Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem megjelenése a fenntartható foglalkoztatás víziójában Köves Alexandra Budapesti Corvinus Egyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Feltétel Nélküli Alapjövedelem megjelenése a fenntartható foglalkoztatás víziójában Köves Alexandra Budapesti Corvinus Egyetem."— Előadás másolata:

1 A Feltétel Nélküli Alapjövedelem megjelenése a fenntartható foglalkoztatás víziójában Köves Alexandra Budapesti Corvinus Egyetem

2 A módszer: backcasting A MÓDSZER: BACKCASTING

3 A résztvevők Első backcasting műhely Második backcasting műhely Résztvevők száma1614 Résztvevőkszakértőkegyetemi hallgatók Résztvevők háttereFoglalkoztatáshoz kötődő háttér (üzleti, akadémiai, civil, közigazgatási) Környezettel kapcsolatos egyetemi orientáció (humánökológia, környezet- gazdaságtan MSc) Résztvevők átlag életkora 4626 Időpont2012. március2013. január FinanszírozásNFFTsaját finanszírozású A BACKCASTING MŰHELYEK

4 A JÖVŐKÉP ÚJRADEFINIÁLT MUNKA ERŐS KÖZÖSSÉGEK ELMOSÓDOTT NON-PROFIT ÉS FOR-PROFIT HATÁROK TUDÁS-ALAPÚ TÁRSADALOM KÖRNYEZET- TUDATOSSÁG GLOKALIZÁCIÓ ÚJFAJTA DEMOKRÁCIA TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIA FENNTARTHATÓ FOGLALKOZTATÁS

5 A JÖVŐKÉP  nem kizárólag megélhetés  a munka a jól(l)ét része  nem csak a fizetett munka  sokféle jogi formában végezhető  nem csak intézményesített forma  nem csak pénzben kifejezhető  beleértendő a tanulás, az önfejlesztés, a háztartási és ápolási, valamint a közösségi munka A MUNKA ÚJRADEFINIÁLÁSA

6 A JÖVŐKÉP  erős közösségi kötelékek  az együttműködés, bizalom, szolidaritás társadalmi érték  a társadalom kisebb közössége hálózata  a munka a közösségben és a közösségért történik  gyakori közösségi események  a bizalom elsődleges társadalmi tőke ERŐS KÖZÖSSÉGEK

7 A JÖVŐKÉP  a vállalatok társadalmi képződmények  környezetileg és társadalmilag felelős profitorientált vállalkozások  a cégvezetésben megjelenik a felhatalmazás  a foglalkoztatás többféle típusát támogatja a gazdasági berendezkedés  bizalomra épülő társadalmi párbeszéd  munkavállalói társtulajdonlások gyakoriak  sokan dolgoznak a kiterjedt szociális gazdaságban  a non-profit szervezetek is magukévá teszik a gazdasági működés alapjait NEM ÉLESEN KÜLÖNÜL EL A NON-PROFIT ÉS FOR-PROFIT SZFÉRA

8 A JÖVŐKÉP  az oktatásnak és képzésnek rendkívül nagy szerepe van minden korosztályban  a frontális, osztályalapú iskolarendszert felváltja a diák-orientált, alternatív pedagógia  a fiatalok munkakipróbálását védett körülmények között biztosítják, hogy valóban a saját képességeiknek megfelelő foglalkozást találják meg  a formális oktatás mellett elfogadott az informális önfejlesztés is  a többszöri karrierváltás elfogadott TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM

9 A JÖVŐKÉP  a technológia teszi lehetővé a munka újradefiniálását  a technológia támogatja a rugalmas foglalkoztatási megoldásokat  a technológia a monoton és nehéz munkákat helyettesíti  a technológia az egyenlő hozzáférést segíti mind a munkához, mind a közösségi szolgáltatásokhoz  a technológia segíti a részvételi döntéshozatalt TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIA

10 A JÖVŐKÉP  a globalizáció a helyi gazdaságok és közösségek globális hálózata  a termelés, fogyasztás, és foglalkoztatás elsődlegesen helyi szinten történik  a mobilitási kényszer gyenge  a helyhez való kötődés erős GLOKALIZÁCIÓ

11 A JÖVŐKÉP  decentralizált döntéshozatal és költségvetés  egyéni, közösségi, és állami felelősségek letisztultak és elkülönültek  a döntések a felelősségi szinteken történnek  a részvétel és a párbeszéd a norma ÚJFAJTA DEMOKRÁCIA

12 Szakpolitikai beavatkozások: az FNA megjelenése – szakértői panel FÓKUSZ Egyén PRIORITÁS Munka, mint örömforrás, és társadalmilag hasznos értékteremtés - nem kényszer, hanem élmény VÍZIÓELEM Az embereknek megadatik a választási lehetőség, hogy többféle munkaformában, sokszínű munkát elismerten végezhessenek SZAKPOLITIKAI CÉL  A közösségi munkaszerveződési szintek integrálása a foglalkoztatásba  A sokszínű munkavégzés adminisztratív akadályainak teljes felszámolása  A bérmunka mellett a nem pénzben mérhető munkavégzés elismerése  Eltérő munkavállalási formák elfogadottságának megteremtése és elterjesztése SZAKPOLITIKAI ESZKÖZ Feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése IDŐTÁV Középtáv

13 Szakpolitikai beavatkozások: az FNA megjelenése – laikus panel FÓKUSZ Egyén PRIORITÁS Az ember a munkájával képes a létszükségleteit méltó módon kielégíteni VÍZIÓELEM 2050-ben a munka az alapszükségletek kielégítésén túl hozzásegíti az embereket az önismerethez, a társadalmi hasznosság érzéséhez, és az életben örömöt nyújtó változatossághoz. 2050-ben a munka nem a létfenntartáshoz szükséges kényszer. SZAKPOLITIKAI CÉL  A nem monetarizálható munka elismertségének megteremtése  A munka sokszínűségének biztosítása  A létbiztonság járuljon hozzá az önismeret, a társadalmi hasznosság, és a foglalkoztatás változatosságának megteremtéséhez SZAKPOLITIKAI ESZKÖZ Feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése IDŐTÁV Hosszútáv

14 ZÁRSZÓ „Magyarország élelmiszertermelési és lakhatási adottságai, és a technológia fejlettségi szintje lehetőséget nyújt arra, hogy például a garantált alapjövedelmen keresztül a legalapvetőbb szükségleteket kielégíthesse. Így azonban összefolyik az egyéni és a közösségi munka világa. Az egyén tisztában van vele, hogy mi a munkája értelme, és hogy a munkájának milyen hatása van a környezetére. Különböző visszacsatolási mechanizmusok segítik a munkavállalót, hogy tisztában lehessen munkája társadalmi hasznosságáról. Így az emberek tisztában vannak azzal, hogy amit csinálnak, az hasznos a közösség szempontjából is, és ezáltal értelmet nyer a munkájuk.” Víziórészlet: laikus panel

15 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! koves.alexandra@gmail.com


Letölteni ppt "A Feltétel Nélküli Alapjövedelem megjelenése a fenntartható foglalkoztatás víziójában Köves Alexandra Budapesti Corvinus Egyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések