Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2010."— Előadás másolata:

1 A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2010.

2 Felvezetés A kormányprogram prioritásai vidéki munkalehetőségek bővítése, vidéki életminőség javítása.

3 Intézkedési terv 1. Foglalkoztatás feltételeinek egyszerűsítése 1.1 Országgyűlés elfogadta az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt, 1.2 a kormányrendelet előkészítéséhez szükséges paraméterek összeállítása megtörtént, 1.3 kormányrendelet tervezete tárcaközi körözésen van, 1.4 elektronikus foglalkoztatási kártya-rendszer kidolgozása 2011-ig

4 Intézkedési terv 2. Az ÚMVP tengelyek kitörési pontjai, lehetőségei, javaslatok 2.1 beérkezett kérelem feldolgozásának gyorsítása, a minél gyorsabb ütemű kifizetés, 2.2 beruházási projektek, komplex projektek, mintaprojektek, 2.3 bankok kockázatkerülő magatartásának megváltoztatása, 2.4 ÚMVP és az ÚMFT célcsoportjai közötti lehatárolási elégtelenség vizsgálatának és kiküszöbölésének kezdeményezése

5 Intézkedési terv 3. Közmunkával kapcsolatos fejlesztési javaslatok 3.1 vízi társulatok és a magán-erdőgazdálkodói szféra közmunkaprogramban való közvetlen részvétele 4. Bioenergetika foglalkoztatási vonatkozásai 4.1 elkészült a Kormány felé „a biomassza energetikai hasznosítását célzó egyes intézkedésekről” szóló előterjesztés, 4.2 közmunka és alkalmi munkaprogram modellek kidolgozása

6 Intézkedési terv 5. A szervezeti háttér, a rendelkezésre álló információ közkinccsé tételéhez 5.1 kommunikáció, 5.2 helyzetkép és igényfelmérés, 5.3 foglalkoztatási jó gyakorlatok adatbázisa, 5.4 szervezeti feladatok megvalósításához szükséges költség igény 6. A Projektiroda középtávú feladatai 6.1 Intézkedési tervben jóváhagyottak nyomon követése, 6.2 minta projekt utak felderítése és feldolgozása

7 Az ÚMVP tengelyek kitörési pontjai, lehetőségei, javaslatok Probléma felvetése „A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013 közötti programozási időszak)” A vidékfejlesztési politika három területet ölel fel: élelmiszergazdaság, környezet, valamint a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaság és vidéki népesség. 1. tengely: a mezőgazdasági és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása, 2. tengely: a környezet minőségének javítása, 3. tengely: a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása, 4. tengely: a LEADER helyi kezdeményezések

8 Az ÚMVP tengelyek kitörési pontjai, lehetőségei, javaslatok A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása A vidéki környezet minőségének javítása A vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása Az utólagos finanszírozás hátrányai A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében A programozás koherenciájának biztosítása A tengelyek foglalkoztatásra gyakorolt hatásai A tengelyek megoszlása az ÚMVP-ben 1. tengely 47% 2. tengely 32% 3. tengely 17% 4. Technikai segítségnyújtás 4%

9 Javaslat 1. A 3.-4. tengely támogatási konstrukcióira beérkezett több ezer kérelem feldolgozásának lehetőségek szerinti gyorsítása. 2. Követendőnek tekinthető beruházási projektek, komplex projektek (mintaprojektek) bemutatása a széles potenciális érdeklődő kör számára. 3. Egyeztetések kezdeményezése a bankok kockázatkerülő magatartásának megváltoztatása és a vidéki vállalkozások hitelhez jutásának könnyítése érdekében. 4. Az ÚMVP- ÚMFT célcsoportjai közötti lehatárolási elégtelenségek kiküszöbölése.

10 Szociális Zöldenergia Program Probléma felvetése Az üvegházhatású gázok fejlett országok által történő kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 2020-ra 20%-kal, a széndioxid emissziónak (kibocsájtásának) 2020-ig 30%- kal, 2050-ig 50%-kal kellene csökkennie. Az EU Megújuló Energia Útiterve és az irányelvek 2020-ra az összes felhasznált energiaforráson belül 20%-os megújuló energiaforrás részarányt céloz meg, ezen belül a bio-üzemanyagok vonatkozásában 10%-ot.

11 Szociális Zöldenergia Program Célok megújuló energiaforrások iparágának fejlesztése, ország energiaellátásának diverzifikációja és fosszilis energiaimport-függőségének csökkentése, hazai foglalkoztatás növelése és a környezetvédelmi elvárások teljesítése, termelői jövedelmek megőrzése, a vidéki életszínvonal javítása, munkahelyteremtés és a vidéki munkahelyek megtartása.

12 Szociális Zöldenergia Program Eszközök A) Biomassza Zöldségprogram – Üvegházak, fóliaházak energetikai kiváltása megújuló biomassza alapanyagból B) Önkormányzatok, és költségvetési fenntartású falusi-kisvárosi intézmények bioenergetikai korszerűsítése C) Elektromos áram és hőenergia előállítás kiserőműi (1-5) és közepes erőműi (max 20 MW) biomassza termelés segítségével

13 Szociális Zöldenergia Program Javaslat A „Biomassza Energetikai Program” kormány előterjesztésben foglalt „Szociális Zöldenergia Program” elindításának első mérföldköve olyan közmunka és alkalmi munkaprogram modellek kidolgozása, amely igazodik az „út a munkához” és egyéb foglalkoztatási programhoz. FVM és SZMM egyeztetés alapján kormánydöntésre vár.

14 A szervezeti háttér Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Magyar Agrárkamara (MA) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

15 Regionális Operatív Program ÚMVP-ben meghatározott szempontok: - mikrovállalkozások fejlesztése - turisztikai fejlesztés - borturizmus - közszolgáltatások és a vidéki alapszolgáltatások - településfejlesztés

16 Észak-alföldi kérdőíves felmérés eredményei A kérdőívek kitöltésében az alábbi szervezetek működtek együtt:  Magyar Agrárkamara ÚMVP Tanácsadó  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes vezetője  Illetékes falugazdász(ok)  LEADER Akciócsoport Munkaszervezetének vezetője  Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetője  Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségének vezetője  MVH kijelölt munkatársa  HVI vezető A kérdőívezés célja az agrárfoglalkoztatási helyzetkép felmérése és jó gyakorlatok gyűjtése későbbiekben ezekre az adatokra támaszkodva az országos adatbázis létrehozatala. A fentiek figyelembe vételével készült a régiónkénti statisztikai feldolgozás a trendek bemutatására

17

18 Megállapítások az alkalmi foglalkozatásról:  A kertészet és a szántóföldi növénytermesztés együttes aránya közel 75%-os az összes agrárfoglalkoztatottsági körben.  Az állattenyésztés és tartás valamint az erdészet, vadgazdálkodás nem foglal el jellemzően magas arányt agrárfoglalkoztatási ágazatokból.  Az „egyéb” (biogazdálkodás) tekintetében a foglalkoztatási arány az utolsó helyre szorul.

19

20 Megállapítások a munkanélküliekről:  A munkanélküliek (regisztrált és nem regisztrált együtt) aránya a felmérés szerint ebben a régióban éri el a legmagasabb arányt az országos átlaghoz képest.  A regisztrált munkanélküliek aránya országosan a második helyen áll.  a 30 év alatti munkanélküliek aránya a második legmagasabb a 7 régió közül.  Az 50 év feletti munkanélküliek aránya közepes mérvű.

21

22 Fejlődési trendek:  A legnagyobb arányban az erdészet és vadgazdálkodást, valamint a biogazdálkodás fellendülését várják, jelentős lehet az élelmiszer feldolgozás növekedése.  Jelentős csökkenést a szántóföldi növénytermesztésre vonatkozóan várnak.  A kertészeti ágazat növekedését szintén számottevő várakozás kíséri

23

24 A bővülés előfeltételei:  Az bővülés legfontosabb előfeltétele a támogatási lehetőségek kiterjesztése (82,14%),  a jogszabályi változtatást is (78,57%)  A jó gyakorlatok megismerése körülbelül 30- 30%-ot jelent a válaszadók szerint  Mindez a Cselekvési Terv által felvázolt irányvonal helyességét igazolja.

25 Adatbázisok az interneten (www.mnvh.eu)www.mnvh.eu

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések