Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata"— Előadás másolata:

1 Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata
Készítette: Gáspár András II. éves csillagász hallgató Témavezető: Dr. Kiss L. László egyetemi adjunktus

2 Az előadás vázlata Nyílthalmazok jelentősége Az NGC 2126
Megfigyelések, adatredukciós eljárások A halmaz jellemzői A talált változócsillagok és jellemzőik

3

4 A 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkóp
Közel 800 CCD felvétel a halmazról, 2002 februárjában. Johnson B,V,R,I szűrők. M67-ről felvételek standardizáláshoz

5 Az adatok redukciója, PSF fotometria
A képeken az egyes csillagok fényességének megállapítása PSF fotometriával. A csillagok intenzitás eloszlására illesztett görbe térbeli megforgatásával nyert térfogat ~ fényességgel.

6 A PSF illesztés jósága A psf illesztés jóságáról a “kivont” képek elemzésével lehet meggyőződni. Az egyes csillagok profiljaiból kivonjuk az illesztett psf-ket. Homogén kivont kép esetén jó az illesztés.

7 A halmaz paraméterei Többszintű eljárás a tiszta szín-fényesség diagram érdekében. A paraméterek meghatározása a szín-fényesség diagram izokrón illesztésével.

8 A CMD az illesztett izokrónokkal zöld: log t = 9. 00; vörös: log t = 8

9 A CMD az illesztett izokrónokkal zöld: log t = 9. 00; vörös: log t = 8

10 A halmazzal kapcsolatos eredmények

11 Csillagsűrűség a képeken
A halmaz közepe és égi koordinátáknál található. A halmaz látszó átmérője , míg valódi átmérője ezzel

12 A változók megtalálása (A szórás-átlagmagnitúdó grafikon)

13 A V1 változócsillag Egyértelmű változás, de az adatsor rövidsége miatt nehéz egyértelmű paraméter megállapítást végezni. Fourier-analízis és a fázisdiszperziós eljárás P=1,64 napos periódust vagy ennek a felét (P=0,82) adja megoldásként.

14 P=0,82 napos periódus esetén g Dor szerű pulzációk.
Halmaztagságot feltételezve, K körüli felszíni hőmérséklettel rendelkezik a csillag, s abszolút fényessége Ezek alátámasztanák a csillag g Dor voltát. Az amplitúdóváltozás ez esetben más gerjesztett módus következménye. Hosszabb adatsorra lenne szükség a teljes asztroszeizmológiai elemzéshez.

15 P=1,64 napos periódus esetén, RS CVn foltos, fedési kettős altípusokra jellemző fázisdiagram.
A felsorolt két lehetőség közül a jelenlegi adatsor alapján nem lehet választani.

16 A V4 Algol típusú fedési kettős
Egy minimumát sikerült kimérnünk. -s fényváltozás figyelhető meg (valószínűsíthetőleg reflexiós hatás), melynek ~ 3 napos periódusa van.

17 V3 és V5: többszörösen periodikus oszcillációk
Mindkét csillagnál δ Scutikra jellemző gyors oszcillációk. Két frekvenciát azonosítottunk mindkét fénygörbében.

18 A frekvenciaarányok a csillagok nemradiális pulzációját valószínűsíthetik.
A számított fénygörbék eltérése a mérésektől sejteti további frekvenciák létezését. Halmaztagságot feltételezve, a számított vörösödésmentes színek és a számított abszolútfényesség a V5 esetében a δ Scuticra jellemző értékeket adják.

19 V6: Fedési kettős pulzáló komponenssel
Jól elkülöníthető fedési minimumok és a fedéseken kívül δ Scuti-szerű pulzációk. Porb=1,1732 nap, míg Ppul=0,1293 nap. ΔVorb=0,2 és 0,12, míg ΔVpul=0,05 magnitúdó.

20 A létrehozott fázisdiagram, a februári méréseket számítva, igen kis mértékű szórást mutat, azaz a pulzáció igen stabil volt 5 egymás utáni éjszakán.

21 A V6 egyedi vonásai A szakirodalomban nagyon kevés hozzá hasonló változó van felsorolva. ΔVfőmin / ΔVpul = 4, s ez jóval kisebb, mint a többi ismert rendszernél (V577 Oph -nál 13). Porb / Ppul = 9, s ez is szintén jóval kisebb, mint a többi ismert rendszernél (csak a WX Eri–nak kisebb 20nál).

22 A V6 halmaztagsága esetén:
Csillagevolúciós számítások (izokrón illesztés) + kettőscsillagok asztrofizikája (fedési fénygörbe modellezés) + asztroszeizmológia (pulzáció modellezés) koherens összehasonlítása lehetséges!

23

24

25 Összefoglalás Megállapítottuk az NGC 2126 vörösödésmentes távolságát, mely 1,4 kpc-nek adódott. A halmaz korát körülbelül 1 milliárd évre becsültük. Hat darab új változócsillagot fedeztünk fel, melyek közül 4 pulzáló változó, egy Algol típusú fedési kettős. Ezen kívül találtunk egy szintén fedési Algolt, melynek egyik komponense egy δ Scuti típusú pulzáló változó. A halmazzal kapcsolatos cikk jelenleg referálás alatt áll az Astronomy & Astrophysics folyóiratnál.


Letölteni ppt "Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések