Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „bolognai rendszer” startra kész… Prof. Dr. Dinya László Nemzeti Bologna Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „bolognai rendszer” startra kész… Prof. Dr. Dinya László Nemzeti Bologna Bizottság."— Előadás másolata:

1 A „bolognai rendszer” startra kész… Prof. Dr. Dinya László Nemzeti Bologna Bizottság

2 Néhány tisztázandó kérdés… „Bolognai rendszer”, vagy folyamat? – –Hosszú távú célok = folyamat – –Formálódó rendszer: 2 ciklusú – 3 ciklusú – 4 ciklusú – LLL … – –Rendszer = komplett működési feltételrendszer „Startra kész”? – –Már startolt a folyamat: 1999. – …2010. - … ∞ – –Térben – időben változó időpont „Kész”? – –A többciklusú képzési rendszer bevezetésével? – –Vagy a komplett feltételrendszer belépésével?

3 A „jéghegy-jelenség” Többciklusú képzési rendszer ECTS –egységes kreditrendszer ENQA –egységes minőségbiztosítás QF –összehangolt képesítési keretrendszer Intézményi működés rendszere Felsőoktatás irányítási rendszere Felsőoktatás finanszírozási rendszere

4 Helyzetkép Bergen után – változatlan célok (1) A felsőoktatási intézmények, hallgatók konstruktív bevonása, részvétele a folyamatban (2) Az „EU-dimenzió” beépítése, megjelenítése a tantervekben (3) A lineáris (kétciklusú) képzési rendszer bevezetése a 3 + 2 éves rendszerben (4) A szakképzettségek/végzettségek egységesítése, EU- szakregiszter kialakítása (5) Egységes (ECTS-alapú) kreditrendszer működtetése valamennyi résztvevő országban (6) EU-szinten egységes minőségbiztosítási rendszer + akkreditációs eljárások (7) Összehangolt kutatási programok + doktori képzési rendszer (8) Az élethosszig tartó tanulás és a felsőoktatás szerves összekapcsolása (9) Intenzív nemzetközi diák + oktatói-kutatói mobilitás (10) Világszínvonalú, egységes EU-felsőoktatás megteremtése 2010- ig

5 Félreértések, illúziók… Kész rendszer? – Közösen alakított folyamat! 2010-ben egységes EU-felsőoktatás? – Összehangolt sokszínűség! Kötelező érvényű diktátum? – Saját létérdekünk! Célja a többciklusú képzési rendszer? – Célja a versenyképesség szolgálata! Elegendő a duális rendszer többciklusúvá alakítása? - …És az akkreditáció, a minőségbiztosítás, a munkamegosztás, szakképesítések rendszere, intézményi és kormányzati működés…stb…?

6 Kutatás és felsőoktatás –Képzési és kutatási reform összehangolása: szinergia +ERA –3. ciklus = doktori programok (3-4 éves + növekvő létszámú + interdiszciplináris) Társadalmi dimenzió –Egyenlő hozzáférés biztosítása –Széleskörű kompenzációk rendszere Mobilitás –Fő prioritás marad: hallgatói és állományi egyaránt –Támogatások + hitelek hordozhatósága + tanulmányok beszámítása –Korlátok eltávolítása Az EHEA vonzereje –Nyitott + vonzó legyen = folyamatos fejlesztés+ intenzív belső kooperáció! –Kooperáció az EHEA és más régiók között = kiegyensúlyozott mobilitás + tapasztalatcsere Aktuális kihívások - prioritások

7 Feladatok 2007-ig Marad a három időközi prioritás! Teendők: – –Bevezetendő a minőségbiztosítási ügynökségek nemzetközi akkreditációja – –Elkészítendők az országonkénti képesítési keretek – –Közös diplomák elismerése (beleértve a doktori ciklust is) – –Rugalmas tanulmányi utak bevezetése (beleértve az előző tanulmányok beszámítását is) – –A megvalósítást a BFUG országonként értékeli – és jelentést ad a miniszteri értekezletnek! Felkészülés 2010-re: – –Továbbra is fontos elvek: minőség + átláthatóság + intézményi autonómia + kulturális sokszínűség + közösségi felelősség + megfelelő finanszírozás – –Mindhárom képzési ciklus végzettséget + munkaerőpiaci képzettséget adjon – –2007-ig kialakítandó a 2010. utáni szervezeti – együttműködési koncepció

8 Hazai helyzet - ami biztos… Többciklusú (BS + MS + PhD) képzés 2005/06-tól Koncentrált, új szakok az 1. ciklusban Demográfiai lejtő – haladunk a szabad bejutás felé EU-diplomák + diploma-melléklet Hallgatók toborzása az EU-ból/EU-n kívülről Gyorsan növekvő igény + lehetőség mobilitásra Átalakuló kínálat + verseny a tudáspiacon Tétova védekezés a tisztességtelen versennyel szemben Versenyhez alkalmazkodni kényszerülő intézmények (beruházások + marketing + joint degree + idegen nyelvű programok + kísérő szolgáltatások) Gyorsan növekvő igény + lehetőség az EU- munkaerőpiacán

9 „Most mi lesz? - Addig mi lesz?!” Csaknem négyéves, intenzív vita tapasztalatai: –Szinte senki sem vitatja/cáfolja: A diagnózis helytállóságát: Várható kihívások: lehetőségek + fenyegetések Tényleges erősségeink + gyengeségeink Részvételünk fontosságát a bolognai folyamatban A kívánatos jövőképet –Szinte mindenki vitatja: A javasolt terápiát (=CSEFT-MUP-koncepciók, KR, FTV): Változtatások tartalma, iránya Változtatások mértéke, üteme Lehetséges kimenetek/”szcenáriók”: –Optimista: a magyar felsőoktatás „húzóágazat” (5%) –Pesszimista: látszatlépések – „rezervátum” (25%) –Realista: részleges reformok – „széthúzódó mezőny” (70%)

10 Startra kész…? …és a jogszabályok? –Törvény –Rendeletek –Finanszírozás …és a munkaerőpiaci szereplők? –Munkaadók Hazai piacon EU munkaerőpiacán –Munkavállalók

11 …és a tudáspiaci szereplők? –Kormányzat Apparátus Politikai akarat Hosszú távú konszenzus NFT - prioritások Pályázatok –Intézmények Mini „bolognák” Versenyképességi feltételek –Testületek MRK, FFK MAB, FTT NBB, szakterületi bizottságok –Felsőoktatásba pályázók Családok Középiskolák Startra kész…?

12 A versenyképességhez fontos ismeretek a tudáspiacon A tudáspiac és szegmenseinek mérete, hosszú távú alakulása A jelenlegi és a várható versenyhelyzet alakulása A tudáspiaci szereplők összetételének változása A tudáspiaci igények összetételének változása Az ügyfelek preferenciái, tájékozódási szokásai Az erőforrásokért folyó verseny játékszabályai, kultúrája, szereplői A belső marketing fontossága Integrált külső és belső minőségbiztosítás, a „stake- holderek” elvárásainak figyelembevétele Illusztráció: 34 ezer középiskolás megkérdezése, 2004. ápr.-máj., FISZ-MC

13 Tudás- és munkaerőpiac kapcsolata Tudáspiac TársadalomMunkaerőpiac Szakemberkínálat Szakemberkereslet Egzisztencia -igény Egzisztencia -kínálat Tudáskínálat Tudáskereslet

14 Tudáspiaci helyzet (1.) Egyetemre vagy főiskolára felvételizel?

15 Melyik pályán kívánsz majd továbbtanulni? Tudáspiaci helyzet (2.)

16 Tervezed-e, hogy az érettségi után többször is tanulni fogsz intézményi keretekben? Tudáspiaci helyzet (3.)

17 Honnan tájékozódsz leginkább a felvételiről, a képzésekről? Tudáspiaci helyzet (4.)

18 A mai munkaerőpiacon milyen képzés elvégzésével helyezkedhetnél el a legjobban? (1 – leginkább, 4 – legkevésbé) Munkavállalói kép (1.)

19 TEVÉKENY- SÉGEK pár hétpár hónappár év külföldi tanulás102614 külföldi munka72532 Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően több lehetőség nyílik más tagállamokban tanulni, illetve munkát vállalni. Tervezed-e, és milyen időtartamra az alábbi tevékenységeket? (%) Munkavállalói igény (2.)

20 Munkavállalói igény (3.) Tervezed-e, hogy a nyelvi érettségin kívül más nyelvvizsgarendszerben is vizsgázol?

21 Válaszra váró kérdés: A magyar felsőoktatási intézmények felkészültek-e a változásokra?! Lásd: • Professzionális menedzsment • Intézményi stratégia • Intézményi szervezet és működés • „Marketing”: - szolgáltatások kialakítása – fejlesztése – „márkázása” - minősíttetése - árpolitika – értékesítéspolitika - kommunikáció Akkor tehát startra kész…?!

22 Köszönet a figyelemért!


Letölteni ppt "A „bolognai rendszer” startra kész… Prof. Dr. Dinya László Nemzeti Bologna Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések