Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A múzeumok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A múzeumok."— Előadás másolata:

1 A múzeumok

2 A tárgyalandó témák Alapfogalmak A múzeumok alapfeladatai
A műgyűjtemények kialakulása és társadalmi szerepe A magyarországi múzeumok kialakulása, struktúrája, hálózata A történeti muzeológia

3 1. Alapfogalmak

4 Alapfogalmak 1. – Múzeum 1997. évi CXL. törvény 42. §
„(1) Múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény. (2) A múzeum feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. (3) A múzeum rendelkezik az e feladatok ellátásához a szakmai normatívák szerint szükséges tárgyi és anyagi feltételekkel, megfelelő épülettel, szakirányú felsőfokú végzettségű alkalmazottakkal. (4) A múzeum elnevezést hivatalosan csak az e törvény alapján működési engedéllyel rendelkező múzeumok használhatják.”

5 Alapfogalmak 1. – Múzeum MÚZEUM közművelődési és intézmény tudományos

6 Mi nem múzeum? Gyűjtemény: gyűjt, nyilvántart, megőriz
De: nincs tudományos feldolgozás, publikálás, bemutatás, szakképzett alkalmazott Magángyűjtemény Közgyűjtemény – nyilvános (a MÚZEUM is az) Galéria: bemutat De: nincs rendszeres gyűjtés, megőrzés, tudományos feldolgozás, s azt végző szakalkalmazott

7 Alapfogalmak 2. – Muzeológia
Muzeológia: a múzeumi tevékenység elmélete és gyakorlata Általános muzeológia: a múzeumi tevékenység általános kérdéseivel foglalkozó tudomány Szakmuzeológia: egy adott szakma tárgyi anyagával kapcsolatos múzeumi tevékenység tudománya Típusai lehetnek: Történeti Irodalmi Műszaki Agrártörténeti Művészeti Stb.

8 A múzeumok alapfeladatai
2. A múzeumok alapfeladatai

9 A múzeumok alapfeladatai 1.
1. GYŰJTŐMUNKA A MÚZEUM alapja a gyűjtemény első feladata a gyűjteményképzés

10 A múzeumok alapfeladatai 2.
2. MŰTÁRGYVÉDELEM Anyagmegóvás • Tisztítás • Konzerválás • Restaurálás Nyilvántartás • Gyarapodási napló • Leltárba vétel • Katalogizálás c) Tárolás

11 A múzeumok alapfeladatai 3.
3. KÖZLÉS (kommunikáció) Kiállítás (állandó és időszaki) Múzeumpedagógia Múzeumdidaktika Kapcsolódó ábrázolás (fénykép, grafika, diagram, diaporáma, film stb.) Modell, makett, tárgymásolat, tud. rekonstrukció Verbális információ Múzeumpszichológia Múzeumszociológia Múzeumi kommunikáció Tudományos publikáció

12 3. A műgyűjtemények kialakulása és társadalmi szerepe
(A modern muzeológia előzményei)

13 Dominál a kultikus funkció
A kezdetek – ókor 1. 1. Egyiptom Temetkezés – piramisok (kincsek) Templomok (szobrok, könyvtárak) Paloták – kincstárak Dominál a kultikus funkció

14 Kheprén piramisa és a Szfinx
(Óbirodalom) Gizában A karnaki templom főbejárata

15 Egyiptomi kincsek – a British Múzeumból

16 A tudatos gyűjtés és megőrzés kezdetei
A kezdetek – ókor 2. 2. Görög városállamok (Athén, Delphoi, Olümpia, Délosz stb.) Paloták – kincstárak Templomok – Akropolisz (szobrok, festmények, ötvösmunkák, áldozati ajándékok, könyvtárak) A tárgyak leltározása tisztítása, javítása A tudatos gyűjtés és megőrzés kezdetei

17 A kezdetek – ókor 3. 3. Alexandria és Pergamon
(hellenisztikus kultúra) MUSEION Athéné temploma I. Ptolemaiosz († i. e. 283) Gyűjtemények (szobrok, képek, más, pl. természeti tárgyak) tudatos gyarapítása, rendszerezése, értelmezése A gyűjtemény feldolgozása – kutatás Könyvtárak Oktató és kiszolgáló helyiségek A gyűjtemény tudatos felhasználása az oktatásban A gyűjtés tudományának megalapozása

18 A berlini Pergamon Múzeumból
Zeusz Oltár Ishtar Kapu

19 A kezdetek – ókor 4. 4. Róma 1. A gyűjteményalakítás módozatai
Hadizsákmány főként görög műkincsek (szobrok, Fosztogatás vázák stb. Készíttetés rabszolgamunkával 2. A gyűjtemények típusai Templomi gyűjtemények áldozati ajándékok – pl. Augustus 5 áldozati temploma hadizsákmányból ereklyék – hírességek emléktárgyai Császárok, előkelőségek galériái – a lakóépületek északi részén (képek, szobrok) Rendszerezett, különleges gyűjtemények – császárok és családtagjaik, majd tudósok, filozófusok, művészek mellszobrai, isteneket ábrázoló medaillonok

20 A kezdetek – ókor 4. A nyilvános gyűjtemény kialakításának kísérlete
3. A gyűjtemények bemutatása A római gazdagok utazásai – vezetők mutatták be a városokat (exegetes), illetve a templomokat és kincseiket (perigetes) 4. A gyűjtemények nyilvánossága Agrippa terve az antik művészeti emlékek egyesítésére egy rendszerezett gyűjteményben nyilvános A nyilvános gyűjtemény kialakításának kísérlete

21 Szoborportrék Rómából
Livia, Augustus felesége Claudius császár Caligula Néró Domitianus Marcus Aurelius Septimius Severus

22 A folytatás – Középkor Az egyház központi szerepe a kulturális javak felhalmozásában és közvetítésében. Gyűjtemények helyei: Szerzetesrendek kolostorai Püspökségek Pápai udvar Tartalma: Szentek ereklyéinek központi jelentősége – meghatározott tartalmak hordozói is Bibliai jelenetek, szentek képei Világiak Királyi udvarok (kincstár) Főurak Egyetemek – a XII. századtól

23 A folytatás – a reneszánsz 1.
A világi kultúra erősödése, az anyagi javak nagyobb becsülete – érdeklődés a múlt (az ókori világ) értékei iránt. Itália: sajátos gyűjtemények A tudomány és művészet – festészet, szobrászat – támogatása itáliai fejedelmi és püspöki udvarokban (Farnesek, Borghesek, Doriák, Grimani érsek Velencében stb. kép- és régészeti gyűjteményei) VI. Sixtus antikváriuma (1471) a vatikáni és lateráni múzeumok őse római galériák, paloták, fürdők leleteiből. Az Alpoktól északra Katolikus királyi és főúri udvarokban, egyházi központokban képző- és iparművészeti alkotásokból, fegyverekből álló művészeti és ritkasággyűjtemények. Protestánsok: képek helyett ötvöstárgyak A XVI. századtól: királyi, fejedelmi gyűjtemények katalógusának kiadása a gyűjtemények rendszerezése.

24 A folytatás – a reneszánsz 2.
Samuel Quiccheberg holland orvos rendszere (1565) I. osztály – történeti: az ősök galériája (származási táblák, képek; térképek, metszetek városokról, épületek események ábrázolásai) II. osztály – kincstár (művészi alkotások, érmek, ötvösmunkák, ásatási leletek, egzotikus eszközök stb.) III. osztály – természeti tárgyak (ember és anatómiája, állat- és növényvilág, ásványok) IV. osztály – technikai művek (a mechanika, matematika, asztronómia, muzsika eszközei; gépek, kézművesek szerszámai, orvosok eszközei. Vadász- és halászszerszámok) V. osztály – képtár (festmények, rézkarcok és azok elkészítésének eszközei)

25 A folytatás – a reneszánsz 3.
Tiroli Ferdinánd főherceg (1520–1595) a spanyol és osztrák Habsburg uralkodók és a francia udvar kincseinek egyesítés a bécsi művészeti kincstárban (1563). 1563-tól ambrasi kastélyának átépítése a gyűjtemény céljaira: A lakosztályoktól elkülönített Önálló épülettömbökben a Kunstkammer a Rüstkammer a római régiségek a könyvtár

26 Tiroli Ferdinánd ambrasi kastélya

27 A folytatás – a felvilágosodás kora 1.
Hatások: Ipari-technikai fejlődés A tudomány fejlődése (természettudományok, orvoslás stb.) Az új világ, új kultúrák megismerése Szekularizáció Az oktatás jelentőségének felismerése Következmények a muzeológiában: A múzeumok az oktatás és a művelődés szolgálatában A gyűjtemények tartalmának átalakulása (természeti, technikai gyűjtemények) Nemzeti gyűjtemények – állami múzeumok Közadakozásból Nyilvánossá tételük

28 A folytatás – a felvilágosodás kora 2.
Két eltérő példa: 1. Franciaország – Louvre Colbert – I. Ferenc és XIV. Lajos királyok támogatásával – hatalmas gyűjteményt vásárol össze (képek, szobrok, bútorok, szőnyegek, ötvöstárgyak, könyvek) A Louvre-ban helyezi el a királyi gyűjteményt 1792 – a Convent döntése Muséum des Arts 2. Anglia – British Museum Magánadományokból nemzeti gyűjtemény Állami vásárlásokból Parlamenti döntéssel (1759) British Museum

29 Louvre

30 British Museum

31 A múzeumok főbb típusainak kialakulása 1.
1. Művészeti múzeumok Alte Pinakothek, Glyptothek (München) Ermitázs (Szentpétervár) Metropolitan Museum of Art (New York) Vatikáni Múzeumok (Musei Vaticani e Gallerie Pontificie) Musée (Cluny) Victoria and Albert Museum (London) 2. Történeti múzeumok a) Régészeti múzeumok Dán Nemzeti Múzeum (Koppenhága) Egyiptomi Múzeum (Kairó) Történeti Múzeum (Moszkva) b) Palotamúzeumok A Kreml (Kincstár) Fegyvertára (Moszkva) Palota Múzeum (Peking)

32 A múzeumok főbb típusainak kialakulása 2.
c) Hadtörténeti múzeumok Heergeschichtliches Museum (Bécs) 3. Néprajzi Múzeumok Nordiska Museet (Stockholm) Musée de l’Homme (Párizs) Museum für Völkerkunde (Lipcse) 4. Természettudományi és Műszaki Múzeumok Deutsches Museum (München) Politechnicseszkij Muzej (Moszkva) Museum of Science (Boston) Smithsonian Museum of History and Technology (USA)

33 A magyarországi múzeumok
4. A magyarországi múzeumok kialakulása, struktúrája, hálózata

34 Magyar múzeumok 1. Gróf Széchényi Ferenc megalapítja a
1802. november 25. Gróf Széchényi Ferenc megalapítja a Magyar Nemzeti Múzeumot 1837–1847 Gróf Batthyány Antal majorsága területén megépül a múzeum épülete

35 Magyar múzeumok 2. Kubinyi Ágoston programja: Kubinyi Ágoston
„…úgy felállítandók az ezen intézetben levő gyűjtemények, hogy azok tükör gyanánt szolgáljanak a nemzet mind szellemi, mind anyagi tekintetbeni haladására vagy hátramaradására; hogy a történetíró, archeolog, természetvizsgáló, mezei gazda, bányász, iparűző, művész sat. első tekintettel alapos tudomást szerezhessen szakához tartozó minden tárgyakról, és ezen tekintetből minden gyűjtemény úgy felállítandó, hogy ne csak a szemnek szolgáljon gyönyörül, hanem mindenki, kivált a szakértő, könnyen mozdíthassa annak használatával kitűzött célját, s vállalatát elő.” Kubinyi Ágoston (1799–1873) Nemzeti Múzeum igazgatója 1843–1869

36 Magyar múzeumok 3. Pulszky Ferenc: A műgyűjtemények hasznairól (Atheneum) „A’ múltnak képviselői az emlékek, ezek testesítik meg a’ köteléket, mely bennünket összefűz; szent őrzésök a’ nemzetiség első kötelessége. Ezekhez kapcsolódnak eszméink őseinkről, ezekből látjuk, hogy tekinték ők a’ világot, ezekben mutatkozik a múlt századok ízlése. Ki legkisebbet is közülök elront vagy elveszni hágy, a’ múltnak dicső palotájából egy követ tör ki, ‘s tulajdon állásának alapját megrongálta, mert ha magasan állunk, csak a’ múlt az, mi bennünket felemelt, mit lábunkkal tapodni nem kell” Pulszky Ferenc (1814–1897) Nemzeti Múzeum igazgatója 1869–1894

37 Magyar múzeumok 4. Rómer Flóris
Ajánlás a vidéki (városi) múzeumok gyűjtőkörére: „Mindennemű alaptervek” és képek – város, városrész, utcák, terek, épületek; „könyvtári osztály” – minden írásos, nyomtatásban megjelent dokumentum a városról (könyvek, okmá-nyok, hirdetések, jelentések, naptárak, hírlapok stb. „…a városi hatóság hatalmi jelei, címerei, emlékpénzei, pecsétei.” „…a múltnak a művészi és műipari” doku-mentumai: „céhek régi szabadságlevelei, jelvényei … remekjei; kalmárok … jelvényei…; a régi mértékek, súlyok, pénznemek…”; ruhák, zászlók stb. „A városra nézve kiváló fontosságú események, ünnepélyek … népgyülekezeti rajzai; …családi, nyelvbeli, nyilvános élet és szokások, játékok és divatokra vonatkozó jegyzetek, emlékek; … a bútorzatra, ruhára, nyilvános mulatságokra való megemlékezések stb.” Rómer Flóris (1815–1889) a győri (1859) és a nagyváradi (1877) múzeum alapítója Nemzeti Múzeum régiségtárának vezetője (1869)

38 Magyar múzeumok 5. A múzeumi hálózat fejlődése 1918-ig
Szakmúzeumok létrejötte A vidéki múzeumi hálózat kialakulása A MNM jelentős gyűjteményeiből szakmúzeumok: Szépművészeti Múzeum (1896 – épülete 1906) MNM képtára + Országos képtár (Esterházy-gyűjtemény 1871) Iparművészeti Múzeum ( ) Néprajzi Múzeum (1872) Természettudományi Múzeum Új szakmúzeumok: Mezőgazdasági Múzeum (1896) Közlekedési Múzeum (1896) 1867–1905: 64 (városi, megyei) múzeum alapítása (Ebből: 28 az ország mai területén) Alapítók: lelkes, önművelő amatőrök Alapjuk: iskolai (pl. Győr) vagy magángyűjtemények (pl. Pécs) Bázisuk: kulturális egyletek (Felső-magyarországi Múzeumegylet, Vas Megyei Régészeti Egylet, Mecsek Egyesület – Pécs stb.)

39 A magyarországi múzeumi szervezet ma

40 A magyarországi múzeumok típusai
Országos múzeum Országos szakmúzeum Megyei múzeum Területi múzeum Tematikus múzeum Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek

41 Országos múzeumok Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Főváros Önkormányzata Hadtörténeti Múzeum - honvédelemért felelős miniszter Iparművészeti Múzeum - kultúráért felelős miniszter Közlekedési Múzeum - kultúráért felelős miniszter Magyar Nemzeti Galéria - kultúráért felelős miniszter Petőfi Irodalmi Múzeum- kultúráért felelős miniszter Magyar Nemzeti Múzeum - kultúráért felelős miniszter Magyar Természettudományi Múzeum - kultúráért felelős miniszter Mezőgazdasági Múzeum - kultúráért felelős miniszter Néprajzi Múzeum - kultúráért felelős miniszter Országos Műszaki Múzeum - kultúráért felelős miniszter Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - kultúráért felelős miniszter Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) - kultúráért felelős miniszter Szépművészeti Múzeum - kultúráért felelős miniszter

42 Megyei (önkormányzati) múzeumok 1.
1. Baranya Megye Múzeumok Igazgatósága (MMI) Janus Pannonius Múzeum (Pécs) Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) 2. Bács-Kiskun MMI Katona József Múzeum (Kecskemét) Türr István Múzeum (Baja) Kiskun Múzeum (Kiskunfélegyháza) Thorma János Múzeum (Kiskunhalas) Visky Károly Múzeum (Kalocsa) 3. Békés MMI Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba) Vármúzeum és Erkel Ferenc Emlékmúzeum (Gyula) Szántó Kovács János Területi Múzeum (Orosháza) 4. Borsod-Abaúj-Zemplén MMI Herman Ottó Múzeum (Miskolc) M N M Rákóczi Emlékmúzeuma (Sárospatak)

43 Megyei (önkormányzati) múzeumok 2.
5. Csongrád MMI Móra Ferenc Múzeum (Szeged) Tornyai János Múzeum (Hódmezővásárhely) Nemzeti Emlékpark (Ópusztaszer) 6. Fejér MMI Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár) Intercisa Múzeum (Dunaújváros) 1848-as Emlékmúzeum (Pákozd) 7. Győr-Sopron MMI Xantus János Múzeum (Győr) Liszt Ferenc Múzeum (Sopron) Széchenyi István Emlékmúzeum (Nagycenk) Továbbiak: Mosonmagyaróvár, Kapuvár 8. Hajdú-Bihar MMI Déri Múzeum (Debrecen) Hajdúsági Múzeum (Hajdúböszörmény)

44 Megyei (önkormányzati) múzeumok 3.
9. Heves MMI Dobó István Múzeum (Eger) Mátra Múzeum (Gyöngyös) 10. Jász-Nagykun-Szolnok MMI Jász Múzeum (Jászberény) Damjanich János Múzeum (Szolnok) 11. Komárom-Esztergom MMI Kuny Domokos Múzeum (Tata) Balassi Bálint Múzeum (Esztergom) Tatabányai Múzeum (Tatabánya) Klapka György Múzeum (Komárom) 12. Nógrád MMI Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján) Palóc Múzeum (Balassagyarmat)

45 Megyei (önkormányzati) múzeumok 4.
14. Somogy MMI Rippl-Rónai Múzeum (Kaposvár) 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg MMI Jósa András Múzeum (Nyíregyháza) Báthori István Múzeum (Nyírbátor) 16. Tolna MMI Wosinsky Mór Múzeum (Szekszárd) Völgység (Bonyhád) Városi Múzeum (Paks) 17. Vas MMI Savaria Múzeum (Szombathely) Jurisics Miklós Vármúzeum (Kőszeg) Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár)

46 Megyei (önkormányzati) múzeumok 4.
18. Veszprém MMI Bakonyi Múzeum (Veszprém) Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc) 19. Zala MMI Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg) Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg) Thury György Múzeum (Nagykanizsa) Balaton Múzeum (Keszthely) Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)

47 Megyei (önkormányzati) múzeumok szervezete
A helyi sajátosságoktól és a múzeum nagyságától, jellegétől függően szervezete mutathat eltéréseket, de a megyei központi múze-umokban a főbb muzeológiai területek megtalálhatók benne. Jellemző szakmai osztályok (pl. Janus Pannonius Múzeum – Pécs): Régészeti Néprajzi Képző- és Iparművészeti Természettudományi Új- és Legújabbkori Történeti Egyéb szakmai egységek Közművelődési Osztály Restaurátor műhely(ek) Kiállítás-rendező Osztály (csoport) Igazgatás Igazgatóság Gazdasági Osztály

48 A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának állandó kiállításai – 2004

49 Országos szakmúzeumok
Bélyegmúzeum (Budapest) Érc- és Ásványbányászati Múzeum (Rudabánya) Központi Bányászati Múzeum (Sopron) Központi Kohászati Múzeum (Miskolc – Felsőhámor) Magyar Földrajzi Múzeum (Érd) Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest) Magyar Olajipari Múzeum (Zalaegerszeg) Országos Mentőmúzeum (Budapest) Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely (Kecskemét) Testnevelési és Sportmúzeum (Budapest) Tűzoltó Múzeum (Budapest) Zenetörténeti Múzeum (Budapest)

50 Egyházi múzeumok – Katolikus egyház
EGYHÁZMEGYEI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYEK Keresztény Múzeum (Esztergom) Érseki Kincstár (Kalocsa) Érseki Gyűjteményi Központ (Eger) Gizella Királyné Múzeum (Veszprém) Egyházmegyei Gyűjtemény és Kincstár (Szombathely) Egyházmegyei Múzeum (Székesfehérvár) Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény (Vác) Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár (Szeged) Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény (Nyíregyháza) SZERZETESRENDEK MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYEI Főapátsági Gyűjtemény (Pannonhalma) Bencés Apátsági Templom és Múzeum (Tihany) Ferences Könyvtár és Múzeum (Gyöngyös) Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény (Vasvár)

51 Egyházi múzeumok – egyéb vallások
Református Kollégium és Egyházművészeti Múzeum (Debrecen) Dunamelléki Református Egyházkerületi Ráday Múzeum (Kecskemét) Dunántúli Református Egyházkerület Egyháztörténeti és Egyházművészeti Múzeuma (Pápa) Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma (Sárospatak) Evangélikus Országos Múzeum (Budapest) Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény (Budapest)

52 Muzeológiai intézmények, szakmai szervezetek
„A múzeumok tevékenységének széleskörű megismertetése, társadalmi megbecsülésének előmozdítása érdekében jelenleg négy nagy szakmai civil szervezet működik Magyarországon. Ezen szervezetek véleményt formálnak a múzeumügy egészét érintő kérdésekben, kezdeményezői, illetve véleményezői az átfogó múzeumi fejlesztéseknek, köztük a jogszabályi környezet alakításának. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága Országos Közgyűjtemények Szövetsége Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége.”

53 A Pécsi Városi Múzeum történetéből – Az alapítók
A második igazgató Az első igazgató Dr. Juhász László ügyvéd a gyűjtemény megalapozója

54 A Pécsi Városi Múzeum történetéből – Történeti kiállítás (1930)

55 Történész a múzeumban (illusztrációk)

56 Életmód (enteriőrök) – polgári (19–20. sz. fordulója)

57 Életmód (enteriőrök) – polgári (19–20. sz. fordulója)

58 Életmód (enteriőrök) – bányász (19–20. sz. fordulója)
Szoba Konyha

59 Életmód (enteriőrök) – paraszti (19–20. sz. fordulója)
Ormánság Tiszta szoba Lakószoba

60 Életmód (enteriőrök) – paraszti (19–20. sz. fordulója)
Ormánság Kamra Nyitott kéményes konyha

61 Életmód (enteriőrök) – főúri (Hluboka,19. sz. vége)

62 Életmód (enteriőrök) – főúri (Hluboka,19. sz. vége)

63 Életmód (enteriőrök) – főúri (Hluboka,19. sz. vége)

64 Életmód (exteriőr) – főúri (Hluboka,19. sz. vége)

65 Életmód (exteriőr) – császári (19. sz. vége)

66 Életmód (exteriőr) – császári (19. sz. vége)

67 Történelemóra a múzeumban 1.

68 Történelemóra a múzeumban 2.


Letölteni ppt "A múzeumok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések