Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Kosztics István a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke Workshop - Pécs, 2011. április 08-10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Kosztics István a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke Workshop - Pécs, 2011. április 08-10."— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Kosztics István a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke Workshop - Pécs, 2011. április 08-10.

2 Másság Alapítvány  A Másság Alapítvány civil szervezet, amelynek fő céljai a diszkrimináció elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása. Az Alapítvány szervezeti egységei: a NEKI (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, neki.hu), és a MAMOKA (Módszertani és Oktatási Központ).  Főbb tevékenységeink: stratégiai pereskedés, jogsegélyszolgálat, antidiszkriminációs és tolerancia- erősítő tréningek, esélyegyenlőségi tanácsadás.

3 Másság Alapítvány - Alapítás  A Másság Alapítvány 1993-ban alakult meg abból a célból, hogy működtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI). Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől, és más civil szervezetektől.  A Bíróság 1998. január 1-jén közhasznúvá nyilvánította.  A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme céljából. A NEKI volt hazánkban az első professzionális civil kisebbségi jogvédő iroda. A NEKI főbb tevékenysége a diszkrimináció ellenes jogsegélyszolgálatának fenntartása, és stratégiai pereskedés diszkriminációs ügyekben, elsősorban a hazai roma kisebbség vonatkozásában.

4 Másság Alapítvány – Társadalmi kommunikáció  Napi tevékenységei ellátása mellett a Másság Alapítvány folyamatosan tartja a kapcsolatot a média képviselőivel, ezzel is elősegítve a társadalmi párbeszédet, a közvélemény tájékoztatását, a társadalom esélyegyenlőséggel kapcsolatos attitűdjének pozitív irányba történő alakítását.

5 Másság Alapítvány - Munkatársak  dr. Muhi Erika, igazgató, tréner  dr. Udvari Márton jogász, tréner, főállásban  Iványi Klára szociális munkás, tréner, oktatási referens, főállásban  Jakab Mária irodavezető, főállásban  Baloghné Kis Hajnalka technikai asszisztens, főállásban  dr. Bihary László ügyvéd, eseti megbízással  dr. Bodrogi Bea ügyvéd, eseti megbízással

6 Másság Alapítvány - Elérhetőség  Cím: Pf. 510 Budapest 1447  Telefon: +36-1-303-8973  Fax: +36-1-314-4998  Internet: www.massagalapitvany.huwww.massagalapitvany.hu

7 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) – Alapítás  A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI) 1993- ban a Másság Alapítvány hozta létre. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek - és ezen belül elsősorban a roma közösség - jogainak védelme céljából. A NEKI volt hazánkban az első professzionális civil kisebbségi jogvédő iroda.  A NEKI főbb tevékenységei a diszkrimináció ellenes jogsegélyszolgálatának fenntartása és stratégiai pereskedés diszkriminációs ügyekben - elsősorban a hazai roma kisebbség vonatkozásában.  Az Iroda igazgatója, egyben a Másság Alapítvány ügyvezető kurátora dr. Muhi Erika.

8 NEKI - Kiadványok  A diszkriminációs panaszok kivizsgálása és jogi útra terelése mellett a NEKI rendszeresen jelentet meg egy- egy témakörben kiadványokat, tájékoztatókat. Minden évben kiadja az ún. Fehér Füzetet, amely az adott évre vonatkozó legjelentősebb ügyeiről készült esetleírásokat tartalmazza részletes jogszabályelemzéssel, következtetések levonásával, ajánlások megfogalmazásával.

9 NEKI - Esetkezelés  A NEKI az elmúlt több, mint tíz év során körülbelül 250 – 300 jogi eljárást indított lakhatási-, szociális-, munkaügyi-, vendéglátó-ipari-, oktatási-, rendőrségi ügyekben. A bírósági peres eljárásokon kívül egyéb hatósági utat is igénybe vesz a közigazgatási hivatalokon, fogyasztóvédelmi felügyelőségeken, munkaügyi felügyelőségeken kezdeményezett eljárások indításával.  2005 óta képviseletet lát el olyan eljárásokban, amelyeket az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt indított.

10 NEKI – Társadalmi kommunikáció  A konkrét ügyek jogi képviselete, a tényfeltárások és panaszfelvételek mellett a NEKI napi sajtófigyelést végez, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a média képviselőivel, ezzel is elősegítve a párbeszédet, a közvélemény tájékoztatását, a társadalom esélyegyenlőséggel kapcsolatos attitűdjének pozitív irányba történő alakítását.

11 NEKI - Munkatársak  dr. Muhi Erika, igazgató, tréner  Iványi Klára, oktatási referens, tréner, oktatási referens, főállásban  dr. Udvari Márton, jogász, tréner, főállásban  Jakab Mária, irodavezető, főállásban  Baloghné Kis Hajnalka, technikai asszisztens, főállásban  dr. Kurtán Eszter, jogász, önkéntes  dr. Bihary László, ügyvéd, eseti megbízással  dr. Bodrogi Bea, ügyvéd, eseti megbízással  Horváth Ernő, web adminisztrátor, eseti megbízással

12 NEKI- Elérhetőség  Cím: Pf. 510 Budapest 1447  Telefon: +36-1-303-8973  Fax: +36-1-314-4998  E-mail: info@neki.huinfo@neki.hu  Internet: www.neki.huwww.neki.hu

13 Társaság a Szabadjogokért (TASZ)  A Társaság a Szabadságjogokért 1994-ben Budapesten alakult jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet. Államhatalmi szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait alapítványok és magánszemélyek biztosítják, tevékenységét nagytekintélyű tanácsadók segítik.

14 TASZ – Fő célkitűzések  A TASZ fő célkitűzése, hogy az Alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben deklarált alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak.  A Társaság figyelmet fordít a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelmére. Arra törekszik, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat.

15 TASZ - Romaprogram  A romák elleni sorozatgyilkosságok, a rasszizmus érzékelhető terjedése miatt a TASZ 2009-ben úgy döntött, hogy önálló programot indít a romák jogainak védelme és jogérvényesítésük elősegítése érdekében.  2010 április 1-ével elindult a TASZ Romaprogramja, amelynek célja a mélyszegénységben élők, elsősorban a közöttük felülreprezentált romák jog- és érdekérvényesítésének hatékonyabbá tétele.  Meglátásunk szerint ennek elengedhetetlen feltétele a romák helyi közösséggé szerveződése, saját vezetőik, aktivistáik kiválasztása és megerősítése.

16 TASZ – Romaprogram II.  Programunk egyik célja, hogy a romák tudjanak és merjenek kiállni jogaikért, és képesek legyenek érvényesíteni azokat. A közösségszervezéshez, a hatékonyabb jog- és érdekérvényesítéshez járul hozzá a romáknak nyújtott jogi tanácsadás, az állampolgári jogokról való informálás, valamint a TASZ aktivistái által egyes romatelepeken végzett terepmunka.  Programunk további eleme a roma közösségek és a helyi hatóságok, önkormányzatok közötti kommunikáció javítása, amelynek eszköze az érintettek közötti konfliktuskezelés, adott esetben mediáció (közvetítés) is.

17 TASZ - Elérhetőség Társaság a Szabadságjogokért  Cím: 1084 Budapest, Víg utca 28.  Telefon: 06-1-209-0046  Fax: 06-1-279-0755  E-mail: tasz@tasz.hutasz@tasz.hu  Internet: www.tasz.huwww.tasz.hu

18 Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE)  A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére.  A segélyvonalra, amely mind a mai napig az egyetlen olyan célzott telefonos szolgáltatás e témában, amelyek képzett női önkéntesek működtetnek civil szervezeti keretek között. Immár 13. éve érkeznek hozzánk hívások az ország minden részéről.

19 NANE - Egyesületről  A családon belüli erőszak nem magánügy. Számos nemzetközi egyezmény és javaslat kimondja, hogy a családon belüli nők és gyerekek elleni erőszak a nőkkel szembeni diszkrimináció egyik formája, és ezért ennek megszűntetése állami feladat.  Egy ilyen mértékű társadalmi problémát egyetlen civil szervezet sem tud egymaga megoldani. Amiben a NANE valóban segíteni tud, az a meghallgatás és az ítéletmentes megértés, valamint a családon belüli erőszak társadalmi jelenségéről szóló ismertetek terjesztése akár publikációk, akár képzések vagy kampányok formájában.

20 Miért tűrik a nők a családon belüli erőszakot?  A gyerekek: "A gyerekeknek szükségük van apára. Egy erőszakos apa is jobb a semminél."  Házastársi eskü: "Megfogadtam, hogy a felesége maradok, míg a halál el nem választ. A rossz tulajdonságait is el kell fogadnom."  Szerelem: "Szeretem. Amikor nem durva, boldog vagyok. Ha vele maradok, talán a szerelmem megváltoztatja."  A valóság letagadása: "Nem is igazi erőszak, amit velem csinál. Ki lehet bírni. Más nőknek sokkal rosszabb."  Szégyenérzet: "Jobb, ha nem tud erről senki. Nem bírnám elviselni, ha kiderülne, miket csinál velem."  Bűntudat: "Biztosan én tehetek róla. Valamit nem csinálok jól. Megérdemlem, hogy így bánik velem."

21 Miért tűrik a nők a családon belüli erőszakot?  Az önbecsülés hiánya: "Úgysem találnék nála jobbat. Azt mondja, hogy csúnya vagyok, és ráadásul rossz anya és feleség."  Félelem: "Megfenyegetett, hogy ha elhagyom, utánam jön, és megöl engem is, meg a gyerekeket is."  Beletörődés: "Úgysem tudok változtatni a helyzetemen. Ő az erősebb. Senki sem segíthet rajtam."  Felelősségérzet vagy társadalmi nyomás: "A családnak mindenképpen együtt kell maradnia. A család összetartása a nők dolga."  Anyagi biztonság vagy gazdasági függés: "Nem tudnám egyedül eltartani magamat és a gyerekeket. Egyébként is, hová mehetnék?"  Érzelmi zsarolás: "Azt mondta, nem tud nélkülem élni. Azt mondta, öngyilkos lesz, ha elhagyom."

22 NANE - Elérhetőség NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület  Cím: 1447 Budapest, Pf. 502.  Bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala: 06-80-505-101 (este 6 és 10 között)  E-mail: info@nane.huinfo@nane.hu  Internet: www.nane.huwww.nane.hu

23 Mozgáskorlátozottak Baranya megyei Egyesülete - Bemutatkozás  Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete (MBE) 1978-as megalakulása óta a Baranya megyében élő mozgáskorlátozottak - mintegy tízezer fő - és családjaik érdekében tevékenykedik, képviseli és védi érdekeiket.  Az egyesület - 1998-tól közhasznú szervezetként - tíz, kistérségekhez kapcsolódó helyi csoportban végzi munkáját, az MBE alapszabálya szerint, küldöttközgyűlésének elvi irányításával, amely a választott elnökség munkájában manifesztálódik.

24 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete - Célkitűzés  Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő és ezen belül különösen a mozgáskorlátozott honfitársaink munkavállalásának elősegítését, ennek érdekében több munkáltatóval, köztük rehabilitációs cégekkel áll kapcsolatban, rehabilitáció utáni munkába állás, továbbképzés céllal.  Ugyancsak fontos feladat a megváltozott munkaképességű, de munkaképes emberek rehabilitációja, képzése, átképzése, illetve továbbképzése annak érdekében, hogy megváltozott munkaképességüknek megfelelő munkakörök betöltésére váljanak alkalmassá.  Ennek érdekében számos szervezettel, alapítvánnyal munkaügyi, egészségügyi, oktatási- és képző intézményekkel tart fenn az egyesület szinte napi kapcsolatot.

25 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete - Szolgáltatások  Fogyatékossági támogatás igénylése  Internetes szolgáltatás  Közlekedési kedvezmények igénylése  Lakás-akadálymentesítési támogatás igénylések tejes körű ügyintézése  Telefon támogatási kérelmek ügyintézése  Ügyintézési tanácsadó szolgálat

26 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete - Elérhetőség Megyei Egyesület irodája:  Cím: 7621 Pécs Lyceum u. 5.  Tel/fax:: 06-72-310-903  E-mail: mbe@dravanet.hu mbe@dravanet.hu  Internet: www.mbegy.hu www.mbegy.hu

27 Szolnoki Kisebbségi Jogvédő Iroda  5000 Szolnok, Kossuth tér 1.  Irodavezető: dr. Pálfi Miklós  Tel.: (56) 411-205

28 Cigányok Jog és Érdekérvényesítő Szolgálata – Irodája – Történet  1992 novemberéről a Cigányok Jog és Érdekkérvényesítő Szolgálat keretében elsőként jogsegélyszolgálatot indított el a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécsett a Rácz Aladár Közösségi Házban.  A szolgálatot Dr. Berényi István ügyvéd vezette.  1995.-től Phare program támogatásból, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület szolgálatát a továbbiakban Irodaként működtette.

29 Cigányok Jog és Érdekérvényesítő Szolgálata – Irodája – Történet II.  Az Iroda elsősorban jogsegélyszolgálatot működtetett, kivételes ügyekben képviseletet is ellátott. Az Iroda felvállalta a cigányok holocaust kárpótlási ügyek intézését is.  1997.-től az Iroda működését a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány biztosította pályázati forrásból.  Az Igazságügyi Minisztérium nép ügyvédje, valamint az antidiszkriminációs hálózat kiépítésével az Irodánk működése indokolatlanná vált.

30 Elérhetőségeim: 7621 Pécs, József u. 4. Telefon, fax: 06-72-325-558 E-mail: ckke@t-online.hu; aladar1@t-online.huckke@t-online.hualadar1@t-online.hu Internet: www.ckke.huwww.ckke.hu


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Kosztics István a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke Workshop - Pécs, 2011. április 08-10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések