Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. A következtetési statisztika alapfogalmai. Tartalom  Statisztikai következtetések  A véletlen minta fogalma  Pontbecslés és hibája  Intervallumbecslés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. A következtetési statisztika alapfogalmai. Tartalom  Statisztikai következtetések  A véletlen minta fogalma  Pontbecslés és hibája  Intervallumbecslés."— Előadás másolata:

1 2. A következtetési statisztika alapfogalmai

2 Tartalom  Statisztikai következtetések  A véletlen minta fogalma  Pontbecslés és hibája  Intervallumbecslés  A hipotézisvizsgálat alapfogalmai  A legegyszerűbb statisztikai próbák  Normalitásvizsgálat

3 A statisztikai következtetés két fő típusa  Statisztikai becslés  Statisztikai hipotézisvizsgálat

4 Statisztikai hipotézisvizsgálat  Van-e különbség a teljesítményátlag tekintetében a magyar pszichológus hallgató fiúk és lányok között?  Nullhipotézis (H 0 ): nincs különbség  Ellenhipotézis (H A ): van különbség  a) A fiúk a jobbak  b) A lányok a jobbak

5 Statisztikai becslés  Kb. mekkora egy egészséges felnőtt nő szisztolés vérnyomása?  Átlagosan hány próbálkozással tanul meg egy ivarérett patkány egy adott útvesztőt?

6 Hogyan következtünk?  Mintát veszünk a populációból és abból következtetünk arra, hogy milyen lehet a populáció.

7 Milyen legyen a minta?  Legyen olyan, mint a populáció.  Képviselje jól a populációt (legyen reprezentatív).

8 Mivel lehet a minta reprezentativitását biztosítani?  Ha a kiválasztás véletlenszerű  Ezzel kizárjuk a szubjektivitást.  Ha a minta elég nagy  Ezzel lehetővé tesszük, hogy a populáció sokszínűsége a mintában is megjelenjen.

9 Hogyan lehet valódi véletlen mintát venni a populációból?  Némi véletlenszerűséget könnyű alkalmazni, de a szubjektivitást nehéz kizárni.  Az önmagában nem elég, hogy a minta nagy:  USA elnökválasztás, 1936: Roosevelt versus Landon.  A Literary Digest folyóirat 2,4 millió kérdőív feldolgozása alapján Landon nagyarányú győzelmét jósolta.  Ezzel szemben Roosevelt 62%-ot kapott és nyert.  A Gallup kisebb, de jó minta alapján helyes becslést adott.

10 Néhány jó tanács a megfelelő minta kiválasztásához  Minden olyan réteg arányosan képviselve legyen, amelyik a populációhoz tartozik.  Hólabda módszer (ismerős ismerősének az ismerőse).  A kényelmi és hozzáférhetőségi alapon összeállított minták (pl. egyetemisták) esetlegesek.  Az ideálistól eltérő mintaválasztást hibafaktorként számítsuk be a döntés bizonytalanságába.  Ha összeállt a minta, töprengjünk el azon, hogy az milyen populációt képvisel. (Pl. a jelen évfolyam?)

11 A valószínűségi döntés véletlen jellege Az egyik urnából véletlenszerűen kiveszek egy golyót. Látjuk, hogy piros. Melyik urnából vettem ki?

12 A valószínűségi döntés véletlen jellege  Bárhogyan is döntök, nem lehetek teljesen biztos abban, hogy a döntésem helyes, vagyis hogy nem követek el hibát.  Ha piros golyót húzva a bal oldali urnát valószínűsítem, 2/3 az esélye, hogy igazam van, de 1/3 az esélye, hogy tévedek.  Sárga húzás esetén?

13 Példa: a depresszió két kezelési típusának összehasonlítása Melyik a jobb kezelés? 1.Placebo (napi 3x1, 3 hónapig) 2.Pszichoterápia (heti 3x1 óra, 3 hónapig) Gyógyulók %-a 1.2.3.4.5. Placebo030 10 Pszicho- terápia9060809070

14 Következtetés Melyik esetben jelenthetjük ki legalább 95%-os megbízhatósággal, hogy a pszichoterápia hatásosabb a placebónál? 1.2.3.4.5. Placebo030 10 Pszicho- terápia9060809070 Gyógyulók %-a

15 A STATISZTIKA RENDSZERE LEÍRÓ STATISZTIKA PONT- BECSLÉS INTERVALLUM- BECSLÉS HIPOTÉZIS- VIZSGÁLAT KÖVETKEZTETÉSI STATISZTIKA

16 Szokásos jelölések •Mintabeli (tapasztalati) átlag: x (ejtsd: x- vonás) •Populációbeli (elméleti) átlag: μ (ejtsd: mű) •Mintabeli (tapasztalati) szórás: s •Populációbeli (elméleti) szórás: σ (ejtsd: szigma)

17 Következtetési statisztika két fő típusa  Becslés (Mekkora? Milyen nagy?)  Pontbecslés (kb. 10,6  1,3)  Intervallumbecslés (95%-os megbízhatósággal 7,8 és 12,5 között)  Hipotézisvizsgálat (Igaz-e, hogy …?)

18 Statisztikai becslés  Mi a teljesítményátlaga az iménti memóriajátékban az összes magyar pszichológus hallgatónak?  Ha azt mondjuk, hogy kb. 4,3, akkor pontbecslést adunk.  Ha azt mondjuk, hogy 3 és 6 között van, akkor intervallumbecslést adunk.

19 Mit szoktak becsülni?  Populációátlag (elméleti átlag: μ, E(X))  Populációmedián (elméleti medián: Med(X))  Populációszórás (elméleti szórás: , D(X))  Elméleti variancia (  2, Var(X))  Két elméleti átlag különbsége (μ 1 – μ 2 )  Általában a populációk különféle kvantitatív jellemzőit szokták becsülni

20 Az elméleti átlag pontbecslése konkrét példával illusztrálva  Változó: félév végi statisztika vizsgajegy  Populáció: I. éves pszichológus hallgatók  Egy lehetséges véletlen minta (rendezve): {2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5}  Néhány szóba jöhető pontbecslés az elméleti átlagra:  Módusz: Mo = 5  Medián: M = 4,5  Terjedelemközép: TK = (Min + Max)/2 = 3,5  Átlag: x = 41/10 = 4,1

21 Pontbecslés a μ elméleti átlagra  Következtetés: mintából a populációra.  Mi van olyan a mintában, aminek köze van (lehet) a populációátlaghoz?  Becslés jelölése: a kalap (^) szimbólummal.  Az elméleti átlag egy pontbecslése a mintaátlag: μ = x

22 A pontbecslésről  Amit becsülünk (pl. μ,  stb.), az egy konkrét szám.  Amivel becsülünk (mintaátlag, TK stb.), egy véletlen minta statisztikai mutatója, véletlen változó, melynek értéke a minta kiválasztása után lesz csak ismert.

23 10 véletlen minta átlaga: μ = ?

24 Hogyan mérhető a pontbecslés jósága (pontatlansága)?  Standard hiba (SH): körülbelül ennyit tévedünk  μ ≈ x  SH  Példa: ROPstat, részletesebb statisztikák

25 A pontbecslés hibája  Hibavariancia = átlagos négyzetes eltérés a valódi értéktől  Standard hiba (SH) = Hibavariancia négyzetgyöke  Egyfajta átlagos eltérés

26 Mit várunk el egy jó pontbecsléstől?  Ne torzítson szisztematikusan se pozitív, se negatív irányban (torzítatlanság)  SH-ja legyen kisebb, mint a többi becslésé (hatékonyság)  SH-ja az elemszám növelésével csökkenjen és tartson 0-hoz (konzisztencia)

27 A mintaátlag standard hibájának meghatározása  Elméleti SH =  /  Mintabeli SH = s/  Mi itt a „  ” és mi az „s”?  Ha X = IQ,  n = 25, SH = ?  Mekkora elemszámnál lesz SH 1-nél kisebb? GYAK

28 Miért jó becslése a mintaátlag a populációátlagnak?  A véletlen minta átlaga a populációátlag körül ingadozik (torzítatlanság)  A mintaátlag SH-ja az elemszám növelésével csökken (konzisztencia)  A mintaátlag SH-ja sok esetben (pl. normális eloszlású változók esetén) kisebb, mint más pontbecsléseké (mediáné, TK-é stb.)

29 Intervallumbecslés Definíció: Olyan intervallum (szakasz, övezet), mely nagy megbízhatósággal tartalmazza a becsülni kívánt értéket.

30 Intervallumbecslés az elméleti átlagra X-skála x • Vegyünk alkalmas övezetet a mintaátlag körül! • Milyen övezet lesz jó? • Ha nagyon szűk,  könnyen kívül maradhat. • Ha nagyon tág (pl. 0-1000): semmitmondó állítás.

31 Szokásos kritérium  Olyan övezetet vegyünk a mintaátlag körül, amelyik nagy (90 vagy 95%-os) eséllyel tartalmazza az elméleti átlagot (azaz  -t).  Ennek az övezetnek (intervallumnak) a neve: 90, illetve 95%-os konfidencia-intervallum.  Jelölés: C 0,90, illetve C 0,95.

32 A konfidencia-intervallum meghatározása X-skála x 2SH C 0,95  2SH 95%-os konfidencia-intervallum nagy minták esetén: 2SH x GYAK

33 Egy következmény Minél nagyobb az elemszám, annál keskenyebb lesz rögzített (pl. 90 vagy 95%-os) megbízhatósági szinten a konfidencia-intervallum, vagyis annál jobb lesz az intervallumbecslés. SH =  /

34 Egy példa Tegyük fel, hogy a MAWI-IQ az egyetemi hallgatók populációjában közel normális eloszlású, szórása 15, de a populációátlagot nem ismerjük. •Egy véletlen 25 fős mintában az átlag 110. •Mekkora lehet a populációátlag? C 0,95  110  ±  · SE  110 ± 2 ·  ±  ·   GYAK

35 Statisztikai hipotézisvizsgálat

36 Igen-nem segítségével megválaszolható kérdések 1. Egyetemi hallgatók IQ-ja nagyobb-e az átlagosnál? 2. Van-e különbség férfiak és nők verbális intelligenciaszintje között? 3. Összefügg-e a nyugalmi vérnyomásszint és a CPI személyiségteszt Tolerancia skálájának szintje?

37 A hipotézisvizsgálat fő fogalmai az előző dia 2. kérdésével szemléltetve 1. Szakmai feltételezés: a nők verbális IQ-jának átlaga nagyobb a férfiakénál. 2. Szakmai hipotézis formulával: E(IQ_nő) > E(IQ_férfi). 3. Statisztikai nullhipotézis: E(IQ_nő) = E(IQ_férfi). 4. Indirekt gondolatmenet: szakmai hipotézis igazolása a nullhipotézis elutasításával történik.

38 A hipotézisvizsgálat fő fogalmai az iménti dia 1. kérdésével szemléltetve 1. Szakmai feltételezés: az egyetemi hallgatók IQ-ja nagyobb az átlagosnál. 2. Szakmai hipotézis formulával: E(IQ) > 100. 3. Statisztikai nullhipotézis: E(IQ) = 100. 4. Indirekt gondolatmenet: szakmai hipotézis igazolása a nullhipotézis elutasításával történik.

39 10 véletlenszerűen kiválasztott egyetemi hallgató IQ-ja 117, 137, 152, 149, 110, 135, 108, 120, 127, 127 E(IQ) = 100 esetén mi a valószínűsége, hogy 10 véletlenszerűen kiválasztott hallgató mindegyikének 100-nál nagyobb lesz az IQ-ja? p = 1/2 10 = 1/1024 ≈ 0,001

40 Vagyis: Ha igaz az a nullhipotézis, hogy az egyetemi hallgatók átlagos IQ-júak, akkor igen kicsi (p < 0,001) annak a valószínűsége, hogy ilyen nagy (csupa 100-nál nagyobb) adatokat kapjunk 10 megfigyelésből.

41 A statisztikai hipotézisvizsgálat alapgondolata Ha a minta, illetve a mintából kiszámított valamely mutató értéke a nullhipotézis (H 0 ) fennállása esetén igen kis valószínűségű, akkor a nullhipotézist elutasítjuk.

42 A statisztikai próba p-értéke Mi a valószínűsége, hogy a nullhipotézis (H 0 ) fennállása esetén ilyen, vagy ennél szélsőségesebb legyen a minta, illetve a mintából kiszámított valamely mutató értéke?

43 A szélsőségesség kétirányú 100-nál nagyobb IQ 100-nál kisebb IQ Egy- oldalú p Két- oldalú p Ellentmond H 0 -nak? 1000,0010,002IGEN 910,0110,022IGEN 820,0550,110NEM 730,1720,344NEM Mi is itt a nullhipotézis?

44 A próba neve: előjelpróba  Nullhipotézis: H 0 : E(IQ) = 100  Az IQ elméleti átlaga 100-zal egyenlő  Ekvivalens nullhipotézis normális eloszlású változók esetén: H 0 : P(IQ 100)  A populációban ugyanolyan gyakran fordul elő 100-nál kisebb, mint 100-nál nagyobb IQ-érték  Ez az előjelpróba szokásos alakú nullhipotézise  Döntés az elemszám alapján statisztika táblázat segítségével (lásd tankönyv)

45 A statisztikai döntés logikája • Miért érezzük úgy, hogy 10-0 vagy 0-10 esetén elutasítható a nullhipotézis (H 0 )? • Miért érezzük 10 egymás utáni fej dobás után azt, hogy a pénzérme szabályosságát állító H 0 elutasítható? • Ha ilyen esetben H 0 -t elvetjük, mi az esélye annak, hogy hibásan döntünk? • Ha elméletileg lehetséges ilyen sorozat, akkor miért lepődünk meg, ha bekövetkezik?

46 Eddig mit néztünk a mintában? Azt, hogy hány 100-nál nagyobb és hány 100-nál kisebb IQ-érték van. Van más mutató is, ami mond valamit a nullhipotézis (H 0 ) valószínűségéről?

47 Egy másik lehetséges mutató: t-statisztika (100: a feltételezett elméleti átlag)

48 Próbastatisztika A t-statisztikát és a statisztikai hipotézisvizsgálatokhoz használt hasonló – mintából kiszámított – mutatókat próbastatisztikáknak nevezzük.

49 Ha H 0 : μ = 100 igaz, akkor t eloszlása n = 10 esetén  t   -2,262,26 0

50 Hogyan döntsünk különböző t-értékekre n = 10 esetén?  t -2,262,26 t = -2,50 t = 4,60 t = 0,41 0 GYAK

51 Széli p-értékek kétirányú döntésnél t-érték t-értékhez tartozó széli p-érték (kétold.) Ellentmond H 0 -nak? -2,500,034IGEN -2,260,050IGEN 0,410,691NEM 2,260,050IGEN 4,600,001 IGEN***

52 Döntés H 0 -ról n = 10 esetén  t -2,262,26 t = -2,50 t = 4,60 t = 0,41 Kritikus tartomány Kritikus tartomány Megtartási tartomány

53 A H 0 -ról szóló döntés logikája Hova esik a t-érték? Széli pA t-érték megítélése Megtartási tartomány Nem kicsi (> 0,05) Nem mond ellent H 0 -nak Kritikus tartomány Kicsi (≤ 0,05) Ellentmond H 0 -nak

54 Az előjelpróba és az egymintás t-próba nullhipotézise  ‘A’: az X változó hipotetikus nagyságszintje  Előjelpróba: H 0 : P(X A)  Az X változó esetében ugyanolyan gyakran fordul elő A-nál kisebb, mint A-nál nagyobb érték  Egymintás t-próba: H 0 : E(X) = A  Az X változó elméleti átlaga A-val egyenlő

55 Az előjelpróba és az egymintás t-próba alkalmazási feltételei  Előjelpróba: nincs, de kis minták esetén a próba kevéssé hatékony  Egymintás t-próba: X változó normalitása  Mennyire fontos ez?  Ha a minta nagyon kicsi (n < 20): fontos  Ha a minta elég nagy (n > 50): nem igazán fontos

56 Az egymintás t-próba robusztus változatai  Mit tegyünk, ha erősen sérül az X változó normalitási feltétele?  Léteznek olyan próbák, amelyek a normalitás megsértésére kevésbé érzékenyek: robusztus alternatívák  Lásd ROPstat, illetve tankönyv

57 Szokásos statisztikai szóhasználat p < 0,05 ( szignifikancia ) • H 0 -t 5%-os szignifikanciaszinten elutasítjuk • a próba 5%-os szinten szignifikáns p < 0,01 (erős szignifikancia ) • H 0 -t 1%-os szignifikanciaszinten elutasítjuk • a próba 1%-os szinten szignifikáns p < 0,10 (tendencia) • H 0 -t 5%-os szinten nem utasíthatjuk el • a próba 5%-os szinten nem szignifikáns • csak egy tendencia van arra, hogy H 0 nem igaz

58 Normalitásvizsgálat (n = 500) VáltozóÁtlagSt.hibaFerdeség Csúcsos- ság Szülsúly3,210,0223-0,331** 0,858*** Szülhosz50,150,113-0,352** 1,097*** Súly1033,230,305 1,221*** 1,992*** Tmag10138,70,288 0,198 0,278 Jelölés: *: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001 GYAK


Letölteni ppt "2. A következtetési statisztika alapfogalmai. Tartalom  Statisztikai következtetések  A véletlen minta fogalma  Pontbecslés és hibája  Intervallumbecslés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések