Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Veres Zoltán 1 PPKE JÁK 2014. 1. Alapkérdések 1.1. A fogyasztóvédelemről általában 1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban 2. A pénzügyi fogyasztóvédelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Veres Zoltán 1 PPKE JÁK 2014. 1. Alapkérdések 1.1. A fogyasztóvédelemről általában 1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban 2. A pénzügyi fogyasztóvédelem."— Előadás másolata:

1 Dr. Veres Zoltán 1 PPKE JÁK 2014

2 1. Alapkérdések 1.1. A fogyasztóvédelemről általában 1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban 2. A pénzügyi fogyasztóvédelem tárgyköreiről 3. Közösségi jogi szabályozás 3.1. A fogyasztóvédelem és az EU viszonyának alakulása 3.2. Jelentősebb közösségi jogi aktusok 4. A hazai szabályozás vázlata 5. Jogérvényesítési fórumok 6. Ízelítő a joggyakorlatból 2PPKE JÁK 2014

3 1.1. A fogyasztóvédelemről általában  szerepe, indokai (erőfölény, aszimmetria); kialakulása (Biblia, Kennedy)  interdiszciplináris megközelítés (gazdasági, jogi, stb.) – gazdaságba történő állami beavatkozás problémái: laissez faire vs. paternalizmus  jogi szempontból: köz- és magánjogi elemek vegyesen  alanya: fogyasztó – fogalmi dilemmák: csak természetes személy? Fgytv.: bizonyos esetben civilek, kkv-k is, ⇔ Hpt. Szerint csak term. szem. 3PPKE JÁK 2014

4 1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban  speciális indokok (bankcsődök tovagyűrűző hatása),  problémák - Cartwright: szerződéskötés előtt nehéz a termékek hatásait megismerni, illetve azok csak később tapasztalhatók, információ megértése nehéz; + aszimmetria még hangsúlyosabb, mint általában  terminológiai kérdések (ügyfélvédelem, fogyasztó-, adós-, illetve befektető- védelem?) Ptk., Fgytv.: fogyasztóvédelem, ⇔ Hpt. XIII. fej. ügyfelek védelme, ua. ügyfél fogalmát nem, csak a fogyasztót definiálja 4PPKE JÁK 2014

5 a) Dorkó Katalin szerint: 1. tisztességes ügyfélszerzés követelménye, azaz a hirdetésekre, reklámokra vonatkozó előírások, 2. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok, 3. a szerződések megkötésével, tartalmával, formájával kapcsolatos rendelkezések, 4. jogérvényesítés, panaszkezelés. 5PPKE JÁK 2014

6 b) Lentner Csaba (2013): 1. a fogyasztók tájékoztatására és a pénzügyi termékek értékesítésére, az ügyféligények felmérésére vonatkozó szabályok; 2. a fogyasztóvédelem intézményrendszerére vonatkozó szabályok; 3. ügyfélkezelésre vonatkozó szabályok, magatartási kódexek; 4. számlavezetésre, a fogyasztók nyilvántartására vonatkozó szabályok; 5. banktitokra, adatvédelemre vonatkozó szabályok; 6. védőhálóra (pl. betétbiztosítás) vonatkozó szabályok; 7. a fogyasztói jogviták rendezésének szabályai. PPKE JÁK 20146

7 3.1. A fogyasztóvédelem és az EU viszonyának alakulása:  Fogyasztó(védelm)i jog, fogyasztóvédelmi politika eredetileg nem szerepelt a Közösség célkitűzései között. A Római Szerződés közvetlen utalást a fogyasztókra 1992-ig nem tartalmazott, csupán érintőlegesen említette a közös agrárpolitikáról és a versenyjogról szóló cikkeiben (33-4. és 81-2. cikkek).  Maastrichti Szerződés (1992): Fogyasztóvédelem c. XI. fejezete (egyetlen cikkből áll: 129.a)) a magas szintű fogyasztóvédelem elérését tűzte ki célul.  Amszterdami Szerződés (1997): módosította, kiegészítette az EKSZ 129.a) cikkét, egyidejűleg a számozása is változott, 153. cikkre. Egyfelől beemeli a fogyasztói jogokat a szerződésbe, másfelől előírja, hogy a fogyasztóvédelmi követelményeket az egyéb közösségi politikák, tevékenységek meghatározásakor, végrehajtásakor is figyelembe kell venni. PPKE JÁK 20147

8 3.2. Jelentősebb közösségi jogi aktusok:  UCP irányelv – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, utalás átlagfogyasztó fogalmára – a Bíróság szerint megfelelően tájékozott, körültekintő  2008/48/EK irányelv – fogyasztói hitel  94/19/EK irányelv – betétbiztosítási rendszerek  MiFID irányelv – befektető védelem (ügyfél- kategóriák) PPKE JÁK 20148

9 A joganyag csoportosítása 1. A szabályozás kötelező ereje szerint: hard law – soft law – köztes megoldások 2. A szabályozás szintjei szerint - ld. jogszabályi hierarchia 3. A szabályozási tárgykörök szerint – ld. Következő két dia PPKE JÁK 20149

10 JogszabálySzabályozott tárgykörök Ptk. – 2013:V. tv.Fogyasztó, ÁSZF fogalma, tisztességtelensége, stb. Hpt. – 2013:CCXXXVII. tv.Panaszkezelés (288.§), THM-plafon (265.§: MNB+24/39%), egyoldalú szerződésmódosítás (279.§), stb. Tpvt. – 1996:LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma (pl. megtévesztés, lényeges tulajdonságok elhallgatása), stb. Fht. - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009:CLXII. tv. Hirdetésekre vonatkozó szabályok, tájékoztatási kötelezettség a szerződéskötés előtt, stb. PPKE JÁK 201410

11 JogszabálySzabályozott tárgykörök 2013:CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás szabályai, Pénzügyi Békéltető Testület (VIII. fej.), stb. 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről („THM rendelet”) Cím szerint 361/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet a körültekintő lakossági hitelezésről • alapelvek a körültekintő hitelezés vonatkozásában (pl. egyediesített hitelképesség vizsgálat, elvárhatóság, körültekintés), • a fogyasztónak nyújtható hitel nagyságát korlátozza a fogyasztó teherbírására figyelemmel PPKE JÁK 201411

12 Általában előfeltétel, hogy a fogyasztó megkísérelje közvetlenül a szolgáltatóval a vitarendezést. A) Hatóságok: 1. A pénzügyi fogyasztóvédelemért általánosan felelős szerv a Felügyelet (2013. októbertől MNB, ezelőtt PSZÁF). 2. A verseny egészét érintő ügyekben a GVH jár el, míg pl. a gazdasági reklámok megfelelősége kapcsán a NFH. 3. Egyenlő Bánásmód Hatóság – diszkrimináció esetén (pl. életkor). PPKE JÁK 201412

13 B) Szerződésekkel kapcsolatban: 1. Bíróság vagy 2. alternatív vitarendezés: PBT – alávetés kérdése C) Egyéb lehetőségek: 1. Alapvető jogok biztosa – pl. illetékes hatóságokkal kapcsolatos panaszok (ld. PSZÁF vs. Fogyvéd. - AJB-5556/2012), javaslatok, projektek (Pénzügyi projekt, 2010) 2. 2013 (okt. 1-ig): pénzügyi biztos - problémák PPKE JÁK 201413

14 KÚRIA: 6/2013 PJE határozat – a deviza alapú kölcsön önmagában nem ütközik jogszabályba, jóerkölcsbe, nem uzsorás, nem lehetetlen, nem színlelt. Egyoldalú szerződésmódosítás ügyében: EU Bíróság – C-26/13. sz. ügy AB: X/1769/2013: Alaptv. M) cikk értelmezése (állam fogyasztóvédelmi kötelezettsége) MNB – MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B- 55/2014. számú határozata: 47+51 mio Ft-os bírság díj egyoldalú emelése miatt GVH - Vj-18/2008/341.: kb. 2 mrd Ft bírság 9 pénzintézetnek versenykorlátozó megállapodás miatt PPKE JÁK 201414

15 Jó hír: ez az utolsó előtti dia! PPKE JÁK 201415

16 Köszönöm a figyelmet! PPKE JÁK 201416


Letölteni ppt "Dr. Veres Zoltán 1 PPKE JÁK 2014. 1. Alapkérdések 1.1. A fogyasztóvédelemről általában 1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban 2. A pénzügyi fogyasztóvédelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések