Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései dr. Fuglinszky Ádám LL.M. PhD. Adjunktus ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék XI. AIDA Budapest Biztosítási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései dr. Fuglinszky Ádám LL.M. PhD. Adjunktus ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék XI. AIDA Budapest Biztosítási."— Előadás másolata:

1 A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései dr. Fuglinszky Ádám LL.M. PhD. Adjunktus ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék XI. AIDA Budapest Biztosítási Kollokvium

2 Áttekintés  I. A károsulti közrehatás problémái  II. Osztott okozatosság, esély elveszítése  III. Alternatív okozatosság  IV. Az előreláthatósági klauzula problémái  V. A kárfogalom és a kártérítési módok egyes nyitott kérdései  VI. Egyéb rendszertani kérdések  Jogellenesség, jogági jogellenesség függetlensége  Jogcímek közötti szabad választás v. non cumul

3 I. A károsulti közrehatás problémái  1. Közrehatás (okozatosság) v. felróhatóság-arányos kármegosztás  a) PK36: „származik” v. „mint ami a terhére felróható” (közrehatás milyen mérvű ► eset körülményei és a felróhatóság vizsgálandó)  b) PK 37 (közös károkozás): közrehatás aránya = felróhatóság aránya  c) A közzétett döntések? Új Ptk? (340. § változatlan szövege)

4 I. A károsulti közrehatás problémái  e) Megoldás?  Függ a kártérítési célok sorrendjétől:  Prevenció: felróhatóság-arányos  Kockázatelosztás: közrehatás-arányos  PK38: csak közrehatás arányos lehet!  Felróhatóság-arányos kármegosztás ► proporcionális felelősség?  Ha közrehatás-arányos ► jogkérdés / szakkérdés?

5 I. A károsulti közrehatás problémái  2. Veszélyes üzemnek nem minősülő műszaki- technikai folyamatok, adottságok közrehatása  PK 38 kiterjesztő értelmezése,  „Betriebs- und Sachgefahr”  3. Biztosítás megkötésének elmulasztása mint károsulti közrehatás?  BH 1989/190, FIT-H-PJ-2008-48, √  Okozatosság? Kárfogalom?  Elvárható a fix költségek növelése? ► Legfeljebb B to B, ha elterjedt és szokásos, vagy ha a szerződésben így döntenek a felek

6 II. Osztott okozatosság, „részoki összefüggés”, loss of chance  1. Természeti esemény az okfolyamatban  Eörsi: „a természettel nem lehet kármegosztást alkalmazni” (DE: ha a tények hatása kellő határozottsággal elválasztható…)  Tételes jogi jogalap hiánya  Új irány a bírói gyakorlatban?  Munkajog: „részoki összefüggés”  DIT-H-PJ-2008-24, PIT-H-PJ-2008-86  De lege ferenda, avagy kell ez nekünk?

7 II. Osztott okozatosság, „részoki összefüggés”, loss of chance  2. Esély elvesztése  Bizonyítás/okozatosság megkerülése v. önálló kárfogalom? (Vagyoni / nemvagyoni?)  Esetcsoportok (Jójárt Eszter)  „Kis intenzitású elmaradt haszon” ► Ø (BH 1991/74, BH 1994/196, BH 1999/551, EBH 2005/1220)  Pernyertesség esélye, ügyvédi mulasztás ► Ø (BDT 2008/1836)  Gyógyulási esély elveszítése, mint önálló személyiségi jogi jogsértés! √ (SZIT-H-PJ-2007-12, SZIT-H-PJ-2007-61)

8 III. Alternatív okozatosság  Többen vesznek részt a cselekményben, vagy többen teszik ugyanazt és nem tudni, ténylegesen melyikük okozta a kárt  Nem azonos a közös károkozással, mert egyvalaki okozza a kárt  Két vadász, vonatdobálók, vagy ld. BH 1995/214 (egyetemleges felelősség?)  Számít az akarategység?

9 IV. Az előreláthatósági klauzula problémái  1. Mit kell előrelátni? ►kár típusa és nagyságrendje…  Thin skull doctrine (economic, religious?), GB/USA: személyi károknál csak a típust  Mi az, hogy típus? Type of consequence, class or character of the injury (Hughes v. Lord Advocate, 1963)  Személyi kár / dologi kár / egyéb vagyoni kár  Damnum emergens, lucrum cessans, költségek  Üzemleállásból eredő kár, robbanásból eredő kár… ►Minél szűkebb típusfogalom, annál kevésbé (kevesebb) lesz előrelátható

10 IV. Az előreláthatósági klauzula problémái  2. Lehetséges vagy valószínű következmény?  „Lehetséges következmény”…  Valószínűség? … Likely, not unlikely, real danger, on the cards  Jogkérdés vagy szakkérdés?  Bizonytalanság, Ld. The Wagon Mound No. 1 & 2 (1961, 1966) 

11 V. A kárfogalom és a kártérítési módok egyes nyitott kérdései Koncepcionális kérdés: individualitás v. absztrakt kárszámítás…  1. Káronszerzés tilalma  (SZJ: 5:516. § (1), 2009. évi CXX. tv. 5:502. § (1): „kivéve, ha ez az eset összes körülményeire tekintettel nem indokolt”.  Biztosítási összeg (törvényi vagy szerződési engedmény megoldja) / Segély? / Kártalanítás? Jogszabályi rendezést kíván…  2. Ha a károsult nem a járadékot választja: (Ld. 2009. évi CXX. tv. 5:506. § (2), a SZJ szerint nincs választási joga)  Jelenérték-számítás, indexálás, contingency?

12 V. A kárfogalom és a kártérítési módok egyes nyitott kérdései 3. Jövedelempótló járadék  SZJ: 5:521. § (2): jövedelem-kiesés  2009. évi CXX. tv. 5:507. § (2): az eset összes körülményei így különösen a jövedelem-kiesés… ► Milyen körülmények? Nem a reparáció a cél?   Ugyanez a probléma: 2009. évi CXX. tv. 5:508. § (1) 2. mondat: rendszeres jövedelem hiányában a káreset előtti életszínvonalon…  (ellentmondás a (3) bek.)  4. Tartást pótló járadék  Miért biztosítjuk az életszínvonalat?  Miért jár, ha az elhunyt nem fizette a tartást? (reparáció v. prevenció…)

13 VI. Egyéb rendszertani kérdések  1. Jogellenesség  Jogági jogellenesség függetlensége:  Környezetterhelési határértékek  Építkezés, engedélyezési eljárás, szomszédjogok  2. Párhuzamos igényérvényesítés v. non cumul:  Semmi sem tiltja a párhuzamos igényérvényesítést, DE:  Felelősségkizáró, - korlátozó klauzulák hatálya?   Különbségek az előreláthatóságban? (időpont, bizonyítási teher)?   Non cumul: elhatárolási problémák (kínai váza) 


Letölteni ppt "A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései dr. Fuglinszky Ádám LL.M. PhD. Adjunktus ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék XI. AIDA Budapest Biztosítási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések