Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Baltás Adrienn mentálhigiénés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Baltás Adrienn mentálhigiénés."— Előadás másolata:

1 A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Baltás Adrienn mentálhigiénés munkatárs

2 A mentális hanyatlás során felmerülő gyakori problémák területei  Memória -érzékelési formák formák -rövid-és hosszú-távú emlékezés, felidézés emlékezés, felidézés -információ felvétele, raktározása, visszaidézése raktározása, visszaidézése megtartása megtartása -verbális és nem verbális memória memória  Kommunikáció  Mozgás  Elvont gondolkodás  Figyelem  Ítélőképesség  Észlelés

3 A mentális állapot felmérése, MMMS teszt felvétele Szociális készségszint felmérés: önellátás, tájékozódás,közösségiviselkedés, viselkedés adekvációja, vizsgálat értékelése MMS teszt MMMS teszt Óra teszt  A teszt felvételét megelőző lépések  Személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása  A teszt felvétele nagyobb érzékszervi, mozgásszervi működéscsökkenés esetén  A teszt felvételének folyamata  Értékelő lap: orientáció, memória, subcorticalis, corticalis területek

4 A demencia fokozatai Enyhe: Jelentős deficittünetek mellett az önellátás képessége megtartott, a személyi higiéné megfelelő, az ítéletalkotás képessége a szükségletekhez képest megfelelő. Középsúlyos: Az önálló életvitel részleges, nehezebb. A beteg életviteléhez rendszeres felügyeletet igényel, de az állandó felügyelet nem feltétlenül szükséges. Súlyos: Állandó felügyeletet igényel. A személyes higiénét elhanyagolja. A gondolkodás inkoherens.

5 A demens ellátottak képességei és szükségletei szerinti programtervezés  A legjobb barát modell alkalmazása: szemlélet, attitűd-kommunikáció, empátia -,csoportmunka  Megszokott tevékenységek fontossága  Egyéni képességek, készségek  Érzelmek kifejezésének lehetősége  Hosszú-távú memória szerepe  Ismétlődő feladatok  Szükségletek: egyéni szükségletek, biztonságérzés, identitástudat, autonómia, kontroll, önbecsülés, közösséghez tartozás érzése

6 A foglalkozás felépítése  Megfelelő környezet biztosítása: meghatározott helyszín, időpont  A csoporttagok előzetes megismerése, életút, az élettörténet fontos eseményei, családi kapcsolatok  Személyközpontú programtervezés  Megfelelő tevékenység kiválasztása  A csoporttagok bevonhatósága  A tevékenységek elemzése, tervezés

7 A foglalkozás előkészítése  A foglalkozás szervezése: mit nyer a lakó, ha részt vesz benne  A foglalkozás tárgyi feltételeinek biztosítása pl.: a témakörhöz kapcsolódó képek, szemelvények, könyvek, régi és mai tárgyak, újságok, magnó  A foglalkozás kezdeményezése a lakónál  A lakó segítése a foglalkozás során  A felmerülő problémák elemzése

8 A demens lakók foglalkoztatása  Kedves emlékeim foglalkozás az emlékezés-módszer alkalmazásával  Memori  Alkotóműhely  Gyógytorna  Egyéni foglalkoztatás

9 Kedves emlékeink foglalkozás az emlékezés-módszer alkalmazásával A foglalkozás helyszíne: III. emeleti társalgó A foglalkozás ideje: hetente 2x, hétfőn és szerdán 10.00-11.00 óra között Tervezett létszám:8-10 fő A csoportba kerülés előtt: mentális állapot felmérése, családi kapcsolatok felmérése, konzultáció a gondozási egységgel Célcsoport: enyhe, középsúlyos demens lakók A foglalkozáson való részvétel: önkéntes A foglalkozás céljai: mentális állapotromlás késleltetése, érzékelés, észlelés fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése, szintentartása, memóriaromlás késleltetése, hosszú-távú emlékezés készségének megőrzése, szokások, hagyományok kialakítása, interperszonális kapcsolatok bővítése, szociális készségek megőrzése, érzelmek kifejezésének lehetősége

10 A csoport vezetésénél szükséges készségek az emlékezés-módszer alkalmazása során  Meghallgatás, felidézés, emlékezés készsége, érdeklődés az élettörténetek iránt  Egyéni szükségletek felismerése  A csoporttagok egymás közötti kommunikációjának segítése  Kommunikációs készségek :pl. biztatás, tartalomra reagálás  Tájékozódás a „régebbi idők” életéről

11 Az emlékezés-módszer alkalmazásánál fontos:  Életesemények felelevenítése  Személyközpontú foglalkozás  Hosszú-távú emlékezés kerül előtérbe, ami leginkább megmarad az idős korra  Az emlékezés-módszer alkalmat ad az érzelmek kifejezésére  Feltöltődést adnak az idős ember számára, megelégedést jelent, hogy tapasztalataikat elismerik

12 A foglalkozás menete  A lakók tájékoztatása a foglalkozás helyéről és időpontjáról, motiváció a foglalkozáson történő részvételre  Megérkezés ( kísérés biztosítása), köszöntés, témakör címének ismertetése  Új lakó bemutatása, köszöntése  Közös zenehallgatás, éneklés  Az aktuális témakör ismertetése néhány mondatban  Az adott témakörhöz kapcsolódó szemléltető eszközök bemutatása, indító tevékenység, körkérdés a csoporthoz, a foglalkozáshoz kapcsolódóan  Térkép, fénykép, képek, tárgyak használata, körbeadása  Idézet, szemelvény felolvasása, hozzászólások, rövid kérdések alapján  Összegzés, a foglalkozás zárása

13 Az emlékezés-módszer tevékenységi formái  Körbekérdezés  Képek használata  Kreatív tevékenységek  Tárgyak, képek körbeadása  Listakészítés  Térképek használata  Zenehallgatás  Közös éneklés  Idézetek felolvasása  Körbemutatás  Közös történet  „akkor és most”  Versek  Felolvasás  Tapintás, ízlelés, szaglás  Színek használata

14 Az emlékezés-módszer témakörei  Szülőföld, szülőház  Otthon  Háztartási munka  Gyermekkor  Iskolás évek  Házasság  Családi élet, gyermekek  Munkában töltött évek  Ünnepek  Művészetek  Öltözködés  Étkezés  Természeti értékeink  Budapest  Korábbi lakóhely, szomszédság  Szórakozás, kikapcsolódás  Kirándulások, nyaralások  Régi mesterségek  Színészek, énekesek  A rádió és a televízió megjelenése, szerepe  Vásárlás: üzletek, piacok, vásárok  Színház, filmek  A könyvek az olvasás szerepe  Mezőgazdasági munkák  Néphagyományok

15 Régi mesterségek  Indító tevékenység: régi mesterségeket bemutató képek körbeadása: cipész, fazekas, kovács, pék, kosárfonó, juhász  Listakészítés: Milyen régi mesterségeket ismernek?  Mozgásos tevékenység: egy mesterség bemutatása  Régi és új bemutatása Körkérdés a csoporthoz: Körkérdés a csoporthoz:  Megmaradtak-e a felsorolt mesterségek?  Hogyan alakultak át?  Napjainkban mikor kerülnek előtérbe a népi kismesterségek?  Záró tevékenység

16 Vásárlás: szatócsboltok, üzletek  Indító tevékenység: Régi tárgy, szatócsboltot ábrázoló kép körbeadása  Körkérdés a csoporthoz: Mit lehetett vásárolni a szatócsboltokban?  Listakészítés: régen kapható élelmiszerek felsorolása, mai formája  Ki vásárolt a családban?  Milyen élelmiszereket készítettek otthon, amit nem kellett megvásárolni?  Gyakorlati tevékenység: édesség vásárlása pénzérmével  A városokban milyen üzletek voltak? Melyikre emlékszik vissza a legszívesebben?  Záró tevékenység

17 Az iskolás évek emlékei: Utazás az iskolába, iskolaépület  Indító tevékenység: Régi iskolai tantermet bemutató kép körbeadása  Gondolatébresztő idézet a régi iskoláról  Körkérdés a csoporthoz: Városban, vagy vidéken töltötte az iskoláséveit? /térkép használata/  Régi és új iskolát bemutató képek Milyen volt az iskolaépület, ahol tanult?  Manuális tevékenység: régi iskolaépület vázlatos megjelenítése, vagy leírása  Záró tevékenység

18 Memori  Célcsoport: középsúlyos demens lakók  Cél: a memória, gondolkodás, koncentráció fejlesztése  Témakörök:  irodalmi szemelvények  történelmi, földrajzi nevezetességek  környezetünk  ünnepek  néphagyományok  évfordulók

19 A foglalkozás menete  Megérkezés a foglalkozásra, köszöntés  Hogy érzem magam? A lakók kérdésre válaszolnak színválasztás segítségével  Az adott témakör bemutatása, képek, térképek, irodalmi, történelmi szemelvények használatával  Összegzés: „ Hogy érzem magam, hogyan távozom?” kérdés megválaszolása, szín megőrzés illetve új szín választásának segítségével  Foglalkozás zárása, elköszönés, a következő alkalomra való figyelemfelhívás

20 Alkotóműhely  Kreatív terápia  Alkotókészség megőrzése, fejlesztése  Közösségformáló hatás  Tárgyak készítése: üveg-, gipsz-és képfestés  Aktuális ünnepekre díszek készítése  Díszpárna készítése

21 Terápiás lehetőségek a demens lakók foglalkoztatásában  Zeneterápia  Színterápia  Aromaterápia

22 Egyéni foglalkoztatás  Realitás-orientációs tréning  Közös zenehallgatás a lakószobában  Családi emlékek felidézése: fényképek megtekintése  Emlékezés-módszer alkalmazása egyénileg  Applikációs képek használata  Egyéni kreatív tevékenységek: rajzolás, kézimunkázás kézimunkázás


Letölteni ppt "A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Baltás Adrienn mentálhigiénés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések