Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A katonai műveletek támogatási rendszere Logisztikai támogatás előadás 2*45’ (doktori képzés) Prof. Dr. Báthy Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár Zrínyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A katonai műveletek támogatási rendszere Logisztikai támogatás előadás 2*45’ (doktori képzés) Prof. Dr. Báthy Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár Zrínyi."— Előadás másolata:

1 A katonai műveletek támogatási rendszere Logisztikai támogatás előadás 2*45’ (doktori képzés) Prof. Dr. Báthy Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Logisztikai, Minőségügyi és Közlekedésmérnöki tanszék

2 - Katonai logisztika a logisztika része. -Az MH a NATO logisztikai rendszerében. -A katonai műveletek logisztikai támogatásának alapelvei, a többnemzeti támogatás lehetőségei. -A NATO stratégia logisztikai következtetései. -A műveleti támogatási lánc menedzsment, a NATO parancsnok jog és hatáskörének bővülése a NATO reagáló erők tevékenységének támogatásában. Feldolgozandó kérdések:

3 1. Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína (Tervezet) 2005 2. Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztika-menedzsment 3. Átalakítás az USA-hadsereg logisztikájában Eredeti cím: Tansformation in Army Logistics Írta:McKay,R;Flowers,K. Megjelent a Military Review 2000. évi szeptember-októberi számában 44-50. p. 4. A német fegyveres erők új irányzata A jövőbeni Bundeswehr új képességei és struktúrái Anyagi és hadfelszerelési koncepció a jövőbeni fegyveres erők számára Eredeti cím: Die neuausrichtung, der deutschen streitkräfte Neue fähigkeiten und neue strukturen für die Bundeswehr der zukunft Material-und ausrustungkonzept für die streitkräfte der zukunft Írta: Lange.M. Megjelent a Soldat und Technik 2001. évi 3. számában, 8-14.p., és 6. számában, 15-19.p. 5.Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika Magyar Világ Kiadó 1998 6. NATO Logisztikai Kézikönyv 7. Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína AJP-4 8. MC 0526 Az NRF műveletek logisztikai támogatásának irányelvei (2005. jún. 15) 9. MC 0477 NRF Katonai Koncepció, 2003. jún. 18. 10. MC 0319/2 NATO Logisztikai Alapelvek és Iránymutatások, 2004. máj. 28 11. MC 0326/2 NATO Alapelvek és Iránymutatások a Műveletek Eü. Biztosítására, 2004. ápr. 7 12. MC 0334/2 NATO Alapelvek és Iránymutatások a Befogadó Nemzeti Támogatásra, 2005. jan. 19 13. MC 0336/2 NATO Alapelvek és Iránymutatások a Mozgások és Szállítások Végrehajtására, 2002. márc. 15 14. Hadműveleti támogatási lánc menedzsment (NATO munkaanyag) Irodalomjegyzék:

4 Konzultációs lehetőség: személyesen, a ZMNE Hungária krt-i bázis „A” épület 739-es irodájában, munkanapokon 13.00-15.00-ig előzetes egyeztetést követően. Elérhetőség Telefonszám: 432-9000/29-122 vagy 29-115 Fax szám: városi 432-9211, HM 29-936 E-mail cím: logisztika@zmne.hu

5 LOGISZTIKA FILOZÓFIA MÓDSZEREK ellátási elosztási RENDSZEREK FOLYAMATOK

6 LOGISZTIKA ÁLTALÁBAN A logisztika anyagok, energiák, információk, esetleg személyek rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításával összefüggő tevékenységekkel foglalkozik. A logisztikát az 5M segítségével következőképpen tudjuk szemléletesen megmagyarázni: A logisztika megfelelő anyag, eszköz, személy megfelelő helyre megfelelő időben megfelelő mennyiségben és minőségben megfelelő költségek mellett történő eljuttatását jelenti.

7 A logisztika mint integrált interdiszciplináris tudomány anyag- áramlás technika közlekedés technika és technológia informatika kommuni -kációs technika marketing üzem- gazdaság- tan rendszer- technika szolgáltatás technika és technológia gyártás technológia anyagáramlás technológia LOGISZTIKA

8 VI. (Bölcs) Leó bizánci császár (866-912) a „Háború művészetének összefoglaló magyarázata” című művében a logisztikáról a következőket írta: „A logisztika dolga, hogy a hadsereget zsolddal ellássa, a feladatnak megfelelően felfegyverezze és elossza, védelmi és harci eszközökkel felszerelje a hadművelet minden igénye szerint, időben és jól. Ez azt jelenti, hogy ki kell számítani a teret és az időt. A terepet a haderő mozgásának megfelelően, és az ellenség ellenállóereje szerint kell értékelni. Ezeknek a feladatoknak megfelelően szükséges szabályozni, besorolni a saját haderő mozgását.” (Idézi M. Jahns: A hadtudományok története München, 1889)

9 NATO LOGISZTIKA A haderő mozgatásának és fenntartásának tervezésével és végrehajtásával foglalkozó tudomány. A legszélesebb értelmezésben az alábbi katonai tevékenységi területekre terjed ki: a)az anyagok 1 tervezése és fejlesztése, beszerzése, raktározása, szállítása, elosztása, fenntartása-karbantartása, kiürítése és kiosztása; b)személyszállítás; c)létesítmények vásárlása vagy építése, karbantartása, működtetése és elosztása; d)szolgáltatások beszerzése vagy nyújtása; e)orvosi, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítása. 1 Anyag és eszköz a legtágabb értelmében, amely magába foglalja a gépjárműveket, fegyvereket, lőszereket, üzemanyagokat, stb.

10 A Katonai Kifejezések Szótára (Directory of Military and Associated Terms, Joint 1-O2) USA 1989. A legáltalánosabb értelemben a logisztikához tartoznak a katonai tevékenység mindazon összetevői, amelyek: a)Anyagi javak (anyag, felszerelés, eszköz) kutatásával, tervezésével, fejlesztésével, beszerzésével, rendszerbe állításával, tárolásával, mozgatásával, elosztásával, fenntartásával, mentésével és átcsoportosításával (kategorizálásával), b)Személyek (személyzet, állomány) szállításával, mentésével és ápolásával, c)Létesítmények megszerzésével, vagy megépítésével, ezek működtetésével, fenntartásával, rendelkezésre bocsátásával, valamint d)Szolgáltatások megszerzésével, vagy megszervezésével (létesítésével) kapcsolatosak.

11

12 TÁMOGATÁS HARCTÁMOGATÁSHARCKISZOLGÁLÓI TÁMOGATÁS TŰZTÁMOGATÁS HADMŰVELETI (HARC) BIZTOSÍTÁS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁS LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS

13 Háborús színtér logisztikai rendszere Közlekedési (utánpótlási) övezet (zóna)Harci övezet Háborús térség Háborús színtér HadszíntérAz USA honi területi bázis Háborús (had-) színterek közötti utánszállítási vonalak Logisztikai bázis Háborús (had-) színtéren belüli utánszállítási vonalak Hadászati logisztika Hadműveleti logisztika Harcászati logisztika

14 NATO LOGISZTIKAI ALAPELVEK - Közös felelősség: A nemzeteknek és a NATO hatóságoknak közös felelősséget kell viselniük a többnemzeti NATO- műveletek logisztikai támogatásáért. Ez a közös felelősség arra ösztönzi a nemzeteket és a NATO-t, hogy működjenek együtt a támogatások megszervezésében és a logisztikai képességeket, erőforrásokat hatékonyan és gazdaságosan használják fel. A logisztika kereteiben egyesített szabványosítás, együttműködés és többnemzeti jelleg megfelelő alapot teremt a logisztikai támogatások rugalmas és hatékony igénybevételéhez és ezáltal járul hozzá a művelet sikerességéhez. -Jog- és hatáskör; -Műveleti elsőbbség követelménye; -Együttműködés; -Koordináció; -Szavatolt biztosítás; -Elégségesség; -Gazdaságosság; -Rugalmasság; -Láthatóság és átláthatóság. MC 319/2

15 A NATO STRATÉGIÁVAL JÁRÓ LOGISZTIKAI KÖVETKEZTETÉSEK Rugalmasság Stratégiai mozgékonyság, mozgatás és szállítás Többnemzeti működés Szabványosítás Befogadó Nemzeti Támogatás (HNS) A harcképesség fenntartása Együttműködés és koordináció

16 NATO SZABVÁNYOK / SZINTEK ÉS FOGALMAK / HADMŰVELETI, ANYAGI ÉS ADMINISZTRATIV SZABVÁNYOK SZINTJEI EGYSÉGESSÉG ( Igen nehéz elérni) Például a NATO országok légierői 23 vadászgép tipust tartanak rendszerben.) CSERESZABATOSSÁG ( Egymásközti kicserélhetőség ) INTEROPERABILITÁS (Elérhető az új tagoknál kb. 10 év. ) KOMPATIBILITÁS ( Kevésbé nehéz elérni és minimális szint ) Képesség az ugyanazon környezetben való műkö- désre az egymásra való zavaró hatás nélkül. Képesség arra, hogy szolgáltatást nyújtsanak, illetve fogadjanak el egymástól. Az eszközök képessége a cserélhetőségre, módosítás nélkül. Közös eljárások a felszere- lés vagy a doktrina terén. “A szabványosító és interoperabilitás kiadásai NATO csatlakozás küszöbén “ Dr Csabai GYörgy ZMNE SVKI vezető kutató

17 Többnemzeti logisztika A többnemzeti logisztika egy olyan eszköz, amely a műveleti követelmények és speciális helyzetek függvényében, növelheti a gazdaságosságot és hatékonyságot. Részleteiben, a nemzeti logisztika előnyei a következők lehetnek: teljes költségek csökkentése, egyes nemzetek lehetősége arra, hogy arányos részt vállaljanak a támogatásban, a logisztikai szervezet csökkentése, a haderők rugalmasságának javítása, a korlátozott helyi erőforrások megőrzése és speciális nemzeti szaktudás hasznosítása. A többnemzeti logisztika nem egy önmagáért való cél. A haderő-tervezési és összeállítási folyamat során a többnemzeti logisztika alkalmazhatóságát, szükségszerűségét és előnyeit vizsgálni kell. Egyoldalú nemzeti logisztikai döntések negatív értelemben befolyásolhatják a NATO parancsnok küldetésének hatékonyságát. A NATO műveleti tapasztalatok azt szemléltetik, ha egyszer már a nemzeti logisztikai szervezetek felállításra kerültek, nagy bizonyossággal állítható, hogy sokkal nehezebb a többnemzeti logisztika irányába elmozdulni. Ennek érdekében a többnemzeti logisztikai megoldásokat már a logisztikai tervezési folyamat lehető legkorábbi szakaszában keresni kell. A saját haderőket támogató nemzeti logisztikai megoldások mellett, ahol a nemzetek és/vagy a NATO parancsnokok között keletkezett eseti kölcsönös megegyezések alapján nyújtják a támogatást, a többnemzeti logisztikának az alábbi három fajtájával növelhető a többnemzeti jelleg: a) Előre tervezett kölcsönös támogatási, Befogadó Nemzeti Támogatási (HNS), harmadik fél által nyújtott támogatási szolgáltatási (TPLSS) szerződések, amelyek a NATO és/vagy a nemzetek között két- vagy többoldalú megállapodások alapján biztosíthatóak. b) Egy nemzet – nemzeti alárendeltségben maradva – hivatalosan vállalja egyes támogatások, illetve szolgáltatások nyújtását a többnemzeti haderő egészének vagy részeinek (pl. logisztikai vezető nemzet -LLN, logisztikai szerepkörre szakosodott nemzet – LRSN). A feladatszabás jog- és hatáskört NATO parancsnok gyakorolja. c) Egy vagy több nemzet hivatalosan vállalja a többnemzeti haderő egészének vagy részeinek támogatását, olyan módon, hogy a műveleti irányítás a többnemzeti parancsnok jog- és hatásköre marad (pl. MILU). A többnemzeti logisztika előre tervezhető vagy menet közben vehető igénybe, ha művelei helyzet változása ezt igényli. A fenti típusokat alapul véve a NATO és a nemzetek a többnemzeti logisztika alkalmazása mellett dönthetnek, olyan esetekben, amikor ezek helyettesíthetik a kevésbé gazdaságos és hatékony nemzeti megoldásokat. A NATO parancsnok speciális küldetésekben – megtartva a teljeskörű műveleti felelősséget- alkalmas lehet a nemzetek közötti közvetítő, egyeztető szerep betöltésére, hogy az ilyen jellegű többnemzeti megállapodásokat elősegítse. Ez általában megfelelő Egyetértési Megállapodások (MOUs) vagy Technikai Egyezmények (Tas) kidolgozásán keresztül valósul meg, amelyek részletesen tárgyalják a funkcionális, adminisztratív és erőforrás vonatkozású hatásokat ezekben a viszonylatokban. MC 319/2

18 Többnemzeti támogatási, ellátási lehetőségek Ellátási osztályNem- zeti HNS/ szerződés Több- nemzeti Többnemzeti MILUVezető nemzet Szerep körre szako- sodás (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) 1I. osztály frissxxxx 2I. osztály harcix 3Vízxxxx 4II. osztályx 5III. osztályxxxxx 6III/A osztályxx 7IV. osztályxxx 8V. osztályxxx 9Szállításxxxx 10Eü. támogatásxxxxxx

19 A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS (BNT) MEGHATÁROZÁSA Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) egy befogadó nemzet által békeidőszakban, válság, vagy konfliktus esetén a befogadó nemzet területén elhelyezkedő, illetve átvonuló szövetséges erők és szervezetek számára nyújtott polgári és katonai segítség. Az ilyen segítségnyújtás alapja, a befogadó nemzetek, a küldő nemzetek és/vagy a NATO parancsokságok között megkötött egyezményekből származó kötelezettségvállalás.

20

21 Elosztó Bázisú Logisztika Logisztikai rendszer (háló) Harcos erő Honi bázis Támogatás integrálója Hadszíntéri logisztikai lehetőségek Globális összekapcsolás Hadászati logisztikai bázis

22 Jelmagyarázat: NATO műveleti támogatási hálózat COP: Közös Műveleti Terv CT: Küldemény Nyomon Követés HNS: Befogadó Nemzeti Támogatás ITV: Szállítás Alatti Nyomonkövetés JLSG: Egyesített Logisztikai Támogató Csoport JOA: Egyesített Műveleti Terület OSG: Műveleti Támogató Kapu POD: Kirakó Kikötők POE: Berakó Kikötő RIC: LOGREP jelentési kód RIL: Jelenthető Árucikk-adat Listák RSOM: Stratégiai felvonultatás, fogadás, állomástatás és előrevonás (továbbküldés) RSOMI: Fogadás, Gyülekeztetés, Előrevonás, Összekovácsolás és Integráció SPS: Általános Prioritási Rendszer TAV: Műveleti készletek teljes átláthatósága, nyomon követése TOA: Átalárendelés


Letölteni ppt "A katonai műveletek támogatási rendszere Logisztikai támogatás előadás 2*45’ (doktori képzés) Prof. Dr. Báthy Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár Zrínyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések