Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzethatár és magyar nemzetstratégia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzethatár és magyar nemzetstratégia"— Előadás másolata:

1 Nemzethatár és magyar nemzetstratégia
Dr. Bodó Barna Sapientia-EMTE – Kolozsvár Szórvány Alapítvány - Temesvár

2 Mottó: „Minden egyes nyelvet egy területhez kapcsolnak.
Ezáltal a nyelv átalakul a társadalmi ember képességéből egy területileg szervezett társadalmi intézménynek, az államnak a tulajdon(ság)ává.” Szépe György NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

3 Struktúra 1. Nemzet és határa 2. Nemzetrész a nyelvhatáron
3. A szórványkérdés újrafogalmazása 4. Nemzetstratégia (?) NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

4 1.1. Nemzetfogalom Politikai közösség és nemzet Politikai nemzet
Milyen identitás? – nemzeti, nemzetek feletti Svájc – közösségek közössége, a nyelv másodlagos Amerikai identitás: bevándorlás, egyház szerepe/protestáns értékek (Huntington) / erős liberalizmus - gyenge kollektív identitás (Fukuyama) Politikai nemzet Közjogi tartalmak - egyenlőség Kulturális nemzet Németo. és Közép-Kelet-Európa A nemzet mint közösség / nyelvi alapon NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

5 1.2. Nemzeti kisebbségek Európa Tanács 1201(1993) számú ajánlása
az adott állam területén rendelkezik LAKÓHELLYEL szilárd és tartós KAPCSOLATOKAT tart fenn ezzel az állammal KÜLÖNÁLLÓ etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességeket mutat kellőképpen reprezentatív, noha számban KISEBB, mint az adott állam, vagy az adott állam régiója lakosságának többi része arra törekszik, hogy együttesen MEGŐRIZZE azt, ami közös identitásukat képezi, beleértve kultúrájukat, hagyományukat, vallásukat vagy nyelvüket; NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

6 1.3. magyar nemzetfogalom MTA KI 2006: Korszerű magyar nemzetfogalom
A magyar állam: magyarok és kisebbségek, az ország határain kívül élő magyar közösségek Átfogó szerződéses rendszer kialakítása nagyobb migrációs mozgások nélkül a magyar anyanyelvű és identitású népesség minden regionális közössége számára biztosítani a nyelvváltás és a kulturális értékvesztés megelőzését. A szomszéd országokkal való egyeztetések, és megállapodások rendszerével Biztosítani az egyenlő hozzáférést a magyar anyanyelvi, kulturális, oktatási, tájékoztatási javakhoz, a kisebbségi közösségek teljes jogú részvételét a magyar kulturális, oktatási, tudományos alrendszerekben. Szükséges, hogy a szomszéd országbeli magyarok a többségi nemzettel a politikai élet minden szintjén kiegyensúlyozott kapcsolatokat alakítsanak ki. NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

7 1.4. nemzethatár Határ – nemzet és állam „Erős” állam Békecsinálók
Mihez kötődik? „Erős” állam Egybeesés – etnikai homogenitás Módszerek – XX. sz. Békecsinálók Trianon A nemzet határa Közösségiség kérdése Az egyén a (nyelvhatáron) NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

8 2.1. Szórványfogalom Diaszpóra – szétszóratás, szétszóródás, elszéledt (Károli-biblia) migráció Szórvány – sporadikus, zárt körülmények közötti nemzetsemleges – és mégis: közös származás, közös kultúra Térbeli, társadalmi helyzet és folyamat leírása létező törésvonal és hatásai NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

9 2.2. Meghatározás 1 Leíró-költői: Vetési László
„Diaszpóra – széthullott kéve magjai a terméketlen földön, őszutón, a tél torkában, a betakarodás nagy műve után, a csirázás reménye nélkül. Nem is annyira a szétszóratottak csoportja, inkább az életveszélyesen elszigetelődött maradék, [...] nem várva, de tudomásul véve a közelgő gyilkos telet.” képzetei: veszélyeztetettség, halmozottan hátrányos helyzet, a sajátos társadalmi tér beszűkülése, etnikai érték- és tartalomvesztés Külső jegyek (statisztikai): Bárdi Nándor 6 szempont a fogalom leírására: tárgykör, eredet, elhelyezkedés, méret, intézményesültség, hangsúlyos problémák külső jegyek alapján jelölik ki a szórvány értelmezési kereteit NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

10 2.3. Meghatározás 2 Szociológiai: Ilyés Zoltán
ellentétpárok és társadalmi háttér allochton – autochton, rurális – urbánus, sziget/diszperz helyzet – tömb-helyzet, többnyelvűség – egynyelvűség gazdasági helyzet, társadalmi rétegzettség, kisebbségjogi háttér statikus, nem jeleníti meg a folyamatot Politológiai: Bodó Barna mindennapi döntéshelyzet társas lény mivoltának a megélése nem teljes körű, a más kultúrájú többségi közegben megszűnik az övéi közötti jelenlét otthonossága, magától értetődő mivolta – állandó nyomás hatás: szórvány – szórványosodás asszimilációra hajlamosító közeg illetve folyamat, legyen a végeredmény nyelvváltás, kultúraelhagyás vagy akár etnikai adaptáció dinamikus, igazodási kényszer NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

11 2.4. A szórványkérdés Kisebbség(jog)i kérdés
kollektív dimenzió: a(z anya)nyelv mint a kommunikáció eszköze beszélőközösséget feltételez, a nyelvi emberi jog a közösségnek az a joga, hogy nyelvét megtartsa és fejlessze Nyelvi (tudományos) kérdés miként alakul a nyelv és használata Intézményi (közösségépítési) kérdés alapintézmények léte, illetve funkcióik Nemzetpolitikai kérdés miként viszonyul a nemzet a szórvány(á)hoz NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

12 2.5. A jogi kérdés A jog és alanya Jogi paradoxon kinek és mit
nemzet: a nyelv jogilag biztosított szabad érvényesülése, akadálytalan használata, művelésének, oktatásának szabadsága, intézményi feltételeinek biztosítása tömbben élő kisebbség: igény a helyi közösségek létének közjogi elismerése szórvány: a nyelv mögül eltűnik a közösség, kulturális önfeladás Jogi paradoxon aki harcol – akiért harcolnak NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

13 2.6. Nyelvi azonosulás Nyelvi emberi jog: Szórványhelyzet:
alapvető nyelvi emberi jog: az egyén joga, hogy anyanyelvével pozitívan azonosuljon, ezt mások is tartsák tiszteletben Szórványhelyzet: nincs pozitív azonosulás, az anyanyelv „használati értéke” viszonylagossá válik Nyelvfejlődés a nyelv státusa – beszorul a „konyhába” NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

14 2.7. Intézményi feltételek
Szimbólumok és/vagy értékek közösségiség, labilis csoporttudat a probléma forrása: a kor, az egyén helyzete Intézmények és szükségletek az identitás építése, tartalmak korlátok és felelősség Szórvány és intézmény helyi erőforrások a demokrácia mint keret NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

15 3.1. A szórványprobléma Vallomás Csapdahelyzetek – elvárás
kényszer és tehetetlenség Csapdahelyzetek – elvárás Tudomány(os eredmény) és gyakorlat(i céltalanság) Megalapozottság(hiány), szemlélet Kulcskérdések értelmezési keret – mit: a „tünet” és „kezelése” felelősség kérdése – stratégia és „éntételezés” eszközök és partnerek NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

16 3.2. Az alaphelyzet Szórvány Nyelvváltás „természetessége”
a teher (nyomás) és vállalása - TUDATOSSÁG Nyelvváltás „természetessége” a kétnyelvűségből szinte zökkenőmentes A védelem – mi a cél? nyelvi/kulturális kiszolgáltatottság közösségi kiszolgáltatottság a nemzetet (határát) NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

17 3.3. Szórványpolitika Döntéskényszer A politika jellege
probléma-felismerés érdek és eszközök A politika jellege Védelem (közösség) Rehabilitáció (nyelvi) Szereplők (szakmaiság) Szórványdiskurzus Elvárás-horizont és felelősség Őszinteség-hiány Diverzió: a szociális „sovinizmus” 2004.dec.5. NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

18 3.4. Szórvány és átmenet A politikai kérdés: A diskurzus kiterjesztése
rákapcsolható-e a szórvány az átmenet meghatározó témáira – decentralizáció, regionalizmus? nem: a „külső” nyelvpolitika hatástalan, csak a különneműséget akarót segíti A diskurzus kiterjesztése feszültség - az etnikumközi kapcsolatokban a másik nem ismerése a folyamat „vége” A szórvány-ügy jellege a szórvány-kérdés nem a szórvány kérdése pozitív tartalmak az etnikumközi kapcsolatok humanizálása: az együttélés „technikái” NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

19 4.1. Szórvány és nemzet A szórvány mint teher: szórványgondozás
A „fogyatékost” kell gondozni A szórvány mint védősáv: Az etnikai határon élők védik a tömböt A határ „állandósága” Meddig „van”? Meddig él a szórvány? Határ/védelem és a kisebbségi közösség - eltűnik Elvárás: minden nemzet védi a határt A kisebbség belső erőforrásai forrásszűke: „mit érdemes” vállalni, miről „kell lemondani” NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

20 4.2. Szórványstratégia Jövőkép Források léte Felelősség - szintek
Kié a feladat? Két évtized mire volt elég? A nemzeti érdek statuálása Források léte mi jár és mi jut eszközök Felelősség - szintek Anyaország és szomszédok Velencei Bizottság NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

21 4.3.A szórványpolitika dimenziói
Intézménytípusok: hatalmi intézmények kulturális intézmények kisebbségi intézmények Partnerségek a támogató-támogatott dichotómia feloldása központ-periféria ellentét kezelése gazdaság és politika NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

22 4.4. felvetések Nemzeti szórványtanács létrehozása
reprezentativitás paradigmaváltás helyzetelemzés és prioritások Szórvány és támogatáspolitika partnerség A kisebbségi diskurzus áthangolása modernitás vs. fejlődésképtelenség diszkrimináció és esély presztízs: kisebbségi nyelvek státusa – környezeti nyelv, iskola A magyarországi etnikai szórványok a kisebbségi önkormányzatok „modell-értékűsége” - elemzés NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

23 4.5. Nemzetstratégia Nemzetfogalom átértelmezése – MTAKI, 2006
„nem a területi, kulturális vagy a politikai kompetenciák kiterjesztése, hanem az integrálódó európai térben kínálkozó kapcsolattartási, intézményi, gazdasági, munkaerő-piaci stb. lehetőségek, és a kialakuló új tendenciák, új kötődések, újfajta migráns, transznacionális magatartásformák beemelése a nemzeti hálózatok működtetésébe”. A többségi–kisebbségi, magyar–magyar együttműködés révén kialakítható kulturális, regionális NEMZETKÖZÖSSÉGI TÁRSULÁS Nemzeti kapcsolatháló NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Mottó 2:
„Nem a régiókat kell etnicizálni, hanem az etnikumokat regionalizálni.” KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! NEMZETHATÁR - NEMZETSTRATÉGIA Szeged, 2010.VI.4.


Letölteni ppt "Nemzethatár és magyar nemzetstratégia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések