Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások pályáztatásának és finanszírozásának aktuális kérdései 2009. augusztus 05. VIII. Mentálhigiénés Nyári Kollégium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások pályáztatásának és finanszírozásának aktuális kérdései 2009. augusztus 05. VIII. Mentálhigiénés Nyári Kollégium."— Előadás másolata:

1 A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások pályáztatásának és finanszírozásának aktuális kérdései 2009. augusztus 05. VIII. Mentálhigiénés Nyári Kollégium – Debreceni Egyetem Farkasné Farkas Gyöngyi FSZH főosztályvezető helyettes

2 A szolgáltatások számadatai Támogató szolgálatok 347 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 82 Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás 70 Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (48 tényleges területtel) 45 Összesen544

3 Az első félév elvégzett feladatai  Szerződések megküldése – Mák, működést engedélyező hatóság  Szakmai műhelynapok és konferenciák  Rendkívül magas számban bejövő kérdések megválaszolása (telefon, e-mail, postai út)  Támogatások elutalása  Adatok bekérése és felvitele publikálás céljából (elérhetőségek, nyitva álló helyiségek stb.)  2.körös pályázat teljes lebonyolítása  Szerződések módosítása  Feladatmutató módosítás  Első negyedéves jelentés

4 2009. I.-II.-III. negyedévben elutalt működési támogatások (eFt) Átutalt működési támogatások 2009.I-III.né 2009.I. né.2 653 183,25 2009.II.né982 533,25 2009.III.né1 127 946,25 Új pályázatok26 250,00 Összesen 4 789 912,75

5 Szerződések módosítása 1. Rendkívül magas számú módosítási igény Formanyomtatvány a módosítás bejelentésére  fenntartóváltás – társulásokból kiválás, szervezeti átalakulás (jogutódlás kérdése, adószám, bankszámlaszám ebből eredő változása) Fenntartóváltás esetén a működést engedélyező hatósághoz való kérelem benyújtásával egyidejűleg a Fenntartó az FSZH-nak is köteles ezt írásban bejelenteni, továbbá megküldeni: 1. a kérelem működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát, 2. az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét, valamint 3. a fenntartóváltozással kapcsolatos, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti iratokat.

6 Szerződések módosítása 2.  Ellátási terület bővítése (megszűnt szolgálatok ellátottjainak vállalása)  Vállalt feladatok módosítása (SZMM pályázatok kötelezettsége miatt)  Bankszámlaszám váltás – elkülönítettség céljából  Gépjármű adatváltozás (kezdeti időpont)  Egyéb adatváltozás (hiányzó mellékletek, Mák által küldött működési engedélyből derül ki a változás)

7 Szakmai műhelyek, konferenciák Témák:  Szolgáltatási osztály feladatainak ismertetése  Finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségek  Kötelezően vezetendő dokumentációk áttekintése  Szakmai kérdések megválaszolása Helyszínek:  Módusz irodaház saját szervezésben 6 alkalommal (országos szintű)  Közép-magyarországi (Bp.), Dél-dunántúli (Pécs), Kelet- magyarországi (Debrecen), Észak-magyarországi (Ludányhalászi) régió ( – módszertan szervezésében  Szakmai műhely (bp-i kerületek, Rév országos hálózat)

8 2009. II. félévre tervezett szakmai műhelyek, konferenciák  Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi ellátóknak: Helyszíne: 8630 Balatonboglár, Hunyadi u. 96/a. (60 fő) Időpontja: 2009. szeptember 16-17. Meghívó, jelentkezési lap, programterv, emlékeztető Programterv: kerekasztal megbeszélés előzményei, nemzetközi tapasztalatok, dokumentációk vezetésének módszerei, szekciók: gyakorlati, szituációs tréningek – szükségletfelmérés; ötletbörze gyakorlati módszerekre és technikákra; gyakorlati kérdések és dokumentumvezetés Előadók, ismertetők felkérésre.  Hasonlóképp tervezve támogató szolgálatoknak és a szenvedélybeteg ellátásnak Egyéb rendezvények:  Év végi elszámolás elkészítéséhez szervezett konferenciák minden ellátási típusnak  MÁK-FSZ szakmai egyeztető megbeszélések az ellenőrzésekről, az utalások kapcsán leszűrt tapasztalatokról

9 A honlapon megjelentetett tájékoztatók  Szolgáltatási Osztály elérhetőségei  Segédanyag BNO kódok értelmezéséhez  Határidőnapló  Meghívó szakmai napokra  Szakmai napok összefoglaló diasora  Kötelező dokumentumokhoz segédanyagok, változások közlése (alacsonyküszöb)  Kérdések-válaszok (GYIK)  Döntés a befogadott pályázatokról, majd ennek bővített és frissített formája: Szerződéssel rendelkezők elérhetőségei, ellátási területei, vállalt feladatai (alacsonyküszöb már elérhető, a többi folyamatban)  A negyedéves jelentés regiszteres rögzítéséről szóló tájékozató  Nyomtatvány finanszírozási szerződés módosításához www.afsz.hu→Szociális és gyermekvédelem→Információk támogató szolgáltatást, közösségi ellátást és alacsonyküszübű ellátást működtető szolgáltatók részére

10 További tervek a honlapon való megjelentetésre  Jogszabályváltozások aktualitásai  Ellenőrzési szempontsorok és ellenőrzési ütemterv  Meghívók (a célcsoportos meghívók a korábbi adatszolgáltató lapon megadott e- mail címekre is kiküldésre kerülnek)  fejlesztési pályázat (nem ESZA rendszeren keresztül)  Esettanulmányok, módszerek ismertetése, intézmények bemutatkozása

11 Feladatmutató módosítás, negyedéves jelentés Feladatmutató módosítás:  Alacsony számban érkezett (közösségi ellátásnál) az I.né-ben, emelkedő tendencia - ismerethiány  Regiszteres hozzáférés hiánya,papír alapú lehetőség I.né-ben  Rövid és jól értelmezhető adatok + I. n.év speciális adatbekérés az első hónap záró adatairól  II. negyedévtől a negyedéves jelentések adataira épül a bírálat Negyedéves jelentés:  Nincs még jelentése előző évekről, rossz rögzítések, nem véglegesített a felvitelnél  Duplikált táblázat (támogatott – nem támogatott ellátottak)  Értelmezési problémák Pl. igénybevevők = megállapodás vagy tényleges igénybevétel?

12 Feladatmutató módosítás számadatai 2009. I-II.né. Támogató szolgálatok  Pályázattal egyidejű bírálat 2 negyedévre vonatkozóan (értesítés küldve)  87 szolgáltatásra adtak be igénylést  Ebből 1 esetben csökkentést kértek  4 esetben 0 igénylést rögzítettek (NEM kell igénylést beadni ilyenkor)  48.360 feladatmutató emelést kaptak összesen = 86.958.000 Ft  Az igénylés a megadott összegek háromszorosa volt. Közösségi ellátások I. negyedévben  Pszichiátriai ellátásnál: 9 beadott igénylésre 132 növelés jóváhagyva  Szenvedélybeteg ellátásnál 16 beadott igénylésre 238 növelés jóváhagyva  a teljes összeg: 54.500.000 Ft. II. negyedévben  Még döntési fázisban (miniszternél)  Pszichiátriai ellátásnál 10 beadott igénylés, ebből 1 esetben 0, 1 esetben csökkentés (NEM lehet a kötelező minimum alá menni)  Szenvedélybeteg ellátásnál 11 beadott igénylés  A két ellátásra összesen 47.900.000 az igényelt összeg

13 Következő időszak feladatai - fenntartók és szolgáltatók  2010. évi feladatmutató igénylés leadása (csak hitelesített, aláírt példány, postai úton, egész számra végződhet) leadási hi: 09.30., bizottsági munka követi, majd szerződésmódosítás 2010.01.01-től  2009. III.-IV. né-re tervezett feladatmutató módosítás igénylésének igényfelmérő lapja (nem kell aláírni, nem kell postán, gyorsabb az e-mail és fax, célja: az év végi kiadások felmérése, a bizottsági munka segítése a fentiekben való döntéshez) leadási hi: 08.10.  Negyedéves jelentések további leadása Hi: 2009.10.10 és 2010.01.10.  Feladatmutató módosítás (a beküldött igénybejelentésen túl a regiszterben rögzíteni szükséges)

14 Naptári negyedévek Igénylés leadásának határideje: Az igénylés finanszírozását érintő időszak Támogatás folyósítása 2009/1. negyedév 2009.02.28.2009/2-4. negyedév 2009.04 15.-től 2009/2. negyedév 2009.05.31.2009/3-4. negyedév 2009.07.15.-től 2009/3. negyedév 2009.08.31.2009/4. negyedév 2009.10.15.-től (csökkentés esetén még nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, levonásra kerül a következő utalásból) 2009/4. negyedév 2009.11.30.2009/12. hónapja (csökkentés esetén már csak visszafizetés lehetősége) Áttekintés a feladatmutató módosításról

15 Tapasztalatok megszűnt szolgáltatások elszámolásánál A szerzett tapasztalatok a működő szolgáltatóknál hasznosíthatók:  Támogató szolgálatnál a személyi segítés és szállítás aránya nem felelt meg a jogszabálynak  Kamatfizetési kötelezettség keletkezik akkor, ha visszafizetési kötelezettség jön létre  A benyújtott elszámolással egyidejűleg kell az FSZH számlaszámára a visszafizetést teljesíteni a kamatokkal együtt  Nem pontos az adatkitöltés  Nincs számlafedezet a költségek elszámolásánál

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások pályáztatásának és finanszírozásának aktuális kérdései 2009. augusztus 05. VIII. Mentálhigiénés Nyári Kollégium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések