Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei"— Előadás másolata:

1 A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Baltás Adrienn mentálhigiénés munkatárs

2 A mentális hanyatlás során felmerülő gyakori problémák területei
Memória -érzékelési formák -rövid-és hosszú-távú emlékezés, felidézés -információ felvétele, raktározása, visszaidézése megtartása -verbális és nem verbális memória Kommunikáció Mozgás Elvont gondolkodás Figyelem Ítélőképesség Észlelés

3 A mentális állapot felmérése, MMMS teszt felvétele
Szociális készségszint felmérés: önellátás, tájékozódás,közösségi viselkedés, viselkedés adekvációja, vizsgálat értékelése MMS teszt MMMS teszt Óra teszt A teszt felvételét megelőző lépések Személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása A teszt felvétele nagyobb érzékszervi, mozgásszervi működéscsökkenés esetén A teszt felvételének folyamata Értékelő lap: orientáció, memória, subcorticalis, corticalis területek

4 A demencia fokozatai Enyhe: Jelentős deficittünetek mellett az önellátás képessége megtartott, a személyi higiéné megfelelő, az ítéletalkotás képessége a szükségletekhez képest megfelelő. Középsúlyos: Az önálló életvitel részleges, nehezebb. A beteg életviteléhez rendszeres felügyeletet igényel, de az állandó felügyelet nem feltétlenül szükséges. Súlyos: Állandó felügyeletet igényel. A személyes higiénét elhanyagolja. A gondolkodás inkoherens.

5 A demens ellátottak képességei és szükségletei szerinti programtervezés
A legjobb barát modell alkalmazása: szemlélet, attitűd-kommunikáció, empátia -,csoportmunka Megszokott tevékenységek fontossága Egyéni képességek, készségek Érzelmek kifejezésének lehetősége Hosszú-távú memória szerepe Ismétlődő feladatok Szükségletek: egyéni szükségletek, biztonságérzés, identitástudat, autonómia, kontroll, önbecsülés, közösséghez tartozás érzése

6 A foglalkozás felépítése
Megfelelő környezet biztosítása: meghatározott helyszín, időpont A csoporttagok előzetes megismerése, életút, az élettörténet fontos eseményei, családi kapcsolatok Személyközpontú programtervezés Megfelelő tevékenység kiválasztása A csoporttagok bevonhatósága A tevékenységek elemzése, tervezés

7 A foglalkozás előkészítése
A foglalkozás szervezése: mit nyer a lakó, ha részt vesz benne A foglalkozás tárgyi feltételeinek biztosítása pl.: a témakörhöz kapcsolódó képek, szemelvények, könyvek, régi és mai tárgyak, újságok, magnó A foglalkozás kezdeményezése a lakónál A lakó segítése a foglalkozás során A felmerülő problémák elemzése

8 A demens lakók foglalkoztatása
Kedves emlékeim foglalkozás az emlékezés-módszer alkalmazásával Memori Alkotóműhely Gyógytorna Egyéni foglalkoztatás

9 Kedves emlékeink foglalkozás az emlékezés-módszer alkalmazásával
A foglalkozás helyszíne: III. emeleti társalgó A foglalkozás ideje: hetente 2x, hétfőn és szerdán óra között Tervezett létszám:8-10 fő A csoportba kerülés előtt: mentális állapot felmérése, családi kapcsolatok felmérése, konzultáció a gondozási egységgel Célcsoport: enyhe, középsúlyos demens lakók A foglalkozáson való részvétel: önkéntes A foglalkozás céljai: mentális állapotromlás késleltetése, érzékelés, észlelés fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése, szintentartása, memóriaromlás késleltetése, hosszú-távú emlékezés készségének megőrzése, szokások, hagyományok kialakítása, interperszonális kapcsolatok bővítése, szociális készségek megőrzése, érzelmek kifejezésének lehetősége

10 A csoport vezetésénél szükséges készségek az emlékezés-módszer alkalmazása során
Meghallgatás, felidézés, emlékezés készsége, érdeklődés az élettörténetek iránt Egyéni szükségletek felismerése A csoporttagok egymás közötti kommunikációjának segítése Kommunikációs készségek :pl. biztatás, tartalomra reagálás Tájékozódás a „régebbi idők” életéről

11 Az emlékezés-módszer alkalmazásánál fontos:
Életesemények felelevenítése Személyközpontú foglalkozás Hosszú-távú emlékezés kerül előtérbe, ami leginkább megmarad az idős korra Az emlékezés-módszer alkalmat ad az érzelmek kifejezésére Feltöltődést adnak az idős ember számára, megelégedést jelent, hogy tapasztalataikat elismerik

12 A foglalkozás menete A lakók tájékoztatása a foglalkozás helyéről és időpontjáról, motiváció a foglalkozáson történő részvételre Megérkezés ( kísérés biztosítása), köszöntés, témakör címének ismertetése Új lakó bemutatása, köszöntése Közös zenehallgatás, éneklés Az aktuális témakör ismertetése néhány mondatban Az adott témakörhöz kapcsolódó szemléltető eszközök bemutatása, indító tevékenység, körkérdés a csoporthoz, a foglalkozáshoz kapcsolódóan Térkép, fénykép, képek, tárgyak használata, körbeadása Idézet, szemelvény felolvasása, hozzászólások, rövid kérdések alapján Összegzés, a foglalkozás zárása

13 Az emlékezés-módszer tevékenységi formái
Körbekérdezés Képek használata Kreatív tevékenységek Tárgyak, képek körbeadása Listakészítés Térképek használata Zenehallgatás Közös éneklés Idézetek felolvasása Körbemutatás Közös történet „akkor és most” Versek Felolvasás Tapintás, ízlelés, szaglás Színek használata

14 Az emlékezés-módszer témakörei
Szülőföld, szülőház Otthon Háztartási munka Gyermekkor Iskolás évek Házasság Családi élet, gyermekek Munkában töltött évek Ünnepek Művészetek Öltözködés Étkezés Természeti értékeink Budapest Korábbi lakóhely , szomszédság Szórakozás, kikapcsolódás Kirándulások, nyaralások Régi mesterségek Színészek, énekesek A rádió és a televízió megjelenése, szerepe Vásárlás: üzletek, piacok, vásárok Színház, filmek A könyvek az olvasás szerepe Mezőgazdasági munkák Néphagyományok

15 Régi mesterségek Indító tevékenység: régi mesterségeket bemutató képek körbeadása: cipész, fazekas, kovács, pék, kosárfonó, juhász Listakészítés: Milyen régi mesterségeket ismernek? Mozgásos tevékenység: egy mesterség bemutatása Régi és új bemutatása Körkérdés a csoporthoz: Megmaradtak-e a felsorolt mesterségek? Hogyan alakultak át? Napjainkban mikor kerülnek előtérbe a népi kismesterségek? Záró tevékenység

16 Vásárlás: szatócsboltok, üzletek
Indító tevékenység: Régi tárgy, szatócsboltot ábrázoló kép körbeadása Körkérdés a csoporthoz: Mit lehetett vásárolni a szatócsboltokban? Listakészítés: régen kapható élelmiszerek felsorolása, mai formája Ki vásárolt a családban? Milyen élelmiszereket készítettek otthon, amit nem kellett megvásárolni? Gyakorlati tevékenység: édesség vásárlása pénzérmével A városokban milyen üzletek voltak? Melyikre emlékszik vissza a legszívesebben? Záró tevékenység

17 Az iskolás évek emlékei: Utazás az iskolába, iskolaépület
Indító tevékenység: Régi iskolai tantermet bemutató kép körbeadása Gondolatébresztő idézet a régi iskoláról Körkérdés a csoporthoz: Városban, vagy vidéken töltötte az iskoláséveit? /térkép használata/ Régi és új iskolát bemutató képek Milyen volt az iskolaépület, ahol tanult? Manuális tevékenység: régi iskolaépület vázlatos megjelenítése, vagy leírása Záró tevékenység

18 Memori Célcsoport: középsúlyos demens lakók
Cél: a memória, gondolkodás, koncentráció fejlesztése Témakörök: irodalmi szemelvények történelmi, földrajzi nevezetességek környezetünk ünnepek néphagyományok évfordulók

19 A foglalkozás menete Megérkezés a foglalkozásra , köszöntés
Hogy érzem magam? A lakók kérdésre válaszolnak színválasztás segítségével Az adott témakör bemutatása, képek, térképek, irodalmi, történelmi szemelvények használatával Összegzés: „ Hogy érzem magam, hogyan távozom?” kérdés megválaszolása, szín megőrzés illetve új szín választásának segítségével Foglalkozás zárása, elköszönés, a következő alkalomra való figyelemfelhívás

20 Alkotóműhely Kreatív terápia Alkotókészség megőrzése, fejlesztése
Közösségformáló hatás Tárgyak készítése: üveg-, gipsz-és képfestés Aktuális ünnepekre díszek készítése Díszpárna készítése

21 Terápiás lehetőségek a demens lakók foglalkoztatásában
Zeneterápia Színterápia Aromaterápia

22 Egyéni foglalkoztatás
Realitás-orientációs tréning Közös zenehallgatás a lakószobában Családi emlékek felidézése: fényképek megtekintése Emlékezés-módszer alkalmazása egyénileg Applikációs képek használata Egyéni kreatív tevékenységek: rajzolás, kézimunkázás


Letölteni ppt "A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések