a kirakatokban kézzel írva, a házak falán fényes táblákon, a kapuk mellett a házitelefonoknál kis keretben, a teherautók oldalán színes festékkel, a hirdetőoszlopokon, csak soroltam, és nem akart vége lenni. Most jöttem rá, hogy eddig én se tudtam, hogy mennyi betű van az utcán.”

3 Az írott anyanyelv funkciói (A teljesség igénye nélkül :) Írott anyanyelv Figyelmeztetés eszköze Információ- átadás eszköze Kommunikációs eszköz Személyes azonosító

4 Janikovszky Éva könyvében egy mindenki számára triviális, már tudat alatti ismeretből születik a „mirejó” játék, aminek a lényege az, hogy koncentráltan figyelünk egy jelenségre, és újra felfedezzük annak csodáját a magunk számára, és örülünk, hogy részesei vagyunk – a betűk, a számok, vagy bármi egyéb eszköz, ismeret lehet a „mirejó” tárgya.

5 Például: A digitális kompetenciával, internethasználattal járó előnyök • Gyors információforrás: hírportálok, online sajtó, menetrendek stb. – időelőny, több forrás • Új kommunikációs csatornák elérése: e-mail, közösségi oldalak stb. • Gyors, hatékony ügyintézési lehetőség: elektronikus közigazgatási hatósági ügyintézés, banki ügyintézés, számlák befizetése stb. • Tanulás: idegen nyelv, e-book, elérhető szakmai tanulmányok stb. • Kikapcsolódás: filmarchívum, Youtube, online játékok, zenehallgatás stb. Manapság már bele sem gondolunk, milyen előnyökkel jár a digitális írástudás… „mirejó”

6 A XXI. század paralizáló tényezői • Írástudatlanság  képtelenség a közös tájékoztatási kódrendszer használatára • Digitális írástudatlanság  A XXI. század innovációinak kizárása életünkből • Idegen nyelv tudás hiánya  Az internacionális lehetőségek, kapcsolatok kihagyása életünkből

7 A XXI. század főbb kompetencia- követelményei Anyanyelvi kompetencia Digitális kompetencia Idegen nyelvi kompetencia

8 Digitális írástudat lanság Idegen nyelvtudá s hiánya TÁMO P 2.1.2

9 A projekt kidolgozásának létjogosultsága: a munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése • Munkanélküliség csökkentése: Az Európai Unió egyik fontos megoldandó kérdése • European Employment Strategy 2020 célja: 75%-os foglalkoztatási ráta a 20 és 64 év közötti korosztály körében 2020-ra.

10 A munkanélküliség és a kompetenciák összefüggései (2012-es közvélemény kutatás, forrás: Eurobarometer) Mi segíti legjobban az elhelyezkedést? Számítógépes tudás 17 % Nyelvtudás 29 %

11 Magyarország lakosságának idegen nyelvtudása 2007-ben Magyarország lakosságának 74,8 %-a nem beszélt egy idegen nyelvet sem; látványos javulásról azóta sem beszélhetünk

12 A digitális írástudatlanság hazánkban Még sosem használt számítógépet, 2010 (16-74 éves lakosság %-a) A hazai lakosság 32,4 %-a még nem használt gépet Forrás: Digital Agenda Scoreboard, 2011

13 TÁMOP 2.1.2. – válasz a társadalmi igényekre, kihívásokra Felelősség a források megfelelő allokálása, és olyan konstrukciók kialakítása, amelyek érdemi válaszokat adnak a társadalmi kihívásokra, és mérhető eredmények elérésére alkalmas, működőképes, átlátható projekteket hoznak létre – ez volt a cél a TÁMOP-2.1.2. projekt tervezése során is. A fókuszba a digitális írástudás és a nyelvtudás arányának növelése került, munkaerőpiaci és területi esélyegyenlőségi szempontokkal is megerősítve, a társadalmi felelősséget is érvényesítve.

14 TÁMOP 2.1.2. – a projekt főbb adatai • Projekt időtartama: 2012.05.01. – 2014. 10.31. •Forrás: 12,5 milliárd Ft (Ebből a Közép-magyarországi régióban (KMR) kb. 1 milliárd Ft) • 85 % EU-s forrás, 15 % hazai forrás • Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a projekt indulásakor: Wekerle Sándor Alapkezelő) • Konzorciumi partner: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet – NIIFI (a projekt indulásakor: NT nKft.) • Felelős minisztériumok: Nemzetgazdasági Minisztérium; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 TÁMOP 2.1.2. – a projekt főbb adatai • Informatikai és nyelvi képzések biztosítása • Minimális önerő (2 % vagy 5%) ráfordításával, • Maximum 90 000 Ft/fő erejéig • A 18. életévet betöltött állampolgárok részére, amennyiben állami finanszírozású oktatásban nem vesznek részt • Max. 1000 Ft/ fő / tanóra elszámolható költség

16 A projekt indikátorai •100 000 fő részvétele a képzésben •85 000 fő, aki ténylegesen elvégzi a képzést és tanúsítványt is szerez (minél alacsonyabb arányú lemorzsolódás a cél) •Min. 10 000 fő hátrányos helyzetű állampolgár bevonása a képzésbe

17 Közvetlen célok • A felnőtt lakosság kiegészítő képzése a munkaerő-piaci követelmények figyelembe vételével • A felnőttképzésben résztvevők számának növelése • A hátrányos helyzetű régiók támogatása • A gazdaság versenyképességének növelése a kvalifikált munkaerő biztosítása által • Az egyéni versenyképesség növelése a munkaerőpiacon • A digitális írástudatlanság csökkentése • Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés • Az életen át tartó tanulás (Lifelong learning) alapelveinek továbbadása

18 Közvetett célok • Társadalmi és munkaerő-piaci rugalmasság és beilleszkedés növelése (hazai és nemzetközi viszonylatban) • A foglalkoztathatóság általános növelése (hazai és nemzetközi viszonylatban) • Piaci fellendülés: a felnőttképzési intézmények, nyelviskolák, informatikai képzők szektorának jelentős mértékű bevonása az EU-s forrásból történő támogatási rendszerbe

19 A projektek kedvezményezettjei a magánszemélyek, de a felnőttképző intézmények tapasztalatainak megismerése és hasznosítása rendkívül fontos a sikeres projekt érdekében: • Hangsúlyos ügyfélszolgálati tevékenység • Tapasztalati fórumok tartása • Az intézmények működését meghatározó szabályok, előírások, esetenként működési – szervezési szempontjaik beépítése a projekt eljárásrendjeibe (3 napos szerződéskötési időszak, havi ütemes képzésmeghirdetés)  Mindezzel motiváló környezet teremtése a képzők számára

20 Motiváló környezet teremtése a magánszemélyek számára Három kiemelt tényező: • Az oktatás aktuális élethelyzethez, igényhez kötődik (hasznos – pl. növeli az elhelyezkedési esélyeket) • Az oktatás a lakóhelyhez közel van (elérhető és elfogadható szinten tartja a ráfordításokat, időben és pénzben) • Az oktatást ismerős személy ajánlja (biztonságos bevonódás, személyes elköteleződés)

21 A motiváció kulcsszereplői: az eTanácsadók •Közel 1600 eMagyarország Ponton közel 2000 eTanácsadó Kik az eTanácsadók? •Képzett szakemberek, akik bevezetik az érdeklődőket az információs társadalomba az 1. Internet, 2. elektronikus ügyintézés, 3. elektronikus közszolgáltatások előnyeinek ismertetésével.

22 Az eTanácsadók a projektben Az eTanácsadók főbb funkciói a projektben • Igényfelmérés • Kommunikációs feladatok • Toborzás • A jelentkezéssel/regisztrációval kapcsolatos segítségnyújtás • Mentorálás a lemorzsolódás elkerülése végett (e-mailes, telefonos, személyes kapcsolattartás) eTanácsadók száma:Max. 800 fő

23 Konkrét eredmények 2013. 07. 02-ig Jelenlegi adatok: • 175 kistérségből 169-ben folyik támogatott képzés • 31 554 fő tanul idegen nyelvet • 6990 fő vesz részt informatikai oktatásban A „- Mennyi? – Harminc” kérdésköre: a hazai felnőttképzési piacon ezek jelentős számok (pl. képzői tapasztalati fórum: átlagos éves képzetti létszámok elérése az első félévben)

24 A képző intézményekre vonatkozó adatok Képző intézmény: Regisztrált képző intézmény: 371 Megkötött együttműködési megállapodás: 212 Vidéki székhelyű: 272 Budapesti székhelyű: 99

25 A képzésekre vonatkozó adatok Képzések Jóváhagyott Képzések száma: 6 666 Fővárosban: 539 Vidéken: 6 127 IT: 1 159 Nyelvi: 5 507

26 Magánszemélyek: Regisztrált személy: 248 819 Képzésre jelentkezett: 67 134 HH-s térségből érkező: 29 383 45 év feletti: 23 897 Mindkét feltétel: 11 036 Hátrányos helyzetűek száma: 42 244 A résztvevőkre vonatkozó adatok

27 A projekt sikerének alapja • Megfelelés a munkaerő-piac elvárásainak • Társadalmi igény a nyelvtudásra, informatikai ismeretekre • Megfelelő célcsoport megkeresése, megszólítása, bevonása a projektbe • A célcsoport igényeihez, élethelyzetéhez illeszkedő oktatási csomagok biztosítása • Színvonalas képzői kínálat • Alacsony önköltség • eTanácsadói rendszer, személyes mentorálás

28 A projektekre általában vonatkozó releváns siker- kritériumok: - A szakmai, tartalmi elvárásoknak való megfelelés - Ütemezési céloknak való megfelelés - Költségterven belül maradás - Felhasználók / résztvevők elégedettsége - Fenntarthatóság De: A siker több, mint időben, költségkereten belül a meghatározott követelményeknek megfelelő eredmény elérése. (www.projektsiker.hu(www.projektsiker.hu)

29 A siker a célok elérése, de mindig hozzáadott érték és pozitív érzetek (elégedettség, győzelem, stb.) összessége is. A felhasználók / résztvevők elégedettsége és a projekt sikeressége között jelentős kölcsönös összefüggés van. A sikeres projekt mindig hozzájárul a szervezet (intézményrendszer) hatékonyságához, és a hosszú távú sikerességéhez. A projektsiker a stratégiai menedzsment szintjén realizálódik, ahol a projektek sikere és a szervezet / intézményrendszer hosszú távú sikercéljai összevezethetők. A siker értelmezése mindig függ az időtávtól is (a projekt lezárását követő fenntartás tapasztalatai, esetleg további fejlesztésekkel való összefüggés). (www.projektsiker.hu(www.projektsiker.hu)

30 A siker legvégső aranyszabálya: ahhoz, hogy a sikert kivehessük a végén, a munkát bele kell tennünk a projektbe – nyuszi valójában nem a kalapban terem Köszönet a projekt végrehajtásában részes valamennyi szereplőnek, munkatársnak, képzőnek, képzettnek, fontolgatónak, kritikusnak, és ellenőrnek is.

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Baranyai Mária Projekt koordinátor Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányablakok Kialakításáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága


Letölteni ppt "Tudásod a jövőd! TÁMOP-2.1.2. – 12/1. Munkaerő‐piaci kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések