Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 2. RÉSZ Dömsödy Andrea Könyvtár-informatika és informatikai alapismeretek 2. ELTE ANDB-120L 2012. május 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 2. RÉSZ Dömsödy Andrea Könyvtár-informatika és informatikai alapismeretek 2. ELTE ANDB-120L 2012. május 18."— Előadás másolata:

1

2 KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 2. RÉSZ Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu Könyvtár-informatika és informatikai alapismeretek 2. ELTE ANDB-120L 2012. május 18.

3 Áttekintés  Pedagógiai, andragógiai indirekt és direkt tájékoztató eszközök  A szakmai közlés műfajai  Szakmai szövegalkotás  Katalógushasználat gyakorlása  Hivatkozás gyakorlása 2

4 INDIREKT ÉS DIREKT TÁJÉKOZTATÓ ESZKÖZÖK 3

5 Információforrások típusai Formai szempontból:  dokumentumtípus szerint: (dokumentum = információhordozó) ◦ nyomtatott dokumentumok ◦ nem nyomtatott dokumentumok  kéziratos  hangzó, képi és AV-dokumentumok  elektronikus dokumentumok  megjelenés szerint: ◦ önálló művek ◦ időszaki kiadványok ◦ sorozatok

6 Tartalmi szempontból  Direkt információforrások (közvetlen) ◦ „Szakmai” információkat tudhatunk meg belőlük  elsődleges (eredeti információk)  másodlagos (segít eligazodni az információk közt) összefoglal, rendszerez  Indirekt információforrások (közvetett, előzetes) ◦ segít eligazodni a források közt  összegyűjti a szakirodalmi forrásokat ◦ más források bibliográfiai adatai ◦ tartalomra vonatkozó adatok (tárgyszó, annotáció) ◦ különféle visszakeresési szempontok ◦ „szakmai” információt nem tudhatunk meg belőle

7 indirekt információforrások direkt és másodlagos információforrások direkt és elsődleges információforrások információ bibliográfiai adatok Információforrások típusai „szakmai” információk

8 Indirekt információforrások  katalógusok ◦ konkrét dokumentumokról ◦ meghatározott könyvtár (gyűjtemény) állományáról ◦ állományadatokat is tartalmaz  bibliográfiák ◦ művekről ◦ egy téma irodalmáról  linkgyűjtemények

9 Feladat Melyik forrástípusba tartoznak? Indirekt, direkt, másodlagos, elsődleges? 1.pedagógiai lexikonok 2.szakfolyóiratok (pl.: Iskolakultúra) 3.OPKM-ben található katalógusok 4.tankönyv-bibliográfiák 5.Falus I.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe 6.HUNOPACHUNOPAC 7.kutatási jelentések 8.GoogleGoogle

10  nem információforrás, hanem kereső, eszköz  nem hivatkozunk rá

11 Más keresők

12 Indirekt információforrások

13 Legfontosabb indirekt források Katalógusok  közös katalógusok ◦ MOKKA, ODR  szakkönyvtári ◦ OPKM ◦ NSZFI  egyéb ◦ FSZEK ◦ Egyetemi Könyvtár  PPK ◦ elektronikus könyvtárak Bibliográfiák  hazai ◦ PAD, MPI ◦ SzocioWeb ◦ Irodalmi analitikus ◦ Matarka  külföldi ◦ ERIC ◦ EISZ adatbázisok ◦ FIS Bildung

14 Katalógusok

15 Katalógus funkciói  visszakereshetővé tegyék a dokumentumokat egy gyűjteményben ◦ léte (Van-e?) ◦ holléte (Hol van a raktárban, szabadpolcon?), raktári jelzet  nagy gyűjtemények, részletesen feltárt gyűjtemények a forrásokról általában való tájékozódásra is alkalmasak

16 Katalógusok típusai  feltárt állomány szerint ◦ közös (több intézmény) ◦ intézményi ◦ egy állományrészre vonatkozó  megjelenési forma szerint ◦ cédulakatalógus ◦ elektronikus katalógus  visszakeresési szempontok szerint ◦ betűrendes ◦ szakkatalógus

17 Információk könyvtárakról  Könyvtár.hu ◦ könyvtárkereső ◦ közös katalóguslekérdezési felület ◦ interaktív, online közösség ◦ http://konyvtar.hu  HunOPAC ◦ linkgyűjtemény  könyvtári honlapok  online katalógusok ◦ http://mek.oszk.hu/html/opac.htm

18 Közös katalógusok  több könyvtár katalógusa közös felületről kereshetően  MOKKA http://www.mokka.hu/  ODR http://odr.lib.klte.hu/

19 Katalógusok  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum http://www.opkm.hu  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár http://www.fszek.hu/  Egyetemi Könyvtár http://www.konyvtar.elte.hu/  ELTE PPK könyvtár http://ppk.elte.hu/konyvtar/ A tagkönyv- tárakkal közös katalógusok

20 Egyetemi Könyvtár  még nem keres az összes tagkönyvtárban  http://www.konyvtar.elte.hu 19

21 Nemzeti Munkaügyi Hiv. Közp. Kvt. katalógusa  www.nive.hu  A tárgyszavak böngészhetők 20

22 MTA Pszichológiai Intézet  http://www.mtapi.hu A tárgyszavak böngészhetők

23 Bibliográfiák

24 Bibliográfiák funkciói  tájékoztassanak egy téma irodalmáról ◦ a lehetséges forrásokról ◦ nem korlátozódnak egy könyvtár gyűjteményére  sok szempontú visszakeresés  sokszor segíti a válogatást

25

26 OPKM WebOPAC  OPAC = online katalógus  Tartalma: ◦ könyvek  magyar 1984-től  idegen nyelvű 1975-től ◦ cikkek, tanulmányok 1989-től ◦ gyermek- és ifjúsági irodalom 1976-tól ◦ közismereti tankönyvek 1980-tól  elemi népiskolai tankönyvek teljességgel ◦ személyi hagyatékok  Kemény Gábor, Weszely Ödön, Nagy László

27 A legfontosabb hazai bibliográfiák  Nemzeti szakbibliográfia ◦ Magyar Pedagógiai Irodalom (MPI)  nyomtatva 1919-2002 ◦ Pedagógiai Adatbázis (PAD)  az OPKM OPAC-jában 1980- as évektől  Jáki László:A magyar neveléstudomány forrásai ◦ másodfokú szakbibliográfia, kalauz

28 PAD  nincs benne ◦ tankönyv ◦ gyermek- és ifjúsági irodalom

29 EBSCO adatbázisok

30 EBSCO  nem kell hozzá jelszó ◦ csak jogosult könyvtárak IP cím- tartományából  pl.: OPKM, PPK, FSZEK  PPK távoli elérés olvasójeggyel  egyszerre több adatbázis is kereshető  jelenleg elérhető adatbázisok: ◦ pedagógiai  ERIC  Education Research Complete ◦ Academic Search Comlete – multidiszciplináris ◦ üzleti ◦ orvosi, egészségügyi ◦ könyvtártudományi ◦ környezetvédelmi ◦ napilap 29

31  USA nemzeti szakrepertóriuma 1966-  szakirodalmi adatbázis ◦ elsősorban bibliográfiai adatok (kb. 1,3 millió) ◦ de kb 300e ezer teljes szövegű cikk is  elsősorban pedagógiai témájú, pedagógia folyóiratokban megjelent tudományos cikkek  de könyvek és szürke irodalom is  több, mint 1000 folyóiratból  az USA pedagógiai szakkönyvtára (NLE) vezette intézményi együttműködés készíti Education Resources Information Center Education Resources Information Center

32 Fontos tudnivalók a használatáról  weben: http://www.eric.ed.govhttp://www.eric.ed.gov ingyenes, az OPKM honlapján van link  könyvtárban: http://search.epnet.comhttp://search.epnet.com ◦ állami licence alapján ◦ EBSCO szolgáltatásként ◦ nem kell hozzá jelszó ◦ teljesebb hozzáférés, mint az ingyenes ◦ csak jogosult könyvtárak IP cím- tartományából  pl.: OPKM, PPK, FSZEK 31

33 ERIC  ingyenes  kiindulópont: ◦ cím szavai ◦ thesaurus

34 ERIC EBSCO- ban  magyar felület  angol tárgy- szavak  tezaurusz 33

35 Education Research Complete  bibliográfiai adatbázis ◦ kb. 2300 folyóirat ◦ de könyvek is (kisebb számban)  sok teljes szövegű cikkel ◦ kb. 1400 folyóirat 34

36 EISZ Elektronikus Információszolgáltatás

37  Jelenleg pl. a következő adatbázisok, szolgáltatások érhető el ez EISZ keretében: ◦ Web of Science (WoS) ◦ Science Direct ◦ Akadémiai Kiadó Folyóirattár ◦ Akadémiai Elektronikus Könyvtár (szótárak, lexikonok) ◦ Tesztre készen (nyelvi tesztek) ◦ Scriptum Kiadó szakszótárai  Az adatbázisok rövid leírásai regisztráció nélkül is elérhetők. Elektronikus Információszolgáltatás külföldi szakirodalmi adatbázisok

38  állami licence alapján minden felsőoktatási intézményben elérhető szolgáltatás  a felsőoktatást és a tudományos kutatást szolgálja  elérhetősége: www.eisz.huwww.eisz.hu  Használat ◦ egyéni regisztráció ◦ minden felsőoktatási dolgozó és hallgató ingyen jogosult ◦ csak a jogosult intézmények IP-cím-tartományából Fontos tudnivalók az EISZ-ről 37

39 Egyéb szakirodalmi adatbázisok

40 FIS Bildung  német nyelvű  pedagógiai szakbibliográfia  http://www.fachportal-paedagogik.de 39

41 Tartalomjegyzék-szolgáltatás  MATARKA MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa MATARKA ◦ www.matarka.hu ◦ tartalomjegyzék-szolgáltatás ◦ gyakran a cikkek online elérésével ◦ sokoldalú keresés ◦ nem tárgyszavazott, csak a címben lehet keresni!!

42

43 SzocioWeb  FSZEK Szociológiai Gyűjteménye (országos szakkönyvtár)  1970-2006  minden magyar vonatkozású ◦ könyv, cikk, tanulmány ◦ 130.000 tétel  2007- a FSZEK katalógusban  www.fszek.hu

44 SzocioWeb használata  sok ablakkal dolgozik  az index segít az adatbázisban használt kifejezések megtalálásában  ha nem találunk jó tárgyszót, ◦ keressünk a cím szavaiban, majd a találatok tárgyszavait nézzük át

45 Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája  FSZEK  1961-2006 ◦ 79.808 tétel ◦ felülete, mint a SzocoWebé  2007- a FSZEK katalógusban  monográfiák, tanulmányok, kritikák, regény-, dráma-, novella- és verselemzések, színházi előadások és filmbemutatók kritikája  www.fszek.hu

46 Egyéb hasznos adatbázisok 45

47 Jogszabálygyűjtemény Hatályos ◦ Kurrens  Magyar Közlöny  Oktatási és Kulturális Közlöny ◦ Egységes szövegben  Jogszabálykereső In: Magyarország.hu, Bp., Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, URL: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalyk ereso

48 Jogszabálygyűjtemény Régi – nem hatályos ◦ korábbi közlönyökben, jogszabálygyűjteményekben ◦ 1000 év törvényei (é.n.), Bp., CompLex Kiadó, URL: http://www.1000ev.hu Utolsó letöltés: 2009.09.18.

49 Felhasznált irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2006., 58 p. URL: http://www.mek.oszk.hu/05400/05445/05445.pdf Utolsó letöltés: 2009.10.15. Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 540 p.

50 A SZAKMAI KÖZLÉS MŰFAJAI 49

51 Az információs problémamegoldás lépései 0. Problémafelismerés 1. A feladat értelmezése 2. Az információkereső stratégia kiválasztása 3. A stratégia kivitelezése, forráskeresés 4. A források értékelése 5. Az információk kinyerése 6. Megoldás 7. Értékelés rugalmasan kezelendő! 50

52 Tudományos műfajok 1. tudományos előadás (prezentáció) 2. poszter 3. absztrakt 4. recenzió, könyvismertetés, könyvkritika 5. szakirodalmi szemle 6. esszé 7. tanulmány 8. szakdolgozat, disszertáció 9. szemináriumi dolgozat 10. kutatási jelentés kutatási terv, kézikönyv, tömörítvény, monográfia gyakorlati műfajok: tankönyv, módszertani útmutató, tömegkommunikációs műfajok 51

53 Általános jellemzők  címválasztás (egyértelmű körülhatárolás)  alcím  tartalom(jegyzék) – fejezetcímek  tagolás ◦ bevezetés (áttekintés, koncepció, fogalmak) ◦ módszerek ◦ kifejtés (fejezetekre tagolva) ◦ összefoglalás (önállóan is értelmezhető, nem ismétlés)  illusztráció (képaláírás, forrás, utalás a szövegben)  hivatkozás + felhasznált irodalom  nyelvhelyesség, szakkifejezések 52

54 53 tudományos szakmai plenáris szekció előadás poszter workshop büfé szimpózium tematikus önálló KONFERENCIA programbizottság absztrakttal jelentkezés szervezők

55 1. Tudományos előadás  leggyakrabban konferenciákon  célja: ◦ friss eredmények, problémafelvetés ◦ rövid, tömör (15-40 perc)  segítheti: ◦ prezentáció (ppt) ◦ handout  utána: ◦ kérdések - válaszok ◦ szünet – kapcsolatfelvétel  típusok: önálló – tematikus – szimpózium 54

56 vizuális műfaj – ea. szemléltetése címdia  hol, mikor hangzik el  szerző  név  munkahely  elérhetőség vázlatos, nem szöveg, nem mondatok  ne legyenek teljes szöveges oldalak hivatkozás, források, képaláírások szolid, de figyelemfelkeltő Prezentáció előadáshoz (ppt) 55

57 2. Tudományos poszter  vizuális műfaj – önálló(bb)  tartalmi követelmények ◦ teljes, kerek, részletes ◦ fel kell tüntetni:  hol, mikor  szerzők (mh., elérhetőségek, akár: fotó, névjegy)  cím  formai követelmények ◦ előre megadott méret ◦ nem folyamatos szöveg ◦ kb. 40% kép, ábra  ppt-ben jól készíthető 56

58 Vogl et al, 2000 57

59 58

60 59 (a szerzőktől)

61 60 (a szerzőtől)

62 Poszter galéria (é.n.) 61

63 Vogl et al, 2002 62

64 Poszter galéria (é.n.) 63

65 Poszter galéria (é.n.) 64

66 Poszter galéria (é.n.) 65

67 Lépések, kérdések a tervezéskor  Mit akarok hangsúlyozni?  Mi a következtetés?  Milyen résztémákra, blokkokra bontható?  Az egyes résztémák, adatok milyen logikai kapcsolatban vannak?  Van-e alternatív bejárási út?  A vizuális összhatást is ki tudom használni a tartalom érdekében?  grafikonok, ábrák, illusztrációk 66

68 Poszter értékelése  Kiderül-e a műről minden?  szerző, cím, hely, konferencia, időpont, elérhetőség  Olvasható-e?  fél méterről?  max. fél óra alatt?  Vizuális?  esztétikus (színek, zsúfoltság)  képi (hangsúlyok, figyelemfelhívás, logika)  Tudományos?  szakszerűség (nyelv, kutatásmódszertan, bizonyítás)  informativitás  hivatkozás 67

69 Absztrakt – tartalmi összefoglaló  tömör, rövid (70 szó - 4000 karakter)  tartalma: ◦ probléma ◦ módszer ◦ eredmények  funkciója: segít tájékozódni  felhasználása: ◦ konferenciakötet (auto) ◦ folyóiratcikk elején/végén ◦ indirekt tájékoztatási eszközök (bibliográfiák, szakirodalmi adatbázisok) 68 pl.: ONK 2008 vagy y: ONK 2010ONK 2008ONK 2010

70 Absztrakt - formailag  összefüggő bekezdésekre tagolt szöveg  nem vázlat, vagyis ◦ kiderülnek a legfontosabbak  célok, módszerek, eredmények, következtetések ◦ nem azt írjuk le, hogy miről szól „A tanulmány bemutatja …” ◦ nincsenek fejezetcímek  + kulcsszavak  az elején felsorolva 69

71 Absztrakt „minta” Mayer József – Hallgató Hedvig OKI – ELTE PPK mayer@oki.hu – hallgato@ppk.elte.hu Az iskolai rendszerű felnőttoktatás fél évtizede Kulcsszavak: kulcsszó, kulcsszó, kulcsszó, kulcsszó 3000-3500 karakternyi szöveg, amely a mű lényegét mutatja be. Logikusan felépített szöveg. A mondatok közt van nyelvi és gondolati kapcsolat. Egységes, egyszer ű szerkesztés. Pl.: sorkizárt, egységesen jelölt bekezdések. Nem vázlat, vagyis egy bekezdés több, mint egy mondat. Ez az egyetlen tudományos műfaj, amibe nem kell hivatkozás, mert nem önálló műfaj, csak reprezentálja, „reklámozza” az eredetit. Szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg... [...] 70

72 4. Recenzió  (könyv)ismertetés ◦ figyelemfelkeltés ◦ legfontosabb eredmények, megállapítások ◦ jelentőség  (könyv)kritika ◦ kritikai elemzés ◦ szakmai párbeszéd ◦ problémacentrikus 71

73 Példák  ismertetésre ◦ Papp János (2006): A gyermeki agresszió megelőzéséről, kezeléséről In: Új Pedagógiai Szemle, 9. sz., URL: http://www.ofi.hu/tudastar/gyermeki-agresszio Utolsó letöltés. 2011.10.16. ◦ Szekszárdi Júlia (2007): A fekete pedagógia jelenségvilága, Diszfunkcionális pedagógiai hatások az iskolában In: Új Pedagógiai Szemle, 5. sz., URL: http://www.ofi.hu/tudastar/fekete-pedagogia Utolsó letöltés. 2011.10.16.  kritikára ◦ Dömsödy Andrea (2005): Pedagógiai informatika – könyvkritika pedagógiai könyvtárosi, könyvtárpedagógusi szemszögből In: Pedagógusképzés, 1. sz., 119-130. p. 72

74 5. Szakirodalmi szemle  szemléző áttekintés, körkép ◦ néhány mű ◦ főbb tendenciák, eredmények összegzése  szakirodalmi áttekintés ◦ teljességre törekvő ◦ összefoglaló ◦ összehasonlító ◦ szintetizáló 73

75 6. Esszé  szépirodalmi jellegű, egyéni hangvételű írás  az író saját gondolatai, véleménye a hangsúlyos  konkrét témát, kérdést, problémát jár körbe  idézeteket, példákat, illusztrációkat is tartalmazhat 74

76 7. Tanulmány  önálló eredmények  nem önálló megjelenés ◦ tanulmánykötetben ◦ folyóiratban  (különlenyomat)  kézirathoz: ◦ elérhetőség ◦ munkahely, foglalkozás/beosztás 75

77 Önálló szöveges műfajok általános jellemzői  címlap  tartalomjegyzék  előszó  bevezető ◦ probléma bemutatása ◦ célok ◦ fogalmak, paradigmák ◦ szakirodalmi összefoglaló ◦ (hipotézisek)  kifejtés ◦ módszerek (minta, eljárások, eszközök) ◦ eredmények bemutatása ◦ következtetések ◦ gyakorlati alkalmazás  összefoglalás ◦ összegzés, nem ismétlés ◦ idegen nyelvű összefoglaló  felhasznált irodalom  függelék ◦ táblázatok ◦ illusztrációk ◦ eszközök ◦ kislexikon  mutatók  jegyzékek (kép, rövidítés, jelmagyarázat)  borítószöveg, fülszöveg 76

78  eredeti, önálló eredmények, következtetések  nem publikált  tanulmány lezárásaként mutatja: ◦ szakmai felkészültséget ◦ szakirodalmi tájékozottságot ◦ publikálási készséget ◦ önálló tudományos/szakmai munkára való alkalmasságot  címlap ◦ + intézmény, témavezető, műfaj  Andragógia BA szakdolgozat köv.: http://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/dokumentumok/sza kdolg_kovetelmeny_pedagogiaBA_101005.pdf http://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/dokumentumok/sza kdolg_kovetelmeny_pedagogiaBA_101005.pdf 8. Szakdolgozat, disszertáció 77

79 9. Szemináriumi dolgozat  egy kurzus keretében ◦ annak lezárásaként ◦ a témában való jártasság  címlap + intézmény, szak, évfolyam, EHA, e-mail, kurzus, oktató  több műfaj is lehet: ◦ tanulmány, esszé, recenzió, szakirodalmi összefoglaló 78

80 10. Kutatási jelentés  típusok: ◦ kutatási terv - kutatás közben – zárótanulmány ◦ a kutatást támogató intézménynek, a pályázati beszámolóba, önálló publikációként vagy valamely folyóirat vagy tanulmánykötet számára, belső nem nyilvános  jelentős részei: ◦ probléma, előzmények, hipotézisek, módszerek, adatok, eredmények, 79

81 10. Kutatási jelentés  típusok: ◦ kutatási terv - kutatás közben – zárótanulmány ◦ a kutatást támogató intézménynek, a pályázati beszámolóba, önálló publikációként vagy valamely folyóirat vagy tanulmánykötet számára, belső nem nyilvános  jelentős részei: ◦ probléma, előzmények, hipotézisek, módszerek, adatok, eredmények, 80

82 A SZAKMAI SZÖVEGALKOTÁSRÓL 81

83 Áttekintés  A címlap  A szöveg felépítése, strukturálása  Szakmai nyelvhasználat  Fogalmazás és érvelés  Hivatkozások, idézések 82

84 Egy egyetemi dolgozat lehetséges címlapelrende zése 83

85 84 Egy egyetemi dolgozat lehetséges címlapelrendezés e

86 Önálló szöveges műfajok általános egységei  címlap  tartalomjegyzék  előszó  bevezető ◦ probléma bemutatása ◦ célok ◦ fogalmak, paradigmák ◦ szakirodalmi összefoglaló ◦ (hipotézisek)  kifejtés ◦ módszerek (minta, eljárások, eszközök) ◦ eredmények bemutatása ◦ következtetések ◦ gyakorlati alkalmazás  összefoglalás ◦ összegzés, nem ismétlés ◦ idegen nyelvű összefoglaló  felhasznált irodalom  függelék ◦ táblázatok ◦ illusztrációk ◦ eszközök ◦ kislexikon  mutatók  jegyzékek (kép, rövidítés, jelmagyarázat)  borítószöveg, fülszöveg 85

87 A szöveg strukturálása  Fókuszmondat:  elmondja, miről fog szólni a dolgozat/fejezet  állít is valamit a témáról.  Koherencia:  az egyes szövegrészek (bekezdések) közötti kapcsolat Pl. kapcsolatteremtő szavakkal és kifejezésekkel vagy a kulcsszavak és kifejezések megismétlésével  Jó bevezetés: kérdésfeltevés, idézet, példa, személyes vonatkozás stb.  Jó befejezés elemei lehetnek: o a dolgozat főbb pontjainak rövid összegzése o provokatív/továbbgondolásra késztető kérdés o cselekvésre való felhívás o javaslatok, következtetések.

88 Szakmai nyelvhasználat  A szleng kerülendő. Különösen a pejoratív, sugalmazó, félreérthető kifejezések. A töltelékszavak is feleslegesek.  Alkalmazzuk a szakkifejezéseket, az adott tudományterületen gyakran használt szófordulatokat, kifejezéseket!  Törekedjünk a tényszerűségre, objektivitásra! Emeljük ki a tényeket, információkat, eredményeket!  A többszörösen összetett vagy alárendelt mondatok csak indokolt esetben használatosak. Két-három tagmondatnál, alárendelésnél többet nem érdemes használni.  Az „idézőjeles” kifejezéseket ne használjunk mert azt sugallhatja, hogy a gondolatainkat nem tudjuk pontosan kifejezni, nem jut eszünkbe a megfelelő kifejezés  Rövidítéseket lehetőleg ne használjunk; egy tudományos szövegben nem illik! (kivéve: ld., p., o., i.m.) 87

89 Fogalmazás és érvelés ÁLLÍTÁS tényközlés VÉLEMÉNY szubjektív értékelés ÉRV indoklás

90 Érvelés – A deduktív érvelés buktatói Értelemzavar: egy szó értelmének vagy jelentésasszociációinak helytelen használata. Kétértelműség: kétértelmű szó vagy kifejezés használata, ahol a szó értelme a szövegből nem derül ki. Ködösítés: homályos értelmű, sokféleképpen magyarázható szó használata, ahol a szó értelme a szövegből nem derül ki. Körbeérvelés: az egyik állítás már feltételezi a bizonyítandó jelentés igazságát. Ellentmondás: két állítás, melyek egyszerre, egyféleképpen nem teljesülhetnek.

91 Érvelés – Az induktív érvelés buktatói Leegyszerűsítés: a levonandó következtetés alátámasztására szolgáló bizonyítékok túlontúl szűk körű, egyoldalú kiválasztása. Hamis érv: túlzottan elhamarkodott, helytelen következtetés az adott tények és összefüggések alapján. Hamis analógia: rossz feltételezés, mely szerint ha két dolog vagy helyzet bizonyos vonatkozásokban hasonlít egymásra, a többi vonása is azonos.

92 Hivatkozás a szövegben, idézés  Típusai: o tartalmi o szó szerinti („”)  A forrás megadásának módjai: o lábjegyzetes 3 o név-év módszer (Falus, 2000, 115-118) o A két módszer nem keverhető!!! 3 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 2000, 115-118 p.

93 Értékelési szempontok Tartalom:  Tartalmi gazdagság: tények, fogalmak, definíciók stb.  Hitelesség: a megállapítások mekkora hányada igaz?  Kifejtettség: kiegészítő magyarázatok, értelmezések léte, minősége.  Tématartás: ne legyenek fölösleges kitérők, eltérések.  Eredetiség: új megvilágítás, újszerű csoportosítás, „saját forrásból” származó ismeretek közlése.

94  Szerkesztés:  Expozíció: a téma felvetése, fontosságának megvilágítása, az érdeklődés felkeltése.  Kifejtés: logikus, következetes, formailag tagolt (kiemelés, bekezdések, fejezetek alkalmazása stb.).  Konklúzió: a téma összefoglalása.  Az eszközök egysége.  Külalak.  Stílus:  Adekvát hangnem.  Világosság.  Választékosság.  Egyéniség. Értékelési szempontok

95 Az empirikus dolgozat felépítése 1. Problémafelvetés: a témaválasztás indoklása néhány mondatban. 2. Elméleti háttér: arányaiban max. 1/3-a a tanulmánynak, pontos hivatkozásokat tartalmaz (csak olyan forrás szerepelhet az irodalomjegyzékben, amelyre a szövegben is hivatkoztunk!). 3. Hipotézisek: a szakirodalom és a „kutatói logika” alapján, állításként megfogalmazva. 4. A kutatás módszertani háttere: a) a minta: háttérváltozók alapján bemutatva, a kiválasztást indokolva; b) az alkalmazott vizsgálati módszer: a vizsgálati módszer megnevezése, indoklása, a mérőeszköz bemutatása és meghivatkozása mellékletként; c) az alkalmazott adatelemző módszer: leíró és matematikai statisztikai elemzés, SPSS (verziószám), Excel (verziószám).

96 5. Az eredmények bemutatása: leíró és matematikai statisztikai számítások (utóbbinál szignifikanciaszint) bemutatása szövegszerűen, diagramokkal (sorszámozva és címmel) és táblázatokkal (sorszámozva és címmel) illusztrálva. 6. Az eredmények értelmezése és összegzése: nem azonos az előző résszel; ebben a részben az eredmények értelmezése, magyarázata történik egyrészt a szakirodalom alapján, másrészt a hipotézisek értékelésével. 7. Felhasznált irodalom. 8. Mellékletek: az alkalmazott mérőeszköz(ök), esetleg olyan számítások, táblázatok, amelyek a szövegben túl nagy helyet foglalnának el. Az empirikus dolgozat felépítése

97 Felhasznált irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., Bölcsész Konzorcium, 58 p. URL: http://mek.oszk.hu/05400/05445/05445.pdf Utolsó letöltés: 2011.09.09. Eco, Umberto (1998): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Kairosz, 255 p. Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 540 p. Horváth Jenő (é.n.): Hogyan írjunk recenziót? Bp., Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet, URL: http://www.diplomacia.hu/doc/hogyanIrjunkRecenziot.asp Utolsó letöltés: 2011.10.16, Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon, Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?, Bp., Kossuth, 184 p. Tóvári Judit (1999): A szellemi munka technikája, Szakirodalmi információk keresése, Hogyan készítsünk hivatkozásokat és bibliográfiát a dolgozathoz? (A nyitott szakképzés tananyagai 3.) Nyíregyháza, Dialógus, 120 p. 96

98 Képek forrása Schober, Karen (é.n.): „Beratung online“ im Rahmen von „Arbeitsamt online“ (Mindmap) URL: http://www.svb- asosp.ch/kongress/data/docs/schober_01.gif Utolsó letöltés: 2007.03.22. Vogl, G. - Sepiol, B. - Kaisermayr, M. - Sladecek, M. – Thiess, H. – Rüffer, R. (2001): Diffusion Investigations with Synchrotron Radiation, Gordon research conference,X-Ray Physics, July 22-27, 2001, Connecticut College, New London, CT URL: http://homepage.univie.ac.at/marcel.sladecek/images/poster/poster_Gordo n_conference.jpg Utolsó letöltés: 2007.03.21 Vogl, G. - Sepiol, B. - Kaisermayr, M. - Sladecek, M. – Thiess, H. – Rüffer, R. (2002): Arbeitsgruppe Materialphysik und Biophysik mit atomistischen Metoden, NAWI Tag, Vienna, Austria URL: http://homepage.univie.ac.at/marcel.sladecek/images/poster/Methods.jpg Utolsó letöltés: 2007.03.21. Poszter galéria (é.n.) In: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2008. november 13-15., Bp., MTA, URL: http://www.onk2008.hu/regisztracio/index.php?pid=240 Utolsó letöltés: 2008. 11. 18. [jelszóval védett] 97

99 GYAKORLÁS 98

100 Feladatok  OPKM és a FSZEK katalógusában is 1. Lukács Péter elmúlt 10 évben megjelent könyvei 2. felsőoktatási törvényről szóló cikkek 3. angol nyelvű társadalomlélektani könyvek az elmúlt 10 évből

101 Feladatok  Mely könyvtárban található meg a következő mű: Segítség! Tanulok!? Kézikönyv a nyitott- és távoktatásban tanulóknak (1998), Bp., SZÁMALK, 134 p.  Az ELTE-n van-e kölcsönözhető ebből? Joly, Fanny (1994): Segítség! Dolit írunk! / Bp., Passage, 64 p.  Az Educatio c. folyóirat 2006/3. számának mi volt a központi témája?  Hány magyar vonatkozású írás jelent meg az angol szakirodalomban az elmúlt 5 évben? Ebből hány érhető el online?


Letölteni ppt "KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 2. RÉSZ Dömsödy Andrea Könyvtár-informatika és informatikai alapismeretek 2. ELTE ANDB-120L 2012. május 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések