Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gib 8 GiB 8! Egészséges a szakmai életben - Egészségkompetencia mint minőségi faktor Amennyiben Európa globálisan konkurenciaképes akar maradni, az egészséget.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gib 8 GiB 8! Egészséges a szakmai életben - Egészségkompetencia mint minőségi faktor Amennyiben Európa globálisan konkurenciaképes akar maradni, az egészséget."— Előadás másolata:

1 Gib 8 GiB 8! Egészséges a szakmai életben - Egészségkompetencia mint minőségi faktor Amennyiben Európa globálisan konkurenciaképes akar maradni, az egészséget mint kulcskompetenciát az élethosszigtartó tanulás értelmében jobban gyökereztetni kell a szakmai képzésben. GiB 8! ehhez kínál megoldási lehetőséget.

2 Gib 8 BÉKSZI

3 Gib 8

4 Cél/célcsoport

5 Gib 8 Ötlet és háttér Megvalósítás: Németország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország Finanszírozók: Az European commission és az NA- BIBBen keresztül Futamidő: 2011 Októbertől bis 2013 Szeptemberig A demográfiai változás, szakemberhiány, hosszabb munkával eltöltött idő, változások a egészségtudatosságban és az ebbő adódó ökonómiai következmények az egészségfejlesztést a jövő egyik legfontosabb témájává teszik. A tartós munkaképesség biztosítása érdekében az élethosszig tartó tanulás program vezérmotívumaként magába foglalja a szakmai elvárásoknak megfelelő egészségkompetenciát (mint kulcskompetencia). A tanulóknak a hosszab munkabírás érdekében szükségük van ezen kompetenciákra, hogy könnyebben helyt tudjanak állni a szakmai terhelésben, hogy tudatosabban oda tudjanak figyelni a saját egészségükre A szakképzésnek erre reagálnia kell. A GIB8! projket megfefelő megoldási lehetőséget kínál arra, hogyan lehet az egészségkompetenciát a szakmai képzésben gyökereztetni és hogyan lehet a szakoktatókat felkészíteni az egészségkompetencia fejlesztésére.

6 Gib 8 Projektcélok- mit szeretnénk elérni? A GIB8!projket az „az egészségkompetencia fejlesztése - mint több tantárgyat érintő téma” innovatív kezdeményezést használja és egy olyan fogalmazványt dolgoz ki, hogy hogyan lehet az egészségkompetenciát mint kulcskompetenciát a szakmai képzésben integrálni. A projket olyan innovatív tipológiát használ, amely a testi terhelés módjából indul ki. Ezek a kategóriák az ülés, állás, hordás és emelés. A berlini Wannseeschule nem csak előkészítette hanem gyakorlatban ki is próbálta az egészségkompetencia integrálásának és fejlesztésének ergonómiai alapját. A projket GIB8! ezekre az alapokra épít, 10 európai partnerrel 4 országból továbbfejleszti, átviszi a témát a szakképzés különböző szakágaira az egészségszektoron kívűl és ezzel hozzáad egy európai alkotóelemet. Mindeközben a tanárok és szakoktatók olyan képzéseken vesznek részt, ahol felkészítik őket az egészségkompetencia tantárgyakat és szakmákat átívelő fejlesztésére. Útmutatóként segítségükre van egy tanári kézikönyv, amely három témára fókuszál: táplákozás-mozgás-tevékenység és szakmától illetve tantárgytól függetlenül használható. A projketcsoport résztvevői feltérképezték a téma hosszantartó intgrálásához szükséges lehetőségeket, tájékoztatták az ezért illetékes személyeketés és meggyőzték őket a projket fontoságáról. A tanulók ezáltal képesek lesznek az egészségkompetencia fejlesztésére, hogy a munkabírásukat a lehető leghosszabb ideig megtartsák. Célcsoportok- kihez szeretnénk eljutni? 1. szakképzésért felelősek(szakoktatók/menedzserek/tanárok) és tanulók 2. Érintettek, politikai felelősők 3. Terjesztők

7 Gib 8 A projekt menete Mit teszünk? Elemzéseket végzünk és ezekhez igazítjuk a koncepciót Az elemzéssel és az projektországok aktuális helyzetének értékelésével kezdjük a munkát.Ehhez tartozik többek között az európai munkaerőpiac relevanciájának vizsgálata, a lényeges résztvevők azonosítása, és a jó gyakorlatok megismerése. Az eredmények a munka tervezését és a projektkoncepció alakításást szolgálják. Átvesszük a kezdeményezést és az tananyagot a transzferhez A partnerországokban kifejlesztett tanayagot használhatóvá kell tenni mindenki számára. Az innovatív kezdeményezést szakmákat átívelő módon kiválasztott szakmákban adaptálják német, lengyel, magyar és osztrák iskolákban. Szakoktatókat és tanárokat képzünk és előkészítjük a teszteléseket •Egy útmutatút állítunk össze a tanárok illetve szakoktatók képzéséhez, amely tanítási célokat, tartalmakat és módszereket tartalmaz. Ezt követően képzéseket tervezünk, az átvett tananyag felhasználáshoz képzéseket szervezünk és értékelést végzünk.

8 Gib 8 A projket menete Teszteket végzünk és elkészítjük a tanári kézikönyvet A teszteléseket minden partnerországban 9 hónap alatt végezzük el,amelyeken több tanulói csoport különböző évfolyamról vesz részt. Ezt egy előre meghatározott szempotok szerint történő tanulói ill. szakoktatói értékelés követi. Gondoskodunk az integrációról és ajánlatokat tervezünk Az értékelés alapján a termékeket átdolgozzuk és adott esetben lefordítjuk. Következtetésket vonunk le és ajánlatokat tervezünk az érintetteknek nemzetközi és EU-s szinten. Hálózatot építünk ki és támogatjuk a koncepció terjesztését és használatát Ez a munkacsomag a projket egész időtartamát átöleli. PR munka, kapcsolattartás az illetékesekkel és poltikai érintettekkel. A tananyagok terjesztése az integrációt és ezzel a projekt célját szolgálja.

9 Gib 8 Eredmények Mit dolgozunk ki? Matrix az „egészség“ témakör rendszerezéséhez a szakmai képzésben (kompetenciákhoz való hozzárendelés EQR-nak megfefelően) A matrix magában foglalja a hosszantaró egészségmegőrzés lényeges témaköreit a munka világában. A következő témaköröket fedi le: „ egészséges táplálkozás“, „testtartás/mozgás“, „tevékenység“ és „stresszkezelés“. A matrix fontos alapot szolgál az innovatív kezdeményezés adaptációjának a transzferéhez illetve a használatához a szakképzés lehető legtöbb területén. Elemzés minden résztvevő ország számára Az elemzések dokumentálják az egészség témakör feldolgozásának aktuális helyzetét kiválsztott szakmákban, feltételeket és jogi alapokat a 4 partnerországban, azonosítják a transzfer és intergráció lényeges felelőseit(regionális én nemzeti szinten), elemzik a helyzetet és lehetőségeket. Mindemellett információkat tartalmaznak a tanárok/szakoktatók igényeiről tanayagok illetve kivitelezés tekintetében. Good-Practice-katalógus Kiválasztott jó gyakorlatokat gyűjt minden partner, amelyek egy katalógusban kerülnek rendszerezésre Fontos forrásként használható a kezdeményezés adaptációjában, a tananyaggal való munkában és a transzferben.

10 Gib 8 Eredmények •Kézikönyv szakoktatóknak A kézikönyv bemutatja az „egészségkompetencia tantárgyakat átívelő kialakítása“ innovatív kezdeményezést, ezen kívül tanmenetet, képzési modulokat, módszertani-didaktikai ajánlásokat és tananyagot (szövegek, képek, feladatok, játékok stb.)kínál az egészség különböző témakörben szakoktatók számára. Útmutató a tanárok és szakoktatók képzéséhez Az útmutató a szakoktatók képzéséhez nyújt alapot. Ennek a képzésnek keretein belül a résztvevők fejlesztik kompetenciájukat, hogy a szaktantárgyi órákon az egészségkompetenciát fejleszteni tudják.Az útmutatót a négy ország igényeihez igazítjuk. • Tervek a szakoktatói teszek végrehajtásához Ezez a tervek a tesztek szervezésére, kivitelezésére, monitoringjára és értékelésére irányulnak. A tesztekhez értékelő űrlapok készülnek (1.oktatói kérdőív 2. tanulói kérdőív). A terveket a partnerek igényeihez igazítva dolgozzuk ki. • Következtetések és ajánlások a transzferhez és intézményi integrálás A partnerek együtt egy dokumentumban összefoglalják a következtetéseket a geográfiai transzferhez. Ez a dokumentum ajánlatokat is tartalmaz a döntéshozok és a szakképzés résztvevői felé, akik ezt a kezdeményezést használni tudják.

11 Gib 8 Projektcsoport BGZ mint koordinátor vállaja a projekt teljes szervezését. Többek között a tervezés, a koordináció és a minőségbiztosítás a feladata. Felelős mindezek mellett a hálózatosodásért, terjesztésért, koordinálja a partnerség nemzetközi és berlini hálózatát és a PR- tevékenyéségeket. Együttműködik a projekt munkafázisaiban a partnerekkel és szakembereket biztosít mind az elemzéshez mind az adaptációhoz az intézményi integrációhoz és az érintettekkel való munkához. Kikkel dolgozunk együtt? projektpartnerek a GiB8 ! projketben 4 ország vesz részt: Németosrzág, Lengyelország, Ausztria, Magyarország Német partnerek: Ergotherapieschule der Wannsee-Schule e. V und ABS Akademie Berlin-Schmöckwitz GmbH für Wirtschaft und Verwaltung EU-partnerek: Schule für Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark am LKH Stolzalpe, MultiAugustinum, Privatschule der Erzdiözese Salzburg (AT), Stiftung WEXEdU „WEXEdU Alapítvány“ (HU), Berufsschule und Kollegium „József Zwack“ in Békéscsabai (HU), DIR Niederschlesische Handwerkskammer in Breslau „Dolnoslaska Izba Rzemieslnicza we Wroclawiu“ (PL) ZSB Berufsbildungszentrum Bautechnik in Breslau „Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Józefa Bema“ (PL) und Berufsbildungszentrum Nr. 5 „ZSZ Zespół Szkół Zawodowych Nr“ in Breslau (PL)


Letölteni ppt "Gib 8 GiB 8! Egészséges a szakmai életben - Egészségkompetencia mint minőségi faktor Amennyiben Európa globálisan konkurenciaképes akar maradni, az egészséget."

Hasonló előadás


Google Hirdetések