Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élet a halál után? Mese, vagy valóság? www.nezzjezusra.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élet a halál után? Mese, vagy valóság? www.nezzjezusra.hu."— Előadás másolata:

1 Élet a halál után? Mese, vagy valóság?

2 Milyennek képzeljük a halál utáni életet?
Élmények és azok megbízhatósága Testen kívüli élmény Alagút Élet lepergése Fény Lény Üzenet Visszatérés

3 Hiszel a halál utáni életben?
Képzeld magad elé egy nagy kórház műtőjét. Egy ember haldoklik. Mialatt az orvosok kétségbeesetten próbálják megmenteni, ő ezt érzékeli és gondolja:

4 „Haldoklom. Hallom, amint az orvos halottnak nyilvánít engem
„Haldoklom. Hallom, amint az orvos halottnak nyilvánít engem. Ahogy a műtőasztalon fekszem, egy hangos, erős zúgás hangzik a fejemben. Közben érzem, hogy nagyon gyorsan haladok egy hosszú, sötét folyosón át. Hirtelen a fizikai testemen kívül találom magam. Külső szemlélőként figyelem az orvos elkeseredett erőfeszítéseit, hogy holttestemet újraélessze." „Hamarosan egy 'fénylénnyel' találkozom, egy szerető, melegséget árasztó lélekkel, aki egy pillanat alatt lepergeti előttem életemet és segít értékelni múltbeli cselekedeteimet." „Végül megtudom, hogy vissza kell térnem a testembe. Ellenállok, mivel túlvilági élményeim meglehetősen kellemesek. Azonban valahogy mégis újra eggyé válok fizikai testemmel és tovább élek."Dr. Raymond Moody Élet az élet után (Life After Life)

5 Egy kansasi nőnek komplikációi támadtak egy nagy műtét után
Egy kansasi nőnek komplikációi támadtak egy nagy műtét után. Úgy érezte, hogy elhagyja a testét, szárnyal a világűrön keresztül és mennyei hangokat hall, majd visszatér testébe. Egy arizonai férfi, aki öt hónapig volt kómás állapotban egy motorbaleset után, azt mondta, hogy látta elhunyt apját, aki beszélt hozzá. Sharon Stone színésznő beszámolt arról, amikor egy hajszálon múlt, hogy meg nem halt. Egy koponyaalapi artériából eredő vérzéssel került kórházba. „Úgy gondolom, hogy valóban meghaltam," mondja. „Egy hatalmas kavargó fehér fényről"beszél, és azt mondja „valahogyan -- felemelkedtem - mintegy felszálltam …ebbe a ragyogóan fénylő … fehér fénybe. Aztán látni kezdtem, és észrevettem, hogy néhány barátom jön oda hozzám …. olyan emberek, akik nagyon kedvesek voltak nekem. Ez nagyon-nagyon gyorsan történt, aztán hirtelen visszajöttem. A testemben voltam, a szobában." Stone azt mondja, hogy az élmény „mélyen érintette", és hogy ő már „soha nem lesz az, aki addig volt."

6 Mit jelentenek ezek a halálközeli élmények? Hogyan magyarázzuk őket?
mi tekintendő a halál beálltának, erősen vitatott kérdés. /szívdobogás és a légzés megszűnés, EEG, vagy agyhullám vizsgálat/ test "fizikai" állapota okozhatja /oxigénhiány/ Az agy elektromos ingerlése hozhat létre testen kívüli érzéseket. gyógyszertani magyarázatok /A ketamin az aneszteziológiában intravénásan alkalmazott érzéstelenítőszer, amely hallucinációs reakciókat vált ki./

7 Lélektani és a szellemi magyarázatok
Freud a halál gondolatával való megbirkózás nehézségéről írt, úgy fogalmazott, hogy kényelmesebb lenne számunkra magunkat gondolatban külső szemlélőként elképzelni. A szellemi magyarázatok a testen kívüli élmények nagy részét a szellemek valós megnyilvánulásának tekintik.

8 Sokan megfigyelték, hogy a régebbi halálközeli élményekről szóló beszámolók ellentmondani látszanak a hagyományos keresztyén hit néhány, a túlvilágról alkotott meggyőződésével. Minden beteg - keresztyén és nem keresztyén - a boldogság és az elragadtatottság érzéséről számolt be, mindenféle kellemetlenség, pokol és ítélet említése nélkül. További kutatások azonban negatív tapasztalatokat tártak fel. Raymond Moody például írt egy olyan nőről, aki állítólag 15 percig "halott" volt, és azt mondta, hogy "zavartnak" tűnő lelkeket látott, akik "csoszogtak", mondta, "mint amikor valaki másokkal összeláncolva … nem tudja, merre megy…. mindegyiküknek végtelenül vigasztalan volt a tekintete …. Meglehetősen nyomasztó volt.„ Dr. Moody megállapította, "Nem találtam semmi olyant, ami a pokol lehetőségét kizárná."

9 Néhányan úgy vélik, hogy a testen kívüli élmények ellentétben állnak a világ végi utolsó ítélet bibliai koncepciójával. Senki sem számol be arról, hogy Isten előtt áll és ítéletben részesül az örökkévalóságra nézve. Dr. Moody így válaszolja meg a kérdést "a világ vége még nem jött el," ezért a két dolog között nincs ellentmondás. "Valószínűleg lesz utolsó ítélet," mondja. "A halálközeli élmények semmiképpen sem utalnak ennek ellenkezőjére."

10 Lehet tudni, hogy van-e túlvilág?
Te milyen módszert használnál ennek kiderítésére? Tudományos kísérleti módszert? Vállalnád? De nincs hiteles műszerünk!!! Személyes megtapasztalások? (Álmok, fantáziaképek, hallucinációk, kábítószeres utazások, sokkos állapotok - mind előidézhetnek lelki képeket, amelyek valóságosnak tűnnek, de nem azok. Mi lenne, ha találhatnánk egy szellemi tekintélyt, valakit, akinek hitelt érdemlő felhatalmazása van arra, hogy elmondja nekünk az igazságot a túlvilág kérdéséről?

11 Tekintsük a Názáreti Jézust hitelt érdemlő szellemi tekintélynek
Krisztus feltámadását magam is az egyik leghitelesebben bizonyított történelmi ténynek tartom. Ha Jézus meghalt és feltámadt, akkor Ő pontosan be tud nekünk számolni arról, hogy milyen a halál és a túlvilág. Annak a ténye, hogy saját feltámadását sikeresen megjövendölte segít nekünk hinni abban, hogy ő az igazat mondja el a túlvilágról.

12 Jézus és első követői felhívták a figyelmet arra, hogy a túlvilág személyes lesz, és hogy az ember személye tovább folytatja létezését. Az örök életben lesznek kapcsolatok, meleg, személyes kapcsolatok Istennel és másokkal. Az örök élet minden képzeletet felülmúlóan élvezetes lesz. "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek,„ És az örök élet valóban örökké fog tartani. Soha nem lesz vége. "Isten örök életet adott nekünk és ez az élet az ő Fiában van."

13 Hogyan lehetsz biztos abban, hogy örökké fogsz élni?
Maurice Rawlings, M.D. kardiológus beszél egy betegéről, akinek a szívműködése a rendelőjében leállt. Az újraélesztési kísérlet alatt a páciens így kiáltott fel: "A pokolban vagyok!" "Ne hagyja abba!"- kérlelte őt rettegve. - "Ahányszor csak abbahagyja, mindig visszakerülök a pokolba!"

14 A Biblia ad hiteles választ
„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik…” Zsid. 9,27 Mindenki meghal Egyszer – tehát nincs reinkarnáció A halál után ítélet jön

15 A bibliai pokol, más néven a Hádész
a jelenlegi létezési helye azoknak, akik nem fogadják el Isten megbocsátását. Akik a megbocsátást visszautasítják, azoknak végső tartózkodási helyét "a tűz tavának" nevezik. Mt 13,50: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Jel 20,10: a Sátán is ott fog gyötrődni éjjel és nappal

16 De Isten nem akarja a halálodat!
Isten tökéletes világot teremtett, melyben nem volt sem halál, sem gyilkosság… A halál a bűn által jött be a világba, a bűn pedig Ádám és Éva engedetlensége folytán… és az én bűneim miatt! Jézust, a Fiát küldte el, hogy meghaljon helyettünk és megfizesse a bűneinkért nekünk járó büntetést (az olyan felfogásért és tettekért, melyek Isten tökéletességének mértékét nem ütik meg). Egyszerűen csak el kell fogadnunk az ő megbocsátásának ingyen ajándékát - nem érdemelhetjük ki, nem tehetünk érte semmit - ahhoz, hogy az örök élet biztosan a miénk legyen

17 Nem kötelező hinni, de az örök életedbe kerül!
Egyszer egy Cincinnati melletti éjszakai mulató zsúfolásig tele volt emberekkel. Egyszer csak az előadást megszakítva, egy mosogatófiú lépett fel a színpadra és bejelentette, hogy az épületben tűz van. Talán mert füstöt nem láttak, sok vendég a helyén maradt. Lehet, hogy viccnek vették, mint ami része az előadásnak, és ezzel a magyarázattal meg is elégedtek. Amikor végül meglátták a füstöt, már túl késő volt. Több mint 150 ember halt meg, miközben a mulató leégett.

18 Abban hiszel, amit hinni akarsz, vagy abban, ami bizonyítékokkal alá van támasztva? Jézus ezt mondta: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." Arra bátorítalak, hogy ha eddig még nem tetted volna, most vesd a hitedet Jézusba. Akkor majd te is, ha meghalsz is élsz.

19 Vajon visszatérhetnek-e erre a világra az elhaltak lelkei?
Vajon visszatérhetnek-e erre a világra az elhaltak lelkei? A Biblia egyértelműen tanítja hogy: NEM. Nagy közbevettetés van a két világ között. Aki egyszer átlépett a testi halál kapuján, ebbe a világba a lelke vissza nem térhet. Ezért nem is lehet halottak lelkét megidézni. Aki ezzel megpróbálkozik akárcsak játékból is, kíváncsiságból is, az egyrészt Isten legszigorúbb büntetéssel fenyegetett törvényét hágja át.

20 Van-e lehetőség a testi halál után megtérni az Istenhez?
Megtérhet-e odaát valaki, aki egész földi életében visszautasította az Isten kegyelmét? Ismét egyértelmű a Szentírás válasza: erre nincs lehetőség. A kegyelmet elfogadni, a lelki halálból Istenhez térni, újjászületni, Istennel közösségbe jutni csak itt lehet, a testi halálon innen. Odaát már nincs erre lehetőség. A földi élet tehát előkészület az örökkévaló létre. Ahogy itt készülök az folytatódik odaát. Ez a földi létünk egyik legnagyobb felelőssége.

21 Befejezésül… Aki az ellenségét félvállról veszi, vagy lebecsüli, az balga és felelőtlen. Ezért nem lehet a halált, a múlandóság hatalmát félvállról venni és lebecsülni. De nem szabad megkötözött, agyongyötört rabjának maradni sem a halál hatalmának. Mert a halált uralma alatt tartó Istenünk Krisztusban adott és ad szabadítást. Rusty Wright: Egy perccel a halál után


Letölteni ppt "Élet a halál után? Mese, vagy valóság? www.nezzjezusra.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések