Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje A társadalmi, gazdasági és geográfiai komplex térszemlélet alkalmazása HOGYAN MŰKÖDIK A „TÉR”?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje A társadalmi, gazdasági és geográfiai komplex térszemlélet alkalmazása HOGYAN MŰKÖDIK A „TÉR”?"— Előadás másolata:

1 A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje A társadalmi, gazdasági és geográfiai komplex térszemlélet alkalmazása HOGYAN MŰKÖDIK A „TÉR”?

2 TGG térből meghatározható célfeladatok A kajak-kenu sportág hazai és nemzetközi versenyrendszere által meghatározott feladatok A felkészülési folyamat színterei: feladatok az oktatásban FORRÁSOK ELÉRÉSE : Duna Régió: kapcsolódás a fejlesztéshez Normatív támogatás: létszám-stabilizáció Helyi fejlesztések: integrációs projektek ISKOLAHÁLÓZAT építése : Modell program: programcsomagok, modulok fejlesztése Együttműködés: fenntartó, intézmény, sportegyesület Időgazdálkodás: tanulásszervezési rendszerek TOVÁBBKÉPZÉS : Programcsomagok, modulok: szövetségiek, edzők, sportvezetők, versenyzők, újságírók részére MIRE ? A felkészítés célja: szakág, versenytáv, hajóegység szerinti versenyzés HOGYAN ? Alkalmazás: sporttudományok eredményeinek felhasználása TGG tér HOGYAN ? Alkalmazás: sporttudományok eredményeinek felhasználása MIRE ? A felkészítés célja: életmód, élethosszig tanulás, munkaerőpiac elérése DEPO hajózási eszközpark DEPO hajózási eszközpark Normatív támogatási rendszerek Pályázati támogatási rendszerek Funkcionális alapon védett mikro térségek Duna Régió Energetikai optimum sportágak mozgásanyagaival Szenzitivitás a képességek fejleszthetőségében A fejlesztési eljárások kialakítása során a pedagógiai elvek érvényesítése Alternatív nézőpontok kijelölése Szabadidő MKKSZ stratégiai és továbbképzési koncepciója MKKSZ stratégiai és továbbképzési koncepciója Programfejlesztések, adaptációk Sporttal való nevelés EU-s programja Idegenforgalom, vízi turizmus Fenntarthatóság Dunai tanösvény Településfejlesztési pályázatok Partraszálló helyek Vízparti iskolák hálózata Transzparens személyiségek Edzéselvű tanterv Munkahelyek Kajak-kenu „AKADÉMIA” Projekt- tervezés Új erőforrások TEMATIKUS térképek Egészségügy, rekreáció Minőség- biztosítás Jó gyakorlatok CÉLOK A TGG térben azonosított tényezők

3 A TERVEZÉS folyamata • KONCEPCIÓALKOTÁS • CÉLHIERARCHIA-TERVEZÉS (a célok frissítése) • FELADATTERV (útvonalterv) – PROJEKTALAPÍTÁS – PROJEKTTERVEZÉS – SZERVEZETI STRUKTÚRA – PROJEKTTEAM (horizontális) – PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS – PROJEKTZÁRÁS

4 A kajak-kenu sportág felhasználható tudásvagyona • Edzéselveken, módszertani kultúrán alapuló sport- és verseny- felkészítési, képességfejlesztési eljárásrendek, szenzitív időszakok terhelési optimumai, transzferhatások érvényesülése (kompetencia és know how) >>>>>>>>>> kép a következő táblán! • Pedagógiai, szocializációs, egzisztencia teremtő folyamatok, a sportág hazai és nemzetközi ismertsége, eredményessége (a közoktatással párhuzamosan fejlődik és működik) • Regionális térszerveződés, a helyi jó gyakorlatok kialakítása • A sportágat meghaladó kompetenciák birtoklása (vízi jártasság, idegenforgalmi tudásbázis, környezeti és természeti ismeretek, egészséges életmód, szervezettség, eszközhasználat és karbantartási ismeretek, transzferálható tudástartalmak, sikerorientáltság) • Hazai, nemzetközi kapcsolatok és ismeretek (térszemlélet, kohézió, erőforrások mozgósítása)

5 Példa a szenzitív időszak jelentőségére A táncművész (Parti Péter 26) egy improvizációs jelenetben fél térdre kerülve bekapcsolja a kreatív mozgásába a 8 éves korában gyakorolt mozdulatot, egy kezében lévő esernyővel. Arról, hogy mi történt, csak az előadásról készült fotóról értesül, utólag (és meglepődik).

6 Tudások, eszközök, módszerek felhasználása és a fejlesztés algoritmusa FELHASZNÁLÁS NINCS, másra van szükség INTEGRÁCIÓ KEZDEMÉNYEZÉS FEJLESZTÉS VAN JÓ, KELL PROGRAM NEM JÓ

7 • Projektmenedzsment eszközrendszerének bevezetése a sportág minden színterén, kreatív innovációs alkotócsoport, horizontális szakmai műhelyek, projekt-teamek, projektalapítások • Edző-továbbképzési rendszer felállítása, licencek kiadása, mérési- értékelési eljárásrendek kimunkálása • Szabadidő, rekreáció és a versenysport, próbarendszer • Attitűdök és készségek a vízi sportokban • Szakképzés, egzisztencia-teremtés a kajak-kenusok sportági tudásbázisán, azonos kompetenciák a régió valamennyi érintettjének • Tematikus térképek, statisztikai elemzések, modelltérségek, kohéziós erőterek • Erőforrások felkutatása: fenntartható finanszírozási rendszer kiépítése, a szakmai tudásvagyon rögzítése, dokumentálása • Szélesebb társadalmi érdeklődés és alternatív finanszírozás mellett elnyújtott kompetencia-fejlesztés, magasabb korcsoportokban indított intenzívebb felkészítés és hatékonyabb menedzsment Új nézőpontok a kajak-kenu sportban

8 A sportági tudásvagyon integrációja • Modelliskola-fejlesztés, kerettanterv készítés, edzéselvű megközelítések a testnevelés oktatásában, helyi tanterv (programcsomag, modulok, témahét) • Duna-menti iskolai és sportegyesületi hálózat építése • Iskolai helyi programok fejlesztése, programcsomag és tananyag- modulok készítése • Kapcsolatok: egyesületi felkészítő munka és iskolai oktatás-nevelés, idegenforgalom, vízi turizmus • Duna Régió területfejlesztési program: Védett vizek; Modelliskola; Versenysport és közoktatás; egyéb programok • Alternatív energiafelhasználás, természetvédelem, tanösvény-túrizmus, stb. • Partraszálló-helyek ellátása, iskolai programok bonyolítása, tanórán kívüli iskolai feladatok és szünidei programok szervezése

9 Célok, célfeladatok Fő cél: alkalmazkodás a TGG tér azonosított változásaihoz Szövetségi szakmai fejlesztési célok Szövetségi ágazati és szervezeti célok Közoktatáshoz kapcsolódó célokUniós programokhoz kötődő célokErőforrás célok Tervezési folyamatok megindítása új szempontrendszer alapján, a különböző programtervek előállítása Programok elindítása A szervezeti struktúra alkalmassá tétele a projektalapú működésre, horizontális szerveződésű munka- csoportok létrehozása PROJEKT-TEAMEK A programok ismertetése A közoktatás nagy fejlesztési programjaihoz való csatlakozással a sportági tudástartalmak elhelyezése, és a fejlesztési igények megjelenítése A Duna Régió területfejlesztési program prioritásai és intézkedései közé el kell juttatni a kajak-kenu sportra hatással lévő projektötleteket A fejlesztések fenntarthatóságához szükséges források megtalálása és megnyitása, jogi lehetőség a támogatások fogadására Már korábban elvégzett, a most megindított, ill. a szükségessé váló különböző program-tevékenységek összehangolása, azok új kontextusba helyezése az elfogadott tervek alapján A programok elfogadása, az elfogadás támogatása, a döntések jó színvonalú előkészítése, a tervek megismertetése, tárgyaltatása, a vélemények gyors bedolgozása Program és projekt alapítása a „Kajak-kenu Akadémia” létrehozására, programkövető intézményi hálózat elemeinek létrehozása, majd összefűzése A „Dunáért Munkacsoport” horizontális szervezeti elemként történő létrehozása kifejezetten a „DUNA RÉGIÓ” fejlesztési programjában történő eredményes részvétel biztosítására és az abban szükséges képviseletre A sportághoz kötődő humán erőforrás integrációja a fejlesztési, pályázási folyamatokba Versenyrendszerek koherenciájának megteremtése, a versenyrendszer és a képességfejlesztési program összhangba hozása Többdimenziós versenyrendszer kimunkálása és illesztése a stratégiai célokhoz Ciklusos, éves, időszaki és egyedi versenyprogramok Közoktatási programok, programcsomagok, modulok kidolgozása, modelliskolai helyi sporttantervek kimunkálása A Duna Régió sajátos versenyprogramjainak, próba rendszerének, tudást elsajátító, elmélyítő programjainak megvalósítása A kidolgozott új versenyprogramokhoz méretezett erőforrások megtervezése, az egyes korosztályok versenyprogramjainak erőforrás-igényének optimalizálása Sportági tartalmak elhelyezése különböző területeken: sportfelkészítés, iskolai tantárgyi program, edzőképzés és továbbképzés Kapcsolatrendszer kiépítése az oktatási-nevelési programok, tantervek készítőivel, helyi programok fejlesztésében való tevékeny részvétel A kajak-kenu sport tartalmi fejlesztéseinek konvertálása az iskolai tantárgyi tantervekbe, illetve a tanítási idő egyedi megszervezésének támogatása A dunai idegenforgalom, a vízi túrázás keretében történő partraszálló helyek programjaiban, az iskolai programokban a sportági tudástartalmak elhelyezése Edzők belépése az iskolai oktatási- nevelési folyamatba, a sportági tudástartalmak közvetítése a helyi iskolai szintre Európai Uniós fejlesztési programoknak megfelelő belső fejlesztések Kapcsolattartást ellátó szervezeti egység felállítása, a Duna Régiós tervezési folyamatban való képviselet biztosítása Sportági fejlesztési célok érvényesítése során modelliskolai fejlesztés tervezése, akkreditálása, megvalósítása A prioritások és intézkedések sorában jelenjenek meg az MKKSZ fejlesztési programjaiba illeszkedő elképzelések A tervezéshez felhasználható forrásokhoz való hozzájutás jogi feltételeinek megtalálása Minőségügyi fejlesztések elemeinek kidolgozása Szakmai anyagok, a sportági tudástartalom dokumentálása, rögzítése Projektmenedzsment létrehozása a fejlesztendő területek specifikus feladatainak ellátására A szakmai dokumentumok előállítása, elhelyezése Az edzéselvű tartalmak integrálása az iskolai tantárgyi képességfejlesztési programokba A tanítási időn kívüli időben az iskolás-korúak foglalkoztatása Az EU-s fejlesztések, programtervek, pályázatok során kerüljenek érvényesítésre a kajak- kenu sport szakmai potenciálja, tárgyi felkészültsége Projektmenedzsment szakmai tartalmak eléréséhez szükséges háttér biztosítása

10 Duna Régió Európai Duna Régió stratégia és fejlesztési projekt adta lehetőségek A kajak-kenu sport stratégiai koncepciójának alakítása a területfejlesztési projektek ismeretében • A kajak-kenu sport jövőjét meghatározó Európai Uniós fejlesztések 2013- 2020 között • Kapcsolatépítés a Duna Régiós fejlesztési programban szerephez jutó különböző szervezetek, feladat-ellátási egységek és érintettek, résztvevők között az MKKSZ képviselete. (Mekkora a mozgástér, mire van még idő és lehetőség?) • Projektötletek közvetítése, alapítása, tervezés és kivitelezés • Szervezeti kérdések, munkacsoport alakítása

11 Tervezés GANTT diagrammal MINTA

12 A kajak-kenu sport következő 15 éve ? A Duna – természetes és mesterséges morfológiai adottságai miatt – 2 nap alatt képes egy balatonnyi vízmennyiséget levezetni. Eddigi életemben – úgy látom – jobb volt evezni a Dunán, mint NEM


Letölteni ppt "A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje A társadalmi, gazdasági és geográfiai komplex térszemlélet alkalmazása HOGYAN MŰKÖDIK A „TÉR”?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések