Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A trianoni béke és következményei A trianoni békeszerződés (Párizs-Versailles, Trianon palota) 1920. június 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A trianoni béke és következményei A trianoni békeszerződés (Párizs-Versailles, Trianon palota) 1920. június 4."— Előadás másolata:

1 A trianoni béke és következményei A trianoni békeszerződés (Párizs-Versailles, Trianon palota) 1920. június 4.

2 A Tanácsköztársaság után ► 1919. aug. 1-7. Peidl Gyula szakszervezeti kormánya ► Igazi hatalom Horthy Miklós kezében: Nemzeti Hadsereg(Clerk-misszió) ► Nov. 16-án Horthy bevonul Budapestre ► Választásokat tartanak: Kisgazdapárt nyert ► Románok fosztogatnak

3

4 ► Harry Hill Bandholtz tábornok, az amerikai katonai misszió vezetője 1919. október 5-én megakadályozta, hogy a Nemzeti Múzeum kincseit Romániába szállítsák

5 A fehérterror ► A kegyetlenkedéseket, gyilkosságokat különítményesek követték el bosszúként az 1919 március-július közötti kommunista terror felelősei ellen. ► Hírhedtek voltak a Prónay Pál, Héjjas Iván által vezetett különítmények. ► A „fehérterror” a kommunista bűntettek helyszíneit járta végig, és azok elkövetőit vonta felelősségre, sokszor igen erőszakos módszerekkel. ► A mozgalomnak körülbelül ugyanannyi áldozata volt, mint a vörösterrornak: nagyjából 600.

6

7 Királyság király nélkül ► A köztársaság gondolatát minden politikai párt elvetette → államforma: királyság (kifejezve a történelmi Mo.-ra vonatkozó jogfolytonosság igényét is) ► Ki legyen a király? Habsburg v. nemzeti?  Legitimisták (Habsburg IV. Károly a törvényes király)  Szabad királyválasztók (fiatalabb generáció, a háborút elvesztő Habsburgokkal és a hozzájuk hű tisztikarral szemben) ► Az antant semmilyen Habsburg szerepvállalást nem engedélyezett → magyar kormányzó → Horthy: az antant és a legitimisták is mellé állnak

8 A kormányzó ► 1920. I. tc.: az államfői hatalomról (a kormányzó jogköre) ► 1920. márc. 1. Horthyt megválasztják kormányzónak

9 vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. – Estoril, Portugália, 1957.) Kenderes1868EstorilPortugália1957Kenderes1868EstorilPortugália1957 ► A Monarchia flottájának parancsnoka a vh- ban(tengernagy) ► Ferenc József szárnysegédje ► Református ► Dzsentri családból származik

10

11 A békekonferencia működése ► A vesztesekkel nem tárgyaltak, csak a kész béke aláírására hívták meg őket ► Mindenki oktrojált, kényszerített békének tekinti ► Az előkészítés bizottságokban zajlik, ahol a területi és nagyhatalmi igényeket egyeztetik ► A győztes oldalon állók igényei szerint alkotják meg a béke pontjait

12 A magyar probléma ► A trianoni béke előkészítése során nincs „magyar-ügy”, azaz Magyarország sorsával külön nem foglalkoztak ► Csak a nemzetiségiek igényei alapján vizsgálták az ország sorsát

13

14 Legfontosabb alkalmazott szempontok ► Elvileg a nemzetiségi elvet akarták alkalmazni, azaz a magyaroktól el akarták szakítani a szlovák, román, szerb tömegeket, hogy önálló országba kerüljenek ► Ennek ellenére ezt sem alkalmazták következetesen, mert egyéb indokokkal rendszeresen felülírták

15 A nemzetiségi elven túli egyéb, gazdasági-stratégiai igények ► Románok: a vasútvonal határozta meg a határvonalat: ezért a határ mellett magyar etnikai tömbök kerültek át ► Csehszlovákia: szükséges volt a Csallóközre, hogy legyen mezőgazdasági termelés, folyókat hajózhatónak állítottak be ► Szerbek: Belgrád védelme miatt kérték az újvidéki régiót

16 Trianon adatokban 1920. jan. a magyar békedelegáció érkezése vezető: gróf Apponyi Albert tagok: Teleki Pál, Bethlen István cél: a történelmi Magyarország egységének bizonyítása ► Mo. területe 282 ezer km²-ről (Horvátországgal együtt 325 ezer km2-ről) 93 ezer km²-re ► Mo. lakóinak száma 18 millióról 7, 6 millióra csökkent. ► Több millió magyar került más országokba /ma minden negyedik magyar határon túl él!/

17 Apponyi Albert

18 A Trianoni béke rendelkezései ► Általános hadkötelezettség tiltása ► max. 35 000 fő lehet a katonaság létszáma ► Modern fegyverek rendszerbe tartása tilos ► Jóvátételfizetési kötelezettség » az országot katonai visszavágásra alkalmatlanná tették!!! pozitívum: Sopron és környéke népszavazással dönthetett hovatartozásáról (1921. dec.) „civitas fidelissima” – leghűségesebb város

19 Teleki vörös térképe

20 Amit veszítettünk… ► A történelmi Magyarország területének és lakosainak durván 2/3-át ► Színmagyar lakosságú területeket (Székelyföld) ► A kulturális és történelmi emlékeink nagy részét ► A gazdasági és földrajzi egységet ► Nyersanyagforrásokat, ipari kapacitást ► A vasúthálózat és a piac egységességét ► Nagyvárosok vonzáskörzetüket (elmaradottság)

21

22 Amit okozott a béke… ► Egy történelmi, máig feldolgozatlan traumát ► „megcsonkított” ország – „elszakított magyarok” ► Folyamatos atrocitásokat - elvándorlásokat ► Egy állandó „revízió igényt” → kódolt új háború ► A nemzetiségi kérdés megoldatlansága áthelyeződött az utódállamokba ► Erőteljesebb szembenállást Mo. és a környező népek között - irredentizmus ► Egy Bp. központú, gazd-i nehézségekre ítélt országot és elmaradottságra ítélt elszakított területeket ► Folyamatos külpolitikai nehézségek (revízió)

23 A trianoni béke eredménye

24 A revíziós igény ► A hivatalos Magyarország nem fogadhatott el ilyen területi és etnikai csonkítást, célul tűzte ki, hogy vissza kell szerezni az elszakított országrészeket ► Ez a revíziós politika, mely egységes támogatást kapott az országban (eltérő módozatok) » békés revízió » teljes revízió ► Ezzel az volt a baj, hogy irreális elképzelés volt a régi Mo. megőrzése, hiszen a franciák és angolok saját céljaik miatt elhatározták Mo. felbontását

25 1920. jún. 4-én írták alá a magyar békeszerződést Versailles kertjének Garnd Trianon nevű kastélyában (Bernárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd ).

26

27

28

29

30 TRIANON GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI

31

32 ► -szénbányák: csak barnaszén (Salgótarján, Tata, Pécs környéke) marad meg. ► Alföld értékes részeinek elvesztése (Bácska, Bánát) ► Közigazgatási központok elvesztése (Kassa, Pozsony, Kolozsvár, Arad, Temesvár) ► Megmaradt városok peremre szorulnak, elvágták őket gazdasági hátterüktől (Miskolc, Kaposvár, Szeged)

33 ► Budapest-központúság erősödése ► Egységes Kárpát-medencei piac és együttműködés megszűnt ► Utódállamok mind önellátásra termelnek, de nem működik, szükség van exportra, importra ► Németország lesz a legfontosabb gazdasági partner

34 ► Ipartelepek- 48%-a maradt az új országban ► Gyáripari termelés 55% ► Vasérctermelés 11% ► Textilipar 42% ► Vasúthálózat 38% (fontos csomópontok határon kívül kerültek) ► Szántóföldek 42%, ennek ¾-e csak 1-5 hold nagyságú ► Élelmiszeripar 57% (túl sok, le kell építeni) ► Lakosság 89% magyar lesz ► Városlakók aránya 30%-ra nő (1910: 20%)

35

36 ► Trianoni béke – híradó (Justice for Hungary) http://www.youtube.com/watch?v=- 312xT_JUPQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=- 312xT_JUPQ&feature=related ► József Attila: Nem, nem soha http://www.youtube.com/watch?v=fTC5piOoDuQ&translat ed=1 http://www.youtube.com/watch?v=fTC5piOoDuQ&translat ed=1 ► Trianon – angol nyelvű http://www.youtube.com/watch?v=_RJmobTI0hs&feature =related http://www.youtube.com/watch?v=_RJmobTI0hs&feature =related

37


Letölteni ppt "A trianoni béke és következményei A trianoni békeszerződés (Párizs-Versailles, Trianon palota) 1920. június 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések