Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai Két evezőhöz hasonlóan segítik az előrehaladásunkat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai Két evezőhöz hasonlóan segítik az előrehaladásunkat."— Előadás másolata:

1 Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai Két evezőhöz hasonlóan segítik az előrehaladásunkat.

2 Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Assisi szent Ferenc

3 A Szentlélek ajándékai Megkönnyítik az Isten fele való haladásunkat.

4 A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA

5 A BÖLCSESSÉG Megnyitja az értelmünket, szeressük, ami Istentől van, az evangélium fényével világítja meg az életünket. hogy Jézusi módon gondolkodjunk, “Boldogok a békességesek: ők Isten fiai”

6 A Bölcsesség Adománya A Bölcsesség Adománya A tudás egymagában kevés. Az emberi tudomány a lehetségesről szól, A bölcsesség, arról hogy mi az, amit szabad. A tudomány meggyógyítja a kezet, A bölcsesség megtanítja használni. A tudomány erőssé tesz, A bölcsesség emberré válásunkban segít. Tudomány nélkül az élet elsorvad, De bölcsesség nélkül barbárrá válik. Add meg nekünk Uram a szív bölcsességét !

7 Uram mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és kicsinyek ajka. Zsolt 8,2 Az Isteni Tudomány latinul “scire” = ismerni, tudni

8 A Tudomány Ajándéka, hogy… új világot építsünk az emberiség javát szolgáljuk Istent jobban megismerjük növekedjünk a jóban “Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket”

9 ! „Jól csak szívével lát az ember.” A személyt nem tanulmányozzuk, hanem megértjük. Csak annak van joga nevelni, aki szeret; Csak akit átölelsz, azt tudod igazán vezetni.. A Tudomány A Tudomány A Szentlélek adományait Izaiás próféta írja le. (v.ö. Iz 11,2) Szentírási szóhasználatban megismerni, azt jelenti, hogy «szeretni» (Jn 19,8; Mt 1,25) Csak, ha megszereted Istent, akkor érted meg Őt.

10 Figyelmeztet: Légy bölcs! Különben, egy szamár milliószor is megjelenhet a TV.-ben, akkor sem lesz ló belőle! Jézus ígérete alapján: “Az Igazság Lelke elvezet benneteket a teljes igazságra” Tudomány Az isteni tudomány a «mélység» ajándéka a «felszínességgel» szemben; A «létezés» ajándéka a «látszattal» szemben. A tudomány azt üzeni: «használd az eszedet»!

11 ÉRTELEM latinul “intus-legere” = belül, a mélységekben olvasni Szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl nem fogta, Amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. 1Kor 2,9

12 Az értelem ajándéka, segít… reflektálni elmélkedni meditálni elmélyedni “ Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent” imádkozni

13 Tanács latinul “consulere” = dönteni Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, Ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Zsolt. 16,7

14 A Tanács segít… a helyes utat választani válaszolni Isten hívására együttműködni Istennel bekapcsolódni az isteni tervbe “Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak”

15 Isten minden segítséget megad, kérd a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. A Tanács A Tanács Döntéseink előtt, mérlegelésre van szűkségünk. A Szentlélek világosságánál könnyebb megtalálnunk a helyes utat.

16 Lelki Er ő sség “a nehéz helyzetek megoldásának képessége” Szeretlek Uram én erősségem. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Salmo 18,2

17 Lelki Er ő sség, hogy: bátrak lehessünk “Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.” megvalljuk hitünket segítsük, az elbátortalanodottakat legyünk állhatatosak a megpróbáltatásban

18 Lelki Er ő sség Egy lelki író a Szentlelket az edzőhöz hasonlította. Az edző felkészít a fáradságos munkára; Azt mondja a fiuknak: «nincs aranyérem, veríték nélkül». Ajándékozd meg a világot jobbik éneddel!!

19 Jámborság’ latinul “pietas” = az atya iránti fiúi szeretet Nem áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem égőáldozat, hanem az Isten ismerete. Ózeás 6,6

20 Jámborság, hogy:… elismerjük, hogy Isten az egyetlen Isten higgyünk Isten szeretetében megtanuljunk szeretni olyanok legyünk, mint a felhangolt zeneszerszám “Boldogok a szelídek: övék lesz a föld”

21 Atya, mint a tenger: fenntartja azt, aki ráhagyatkozik. Atya, aki nem hagy el.. Az Istenbe vetett bizalom ajándéka. Olyan, mint a kisgyermek aki biztonságban érzi magát atyja karjaiban, a sötétség beállta után is. A jámborság ajándéka A jámborság ajándéka

22 Az Úr félelme “a tisztelet érzelme, a megbántástól való félelem ” Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az utjain járnak, akik őt szeretik. Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal. Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, épp oly nagy irgalma Sirák 2,15-18

23 Az Úr félelme, hogy: elismerjük Istent Urunknak, tudva, hogy mi nem vagyunk istenek a jót tegyük növekedjünk az örvendezésben engedelmeskedjük Istennek Istennek “Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa”

24 Az Úr félelme Az Úr félelme Forrás:http://www.qumran2.net/s/ alkalmazott fordítás: fr.Mihály


Letölteni ppt "Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai Két evezőhöz hasonlóan segítik az előrehaladásunkat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések