Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÉTÉVES SZAVATOSSÁG BIMEO Kft. 1047 Budapest, Baross u. 39. Tel. 272-0011, fax: 369-1058 A reklamációs szabályok változása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÉTÉVES SZAVATOSSÁG BIMEO Kft. 1047 Budapest, Baross u. 39. Tel. 272-0011, fax: 369-1058 A reklamációs szabályok változása."— Előadás másolata:

1

2 A KÉTÉVES SZAVATOSSÁG BIMEO Kft. 1047 Budapest, Baross u. 39. Tel. 272-0011, fax: 369-1058 E-mail: bimeo@bimeo.hu A reklamációs szabályok változása

3 Jogszabályi változások •2002. évi XXXVI törvény (XI.12.), amely a PTK szavatossággal kapcsolatos rendelkezéseit korszerűsíti összhangban az EU vonatkozó irányelveivel (a módosítás hatályos 2003. július 1-től) •49/2003 (VII.30.) GKM rendelet a reklamációs szabályok változásáról (a rendelet 2003. szeptember 1-től hatályos ) •1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről (a békélte- tő testületeket érintő módosítás hatályos 2003. július 1-től) •4/1978 BkM és az azt kiegészítő rendeletek (a reklamációs ügyintézésről) 2003. szeptember 1-én hatályukat vesztik BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

4 Miről célszerű beszélgetnünk? •A szerződésekről. Az eladás – mint szerződés realizálása. Módosulások a „minőség” meghatározásában •Szavatosság – jótállás (garancia): azonosságok, eltérések •Az új szavatossági szabályok •A szavatossági szabályok eltérései a fogyasztói szerződések és a cégek közötti szerződések esetén •Változtatni kell a fogyasztói tájékoztatás gyakorlatán •Bonyolítási kérdések •Mi kell ahhoz, hogy a reklamáció terén normalizálódjon a helyzet Magyarországon? Milyen segítség kapható ehhez? BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

5 A szerződésekről •Mi a szerződés? Mit, mennyit, milyen minőségben, mikor, hol, mennyiért •Ha a szerződés „hallgat” a minőségről, milyen minőségben kell teljesíteni? •Mi a mérce, ha nincs kötelezően diktált minimum? •Az általában elvárható minőség, a szokványosan elvárható szint •A reklám, mint minőség-meghatározó elem. A bolti és a fogyasztói tájékoztatók szerepe •Az eladáskori nyilvános kijelentések jövőbeni megítélése BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

6 Szavatosság – jótállás (garancia): azonosságok, eltérések •Szavatosság = törvényi kötelezvény. A termék szavatossága azt jelenti, hogy az árucikk a vásárlás időpontjában megfelel a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Röviden: a termék a szavatossági időn belül rendeltetésszerű használatra alkalmas •Jótállás = a terméket eladó részéről a szavatossági jogokon túl vállalt, meghatározott tartalmú önkéntes (vagy kötelezően vállalandó) kötelezettség •Meghatározó momentumok: bizonyítási kötelezettségben, fogyasztó jogaiban, bejelentés idejében. Egyéb momentumok, pl. sorrendiségük BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

7 Az új szavatossági szabályok. I. •A központi kérdés: fennállt-e rejtett hiba az eladás pillanatában? • A kétéves időtartam két része, s az egyes részekhez tartozó bizonyítási kötelezettség •A fogyasztó szavatossági jogai –kijavítás vagy csere (választási lehetőség és korlátja) –árengedmény vagy elállás (választás és korlátjai) •A reklamáció bejelentésének időpontja •A reklamáció bejelentése. A jegyzőkönyv tartalma BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

8 Az új szavatossági szabályok. II. •A kijavítás. Időtartama. A „hányszor” kérdése. A szavatossági idő meghosszabbodása. A költségviselés kérdése •A második lépcsőre való áttérés lehetősége •A vitatott reklamáció kérdése. Ki dönthet? –kötelező érvénnyel: bíróság –nem kötelező érvénnyel: előzetes bizonyítás intézménye vagy békéltető testület vagy Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy akkreditált intézetek ( jelenleg BIMEO vagy KERMI) •Bonyolítási kérdések: határidők, mikor kinek mi a dolga, árak, a szakértő lehetőségei és elvárások vele szemben BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

9 A szavatossági szabályok eltérései a fogyasztói szerződések és a cégek közötti szerződések esetén •Eltérés a szavatosság időtartamában •Eltérés a reklamáció bejelentésének időpontjában •A visszkereseti igény lényege •A visszakereseti igény teljesítésének feltételei BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

10 Változtatni kell a fogyasztói tájékoztatás gyakorlatán •Ami kötelező: rendeltetés, származás, gyártó vagy forgalmazó neve, címe + anyagösszetétel közlése + használati kezelési útmutató •Egyes speciális tulajdonságokat külön is tanúsítani kell. •A rendeltetés megjelölésének kitételei •Az anyagösszetétel közlésének szabályai (4/1998 IKIM) •Miről szóljon az általános tájékoztató? •Mi a jobb: szűkszavúan vagy ismeretterjesztő jelleggel tájékoztatni? •Az átfogó, ismeretterjesztő jellegű kiegészítő tájékoztatás előnyei BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

11 Bonyolítási kérdések. I. A jegyzőkönyv tartalma •Reklamáció az eladás helyén, a hibás áru és a fizetési bizonylat (szavatossági szelvény) felmutatásával •A jegyzőkönyv tartalmazza: –a fogyasztó nevét, címét, –a vásárolt áru megnevezését, vételárát, –a vásárlás és a hiba bejelentésének időpontját, –a hiba leírását, –a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, –a kifogás rendezésének módja •Figyelemfelhívás a vevőnek a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogaira. Ha a rendezés módja eltért a vevő igényétől, azt indokolni is kell. •Jegyzőkönyv mintanyomtatvány BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

12 Bonyolítási kérdések. II. A 2003. július 1. előtt vásárolt termék reklamációja •A reklamáció bejelentési időpontja •Szavatosság 6 hónap, az ismert kiterjesztésekkel •Kijelölt szakértő az FVF, beküldő a forgalmazó, a szakvélemény a forgalmazóra kötelező, de ez nem igaz. Lehet fordulni a békéltető testületekhez (1.000 Ft díj), ill. kötelező döntésért a bírósághoz •Javítást a vevő köteles elfogadni, de a javítás is kifogásolható. Az elfogadható azonos hibajavítások száma? •Árengedmény adásának kérdése. •Ki fizeti a szakértői díjat? Mennyi a díj? BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

13 Bonyolítási kérdések. III. A 2003. július 1. után vásárolt termék reklamációja. Típusesetek a forgalmazó szemszögéből •Az első hat hónapban bekövetkezett reklamáció –Ha elfogadja, rendezés a szavatossági jogok szerint –Ha nem fogadja el, bíróságra vagy szakértőhöz küldeni (BIMEO, KERMI, FVF, békéltető testület) –Előzetes szakértői költségtérítést forgalmazó ad, a végén az elmarasztalt fizet. •A 7.–24. hóban bekövetkezett reklamáció –Ha elfogadja, rendezés a szavatossági jogok szerint –Ha nem fogadja el, megadja véleményét a jegyzőkönyvben, fogyasztó beszállítja a bírósághoz vagy az FVF-hez. –Előzetes szakértői költségtérítést fogyasztó ad, a végén az elmarasztalt fizet. BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

14 Mitől normalizálódik majd a reklamációs helyzet Magyarországon? •????????? •Válaszoljuk meg együtt! BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

15 Mitől lehet jobb? •Kereskedelmi dolgozók jobb szakmai felkészítése •A bonyolítási gyakorlat tökéletes ismerete •Eldönteni, ki a nyertes az új helyzetben, és ennek megfelelő magatartást tanúsítani a fogyasztóval szemben •A más fogyasztói tájékoztatástól. A tájékoztatás szerepének megértésétől, elfogadásától, gyakorlati alkalmazásától •A következetességtől a reklamációk kezelésében •Nem mindig az olcsóbb szakértő a jó megoldás •A reklamációs tapasztalatok feldolgozása, beszállítókra visszavezetett következtetések •Módosítások a szerződéses gyakorlatban BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

16 Milyen segítség kapható mindehhez? b i m e o BIMEO Kft. 1047 Budapest, Baross u. 39. Tel. 272-0011, fax: 369-1058 E-mail: bimeo@bimeo.hu Web: www.bimeo.hu PERSZE LÉTEZNEK MÉG MÁSOK IS!

17 A BIMEO szolgáltatásai. I. •Különböző tájékoztató anyagok összeállítása fogyasztók és/vagy kereskedelmi dolgozók részére a leglényegesebb változásokról és az új reklamációs szabályokról. Előadások •Vita esetén – mint akkreditált laboratórium – elsősorban a forgalmazó felkérése esetén szakértés. •A forgalmazó egyoldalú megkeresése esetén több reklamáció laboratóriumunkban vagy cégnél kihelyezett gyors szakvéleményezése •Általános tájékoztatók vagy egyedi termékekre használati- kezelési útmutatók (címkék), különböző témákban ismeretterjesztés-jellegű fogyasztói tájékoztató anyagok elkészítése, igény esetén nyomdai előkészítése, legyártatása BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

18 A BIMEO szolgáltatásai. II. •Laboratóriumi anyag- és termékvizsgálat •Tanácsadás •Internetes szolgáltatások www.bimeo.hu www.cipoinfo.hu •Bőr- és Cipőtechnika, -piac www.bimeo.hu/bor-cipo BIMEO Kft. E-mail: bimeo@bimeo.hu

19 Köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!


Letölteni ppt "A KÉTÉVES SZAVATOSSÁG BIMEO Kft. 1047 Budapest, Baross u. 39. Tel. 272-0011, fax: 369-1058 A reklamációs szabályok változása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések