Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Gordon Győri János egyetemi docens ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ gyakorlóiskolai vezetőtanár,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Gordon Győri János egyetemi docens ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ gyakorlóiskolai vezetőtanár,"— Előadás másolata:

1 Dr. Gordon Győri János egyetemi docens ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ gyakorlóiskolai vezetőtanár, munkaközösség-vezető ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Az amerikai SAT vizsga – és ami mögötte áll ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelvi és irodalmi érettségi konferencia 2009. január 31.

2 1. …ami mögötte áll

3 3  Erős mobilitás ▪Egy tanuló körülbelül ötször változtat iskolát a tanulmányai során  Évente 1,5 millió legális és illegális bevándorló  A kulturálisan erősen kötött tartalmakon zajló oktatás és teljesítménymérés lehetetlensége ▪Képességmérés (l. Kelemen Péter előadása)

4 4  A nemzeti (szövetségi szintű) oktatási alapdokumentumok útmutató jellege  Az oktatásügy állami szintű szabályozása  Jelentős tanszabadság ▪Majdnem 14 000 oktatási körzet ▪A család, a lakóközösség, világnézeti közösség ▪Helyi adó ▪Szabad állampolgárok szabad iskolaépítése ▪1 milliónál több gyermek otthoni oktatása  Az iskola autonómiája állami felügyelettel

5 5  A leggyakoribb szerkezeti forma: 6 + 3 + 3.  Nincs (alig van) középfokú szakmai képzés.  A középiskolán belül nagy a specializálódási lehetőség.  AP-tancsoportok és standardizált AP tantárgyi vizsga.

6 6  Integrált tantárgy (nincs nyelvtan és irodalom tantárgyi elkülönítés)  Moduláris tananyagszerkezet  Nagy hangsúly az írás, olvasás, beszéd, hallgatás egységesen magas szintű oktatásán  Különösen nagy hangsúly a szövegértésen és szövegalkotáson

7 7  Magas részvételi arány a felsőoktatásban  Változatosság a felsőoktatásiintézmény-típusokban: ▪University ▪College ▪Liberal art college Nem igénylik (nem fogadják el) az SAT vizsgát  Nagy változatosság az oktatás céljában és színvonalában.  Az alapképzés és a mesterképzés erős elkülönülése és igen flexibilis kapcsolata Undergraduate school / graduate school (átmenet: GRE-vizsga)

8 8  Intelligenciatesztelés (oktatásban, munkahelyen): ▪csoportos mérés; ▪könnyen és egyértelműen javítható; ▪kulturálisan fair(ségre törekvő); ▪nincs szóbeli része (papír-toll típusú vizsga) Egyetlen mérőeszközként használva az IQ-teszt jóslója meg a legjobban az iskolai (és a munkahelyi) teljesítményt.

9 9  MENSA  Triple Nine Society Az SAT vizsgaeredményeit elfogadják: a népesség felső 0,5-1-2%-a

10 2. Az SAT vizsga

11 11  Eredeti kidolgozója: College Board (nonprofit oktatási szervezet)  Első SAT-vizsgáztatás: 1901.  Az elnevezés gyakori változása: ▪Scholastic Aptitude Test ▪Scholastic Assessment Test ▪SAT Reasoning Test (2005 óta)

12 12  Érettségi/felvételi – záróvizsga/szelekciós vizsga?  Az amerikai felsőoktatási felvételihez használatos standardizált teszt(ek egyike; a legfőbb konkurens: ACT)  Felsőoktatási intézményenként jelentősen különböző felvételi kritériumok Tipikus elemek: – SAT-I és/vagy SAT-II (egyszeri vagy többszöri vizsgaeredmények) – Középiskolai érdemjegyek (átlaga) (GPA) – Önéletrajz – Motivációs levél – Szociális elkötelezettség – (Egyetemi oktatói) ajánlások

13 13  Matematika (math)  Írás (writing)  Kritikai olvasás (critical reading) + egyéb lehetséges altesztek  Maximum: 3 x 800 = 2400 pont + egyéb lehetséges altesztpontok A konkurens vizsga: angol, matematika, szövegértés, tudományos szövegek értése + írás

14 14  Évente hét vizsgaidőpont  Szombat ( külön időpont egyes vallások gyakorlóinak)  SAT Reasoning Test (SAT-I.)  SAT Subject Tests (SAT-II.) 20 féle tantárgy vizsgatesztje hagyományosan: 20 perc esszé 40 perc feleletválasztós vizsga

15 15  Írás 60 perc ▪grammatika, stilisztika, szójelentés  Kritikus olvasás 70 perc ▪mondatértés, kritikus olvasás  Matematika70 perc

16 16  2 x 25 + 1 x 20 perces feladatsor  Mondatkiegészítés (5-10 mondat):  szókincs  szóértés  Rövidebb és hosszabb szövegegységek kritikai értelmezése:  társadalomtudományi szövegek  humán tudományok körébe tartozó szövegek  természettudományos szövegek  személyes narratívák

17 17  Az SAT-II. angol tantárgyi tesztjén alapul, de különbözik is tőle: ▪feleletválasztásos kérdések (70% értékben) ▪esszéírás (30% értékben)  A) feleletválasztásos kérdések:  Hibaazonosítás  Mondatkiegészítés: ▪szógrammatikai ismeretek ▪mondatgrammatika  Bekezdések kiegészítése ▪a szöveg logikai szerkezetének értése (egy gyenge diákesszé példáján, annak javítási javaslatait kérve)  B) esszé (25 perc): „Elmélkedő” kérdés, amely független a diák iskolai képzettségétől és szociális hátterétől

18 18  Az esszék  Két független bíráló – mégis szubjektív: ▪a hosszabb esszék: több pontot kapnak; ▪tárgyi tévedés nem számít, csak az esszé szövegkövetelményeinek való megfelelés.  A 25 perc nagyon kevés ▪Az iskola arra tanít, hogy a tesztírás hosszú, több lépésből álló, gondosan kivitelezendő folyamat, nem egy gyorsan papírra vetett gondolatmenet. anyaggyűjtés vázlat első szövegváltozat átolvasás második szövegváltozat véglegesítés

19 19  Képességmérés  A holland vizsgamodell erős hatása ▪Modell vagy változat?

20 20


Letölteni ppt "Dr. Gordon Győri János egyetemi docens ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ gyakorlóiskolai vezetőtanár,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések