Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)"— Előadás másolata:

1 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

2 A hőlégballon története, alkalmazási területei

3 A hőlégballon története s előzményei •Az első hőlégballon kezdemény a híres katonai tanácsadó, Kong Ming nevéhez fűződik. Ősi funkciója szerint harcászati jeltovábbításra használták.

4 •Francesco Lana Terzi az aeronautika atyjaként emlegetett jezsuita szerzetes 1670-ben légüres fémbádog-golyókkal akart tárgyakat a levegőbe emelni, így megteremtette a levegőnél könnyebb (aerosztatikai) repülés alapját.

5 •Az 1700-as évek közepén egy papírgyáros család két sarja Jacques és Joseph Mongolfiernek hosszú kísérletezés során sikerült elérni a nagy áttörést. Eleinte papírból készült ballonjukat vízgőzzel próbálták felemelni, de a kicsapódó pára átnedvesítette. Megkísérelték a zárt meleg levegő alkalmazását, de az hamar kihűlt, így a léggömb a földre ereszkedett. Végül a folyamatos alulról történő melegítés vezetett sikerhez. Találmányukat először 1783. június 5-én mutatták be nyilvánosságnak: a 11 méter átmérőjű, vászonból és papírból készült, 245 kg súlyú, 800 köbméteres ballon Annonay vásárterén emelkedett az égbe.

6 Alkalmazási területei • Katonai szerepe: •A hőlégballon eredetileg a katonai kommunikációs kapcsolatot tartó és felderítő feladatokat látott el. 1870-ben a francia-porosz háború, Párizs ostrománál használták először.

7 •Sport és Turisztikai: •A második világháború után, valamint a gazdasági fejlődés, a high-tech, kémiai rost fejlesztése és népszerűsítése a propángázos, hőlégballon sport szerzett gyors fejlődést. Valamint még a városnézés is, de igazából a hőlégballon sport vált a divattá, mert tökéletes szabad idős tevékenység. Európában és más fejlett országokban, szinte minden nap hőlégballon verseny vagy esemény, került megrendezésre.

8 Sokszínűsége •A hőlégballon sport, kaland, szabadidő, légi fényképezés, meteorológiai kutatás, turizmus, légi reklám, geológiai és geomorfológiai térképezésekre alkalmazhatók.

9 •A 20. század elején születtek meg a kormányozható léghajók. A leghíresebb léghajóépítő Ferdinand Gróf von Zeppelin volt, a zeppelinek váza könnyű alumínium, melyre a borítás került. Ezen belül helyezkedtek el a gáztartályok. Kívül a kabinok és a motorok kaptak helyet, a magassági és oldalkormányok viszont a törzs hátulján. Előnyük az, hogy menetrend szerint közlekedhetnek, mert nem nagyon befolyásolja közlekedésüket az időjárás.

10 •Ma már nem használjuk ezeket a hatalmas járműveket. Felváltották őket a blimpek, amik héliummal töltött kis léghajók. Tévétársaságok, régészek, környezetvédők és sokan mások használják őket különböző feladatokra.

11 Köszönöm a figyelmet ! Készítette: Kovács Péter 10.A osztályos tanuló

12 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

13 HŐTERJEDÉS Készítette: Gecse Máté 10.a

14 Hőterjedés formái  Hővezetés  Hőáramlás  Hősugárzás A hő közlés folyamatát hőterjedésnek hívjuk.

15 Hővezetés A hővezetés az anyag belsejében megy végbe, anélkül hogy maga a részecske elmozdulna, az anyag áramlana.

16 A fémek jó hővezetők. Hővezető képesség Különböző anyagok különböző mértékben vezetik a hőt.

17 A levegő, papír, fa, hungarocell jó hőszigetelő. A rossz hővezető anyagokat hőszigetelőknek nevezzük.

18 Házak falát nagyon hideg vagy meleg levegő ellen védik hungarocell szigeteléssel.

19 Hőáramlás Csak folyadékokban és gázokban alakulhat ki. Hőáramlás során az anyag elmozdul a melegebb tartományból a hidegebb terület felé.

20 A melegebb gáz vagy folyadék térfogata nagyobb. Sűrűsége kisebb, mint a hidegebbé. Felfelé áramlik. A helyére hidegebb folyadék vagy gáz áramlik. A folyamat addig tart, amíg a folyadékban vagy gázban hőmérsékletkülönbség van.

21 Hősugárzás A melegebb test láthatatlan hősugarakat bocsát ki, így közvetlen érintkezés nélkül is felmelegítheti a hidegebb testet.

22 K ö sz ö n ö m a figyelmet

23 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

24 A Carnot – körfolyamat. Hőerőgépek maximális hatásfoka. Zimányi Fanni 2014. május 24.

25 Nicolas Léonard Sadi Carnot 1796 –1832 Francia fizikus, matematikus és mérnök. Sadi Carnot Párizsban látta meg a napvilágot egy neves katonai vezető fiaként. Carnot 16 évesen beiratkozott a jelenleg világszínvonalú École Polytechnique-ra ahol olyan professzorok tanították mint Joseph Louis Gay-Lussac akinek a nevét a gázok állapotváltozásaira vonatkozó törvények őrzik vagy mint André-Marie Ampère aki pedig egyike azon 72 tudósnak akiknek a neve szerepel az Eiffel-torony oldalán.

26 Az 1824-ben megjelent, ”Elmélkedések a tűz mozgató erejéről” című munkájában Carnot átfogóan tanulmányozta a hőerőgépeket és bevezette az úgynevezett Carnot - körfolyamatot, amellyel lefektette a termodinamika második főtételének alapjait. Őt tekintik a világ első termodinamikusának.

27 A Carnot – körfolyamat, vagy ciklus egy olyan speciális termodinamikai körfolyamat, amely két izoterm A és C, valamint két adiabatikus B és D, szakaszból áll. Ezt a körfolyamatot az elméleti „Carnot - hőerőgép” hajtja végre.

28 A Carnot - körfolyamat a lehető legjobb hatásfokú körfolyamat, mely egy adott mennyiségű hőenergiát mechanikai munkává alakít, illetve egy adott mennyiségű mechanikai munkát hűtési célokra átalakít hőenergiává.

29 Köszönöm a figyelmet!

30 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

31 Jedlik Ányos hőtani munkássága Készítette: Madaras István Zoltán

32 Jedlik Ányos István (1800-1895) •Magyar fizikus, természettudós •1800 jan.11.-én született Szimőn •Nagyszombatban és Pozsonyban tanult •belépett a Szent Benedek-rendbe •Győrött a gimnáziumban, majd a bencés líceumban tanított •Pozsonyban tanított tovább, majd elfoglaltaa pesti egyetem fizika tanszékét. Itt dolgozott 38 évet

33 •1850-ben megjelent első fizika tankönyve: a Természettan elemei. •Ennek további része lett volna a Hőtan, mely egy 66 oldalas kéziratban őrződött meg • Ezt 1990-ben kiadta a Műszaki Könyvkiadó, Hőtan címmel •1863-ban rektor az egyetemen •1895. dec.13.-án halt meg Győrött Jedlik Ányos István (1800-1895)

34 Hőtani felfedezései Megfigyeléseit, tanulmányait Hőtan című könyvében írta le A kézirat öt fejezetre oszlik: 1.A meleg fokozatairól 2.A meleg terjedéséről 3.A testeknek hévfoghatóságáról 4.A meleg működéséről 5.A meleg forrásairól

35

36 Főbb szemelvények: A melegről •meleg vagy alanyilag vagy tárgyilag tekinthető •Alanyilag jelenti azon sajátságos érzetet, melyet testünknek bármely részén veszünk észre •Tárgyilag vett meleg pedig nem más, mint az imént említett érzetnek oka

37 A meleg terjedéséről •Minden meleg testből, mely egynemű közegtől van körülvéve, a meleg mindenfelé sugárzódik •A sugárzó meleg haladási sebességét eddig nem mérték meg a természetvizsgálók, de azon nagy hasonlatosságnál fogva mely a meleg és a világosság között van, alaposan gyanítják, miként a meleg sugarainak sebessége vagy egyenlő a világosság sebességéhez, vagy attól nem sokkal különbözik.

38 Az olvadásról Ha szilárd test részecskéinek összefüggése a meleg által annyira csökken, hogy az a súlyuknál fogva lefelé törekvő részecskéket tovább az előbbi helyzetükben fenn tartani nem képes, akkor a test folyó állapotba kerül, amit olvadásnak hívnak.

39 A Föld hőmérsékletéről Földgömbünk maga egy meleg forrás gyanánt tekintendő, mert nem a felülete folytonosan változó hőmérséklet tapasztalásból tudjuk, hogy 25 méternyi mélységben állandó hőmérséklettel bír, mely körülbelül minden 100 láb mélységben 1 °C- kal növekszik.

40 Köszönöm a figyelmet

41 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

42 DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

43 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. Készítette: Oláh Máté 10.A osztály 2014.04.24.

44  1. Mi az üvegházhatás?  2. A jelenség felfedezője  3. A jelenség leírása  4. A jelenség mozgatói: Az üvegházhatású gázok  5. Az emberi tevékenységhez köthető üvegházhatású gázok (ÜHG)  6. Az üvegházhatás lehetséges következményei

45  bolygó hőháztartásában lejátszódó jelenség  légköre a csillagja fényére átlátszó  saját hőmérsékleti sugárzására számára átlátszatlan  a hő nem tud fénysebességgel visszasugározódni  magas felszíni és légköri hőmérsékletet okoz  hasonló, de nem azonos folyamat alakul ki üvegházban

46 JEAN BAPTISTE JOSEPH FOURIER  Joseph Fourier  1768. március 21. – 1830. május 16.  francia matematikus és fizikus  1824-ben fedezte fel  először 1896-ban Svante August Arrhenius svéd kémikus vizsgálta  a Fourier-sor megalkotójaként ismert  a Fourier-transzformáció névadója

47  elektromágneses sugárzás  fény hullámhosszának maximuma a látható tartományba esik, föld légköre erre gyakorlatilag átlátszó  fény nagy részét elnyeli a föld és felmelegszik (de a hőmérséklete 60 °C alatt marad)  ekkora hőmérséklethez tartozó hőmérsékleti sugárzás (a Naphoz képest) jóval kisebb energiájú hullámhossza pedig a távoli infravörösbe esik (a légkör számára a légkör átlátszatlan)  az átlátszatlanság miatt a hő csak lassabb folyamatokkal tud csak elindulni az űr felé  mindez a légkör melegedéséhez vezet

48  kisugározzák az infravörös sugárzást  előfordulásuk szerint ezek a következőek:  vízgőz (36–70%)  szén-dioxid (9–26%)  metán (4–9%)  dinitrogn-oxid (6%)  ózon (3–7%)

49 SZÉN-DIOXID:METÁN:  élő szervezetek biológiai folyamataiból  vulkánok és óceánok működéséből  fosszilis energiahordozók elégetésével  erőművek, ipar, közlekedés  erdőirtás  élő szervezetek biológiai folyamataiból  vulkánok és óceánok működéséből  fosszilis energiahordozók elégetésével  erőművek, ipar, közlekedés  erdőirtás

50 DINITROGÉN-OXID: A MESTERSÉGES, AVAGY SZINTETIKUS GÁZOK  nitrogén tartalmú élő szervezetek bomlása  műtrágya használat  hőerőművek  közlekedés  kizárólag az emberi tevékenység révén  ipari folyamatokból pl.:  kén-hexafluorid (SF 6 )  a fluorozott szénhidrogének (HFC-k)  perfluor-karbonok (PFC-k) globális felmelegedési potenciál kifejezés (angolul global warming potential, GWP)

51  globális klímaváltozás  tengerszint megemelkedése  viharok károkozásának emelkedése  állat- és növényállomány csökkenése  tengervíz a sóval megöli a terményt és a talajt  átlagos vízszintemelkedés 30-100 cm  3 °C-os globális hőmérsékletemel- kedés:  emlősök 44 %  lepkék 24 % Számítógépes szimulációs programokkal próbálják a kutatók előrevetíteni a hőmérséklet emelkedésének hatásait a Földön.

52 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, 2014.május 5. „ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ” „KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ” „…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések