Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar"— Előadás másolata:

1 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
Mindannyian mások vagyunk… A fogyatékos fiatalok megismerésére, elfogadtatására indított helyi és országos kezdeményezések Mészáros Mónika Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar szociális munka szak

2 Mottó “Ha valamit nem szeretsz, változtass rajta! Ha változtatni nem tudsz, változtass azon, ahogy gondolkodsz róla!” (Maya Angelou)

3 Probléma felvetése Témaválasztás oka:
Saját tapasztalat a fogyatékos személyek életéről. Előítéletek a fogyatékos személyekkel kapcsolatban.

4 Cél A szűkebb környezetem megismertetése a fogyatékos fiatalokkal,
A fiatalok szolidaritásérzésének felerősítése, a befogadás elősegítése, Felhívni a figyelmet a fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi deficitekre, Szemléletváltozást elérni szűkebb társadalmi környezetemben a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban.

5 Kutatás területei Láthatóvá tétele egy lokálisan indított önkéntes programnak, ami az ép fiatalokat ismerteti meg fogyatékos társaik életével. Országos program bemutatása, valamint azon lehetőségek átgondolása, hogy azt miként lehetne összekapcsolni a lokális programmal.

6 Elméleti keretek Fogalmak - 1970-80-as évek - Napjaink Kategóriák
- Modellek Etikai dilemmák Jogszabályok évi XXVI. törvény évi CXXV. törvény

7 Mosolyország Alapítvány
Az alapítók: Mosoly Alapítvány, Concorde Értékpapír Rt., DIMENZIÓ Csoport és a magyarországi Raiffeisen Bank. A nyilvántartásba vétel ideje: 2004. június 15.

8 Mosolyország Alapítvány
Döntésük indoklása: Magyarországon hivatalosan számon tartott, 600 ezer főt számláló fogyatékos személyeken kívül nagy számban élnek köztünk olyanok, akik különböző, kevésbé látható problémával küzdenek. Ők mind társadalmi segítségre szorulnak. A szemléletformáló kampány kereteit az általuk létrehozott civil szervezet, a Mosolyország Alapítvány teremti meg.

9 Mosolyország Alapítvány
Alapítvány célja: A segítséggel élők társadalmi integrációjának elősegítése, a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek csökkentése. Az eszközök: Több éven át tartó szemléletformáló médiakampány-sorozat, szakértők által kidolgozott szakmai program megvalósítása.

10 Mosolyország Alapítvány
A szemléletváltás első lépése: - Új fogalom bevezetése. A fogyatékos, vagy fogyatékkal élő kifejezést nem tartja megfelelőnek, mert az negatív asszociációkat ébreszt. Az Alapítvány ezért segítséggel élőkről beszél.

11 Országos program Kapcsolda-program Mottó: „Közelítsünk egymás felé” A program keretében speciális foglalkozást igénylő és „egészséges” gyerekek töltenek el egymással egy-két napot – az egészségesek iskolájában. Célja: A gyerekek ismerjék meg egymás helyzetét, és ezáltal kicsit magukat. A fiatalokkal indulhat el egy szeretetteljesebb, toleránsabb társadalom kialakulása.

12 Kapcsolda program Program indítója: Szalay Kriszta Indulás: 2007-ben.
Korcsoport: 3-25 éves korosztály A program időtartama: 1 nap, de legalább 4 óra. Folyamat: felkészítés, megvalósítás, Kapcsolda-Staféta. A segítséggel élőkhöz 2 „pótszülő”, „póttestvér” csatlakozik.

13 Kapcsolda program Az ötlet alapja Szalay Kriszta által írt színdarab: „És a nyolcadik napon” (A színdarabból film is készült) Történet: Egy egyedülálló nő Down-szindrómás gyermeket hoz a világra. Az ő történetüket, küzdelmeiket mutatja be a színdarab és a film. Érdekesség: A főszereplők valóban Down-szindrómás gyermekek, a színdarabban és a filmben is.

14 „Ha bárki megkérdezte volna tőlem, hogy szeretem-e a gyerekem, reflexből rávágtam volna, hogy igen! De közben nem. Csak mindent csináltam vele, mert kellett. Amikor ezt kimondtam, amikor ezt ki mertem mondani, hogy nem szeretem, akkor fogadtam el őt.” („És a nyolcadik napon”, Szalay Kriszta)

15

16 Helyi program Önkéntes Klub Szekszárd:
ben született meg ebben a formában. - A Polip Ifjúsági Iroda keretein belül működik. - Technikailag és szakmailag az iroda segíti. - Pályázatokból finanszírozzák a klub tevékenységét. - A 8. számú Különleges Gyermekotthonnal is dolgoztak.

17 Önkéntes Klub Szekszárd
8. számú Különleges Gyermekotthonnal való együttműködés: - Az Önkéntes Klub egy programsorozatot pályázott meg, melynek minden eleme a Gyermekotthon köré szerveződött. Tartalmazta: Kézműves foglalkozásokat Sötétvölgyi kirándulást Budapesti kirándulás

18 SZIFÖN - Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
Diákönkormányzati tagokból áll. Célja: Szekszárd városában gondoskodjon a demokratikus jogok gyakorlásának formáiról (választások, testületi tevékenység, képviselői munka, stb.).

19 Kutatás bemutatása Hipotézisek:
1. Feltételezem, hogy az előítélet fő oka, hogy nem ismerik kellőképpen az ép emberek a fogyatékos személyek életét, és magát a fogyatékosságukat sem. 2. Nyitottak a helyi fiatalok azokra a programokra, melyeknek célja a fogyatékos személyek elfogadtatása, megismertetése. 3. Véleményem szerint lehetőség lenne a Kapcsolda-programot kiterjeszteni Szekszárdra is.

20 Önkéntes Klub Szekszárd
Interjú Pegler Erika koordinátorral: Helyszín: Polip Ifjúsági Iroda Az első program indulása a Gyermekotthonban: Az önkéntesek felkészítése az értelmi fogyatékosokkal való találkozásra. „Megbeszéltük az első program előtt, hogy mire számíthatnak az önkéntesek. Hogyan lehet és kell viselkedni velük. És megbeszéltük azt is, ha volt valakinek fenntartása.”

21 Önkéntes Klub Szekszárd
Az önkéntesek visszajelzései a programról pozitívak voltak. „Az önkéntes klub éltében meglátásom szerint ezek a programok a legnépszerűbbek, idézőjelben. Tanulságos dolog ez az önkénteseknek.” - Az otthonban lakó gyermekek mindig várták/várják az önkénteseket.

22 Önkéntes Klub Szekszárd
Nyilvánosság elérésének nehézsége Más szervezettel való együttműködésre való nyitottság Civil szervezetként nehezen boldogulnak. „A civil szervezetekről való gondolkodásmódon kéne változtatni a döntéshozók részéről. Legalábbis itt helyi szinten.”

23 Önkéntes Klub Szekszárd
Kérdőíves vizsgálat a tagokkal: 16 személy kapott kérdőívet, ebből 8 személy töltötte ki. Első kérdésblokk a klubba való bekerülésre vonatkozott. Az együttműködést pozitívnak ítélték meg a csoportban.

24 Önkéntes Klub Szekszárd
A fogyatékos társaikkal kapcsolatos negatív és pozitív érzelmek közül az alábbiak jelentek meg a leggyakrabban: Aggodalom Sajnálat Tanácstalanság, feszélyezettség

25 Önkéntes Klub Szekszárd
A tagok szívesen vennének részt szemléletváltó programokon. Fontosnak tartják ezeket a programokat. Egy önkéntes így vélekedett: „Nagyon fontos, mivel sok ember fél tőlük, és így megismernék őket, és már nem tartanának tőlük, és meglátnák bennük az értékeket.”

26 Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
Tagokkal fókuszcsoportos interjút készítettem: 4 interjú alanyom volt. A 4 személyből 1 személynek volt kapcsolata fogyatékos személlyel (családtag). A megkérdezettek elmondták, hogy sem otthon, sem az iskolában nem jelent meg a fogyatékosság témája. Ezt ők hibának érzik. Kérdéseimben kitértem saját véleményeikre a fogyatékosságról.

27 Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
Négyből ketten vettek már részt olyan programon, ahol volt fogyatékos személy. Mindannyian egyetértettek az ilyen programok hasznosságában és fontosságában. Egyetértés volt abban is, hogy kortársaik nem szívesen töltenek időt fogyatékosokkal. Véleményük szerint nehéz erről a témáról beszélni.

28 Kapcsolda-program Interjú Szalay Krisztával:
Célja volt, hogy szemléletváltozást érjen el először a színdarabbal, később a programmal. Kezdetben a program elutasításokat kapott, csak kevés iskola fogadta be. Elmondta, hogy az egészséges fiataloknál a maguk köré felhúzott falak a program során leomlanak, tehát nyitnak társaik felé.

29 Kapcsolda program - Kriszta beszélt a fenntartási nehézségekről is. - Nehézségként említi a felnőtt társadalom hozzáállását a programhoz, az elutasítás megjelenését. - A média elérésének, használatának problematikája is megjelenik az interjúban.

30 A kutatás konklúziói Mindenki egyetértett a programok fontosságában.
Egyetértés volt a társadalom előítéletességében is. Kiemelték, hogy a legfontosabb szocializációs színtereken (család, szűkebb környezet, iskola) nem jelenik meg a fogyatékosság problémája. Ezt hibaként említették a megkérdezettek.

31 A kutatás konklúziói A résztvevők által legfontosabban ítélt problémák (mind helyi, mind országos szinten): - Az adott környezet megmozdítása a programokon való részvételre. - A nyilvánosság elérése. - Együttműködő partnerek bevonása (intézmények, szponzorok). - A civil szervezetek működtetésének problémái.

32 Válasz a hipotézisekre
1. Az előítéletesség fő okaként a megkérdezettek az információhiányt emelték ki. 2. A megkérdezettek nyitottak lennének a szemléletváltó programokra, és hasznosnak érzik azokat, mivel, kortársaik így megismerhetnék fogyatékos társaikat és csökkenhetne az előítéletesség. 3. Szekszárdon fogadókészség mutatkozik a Kapcsolda program iránt. Az Önkéntes Klub Szekszárd koordinátora is csatlakozna a programhoz.

33 „Van egy mondás, hogy Isten hat nap alatt megteremtette a világot, a hetediken megpihent, körülnézett, és megteremtette a nyolcadikon a Down-szindrómásokat, hogy több szeretet jusson a földre.” („És a nyolcadik napon”, Szalay Kriszta)

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések