Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Létezik nemzet karma Nemzetbe születni – sors –, abból a kultúrából táplálkozni, azon az anyanyelven gondolkozni ÉN választottam – nemzetet, családot,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Létezik nemzet karma Nemzetbe születni – sors –, abból a kultúrából táplálkozni, azon az anyanyelven gondolkozni ÉN választottam – nemzetet, családot,"— Előadás másolata:

1 Létezik nemzet karma Nemzetbe születni – sors –, abból a kultúrából táplálkozni, azon az anyanyelven gondolkozni ÉN választottam – nemzetet, családot, vallást, földrajzi helyzetet –, ebben találom meg, ami karmikusan továbbvisz, ez táplál – fizikailag, lelkileg, szellemileg –

2 Tudjuk-e, hogy az őshazánk a Kárpát-medence, és innen indult ki az írásbeliség, amelynek az alapja a székely-magyar rovásírás? A Kárpát medence területén találták: éves nyelvbedugós furulya, amit csak a magyarok használnak éves a „Gravetti” (mesterséges elnevezés) nyílhegy, őseink találmánya, ami végigkísérte ekkori történelmünket (sírleletek) A bajóti Jankovich-barlangban talált székely-magyar rovásírásos pálcavég, kora i.e év A tatárlakai amulett (agyagkorong) és agyagtáblák kora i.e év, és székely-magyar rovásírás van rajtuk (A föníciai abc csak évvel később jelent meg, és segítette a görög kultúra kialakulását.)

3 A legújabb nemzetközi kutatások szerint:
A Kárpát medencéből származik - az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer - a korong előtti és a korongolt kerámia - a gabona kinemesítése az őscirokból - a fémbányászat - a fémművesség - az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja - a kerék - a kengyel

4 De kik is éltek a magyarországi tudósok szerint régen a Kárpát-medencében?
Szerintük: "... a Római hódítók korában is jóformán üres volt a Kárpát-medence és korábbi telepeseknek nyoma sem volt. Ezer évvel később is csak szlávok éltek itt, ezek azonban nem tanúsítottak ellenállást a jóval később érkező magyar megszállókkal szemben..."

5 Kik voltak azok a bizonyos magyar megszállók Glatz Ferenc szerint?
" Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek- és nőgyilkosság régi tradíció ... görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén, a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el... " Glatz Ferenc A Magyarok Krónikája Glatz szerint ezek bizony a mi őseink.

6 Tudjuk-e, hogy honnan vannak e sorok?
„Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére.”

7 Igen! A nemzeti Himnuszunkból.
De tudjuk-e, hogy ki is az a Bendegúz, akinek a vérei vagyunk, és mit jelent, hogy a vérei vagyunk?

8 Kezdjük a könnyebbel: Valakinek a vére, az a vérrokona, őse, leszármazottja. Tehát mi - Kölcsey Ferenc és a Himnusz szerint - Bendegúz leszármazottai vagyunk. Ezt énekli hívő és hitetlen az ünnepeinken.

9 Tudjuk-e, hogy ki az a Bendegúz?
Atilla hun király apja volt Bendegúz, aki Uldin király fiaként, Oktár és Ruga testvérével triumvirátusban kormányozta a Kárpát-medencébe visszatért hunokat Krisztus után a században.

10 Nem csak Kölcsey Ferenc gondolja úgy, hogy mi a hunok leszármazottai vagyunk! (szkíta-hun-magyar)
és még sorolhatnám… Arany János Ady Endre

11 Mit tegyünk, ha mi nem ezek közé tartozunk?
Van, aki a majomtól származtatja magát, és van, aki úgy gondolja, hogy „finnugorok” az ősei. Mit tegyünk, ha mi nem ezek közé tartozunk?

12 Toleráns hozzáállás: Van a magyar állampolgároknak egy olyan csoportja, akik szkíta-hun ősöktől eredeztetik magukat. (Hun származású az, aki annak vallja magát.) A másik csoporttól elvárjuk azt, hogy ezen meggyőződésünket tartsa tiszteletben. (A sokszínűség tolerálása.) Mi is tiszteletben tartjuk a saját őseikről alkotott elképzelésüket.

13 Mi is a helyzet Árpád vezérrel és az ő zászlójával?
Tudjuk-e, hogy milyen az Árpád-sávos zászló? Hát ilyen: A piros szín a Napot (férfi, adó minőség), az ezüst a Holdat (női, befogadó minőség) jelképezi.

14 Tudjuk-e, hogy a jelenlegi nemzeti színű zászló 150 éves múltra tekint vissza. Az es forradalom és szabadságharc idején, közmegegyezéssel (szavazás, egyszerű többség) a francia trikolor mintájára az árpád-sávos zászló két alapszínét zölddel egészítették ki.

15 Tudjuk-e, hogy amikor a történelmi zászlókat felvonultatják a parlamentben, mindenki tiszteleg előttük? (Az Árpád-sávos előtt is!)

16 Tudjuk-e, hogy melyik országnak van még ÁRPÁD-SÁVOS zászlója?

17 Miért ilyen az EU zászló?
Mit jelentenek a színek és a csillagok?

18 A zászló rövid története:
A zászlót leginkább az Európai Unióval hozzák összefüggésbe, eredetileg az Európa Tanács használta (1953-ban az Európa Tanácsnak 15 tagja volt), és egész Európa jelképének tartották, nem csak az Unióénak vagy a Tanácsénak. A zászlót Paul Lévy (más források szerint Arsene Heitz vagy Léon Marchal vagy Robert Bichet vagy Eugen Kolisko) alapötlete nyomán Arsène Heitz strasbourgi művész tervezte, és a Tanács december 8-án (a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe) Gerard Slevin írországi főheraldikus javaslatára fogadta el a zászlót jelképeként, kezdetektől fogva arra szánva, hogy az európai integrációra törekvő helyi szervezetek is használják. 1986. május 26-án az Európai Gazdasági Közösség is elfogadta a zászlót, majd később az 1990-es években a maastrichti szerződéssel megalakuló Európai Unió is. Ettől kezdve a zászló használatát az Európa Tanács és az Európai Unió közösen szabályozza.

19 A jelentése: Alapszíne: Szűz Mária köpenyének kék színe
A 12 sárga ötágú csillaga: Szűz Mária koronájának tizenkét csillaga Az EU szerintem méltatlan arra, hogy ezt a jelképet használja.

20 Az Európai Parlament épülete Strasbourgban
Az Európai Parlament épületének tervezői az épületbe belekódolták az EU sorsát is: Az Európai Parlament épülete Strasbourgban Bábel tornya

21 Tudjuk-e, hogy: „E megyer nyelvben e jelentest, ertelmet e messelhengzek herdezzek.”?
A magánhangzók lélekkel töltik meg a mássalhangzó vázat, a szavakat. Olykor ugyan azt a minőséget járják körbe: R NY aRaNY, aRáNY, eRéNY, iRáNY; N P NaP, NéP; (FaLKa, FoLK;) Olykor egy minőségnek a két oldalát jelenítik meg: S T N SáTáN; iSTeN Olykor kapcsolódó fogalmak rendszerét adják: aTiLa, eTeLe, eTiL, íTéLő, éTeL, iTaL,

22 Jézus K R SZ T S 1, KRiSZTuS 2, KeReSZTeS 3, KöRoSZTóS
Tudjuk-e, hogy a magyarok Szent István király kora előtt is keresztények voltak? Jézus K R SZ T S 1, KRiSZTuS 2, KeReSZTeS 3, KöRoSZTóS Mondd el mind a három fokozatot angolul vagy akármilyen más nyelven ugyanazokkal a mássalhangzókkal!

23 Tudjuk-e, hogy Nag Hammadiban 1945-ben Jézus korabeli tekercsek kerültek elő? Ezek apokrif (titkolt) evangéliumok, apokalipszisek, levelek, filozófiai értekezések. Jézus életében nem csak az Újszövetségből ismert evangéliumok íródtak.

24 Tudjuk-e, hogy ezek az apokrif evangéliumok miért nincsenek benne az Újszövetségben?
Az akkori egyházi méltóságok - a Niceai zsinattól kezdve egészen a Khalkédóni zsinatig bezárólag - a Jézus idejéből fennmaradt evangéliumokat és korabeli iratokat egyenként sorra vették, és mindegyikről szavazással döntötték el, hogy maradhat-e, vagy tiltólistára (megsemmisítésre) kerül. Az evangéliumok nagy részét a tartalmuk miatt eretneknek bélyegezték, és megpróbálták elpusztítani. Teljesen új felfogást vezettek be a kereszténység lényegét illetően (Judeo-Krisztiánizmus), ami a mai napig egyeduralkodóvá vált.

25 Tudjuk-e, hogy a szavazások eredményeként milyen lényeges kérdésekben változtak az egyházi dogmák az eredeti evangéliumokhoz képest? Példák: Megváltoztatták az Édenkerti történetet (Az eredeti megtalálható a Tractatus Tripartitusban) Bevezették az eredendő bűnt (A nő lett a felelős a bűnbeesésért) Megváltoztatták a Máni féle magyar (gnosztikus) Szentháromságot (Atya-Anya-Fiú) /lásd Szent Korona/, kizárták belőle a nőt (Atya-Fiú-Szentlélek) Bevezették a (nyílt, majd fülbesúgós) gyónást Kitalálták az ördögöt és a poklot Bevezették, hogy templomot kell építeni, ott lehet imádkozni, az imádkozáshoz le kell térdelni, és össze kell kulcsolni a kezeket. /Addig állva, nyitott tenyérrel felfelé (áldást lehívó póz), bárhol imádkozhattak az emberek/

26 Tudjuk-e, hogy kik jósolták meg pontosan (hely és idő), Jézus születését és kik voltak a tanítói?
Jézus Krisztus eljövetelét Médiából származó (Hun-Pártus birodalom) káldeus mágusok (bölcs, filozófus) jósolták meg, és ők tanították a gyermek Jézust 12 éves kora után. „Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett A három szent bölcs előtt, dicsérjük és áldjuk őt! Ó, szép jeles szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad!” Rakd össze bármelyik más nyelven a következőt: test (kenyér), vér (bor), aki issza, és eszi, az a hitben testvér lesz (Jézusnak).

27 Tudjuk-e azt, hogy a Nag Hammadiban talált korabeli tekercseken (Apokrif Evangéliumok) Jézus életéről olyan részletek is olvashatók, amelyekről a ma ismert Újszövetség nem tartalmaz információt ? Eszerint Jézus a kumráni kolostorból a Pártus birodalomba ment nagynénjéhez, Adiabene királynéhoz, és nagybátyjához a Pártusok királyához. (A rokonsági fok az iratokban egyértelműen benne van.) De hihetünk ezeknek az Evangéliumoknak? Van bizonyos valószínűsége annak, hogy a Nag Hammadiban elásott tekercseket az 1-3. században azért hamisították, hogy később (2011-ben illetve 1711-ben!) a magyarok erre tudjanak majd hivatkozni, ha délibábos ábrándjaikat a világ elé tárják. És mi van a többi evangéliummal? Azoknak hihetünk? Mi alapján válogasson a gondolkodó ember,ha nem akar csapdába esni? Rábízza magát a zsinatok döntésére? Maga kívánja eldönteni? Egyáltalán szükséges a szelektálás?

28 Tudjuk-e, hogy a magyarok milyen vallásúak voltak Árpád idejében?
Minden jel arra mutat, hogy a magyarok körében több vallási irányzat egyszerre volt jelen: 1, A szkíta szertartásrend (érdek nélküli szeretetvallás; égi eredetű egyistenhit; Anyahita vallásalapító papnő) 2, Manicheizmus (a Péteri Jézushit megújítása; közeli kapcsolat a gnosztikus tanokkal;) Uruki-mani egyház. 3, Bizánci (keleti) kereszténység 4, Római kereszténység /Imádkozó kezek és testhelyzet/ Máni

29 Nézzük a rovásírást:TÉ=T=Í (Isten)

30 Mellkeresztek ősmagyar sírokból (Tömeges leletek a második bejövetel előtti időkből – kit kellett keresztény hitre téríteni?)

31 Az „egy” (rovás gy) ami három
Az „egy” (rovás gy) ami három! (Az „egy” szakrális szám: egyház, egyetemes stb.) A címeren hármas-halom, felette három ágú korona, minden ága három ágú, felette a „gy”, ami az egy, és három vonalból áll. Emlékeztet ez valamiféle hármasságra? És a „Három a magyar igazság”?

32 Tudjuk-e, hogy II. József, aki nem koronáztatta meg magát, kiviteti a magyar Szent Koronát az országból, és úgy adja vissza, hogy három zománcképet kicseréltet rajta? (csonkít, hamisít)

33 Három kicserélt zománckép
A koronán hátul, egy névvel jelölt, de évei szerint is ismert bizánci császár, VII. Dukász Mihály (uralkodott 1071-tõl 1078-ig), alatta pedig két olyan kép van, amelyet szintén azonosítani tudunk egy társ-császárral, Konsztantinosszal, illetve Gézával, a mi I. Géza királyunkkal, aki kortársa volt ennek a bizonyos Dukász Mihálynak 1790 előtt szó sem esik Dukász Mihályról a koronánkkal kapcsolatban, ezek a képek csak utólag kerülhettek a koronára egy csere folytán. A Dukász kép ad alapot arra, hogy a koronát Rómától és Bizánctól származtassák.

34 (Magyarországi „tudósok” ezt teszik.)
Elképzelhetőnek tartod-e, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozat néhány sorát valaki kivágja, aztán egy könyvből kivett más sorokat ragaszt a helyére, és amerikai tudósok ezekre a betoldott sorokra alapozva az amerikai „nemzet” e dokumentumának születését néhány évtizeddel későbbre tegyék, és pl. a szlávoktól, mint alapítóktól eredeztessék? (Magyarországi „tudósok” ezt teszik.) Az Amerikai Egyesült Államok polgárai a szlávok leszármazottai. Például így 08:15:

35 Dukász Mihály császár A Mária-kép eredeti foglalata elé szegecselt császárképmás, hátterében Tamás zománcképével Szegecsek,amelyek átütik a mögötte lévő zománcképet is. De lágyforraszt is alkalmazott egy barkácsoló, mert mozgott a kép. A gyöngysort el kellett vágni, mert nem csak felül nem illeszkedik jól a keretbe a kép, de alul is túlér rajta, így a körbe futó gyöngyökből egy szakaszt el kellett távolítani. A zománckép nem illeszkedik a keretbe, kicsit túlér rajta, és így nekitámaszkodik.

36 1613-ban egy koronaőr, aki hivatalból látta, minden koronázás előtt és után megvizsgálta a Koronát, az egyetlen, aki hitelesen tanúsíthatta, mi van a Koronán, ez a Révay Péter leírta, mi látható a Koronán: elöl a Pantokrátor Krisztus képe, hátul pedig 1613-ban Szűz Mária képe. Révay Péter szolgálata alatt kétszer is gazdát cserélt a Korona. A Bethlen Gábor-féle szabadságharc ideje ez, a fejedelem is birtokba vette a koronát, neki is meg kellett mutatni. Amikor Bethlen a békekötés értelmében visszaszolgáltatta az akkori Habsburg uralkodónak, megint ki kellett venni és ellenőrizni. Mindenütt ott volt Révay Péter, mindkét fél elismerte a hűségét. II. József nem koronáztatta meg magát, nem kötötték a magyar törvények, rendeletileg kiviteti az országból a Koronát. Ez 1784-ben történik, és attól fogva egészen a hazahozataláig, 1790-ig semmit sem tudunk róla. Ez alatt lehetett rajta képeket cserélni, anélkül, hogy a nemzetnek tudomása lett volna róla. Azt a részt, ahol a csere történt, először 1792-ben láthatjuk, annak a Decsy Sámuelnek a munkájában, aki egy helyen elszólja magát. Leírja ugyanis a mai állapotot, pontosan ezekkel az alakokkal, s ugyanakkor, mikor a drágakövekről szól, és a hátulsó drágakőhöz ér, arról azt mondja: az, amelyik a Szűz Mária képe alatt van. Tehát tudja, hogy ott Szűz Mária képe volt, de ugyanakkor az aktuális helyzetet is leírja, mert akkor éppen közszemlére volt kitéve a Korona, tehát láthatták, így aztán tudja, hogy ott már Dukász Mihály képe van. 

37 Tudjuk-e, hogy Csomor Lajos és aranyműves társai – Ludvig Rezső, Lantos Béla, Poór Magdolna – szakmai szempontok alapján vizsgálták meg a koronát, miután az USA visszaadta, és meglepő következtetésekre jutottak? Ezt Csomor Lajos könyv formájában meg is jelentette. A korona szerkezetileg egyszerre tervezett és kivitelezett mű. A korona - a megmunkálást technológiai (korabeli szerszámok a sírleletek között) valamint díszítési szempontból vizsgálva - az „avar”-kori ötvösség jegyeit hordozza (szkíta-hun-avar-magyar folytonosság). Jóval Dukász Mihály előtt, a 4. század 3. harmadában, az Aba-Hunok körében (Szabíria), katolikus szerzetes ötvösök műhelyében készült. Az elkészülést követő korokban ezek a technológiák és díszítési szokások továbbfejlődtek, és Dukász Mihály idejére olyan stílusjegyek és munkafogások alakultak ki, amiket a Szent Koronán még nem alkalmaztak. A Szent Korona készülésének idejéből - annak stílusjegyeivel és technológiájával - több, főleg másodlagos felhasználású „Karoling”-nak nevezett emlék van, amelyek kora a kitalált középkort figyelmen kívül hagyva kb. a 800-as (figyelembe véve az 500-as) évekre tehető. Előfordult más esetben, hogy egy másodlagos felhasználású korábbi keretre később készült zománcképeket raktak, és így a keret idejét a képek készülésének idejével nem lehet beazonosítani.

38 A koronát kizárólag a zománcképek alapján időben behatárolni elhibázott lépés, hiszen egy zománcképről (Dukász Mihály) teljes bizonyossággal, két másikról pedig nagy valószínűséggel kimondható, hogy utólag kerültek a koronára. Megjegyzés: Egyes nézetek szerint a korona Médiában, a Pártus Birodalom végnapjai táján, a Niceai zsinat hatására, hun mágus szerzetesek műhelyében, egy révülésben megjelenő égi jelenés szerint készült a 300-as évek végén, és általa az Újszövetség szellemiségét kívánták megjeleníteni a sajátosan magyar Szentháromság (Atya –Szűzanya- Fiú) demonstrálása céljából.

39 Tudjuk-e, hogy Csomor Lajos Magyarország Szent Koronája című könyve több ezer háztartásban ott rejtőzik a könyvespolcokon? A tanulmány megjelenését követően Morvai Ferenc – akkoriban csak kazánkirálynak nevezték – saját költségén megjelentette, és minden érettségizőnek ajándékba elküldte a könyvet. Sokan nem is tudják, hogy milyen gyöngyszem búvik meg a könyveik között. Ez is példát adhatna manapság a nemzeti oldal azon tagjainak, akik anyagi eszközökkel is tehetnek valamit a jó ügyek érdekében.

40 Tudjuk-e, hogy A finnek minden tekintetben távol állnak tőlünk: medvekultusz – mi félünk a medvétől, halászat – mi lovas nomád nép vagyunk, stb. Genetikai bizonyítékok alapján kimondható, hogy nem vagyunk rokonok. Ennek ismeretében a finnek már átírták a tankönyveiket. Ezzel mi még adósak vagyunk! A magyarokat nem – egy Keletről induló, folyamatos -megveretés hatására pofozták be a Kárpát-medencébe (Besenyők stb) ?

41 Tudjuk-e, hogy a magyar krónikák egyike sem beszél honfoglalásról
Tudjuk-e, hogy a magyar krónikák egyike sem beszél honfoglalásról? Mind úgy említi Árpádék Kárpát-medencébe érkezését mint a magyarok második bejövetelét. A krónikáink mind úgy említenek bennünket, hogy a „hunok vagyis a magyarok.” A honfoglalás fogalmát és elméletét Paul Hunsdorfer (Hunfalvy Pál) akadémikus és még néhány magyarul alig tudó társa (Reguly Antal, Josef Budenz) találta ki nekünk, valószínűleg Habsburg bíztatásra (MáriaTerézia és fia II. József után nagy igény ébredt a magyar-talanításra), vagy túlbuzgó megfelelési kényszerből, esetleg a magyarokkal szembeni gyűlöletből. (Tehát kerüljük el ennek a szónak a használatát!)

42 Tudjuk-e, hogy a krónikáink szerint Atilla halála és az ÁRPÁDI BEJÖVETEL között három emberöltő telik el? (100 év !) De a mai, hivatalos történetírás szerint ennek az időszaknak négyszáz év a hossza. Hol az igazság? A krónikáink helyességét több dolog is alátámasztja: XIII. Gergely pápa

43 Hogyan támasztja alá a Gergely pápa által elvégzett korrekció a magyar krónikákat?
Gergely pápa idejében észrevették, hogy a csillagok állása (tavaszi napéjegyenlőség), és az addig használt Julianus naptár egymáshoz képest eltolódott. A Gergely-naptár október 4-én, csütörtökön lépett életbe oly módon, hogy az azt követő nap október 15. péntek lett. A kettő közötti napok abban az évben kimaradtak. (10 napot eltöröltek.) Erre azért volt szükség, mert a Julianus-naptár szerint az év valamennyivel hosszabb, mint a valóságos csillagállások szerint adódó év. (365,25 nap, míg a tropikus év körülbelül 365,2422) Heribert Illig szerint (csillagászati számítások alátámasztják) a Julius Caesar és XIII. Gergely között eltelt hivatalosan nyilvántartott évszázadokat figyelembe véve nem 10, hanem 13 napot kellett volna törölnie a pápának 1582-ben. De Gergely pápa, csak 10 napot törölt, s ezzel „úgy javította ki a naptár hibáját, hogy ezáltal összhangba került a csillagászok égboltjával - jóllehet a matematika törvényei alapján más számadatoknak kellett volna kijönnie” A csillagok nem hazudnak. Illig szerint a mesterségesen betoldott 300 év itt fogható meg, mivel a két naptárreform között nem a matematikai számításnak megfelelő 13 nap által meghatározott évszázadok, hanem a 10 nap által meghatározott – 300 évvel kevesebb – időtartam telt el.

44 De kik toldották be a kitalált középkort a történelembe?
Bíborbanszületett II. Szilveszter pápa Adalbert III. Ottó császár Konstantin császár (Gerbert D’Aurillac) (Vojtech) És miért? Ez jó kérdés. (A bizánci paktum)

45 Minden pápai bulla azzal kezdődött (évszázadokon keresztül) "A Királyi scythák utódai, a hunok és avarok leszármazottai, a mai magyarok"... John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le a sumir írást. Lenormant (francia) kutató megállapította hogy a mai nyelvek közül a magyar áll a sumirhoz a legközelebb. Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a sumir nyelv nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben. A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai - racka juh, pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha - kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk, magyarokon kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon. Sumír bűgatya

46 Akkor kik vagyunk, honnan jöttünk?
A MAG népe Magas – magos – mágus Szkíta – szaka – etruszk - hun – avar – pártus – méd – káldeus – ungar – hungary -MaGyar

47 1. Dechelette, francia tudós, (A Francia Tudományos Akadémia tagja) a bronzkor elismert nagy szakértője állapította meg a következőket: "Az első és legprimitívebb bronz leletek Európában csak Kr. Előtt ben jelennek meg, de a Kárpát medencében talált, és hun illetve székely törzsek által előállított bronz tárgyak többsége Kr. előtt ből származik. Sőt, a Torontál megyei Tordas mellett megtalált bronzfokos, melyen székely rovásírással bevésett mondatok vannak, Kr. előtt ből származik!" 2. Tatárlaki lelet, mely sumir írással készült, égetett agyagtáblák ezreiből áll, ugyancsak a Francia Tudományos Akadémia által megállapított adatok alapján, évvel régebbi, mint az eddig legrégebbinek hitt mezopotámiai írásos emlékek, s így a Párizsi orientalista kongresszus elfogadta hogy az emberi kultúra bölcsője a Kárpát medence, ezen belül is Erdély.

48 Tudjuk-e, hogy a mai nyelvészek nagy része hazugságokat tanít a felnövekvő nemzedékeknek?
A nyíregyházi tanárképző főiskolán az egyik nyelvész szerint (a tankönyvében a nézet megtalálható) a „ló” jövevényszavunk, a „nyereg” nem az. Ezek szerint nekünk, lovas-nomád népnek a hordozó állat megnevezésére nem volt a nyelvünkben megfelelő szó. De a nyeregre igen. Vagy gyalogos-nomád nép voltunk nyereggel a vállunkon?

49 Ez csak úgy képzelhető el, hogy őseink a nyerget előbb ismerték, mint a lovat. Lelki szemeim előtt látom, hogy a bunkó ősmagyarok, nyereggel a vállukon, megfeszített visszacsapó íjakkal szaladgálnak a nagy finn füves sztyeppéket övező tengerpartokon, és hátrafelé nyilazva lövik a halakat. Majd miközben a környező népek bezavarnak minket a Kárpát-medencébe, itt látunk meg Szvatopluk nagyfejedelem környezetében egy lovat. Rákérdezünk, hogy ez meg mi a fene. Az itt élő szlávok leereszkedve a makogó őseinkhez csak ennyit mondanak: „ló”. A ló egyszerű szó. Könnyen megtanuljuk, majd a homlokunkra csapunk, és a vállunkon lógó nyerget ráillesztjük. Nagy meglepetésünkre pont jó rá. Azóta tudjuk, hogy a ló mire való. Rögtön aztán el is cseréljük egy országra.

50 Tudjuk-e , hogy a Zenetudományi Intézetünk regisztrálta a  ik magyar népdalt, amelyből már megjelent nyomtatásban is? A 80 milliós Németországban összesen népdalt tudtak összegyűjteni.

51 Tudjuk-e, hogy azért nem járnak tógában ma Európában az emberek, mert mi meghonosítottuk a nadrágot, a zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán)? A római légiósok nadrágviselete is eredeztethető a korábbi hun szokásból, hisz a légiók jelentős részben hunokból álltak. Amíg Európa saruban, csizmában, bocskorban járt addig mi behoztuk a háromnegyedes sarkos cipőt. Sőt még az alsó fehérnemű is általunk kerül a világnak erre a részére. Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha valaki igazán korhűen akar a skót népviseletbe felöltözni, akkor nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá.

52 Tudjuk-e, hogy az USA-ban az 1930-as évektől kezdve magyar kivándorlók készítettek elsőként díszített western csizmát, a hun-magyar lovas csizma mintájára? Régen ma

53 Tudjuk-e hogy a modern kori parfümhasználat honnan ered?
Bár először az ókori görögöknél, a rómaiaknál, és főleg az egyiptomiaknál használták az illatosítás ezen módját, de az európai gyakorlat nem innen vette át.

54 Az anyakirályné szépségének titka

55 Magyar víz Az első ismert, alkoholos alapú parfüm a magyar víznek, illetve magyar királyné vizének nevezett csodaszer volt.(Ma köln-i víznek is nevezik) Ezt levendula-, rozmaring- és zsályaolajokból állították össze, amelyet aztán alkohollal hígítottak fel. Egyszerre volt illatszer és gyógyító szesz. Ez utóbbin volt a hangsúly. A nevét - állítólag - onnan kapta, hogy Nagy Lajos (14. sz.) magyar király édesanyja, Erzsébet hivatkozott egy levelében a rozmaring csodálatos, gyógyító erejére. A főzet receptjét, a legenda szerint egy remetétől kapta, és 76 éves korában annyira megfiatalodott és megszépült tőle, hogy a lengyel király beleszeretett és megkérte a kezét. .

56 A parfüm történetét mások máshonnan indítják
Szerintük a modern parfümhasználat a 16. század elején vette kezdetét. A Firenzéből származó Medici Katalin a francia királyi udvarban hozta divatba a parfümöket (Erzsébet 14 századi remetéje valószínűleg francia volt, és időutazó is egyben.)

57 Az valószínűsíthető, hogy a francia udvarban használták elsőként tömegesen a testszagok elfedésére a magyarvizet, nálunk megmaradt a gyógyítás szintjén, s mi a többit mosakodással és tiszta alsónemű hordásával oldottuk meg. Mellesleg a mi királyaink inkább a szakrális aranytárgyaikról nevezetesek, ellentétben XVI. Lajossal, akinek fennmaradt az arany tetűvakarója.

58 Tudjuk-e, hogy a gombot is mi találtuk fel a különböző zsinórok helyett?
Gondoljunk a magyar nyelvre, és a test működésére. A csomó, a görcs, a gubanc, a masni, akadályozza a szabad áramlást. (a halott ruháján megoldottak minden csomót a lélek szabad távozása érdekében) A mai napig a problémára azt mondjuk, hogy gubanc van, amit meg kell oldani A gomb kiküszöböli a ruhán a gubancot ( a viselőjében a görcsöt)

59 Tudjuk-e, hogy elsőként a portyázó lovas őseink használtak instant ételporokat? Amikor a Kárpát-medencébe visszatért őseink észrevették, hogy a nyugati „civilizáció” már megint széthordta a királysírok kincseit, akkor könnyen mozgó lovas csapataink meglátogatták a szétrablott kincseket őrző templomokat is, és szelíd rábeszélés után összeszedték e kincseket. Ehhez gyors mozgásra, és könnyű fegyverekre volt szükség. Ekkor használták a bőrökön szárított zöldséglevesek és tejtermékek porrá őrölt formáját, és a különböző húsporokat. A lovas harcos reggel merített a lopótökbe a patakvízből, rászórt két marék tejporféleséget, a nyeregre akasztotta, és a rázkódás után fogyasztotta. Így tett a többi porral is. Körülbelül 40 kg különböző ételport vitt magával egy hosszabb portyára, ami a gond nélküli élelmezést biztosította számára heteken át.

60 Tudjuk-e , hogy az elmúlt időszakban sikerült, a parlament által, hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni őshonos állatfajaink nagy részét? A kilenc kutyafajtát, a három parlagi tyúk fajtát, a szilaj marhát, a három mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a galambjainkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet őket keresztezni, az országból engedély nélkül kivinni. Tehát meg kell tartani a tiszta vérvonalat. A szürke marhát -Tiroler Grauvieh néven - sajnos az osztrákok már levédették előttünk. (Erre szokták azt mondani, hogy ügyes.)

61 A kutatási eredmények felvetik annak a lehetőségét, hogy az Árpád-korban a Kárpát-medence alföldi területein az újkori vízépítéseket évszázadokkal megelőzően már létezett egy egységes elvek szerint működő vízügyi rendszer, amely a és a 18. század között pusztult el, és amely lehetővé tette az öntözéses gazdálkodás meghonosítását Európában. De hiába lehetnénk mi Európa éléskamrája, ha csak piacnak kellünk. Ez az igazi indok arra, hogy miért volt fontos belépnünk az EU-ba! Fizetnek érte, hogy vágd le a tejelő teheneket, vágd ki a szőlődet. A következő az lesz, hogy be kell szórni sóval a földjeinket, hogy megfeleljünk az IMF feltételeinek.

62 De ne csak másokba keressük a hibát
De ne csak másokba keressük a hibát! Tudjuk-e hogy mit okoztak, kit szolgáltak a „reformok”? A Tisza szabályozása: sivatagosodás A soknemzetiségű országgyűlés nyelvének kötelezően magyarrá tétele: a kisebbségek ellenünk fordulása A Hitel, Stádium stb. ráerőltetése a a birtokviszonyokra: rohamos elszegényedés, a föld áruvá válása, spekuláció megjelenése Nyelvújítás: új, javarészt gyökerek nélküli, az anyanyelvtől idegen, ősi jelentéstartalommal nem bíró szó beerőltetése a nyelvbe

63 Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül
Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül. Talán nem hiába íródtak le. Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! De nem is dicsőség, mert a szeretet nem hivalkodó. Más feladatunk van a világban. Ha ezt megértenénk, akkor talán nem támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csapdában, amit nekünk állítottak a pénzügyi háttérhatalom irányításával Brüsszelben. Meg még ki tudja, hogy hol és hány helyen.

64 Két szarvas a magyarok egén
Az egyik a csodaszarvas (üNŐ); Hunor-Magyar; ikrek; 102 szűz; nemzetsors; befogadás

65 Nimród-Ménrót Első fiai: Hunor, Magyar Leánya: Sára
Az első földi király MéN-rót; MéN; MaN;MaNi(cheizmus) Égi jelenésben koronát kap Elejthető vadat űz Fiai égi tünemény után vetik magukat

66 Két szarvas a magyarok egén
A másik a csodafiúszarvas; Jézus KRiSZTuS; egyéni sors; feltétel nélkül adni; ellenségeinket felemelni

67 Tudjuk-e, hogy milyen lenne a térképen az, ha a Trianonban diktáló nagyhatalmak hasonló csonkítást szenvednének el, mint mi?

68 A kiszakított Erdély egymagában nagyobb mint a megmaradt anyaország (a mostani Magyarország).
Érti-e valaki azt, hogy az osztrákok miért szakíthattak el tőlünk területeket Trianon után, amikor ők is ugyanazon az oldalon álltak a háborúban mint mi, és ráadásul egy Habsburg vitt bele minket ebbe a háborúba?

69 Hallottuk-e, hogy mit mondanak rólunk?
—George Bernard Shaw (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve): "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit." —Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon/.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

70 Hallottuk-e, hogy mit mondanak rólunk?
—Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." —Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Magyar Nemzet 2003.) —Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!" —A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.

71 Hallottuk-e, hogy mit mondtak magyar akadémikusok a magyar nyelvről?
A Magyar Tudományos Akadémia véleménye a magyar nyelvről az általa kiadott 1860-as értelmező szótárából (Czuczor-Fogarasi értelmező szótár, melynek előkészítésében Vörösmarty Mihály is részt vett.) kiderül: A magyar nyelv ősnyelv, s például az ókori nagy nyelvek (és nyomukban a mai európai nyelvek) is a magyar nyelvnek csupán "leány-nyelvei", vagyis különbözőképpen romlott változatai. Még a romlás okát is megmagyarázza a szótár előszavának írója: E leánynyelveken azt tapasztaljuk, hogy az anyanyelv szavaival jobbára úgy bánnak, mint merő lelketlen anyaggal, melyet majd megcsonkítva, majd megtoldva, néha kisimítva, majd öszvevissza- hányva saját szerveikhez és izlésökhöz idomítanak a nélkül, hogy gyökeiket és képzőiket épségben hagynák, s alapérteményökről öntudatok volna. Ezekben a szoros értelemben vett nyelvalkotó érzék és szellem kihalt, s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség működik." Tehát a magyarból lett leány-nyelvek (ógörög, latin, mai európai nyelvek stb.) keletkezésének oka: kihalt e népekből a nyelvalkotói érzék, s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség működött. A szótára a megfelelő címszavakban rendre meg is adta, hogy az a szó mely nyelvekbe került át az ősi időkben: latin, ógörög, szanszkrit, német, angol stb.

72 És egy másik, magyarországi akadémikus:
Paul Hunsdorfer arról is nevezetessé vált, hogy elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar rovásírásos emlékeket. Mellesleg ő az egyike, aki kitalálta nekünk a finnugor eredetet.

73 Tudjuk-e, hogy mi a finnugor elmélet lényege
Tudjuk-e, hogy mi a finnugor elmélet lényege? Joseph Budenz, aki egyetlen szót sem tudott magyarul, de kidolgozta ezt a nyelvészeti elméletet, saját maga a következőket mondta: 1) Nincsenek szövegek, melyek a finnugorság nyelvén szólnának, az írásbeliség előtti korból. 2) Ennek következtében mind a finnugor nyelv szókészlete, mind a nyelvtani szerkezete a maga teljességében és legapróbb részleteiben teljesen ismeretlen előttünk. Azaz, el kell ismerni, hogy nincsen finnugor nyelv. E nyelv sosem létezett, de létezhetett volna. Ha létezett volna, akkor eredetét kb évre becsülnénk. 3) Nincs olyan etimológus módszer mely hipotetikus, és nem létező ősnyelvekkel való rokonságot vagy azokból való származást tudományos eszközökkel bizonyítani tudná. 4) Csak az állt módomban, hogy egy hipotetikus finnugor nyelvi szöveget írjak asszisztenseim segítségével.

74 Arany János: Az orthológusokra
"Kisütik, hogy a magyar nyelv Nincs, nem is lesz, nem is volt, Ami új van benne mind rossz, Ami régi, az meg tót."


Letölteni ppt "Létezik nemzet karma Nemzetbe születni – sors –, abból a kultúrából táplálkozni, azon az anyanyelven gondolkozni ÉN választottam – nemzetet, családot,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések