Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Universitas Budensis dr. Horváth Sándor AZ ÓBUDAI EGYETEM ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE avagy VEGYÜK ÉSZRE ÉS ÉRTÉKELJÜK ÉRTÉKEINKET! Szakmai - Tudományos Műhely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Universitas Budensis dr. Horváth Sándor AZ ÓBUDAI EGYETEM ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE avagy VEGYÜK ÉSZRE ÉS ÉRTÉKELJÜK ÉRTÉKEINKET! Szakmai - Tudományos Műhely."— Előadás másolata:

1 Universitas Budensis dr. Horváth Sándor AZ ÓBUDAI EGYETEM ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE avagy VEGYÜK ÉSZRE ÉS ÉRTÉKELJÜK ÉRTÉKEINKET! Szakmai - Tudományos Műhely Bánki Donát Tagkollégium 2011. február 23.

2 „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” Széchenyi István 1791-1860

3 •A középkori és a mai Óbudai Egyetem története • Az építők: – Hauszmann Alajos – Pártos Gyula – Wellisch Alfréd •Az építések előzményei, az épületek építészeti különlegességei, •Hazai iparfejlődésben és oktatásban betöltött szerepük •Az egyetem XIX. század végén létesült épületei •Közben séta a Nemzeti Panthenonban és másutt

4 •A közép-európai régióban Prágában alakult meg az első egyetem 1348-ban. Ezt követte az 1364-es krakkói, majd az 1365-ös bécsi alapítás bécsi alapítás. •Az első magyarországi egyetemet 1367-ben alapította Nagy Lajos magyar király Pécsett.

5 Universitas Budensis 1395. október 6-án adta ki IX. Bonifác pápa Luxemburgi Zsigmond magyar király kérésére az Óbudai Egyetem első alapítólevelét, mely az ország második, a főváros első egyeteme lett. Bonifác pápa

6

7 A kor belviszályai között az egyetemet feltehetően 1403-ban Zsigmond király bezáratta. A pápasággal való viszonya rendezését követően, a belviszályok elültével szükségét látta egy közvetlenül a befolyása alatt álló magyar univerzitás újra létesítését.

8 Zsigmond kérésére 1410. augusztus 1-jén a pápa aláírta az Óbudai Egyetem újjáalapítására vonatkozó bulláját. mindazokkal a kiváltságokkal, amelyeket a nagy európai egyetemek ‒ a párizsi, a bolognai, az oxfordi és kölni ‒ élveztek Az egyetem négy klasszikus fakultással – „szent teológia, a kánon- és polgári jog, az orvostudomány és a szabad művészetek” ‒ működhetett, mindazokkal a kiváltságokkal, amelyeket a nagy európai egyetemek ‒ a párizsi, a bolognai, az oxfordi és kölni ‒ élveztek. Universitas Budensis

9 Az 1410-es pápai bulla eredetiben nem, csak a Vatikáni Titkos Levéltár másolataként maradt fenn.

10 „..Mivel tehát – mint a minap Krisztusban igen szeretett fiunk, Zsigmond, Magyarország felséges királya nevében kifejtették előttünk – eme király nem csupán ezen állam és saját országa, Magyarország, hanem más szomszédos országok és tartományok lakóinak hasznát és boldogulását is szem előtt tartó dicséretes törekvésében nagyon szeretné, hogy városában, Óbudán, a veszprémi egyházmegyében, a mondott Magyarországon, erre a legnagyobb mértékben alkalmas és megfelelő helyen fekszik, létesüljön és állíttassák fel az Apostoli Szék által egyetem minden lehetőséggel... …Kelt Bolognában, pápaságunk első évében, augusztus elsõ napján.” A korábbi kiadások figyelembevételével átírta és fordította: Érszegi Géza 2010

11 Mit jelent az „universitas”? Az egyetem elnevezés a latin universitas szóból származik, ami egyetemesség, összesség jelentéssel bír. A középkor egyetemei a tanárok és diákok közösségét, összességét jelentették.

12 12 1414 nyarán az egyházszakadást felszámoló konstanzi zsinaton az akkor létezett 14 európai egyetem között az Óbudai Egyetem is képviseltette magát. 1419 után nincs adat az egyetem további működéséről. A nemzetközi politikával elfoglalt Zsigmond a továbbiakban valószínűleg már nem tartotta fontosnak az intézmény támogatását.

13 •Az Óbudai Egyetem megszűnését követően a mai Budapest területén több száz évig nem működött egyetem. •Mátyás király Pozsonyban kísérletezett egyetemalapítással. •A főváros akkor rendelkezett ismét egyetemmel, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombatban alapított intézményét 1777-ben Mária Terézia királynő Budára helyezte át.

14 2010. JANUÁR 1. ÓBUDAI EGYETEM Parlamenti döntés: 2009. nov. 23.

15

16 A Népszínház utca, a gépészképzés bölcsője Alapítva:1879

17 Azonos időszakra esik a Technológiai Iparmúzeum szervezésének kezdete, feladatainak megfogalmazása „a hazai kézművesipart, elsősorban pedig a fa- és fémipart közhasznú szakismeretekkel lehetőleg szemléleti úton való terjesztésével támogatni…” Első otthonában a Beleznay kertben 1883. június 24-én tartották az ünnepélyes megnyitót. Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter 1877. szeptember 10-én rendelte el a Közép Ipartanoda létesítését, mely építészeti, gépészeti és vegyészeti szakosztállyal 1879. december 7-én nyitotta meg kapuit a Bodzafa utca 28. alatt.

18 1879: 12 évvel a kiegyezés után: fellendülés és szakemberhiány 1879: Megszületett Albert Einstein, akinek a természetre vonatkozó fizikai felismerései és azok műszaki, technikai következményei meghatározóak az emberiség számára.

19  Két középoktatási intézettel bírunk a fővárosban, melyek a Közép Ipariskola és a Technológiai Iparmúzeum. Ezeknek szerves kapcsolata úgy didaktikai, mint financiális tekintetben nagyon szükséges és előnyös...  Dr. Trefort Ágoston miniszter

20 A József körút – Népszínház utca – Csokonai utca által határolt területen felépítendő épület megtervezése 1885- ben kapott megbízást Hauszmann Alajos műegyetemi tanár, az MTA tagja. Hauszmann Alajos (Buda, 1847-Velence, 1926)

21 •Korai műveiben az olasz reneszánsz, később a barokk stílus jegyeit alkalmazta, amelyeket később szecessziós elemekkel ötvözött. Számos budapesti középület, magánház és villa az ő tervei szerint készült reneszánszbarokkszecessziós

22 Székesfehérvár (Csala)

23 A palota átépítését 1896 körül előbb Ybl Miklós, majd halála után Hauszmann Alajos tervei alapján kezdték el1896Ybl Miklós Hauszmann Alajos

24 NEW YORK PALOTA

25

26 Rátót, Széll Kastély

27 Nagyvárad, Városháza

28 Főreáliskola

29

30 A Fiumei úti Sírkert (Kerepesi temető) Magyarország egyik legrégibb összefüggően megmaradt sírkertje. Egész Európában az egyik legteljesebb „Nemzeti Pantheon”, ahol történelmünk és kultúránk nagy alakjai: politikusok, művészek, tudósok nyugszanak. http://www.youtube.com/watch?v=X1uvMwzfTvQ

31

32

33 Blaha Lujza síremléke Erkel Ferenc síremléke

34 Jókai Mór Ganz Ábrahám

35 Kossuth

36 Petőfi család+Szendrei Júlia Trefort Ágoston

37

38 Trefort Ágoston megbízására Hauszmann így emlékezett vissza: ... több állami középiskola tervezésével bízott meg, mely megbízások alapján építettem: …a Technológiai Iparmúzeumot és az V. ker.-i minta főreáliskolát a Markó utcában. Ez utóbbi két épület sajtolt vörös tégla homlokzattal és gazdag terrakotta szobrász díszítéssel készült... A Technológiai Iparmúzeum és több fővárosi és vidéki középiskolai épület tanúságot tesznek a miniszter azon kívánságáról, hogy a tudománynak és a tanügynek szolgáló épületek emlékszerű kiképzést nyerjenek s e tekintetben szabad kezet engedett a tervezőnek .

39 A költségvetés szerint az épület felépítésére és berendezésére 525.000 forint volt előirányozva, mely összeget a képviselőház pénzügyi bizottsága 350.000 forintra szállított le. Az építkezést 1887-ben kezdték el Monaszterly Szilárd építész vezetésével és Fekete Elek építőmester irányításával.

40 Budapesti Műszaki Főiskolawww.bmf.hu Ezen áldozatkészséggel az előirányzott összegből két év alatt nemcsak az épület, de a belső helyiségek berendezésének, a gáz- és vízvezetéknek, a laboratóriumoknak, a parknak, sőt a járda felének a kivitelezése is megvalósulhatott. A kivitelezés során az iparosmesterek versenyre keltek, hogy melyikük állítja elő szebben és olcsóbban az építéshez szükséges tárgyakat.

41 Budapesti Műszaki Főiskolawww.bmf.hu Az átköltözés és berendezések után az épületegyüttes felavatását 1889. szeptember 15- én a 11. tanév meg-nyitásával egybekapcsolva tartották. 1889. április 28-án ünnepélyes kere- tek között helyére került a zárókő. 122 éve

42 Pesti Napló

43 1889. szeptember 15. A miniszter távozásakor teljes megelégedését fejezte ki Hegedűs Károly főigazgató előtt a szép, célszerű és szakszerű berendezés felett…” r „Pontban 10 órakor érkezett meg Csáky Albin gróf vallás- és közoktatási miniszter Szalay Imre osztály-tanácsos kíséretében.”

44 Az épülettömb József körúti része, a Technológiai Iparmúzeum épületének homlokzata földszinti nyitott árkádjával és finom díszítésével a felső- olaszországi reneszánsz palotahomlokzatokra emlékeztetett. Az Ipartanoda Népszínház utca 8. alatti épülete ehhez egy íves sarokrésszel kapcsolódott, a műhelyépület pedig a körúttal párhuzamos Csokonai utcában épült fel.

45 Az Iparmúzeumot íves épületrész kötötte össze az Ipartanodával, mely a Népszínház utcai főépületből, a Csokonai utcai műhelyből, valamint a tágas udvaron elhelyezett gép- és kazánházból, és a gépszínből állt.

46 Az épületben három nagy, 160 fő befogadására alkalmas előadóterem, három kisebb tanterem, tizenkét rajzterem szolgálta a tanítást. Az épület összes helyiségét gázvilágítással szerelték fel.

47 Csokonai utcai műhely

48 Vegyészeti laboratórium

49 Fémvasipari műhely

50 www.bmf.hu Hegesztés és nyakkendő

51 Faipari műhely

52 Az udvaron került elhelyezésre a gép- és kazánház egy húsz lóerős gőzgéppel és harminc méter magas kéménnyel. A földszintes kazán- és gépház tágas mellékhelyisége a gépszín, melyben a kazánfűtők és gépkezelők képzése céljából fűthető lokomobilt és cséplőgépet állítottak fel. Színház víztornya Színház kazánháza

53 Fotó: Klösz György (1844-1913), a magyarországi városfotózás úttörője és egyik legjelentősebb alakja. Épült: 1872-1875 1875. Népszínház, 1908 és 1964 között Nemzeti Színház

54 Népszínház József körút

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 A Kandó Kar első jogelődjét, a Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskolát 1898- ban, a Budapesti Állami Közép Ipartanodához hasonlóan, a kiegyezést követő fellendülés időszakában, a hozták létre. A szakiskola a Kisfaludy utca 26. szám alatt kezdte meg működését egy bérházban Mivel az elhelyezés nagyon szűkös volt, a Kereskedelemügyi Minisztérium és Budapest Székesfőváros 1901-ben – Pártos Gyula építőművész terve alapján – új iskolát építtetett a Tavaszmező utca 15. szám alatt. Az „órás” épület a Tavaszmező utcában

66 Szűz utca Tavaszmező utca Szent József templom A kétemeletes, alápincézett, eklektikus épületben jól felszerelt termek – köztük egy 320 m2-es, 60 főre berendezett műhely – várták a tanulókat.

67 A kőtemplom építését 1797-ben kezdik meg és már 1798-ban használatba veszik. A tornyok 1810-ben készülnek el. A klasszicista stílusú templom a millenniumra kapja meg gazdag, neobarokk díszbe öltöztetve, mai alakját (900 m2).

68 Pártos Gyula (1845–1916), Lechner Ödön mellett a magyar stílusú szecesszió úttörője. Hauszmann Alajos és Lechner Ödön évfolyamtársaként 1870-ben Berlinben szerzett építészi oklevelet. Ezután Pesten társult Lechner Ödönnel, akivel több évtizedes szoros kapcsolata Lechner külföldi útjai után is helyreállt Néhány önálló tervén (kiskunfélegyházi Szent István- templom, ugyanitt Kalmár-kápolna) kívül részt vett Lechner csaknem valamennyi megvalósult tervének kivitelezésében. Pártos és Lechner társas viszonya csak az Iparművészeti Múzeum befejezése után, 1896-ban szűnt meg.

69 Az impozáns épület főhomlokzatán a szépívű üvegmozaikban szecessziós betűkkel írva a „M. K. Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola” felirat olvasható.

70 Az iskola épületét Pártos Gyula 1900-ban 100 tanulóra tervezte. A hallgatói létszám az 1930- as évek közepére már jóval meghaladta a 200 főt, az épület szűknek bizonyult. Az 1936–1938-as években ipari nagyvállalatok áldozatos támogatásával a Tavaszmező utcai fronton az iskola új épületszárnnyal bővült.

71 Az üvegmozaik valószínűleg 1901-ben, a legjelesebb hazai üvegművész, Róth Miksa műhelyében készült.

72

73

74

75 Tavaszmező utca 17. az egykori Zrínyi Az impozáns, eredetileg kétemeletes, alápincézett, eklektikus iskolaépület 1894 és 1896 között épült Wellisch Alfréd műépítész tervei alapján.

76 Wellisch Alfréd (1854–1941) tanulmányait Karlsruhéban, Bécsben és Párizsban végezte, majd Budapesten letelepedve sokat foglalkoztatott építész volt, számos középületet, bérházat és villát tervezett. Legsikeresebb munkáinak egyike, a Tavaszmező utcai épület az 1894-ben alapított Zrínyi Miklós Gimnázium számára készült, melynek neves matematikatanára, Kacsóh Pongrác később zeneszerzőként lett híres, János vitéz című daljátéka feledhetetlenné tette nevét.

77 Az iskolaépület átadására sok más pompás középülethez hasonlóan a millenium évében, 1896-ban került sor.

78 A Magyar Állami Kandó Kálmán Műszaki Középiskola 1948 ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, és megkapta a Tavaszmező utca 17. számú épületegyüttest, mert a Zrínyi Miklós Gimnázium megszűnt.

79

80 A névadó tiszteletére elhelyezett már- ványtáblán Kandó Kálmán arcképének domborműve alatt olvasható: „Kandó Kálmán 1869–1931. A nagyvasúti villamos vontatás úttörője, a fázisváltós rendszer feltalálója.”

81

82 Szent-Vér Kápolna 1812-1814

83 Fotók. Gáti András Kiss Gergely Klösz György Legeza László Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Universitas Budensis dr. Horváth Sándor AZ ÓBUDAI EGYETEM ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE avagy VEGYÜK ÉSZRE ÉS ÉRTÉKELJÜK ÉRTÉKEINKET! Szakmai - Tudományos Műhely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések