Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata Készítette: Gáspár András II. éves csillagász hallgató Témavezető: Dr. Kiss L. László egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata Készítette: Gáspár András II. éves csillagász hallgató Témavezető: Dr. Kiss L. László egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata Készítette: Gáspár András II. éves csillagász hallgató Témavezető: Dr. Kiss L. László egyetemi adjunktus

2 Az előadás vázlata  Nyílthalmazok jelentősége  Az NGC 2126  Megfigyelések, adatredukciós eljárások  A halmaz jellemzői  A talált változócsillagok és jellemzőik

3

4 A 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkóp  Közel 800 CCD felvétel a halmazról, 2002 februárjában.  Johnson B,V,R,I szűrők.  M67-ről felvételek standardizáláshoz

5 Az adatok redukciója, PSF fotometria  A képeken az egyes csillagok fényességének megállapítása PSF fotometriával.  A csillagok intenzitás eloszlására illesztett görbe térbeli megforgatásával nyert térfogat ~ fényességgel.

6 A PSF illesztés jósága  A psf illesztés jóságáról a “kivont” képek elemzésével lehet meggyőződni.  Az egyes csillagok profiljaiból kivonjuk az illesztett psf-ket.  Homogén kivont kép esetén jó az illesztés.

7 A halmaz paraméterei  Többszintű eljárás a tiszta szín-fényesség diagram érdekében.  A paraméterek meghatározása a szín-fényesség diagram izokrón illesztésével.

8 A CMD az illesztett izokrónokkal zöld: log t = 9.00; vörös: log t = 8.90

9

10 A halmazzal kapcsolatos eredmények

11 Csillagsűrűség a képeken  A halmaz közepe és égi koordinátáknál található.  A halmaz látszó átmérője, míg valódi átmérője ezzel.

12 A változók megtalálása (A szórás-átlagmagnitúdó grafikon)

13 A V1 változócsillag  Egyértelmű változás, de az adatsor rövidsége miatt nehéz egyértelmű paraméter megállapítást végezni.  Fourier-analízis és a fázisdiszperziós eljárás P=1,64 napos periódust vagy ennek a felét (P=0,82) adja megoldásként.

14  P=0,82 napos periódus esetén  Dor szer pulzációk.  P=0,82 napos periódus esetén  Dor szerű pulzációk.  Halmaztagságot feltételezve, 7000-7500 K körüli felszíni hőmérséklettel rendelkezik a csillag, s abszolút fényessége. Ezek alátámasztanák a csillag  Dor voltát.  Az amplitúdóváltozás ez esetben más gerjesztett módus következménye. Hosszabb adatsorra lenne szükség a teljes asztroszeizmológiai elemzéshez.

15  P=1,64 napos periódus esetén, RS CVn foltos, fedési kettős altípusokra jellemző fázisdiagram.  A felsorolt két lehetőség közül a jelenlegi adatsor alapján nem lehet választani.

16 A V4 Algol típusú fedési kettős  Egy minimumát sikerült kimérnünk.  -s fényváltozás figyelhető meg (valószínűsíthetőleg reflexiós hatás), melynek ~ 3 napos periódusa van.

17 V3 és V5: többszörösen periodikus oszcillációk  Mindkét csillagnál δ Scutikra jellemző gyors oszcillációk.  Két frekvenciát azonosítottunk mindkét fénygörbében.

18  A frekvenciaarányok a csillagok nemradiális pulzációját valószínűsíthetik.  A számított fénygörbék eltérése a mérésektől sejteti további frekvenciák létezését.  Halmaztagságot feltételezve, a számított vörösödésmentes színek és a számított abszolútfényesség a V5 esetében a δ Scuticra jellemző értékeket adják.

19 V6: Fedési kettős pulzáló komponenssel  Jól elkülöníthető fedési minimumok és a fedéseken kívül δ Scuti-szerű pulzációk.  P orb =1,1732 nap, míg P pul =0,1293 nap.  ΔV orb =0,2 és 0,12, míg ΔV pul =0,05 magnitúdó.

20 A létrehozott fázisdiagram, a februári méréseket számítva, igen kis mértékű szórást mutat, azaz a pulzáció igen stabil volt 5 egymás utáni éjszakán. A létrehozott fázisdiagram, a februári méréseket számítva, igen kis mértékű szórást mutat, azaz a pulzáció igen stabil volt 5 egymás utáni éjszakán.

21 A V6 egyedi vonásai  A szakirodalomban nagyon kevés hozzá hasonló változó van felsorolva.  ΔV főmin / ΔV pul = 4, s ez jóval kisebb, mint a többi ismert rendszernél (V577 Oph -nál 13).  P orb / P pul = 9, s ez is szintén jóval kisebb, mint a többi ismert rendszernél (csak a WX Eri–nak kisebb 20nál).

22  Csillagevolúciós számítások (izokrón illesztés) +  kettőscsillagok asztrofizikája (fedési fénygörbe modellezés) +  asztroszeizmológia (pulzáció modellezés) koherens összehasonlítása lehetséges! A V6 halmaztagsága esetén:

23

24

25 Összefoglalás  Megállapítottuk az NGC 2126 vörösödésmentes távolságát, mely 1,4 kpc-nek adódott. A halmaz korát körülbelül 1 milliárd évre becsültük.  Hat darab új változócsillagot fedeztünk fel, melyek közül 4 pulzáló változó, egy Algol típusú fedési kettős. Ezen kívül találtunk egy szintén fedési Algolt, melynek egyik komponense egy δ Scuti típusú pulzáló változó.  A halmazzal kapcsolatos cikk jelenleg referálás alatt áll az Astronomy & Astrophysics folyóiratnál.


Letölteni ppt "Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata Készítette: Gáspár András II. éves csillagász hallgató Témavezető: Dr. Kiss L. László egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések