Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programfejlesztési Központ 12. gyűjtemény Várak a tatárjárás előtt és után IV.A.7.2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programfejlesztési Központ 12. gyűjtemény Várak a tatárjárás előtt és után IV.A.7.2."— Előadás másolata:

1 Programfejlesztési Központ 12. gyűjtemény Várak a tatárjárás előtt és után IV.A.7.2

2 Várak a tatárjárás előtt

3 István itt építette fel palotáját, melyben Szent Imre született. A királyi temetkezé- sek helye volt. Az 1063-as évek körül a királyi székhelyet jelentő belső várost már falakkal is körül- vették, mely feltehe- tően csak palánkból készült. Fehérvár

4 Esztergom A királyi város és vár első ostromára 1241- ben került sor a tatár- járás idején. A tatárok Duna jegén átvonultak, várost bekerítették és elfoglalták. A tatárok elvonulása után IV. Béla a vár és város újjáépítését rendelte el, majd 1249-ben a pa- lotát a Várhegy déli részével együtt az esztergomi érseknek adományozta, székhe- lyét pedig Visegrádra tette át.

5 Szent István király és felesége Gizella templomot építtettek és állandó tartózkodási helyüknek vá- lasztották a várost. Az eredetileg királyi tulajdonban lévő vár és várbirtok a XII. században egyházi kézbe került, később a főúri harcok során meg- semmisítették székesegyházát. Veszprém

6 Pannonhalma A Géza korábban megindult kolostorépítkezést I. István ki- rály fejezte be. A hagyomány szerint 1241-ben mintegy 40 szerzetes védte meg sikerrel a kolostort.

7 Tihany A félsziget hegygerincén ötszögletű torony falmaradványai, a kúp oldalán kettős árokrendszer nyomai vehetők ki. Védelmi szerepe volt az itt állott erődítménynek a végvári harcok idején is

8 Győr I. István király vár- ispánságot szerve- zett, és megalapí- totta a győri püs- pökséget. 1241-ben a várost Frigyes oszt- rák herceg csapa- tai, a tatárok pedig 1242-ben dúlták fel. IV. Béla király újra felépített és mege- rősítette.

9 Németújvár A hegyen a bencés rend épített kolostort. III. Béla a kolostor helyén kővárat épített és ekkor kapta a hely a „novum castrum” (új vár) nevet.

10 Léka A helység neve először 1254-ben, IV. Béla nyugati hadakozása idején merült fel az oklevelekben, amikor Győr fia Torda hősiesen védte Leuka várát.

11 Pozsony Pozsony királyi vármegye központjaként műkö- dött.1241-ben kiállta a támadó tatárok roha- mát, bár itt nem került sor hosszan tartó ostrom- ra.

12 A sziklaszirtet széles vizesárok övezi. XIII. századi vármagja egy 35 méter átmérőjű, ovális területet kerítő vár lehetett. Nyitra

13 A tatárjárás után földv árat kővár váltotta fel. Az erőd már az 1200-a s években állt, de telje s méretét az 1800-as évekre nyerte el. Soha senki nem tudta beven ni, sem csalással, sem erővel. Komárom

14 A füleki vár 65 méter magas, meredeken e melkedő vulkáni kúpra épült. Egyedül az alsó vár kaputornya maradt meg. Ide a középkorb an a széles árkon kere sztül fahíd és felvonóh íd vezetett. Fülek

15 A tatárjárás után épült kővárak

16 Buda 1243-ban indult meg a vár építése az akkori neve szerint "pesti Újhegyen", a mai budai Várhegyen. 1246: a várható újabb tatár támadás miatt felgyorsul az építkezés. 1255: IV. Béla oklevelében mint megépített várat említi.

17 A visegrádi kettős vár- rendszert a tatárjárás után 1250-1260 körül építtette IV. Béla és felesége. Az volt a célja, hogy a magas hegy- csúcson, nehezen meg- ostromolható helyen vár álljon. Visegrád

18 A település mai nevét Salamon alországbí- rótól kapta, aki mint vitéz katona, IV. Béla királytól kért engedélyt kővár (torony) építé- sére. Simontornya

19 A várkastélyt és a várost négyszög alak- ban várfal vette körül., melyet négy kör alap- rajzú torony erősített. A várfalat vizesárok véd- te, melynek peremén palánkmű futott körbe. Szécsény

20 A tatárjárás után, 1248- ban IV. Béla kővár építésére adott utasítást. A tatárjárás után felépült kővár fontos szerepet töltött be a végvári har- cokban, melyekből kie- melkedik az 1552-es török ostrom visszave- rése. Eger

21 IV. Béla király paran- csára, kihasználva az itt emelkedő kicsiny szikla- csúcs jó védhetőségét, egy új ispáni központot létesítettek, a-minek már kőből húzták fel a falait. A továbbiakban ez jelentette Bars várme- gye királyi központját. Léva

22 A várispánság székhelyéül szolgált. A meredek szik- lacsúcsot koronázó kővár- ba húzódott fegyveresek visszaverték az 1241-es tatárjárás idején a támadó mongol lovasságot. Beckó Bolondóc vára

23 Az árvai vár egy kúp- alakú hegynek a csúcsát és oldalát foglalja el Árva vára


Letölteni ppt "Programfejlesztési Központ 12. gyűjtemény Várak a tatárjárás előtt és után IV.A.7.2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések