Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogvédő civil szervezetek a rendszerváltástól napjainkig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogvédő civil szervezetek a rendszerváltástól napjainkig"— Előadás másolata:

1 Jogvédő civil szervezetek a rendszerváltástól napjainkig
Előadó: Dr. Kosztics István a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke Workshop - Pécs, április

2 Másság Alapítvány A Másság Alapítvány civil szervezet, amelynek fő céljai a diszkrimináció elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása. Az Alapítvány szervezeti egységei: a NEKI (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, neki.hu), és a MAMOKA (Módszertani és Oktatási Központ). Főbb tevékenységeink: stratégiai pereskedés, jogsegélyszolgálat, antidiszkriminációs és tolerancia-erősítő tréningek, esélyegyenlőségi tanácsadás.

3 Másság Alapítvány - Alapítás
A Másság Alapítvány 1993-ban alakult meg abból a célból, hogy működtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI). Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől, és más civil szervezetektől. A Bíróság január 1-jén közhasznúvá nyilvánította. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme céljából. A NEKI volt hazánkban az első professzionális civil kisebbségi jogvédő iroda. A NEKI főbb tevékenysége a diszkrimináció ellenes jogsegélyszolgálatának fenntartása, és stratégiai pereskedés diszkriminációs ügyekben, elsősorban a hazai roma kisebbség vonatkozásában.

4 Másság Alapítvány – Társadalmi kommunikáció
Napi tevékenységei ellátása mellett a Másság Alapítvány folyamatosan tartja a kapcsolatot a média képviselőivel, ezzel is elősegítve a társadalmi párbeszédet, a közvélemény tájékoztatását, a társadalom esélyegyenlőséggel kapcsolatos attitűdjének pozitív irányba történő alakítását.

5 Másság Alapítvány - Munkatársak
dr. Muhi Erika, igazgató, tréner dr. Udvari Márton jogász, tréner, főállásban Iványi Klára szociális munkás, tréner, oktatási referens, főállásban Jakab Mária irodavezető, főállásban Baloghné Kis Hajnalka technikai asszisztens, főállásban dr. Bihary László ügyvéd, eseti megbízással dr. Bodrogi Bea ügyvéd, eseti megbízással

6 Másság Alapítvány - Elérhetőség
Cím: Pf. 510 Budapest 1447 Telefon: Fax: Internet:

7 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) – Alapítás
A  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI) 1993-ban a Másság Alapítvány hozta létre. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek - és ezen belül elsősorban a roma közösség - jogainak védelme céljából. A NEKI volt hazánkban az első professzionális civil kisebbségi jogvédő iroda. A NEKI főbb tevékenységei a diszkrimináció ellenes jogsegélyszolgálatának fenntartása és stratégiai pereskedés diszkriminációs ügyekben - elsősorban a hazai roma kisebbség vonatkozásában. Az Iroda igazgatója, egyben a Másság Alapítvány ügyvezető kurátora dr. Muhi Erika.

8 NEKI - Kiadványok A diszkriminációs panaszok kivizsgálása és jogi útra terelése mellett a NEKI rendszeresen jelentet meg egy-egy témakörben kiadványokat, tájékoztatókat. Minden évben kiadja az ún. Fehér Füzetet, amely az adott évre vonatkozó legjelentősebb ügyeiről készült esetleírásokat tartalmazza részletes jogszabályelemzéssel, következtetések levonásával, ajánlások megfogalmazásával.

9 NEKI - Esetkezelés A NEKI az elmúlt több, mint tíz év során körülbelül 250 – 300 jogi eljárást indított lakhatási-, szociális-, munkaügyi-, vendéglátó-ipari-, oktatási-, rendőrségi ügyekben. A bírósági peres eljárásokon kívül egyéb hatósági utat is igénybe vesz a közigazgatási hivatalokon, fogyasztóvédelmi felügyelőségeken, munkaügyi felügyelőségeken kezdeményezett eljárások indításával. 2005 óta képviseletet lát el olyan eljárásokban, amelyeket az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt indított.

10 NEKI – Társadalmi kommunikáció
A konkrét ügyek jogi képviselete, a tényfeltárások és panaszfelvételek mellett a NEKI napi sajtófigyelést végez, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a média képviselőivel, ezzel is elősegítve a párbeszédet, a közvélemény tájékoztatását, a társadalom esélyegyenlőséggel kapcsolatos attitűdjének pozitív irányba történő alakítását.

11 NEKI - Munkatársak dr. Muhi Erika, igazgató, tréner
Iványi Klára, oktatási referens, tréner, oktatási referens, főállásban dr. Udvari Márton, jogász, tréner, főállásban Jakab Mária, irodavezető, főállásban Baloghné Kis Hajnalka, technikai asszisztens, főállásban dr. Kurtán Eszter, jogász, önkéntes dr. Bihary László, ügyvéd, eseti megbízással dr. Bodrogi Bea, ügyvéd, eseti megbízással Horváth Ernő, web adminisztrátor, eseti megbízással

12 NEKI- Elérhetőség Cím: Pf. 510 Budapest 1447 Telefon: +36-1-303-8973
Fax: Internet:

13 Társaság a Szabadjogokért (TASZ)
A Társaság a Szabadságjogokért 1994-ben Budapesten alakult jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet. Államhatalmi szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait alapítványok és magánszemélyek biztosítják, tevékenységét nagytekintélyű tanácsadók segítik.

14 TASZ – Fő célkitűzések A TASZ fő célkitűzése, hogy az Alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben deklarált alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. A Társaság figyelmet fordít a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelmére. Arra törekszik, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat.

15 TASZ - Romaprogram A romák elleni sorozatgyilkosságok, a rasszizmus érzékelhető terjedése miatt a TASZ 2009-ben úgy döntött, hogy önálló programot indít a romák jogainak védelme és jogérvényesítésük elősegítése érdekében. 2010 április 1-ével elindult a TASZ Romaprogramja, amelynek célja a mélyszegénységben élők, elsősorban a közöttük felülreprezentált romák jog- és érdekérvényesítésének hatékonyabbá tétele. Meglátásunk szerint ennek elengedhetetlen feltétele a romák helyi közösséggé szerveződése, saját vezetőik, aktivistáik kiválasztása és megerősítése.

16 TASZ – Romaprogram II. Programunk egyik célja, hogy a romák tudjanak és merjenek kiállni jogaikért, és képesek legyenek érvényesíteni azokat. A közösségszervezéshez, a hatékonyabb jog- és érdekérvényesítéshez járul hozzá a romáknak nyújtott jogi tanácsadás, az állampolgári jogokról való informálás, valamint a TASZ aktivistái által egyes romatelepeken végzett terepmunka. Programunk további eleme a roma közösségek és a helyi hatóságok, önkormányzatok közötti kommunikáció javítása, amelynek eszköze az érintettek közötti konfliktuskezelés, adott esetben mediáció (közvetítés) is.

17 TASZ - Elérhetőség Társaság a Szabadságjogokért
Cím: 1084 Budapest, Víg utca 28. Telefon: Fax: Internet:

18 Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE)
A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A segélyvonalra, amely mind a mai napig az egyetlen olyan célzott telefonos szolgáltatás e témában, amelyek képzett női önkéntesek működtetnek civil szervezeti keretek között. Immár 13. éve érkeznek hozzánk hívások az ország minden részéről.

19 NANE - Egyesületről A családon belüli erőszak nem magánügy. Számos nemzetközi egyezmény és javaslat kimondja, hogy a családon belüli nők és gyerekek elleni erőszak a nőkkel szembeni diszkrimináció egyik formája, és ezért ennek megszűntetése állami feladat. Egy ilyen mértékű társadalmi problémát egyetlen civil szervezet sem tud egymaga megoldani. Amiben a NANE valóban segíteni tud, az a meghallgatás és az ítéletmentes megértés, valamint a családon belüli erőszak társadalmi jelenségéről szóló ismertetek terjesztése akár publikációk, akár képzések vagy kampányok formájában.

20 Miért tűrik a nők a családon belüli erőszakot?
A gyerekek: "A gyerekeknek szükségük van apára. Egy erőszakos apa is jobb a semminél." Házastársi eskü: "Megfogadtam, hogy a felesége maradok, míg a halál el nem választ. A rossz tulajdonságait is el kell fogadnom." Szerelem: "Szeretem. Amikor nem durva, boldog vagyok. Ha vele maradok, talán a szerelmem megváltoztatja." A valóság letagadása: "Nem is igazi erőszak, amit velem csinál. Ki lehet bírni. Más nőknek sokkal rosszabb." Szégyenérzet: "Jobb, ha nem tud erről senki. Nem bírnám elviselni, ha kiderülne, miket csinál velem." Bűntudat: "Biztosan én tehetek róla. Valamit nem csinálok jól. Megérdemlem, hogy így bánik velem."

21 Miért tűrik a nők a családon belüli erőszakot?
Az önbecsülés hiánya: "Úgysem találnék nála jobbat. Azt mondja, hogy csúnya vagyok, és ráadásul rossz anya és feleség." Félelem: "Megfenyegetett, hogy ha elhagyom, utánam jön, és megöl engem is, meg a gyerekeket is." Beletörődés: "Úgysem tudok változtatni a helyzetemen. Ő az erősebb. Senki sem segíthet rajtam." Felelősségérzet vagy társadalmi nyomás: "A családnak mindenképpen együtt kell maradnia. A család összetartása a nők dolga." Anyagi biztonság vagy gazdasági függés: "Nem tudnám egyedül eltartani magamat és a gyerekeket. Egyébként is, hová mehetnék?" Érzelmi zsarolás: "Azt mondta, nem tud nélkülem élni. Azt mondta, öngyilkos lesz, ha elhagyom."

22 NANE - Elérhetőség NANE
(Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület Cím: Budapest, Pf. 502. Bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala: (este 6 és 10 között) Internet:

23 Mozgáskorlátozottak Baranya megyei Egyesülete - Bemutatkozás
Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete (MBE) 1978-as megalakulása óta a Baranya megyében élő mozgáskorlátozottak - mintegy tízezer fő - és családjaik érdekében tevékenykedik, képviseli és védi érdekeiket. Az egyesület tól közhasznú szervezetként - tíz, kistérségekhez kapcsolódó helyi csoportban végzi munkáját, az MBE alapszabálya szerint, küldöttközgyűlésének elvi irányításával, amely a választott elnökség munkájában manifesztálódik.

24 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete - Célkitűzés
Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő és ezen belül különösen a mozgáskorlátozott honfitársaink munkavállalásának elősegítését, ennek érdekében több munkáltatóval, köztük rehabilitációs cégekkel áll kapcsolatban, rehabilitáció utáni munkába állás, továbbképzés céllal. Ugyancsak fontos feladat a megváltozott munkaképességű, de munkaképes emberek rehabilitációja, képzése, átképzése, illetve továbbképzése annak érdekében, hogy megváltozott munkaképességüknek megfelelő munkakörök betöltésére váljanak alkalmassá. Ennek érdekében számos szervezettel, alapítvánnyal munkaügyi, egészségügyi, oktatási- és képző intézményekkel tart fenn az egyesület szinte napi kapcsolatot.

25 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete - Szolgáltatások
Fogyatékossági támogatás igénylése Internetes szolgáltatás Közlekedési kedvezmények igénylése Lakás-akadálymentesítési támogatás igénylések tejes körű ügyintézése Telefon támogatási kérelmek ügyintézése Ügyintézési tanácsadó szolgálat

26 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete - Elérhetőség
Megyei Egyesület irodája: Cím: 7621 Pécs Lyceum u. 5. Tel/fax::   Internet:  

27 Szolnoki Kisebbségi Jogvédő Iroda
5000 Szolnok, Kossuth tér 1. Irodavezető: dr. Pálfi Miklós Tel.: (56)

28 Cigányok Jog és Érdekérvényesítő Szolgálata – Irodája – Történet
1992 novemberéről a Cigányok Jog és Érdekkérvényesítő Szolgálat keretében elsőként jogsegélyszolgálatot indított el a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécsett a Rácz Aladár Közösségi Házban. A szolgálatot Dr. Berényi István ügyvéd vezette. 1995.-től Phare program támogatásból, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület szolgálatát a továbbiakban Irodaként működtette.

29 Cigányok Jog és Érdekérvényesítő Szolgálata – Irodája – Történet II.
Az Iroda elsősorban jogsegélyszolgálatot működtetett, kivételes ügyekben képviseletet is ellátott. Az Iroda felvállalta a cigányok holocaust kárpótlási ügyek intézését is. 1997.-től az Iroda működését a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány biztosította pályázati forrásból. Az Igazságügyi Minisztérium nép ügyvédje, valamint az antidiszkriminációs hálózat kiépítésével az Irodánk működése indokolatlanná vált.

30 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeim: 7621 Pécs, József u. 4.
Telefon, fax: Internet:


Letölteni ppt "Jogvédő civil szervezetek a rendszerváltástól napjainkig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések