Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE A TUDOMÁNY ÉS A TEOZÓFIA SZERINT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE A TUDOMÁNY ÉS A TEOZÓFIA SZERINT."— Előadás másolata:

1 AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE A TUDOMÁNY ÉS A TEOZÓFIA SZERINT

2 A tudomány jelenlegi álláspontja Kezdetben, mintegy 15 milliárd éve, abszolút semmi sem volt. Nem volt anyag, nem volt energia, nem volt tudat, sőt még tér sem volt. Majd hirtelen ebből a semmiből az univerzum belerobbant a létezésbe egy „véletlen kvantum-hullámzás” eredményeként. A keletkezés után, amikor egy végtelen sűrűségű és hőmérsékletű végtelen kicsi pont volt, a tér feltehetően mint egy gumiszalag kezdett kiterjedni, és ez a folyamat azóta is tart. Viszont ha nem volt tér, és nem volt anyag vagy energia ez előtt a feltételezett ősrobbanás előtt, nyilvánvalóan nem volt semmi, ami keresztülmehetett „hullámzáson”, és nem volt olyan hely sem, ahol ez bekövetkezzen.

3 A TÉR a teozófia tanítása szerint •Az Örökkévaló Szülő (a tér), mindenkor láthatatlan ruhájába burkolva, újra hét örökkévalóságon át szunnyadt. •Az Idő nem volt, mert alva feküdt az állandóság végtelen ölében. •Az Egyetemes elme nem volt, mert nem voltak Ah-hi-k, hogy magukba foglalják. •Az üdvösséghez vezető hét út nem volt. A nyomorúság nagy okai nem voltak, mert nem volt senki, aki őket előidézze és senki, akit ők tőrbe csalhattak volna. •Egyedül a sötétség töltötte meg a határtalan mindenséget, mert atya, anya és fiú újra egy volt és a fiú még nem ébredt fel az új kerékre és azon való zarándoklására. •A hét magasztos Úr és a hét Igazság megszűntek, és a Világegyetem, a szükségesség fia, elmerült volt a Paranishpanna-ban, hogy kilehelje őt az, ami van, és még sincs. Semmi sem volt. •A létezés okai megszűntek; a látható, ami volt és a láthatatlan, ami van, örökkévaló nem-létezésben, az egy létezésben pihent. •Egyedül a létezés egyetlen formája terült el határtalanul, végtelenül, ok nélkül, álomtalan álomban és az élet öntudatlanul lüktetett az egyetemes Térben, azon a Mindenütt-Jelenléten végig, melyet a Dangma „Megnyílt Szeme” érzékel. Dzyan könyve, Kozmogenezis, I. Stanza

4 A tér tágulása Nem az anyag távolodik egymástól, hanem a tér tágul. Csak a galaxisok közötti tér tágul, a galaxisokon, naprendszereken belül nem tágul. Hermész Triszmegisztosz: Ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van … Amint a Nagyvilág, úgy születik a Kisvilág. Ha a tér végtelen, nyilván nem tud kitágulni, a józanész azt súgja, hogy a végtelenség nem tud még nagyobb lenni. H. P. Blavatsky: „A végtelen kiterjedés nem enged további növekedést”

5 James Ussher, Írország érseke: Isten a világot i.e. 4004. október 22-én, vasárnap este teremtette

6 Flammarion, Camille Montigny-le-Roi, 1842. febr. 26. - Juvisy-sur-Orge, 1925. jún. 3.

7 Hubble, Edwin Powell USA, 1889. nov. 20. - 1953. szept. 28. 1920-as évek: A színképi Doppler-effektus mérésével megállapította, hogy az extragalaxisok annál nagyobb sebességgel távolodnak, mennél távolabb vannak.

8 Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard Charleroi, Belgium, 1894. júl. 17. - Leuven, 1966. jún. 20. 1927: Megalkotta az ősrobbanás elméletét XII. Pius 1951-ben áldását adta az ősrobbanás elméletére.

9 Problémák a vöröseltolódással - Azonos távolságú galaxisoknak különböző vöröseltolódásuk van. - Egy galaxishalmaz minden tagja gyakran azonos vöröseltolódást mutat. - A vöröseltolódás mértéke nem folyamatos, hanem kvantált mennyiség! Lehetséges magyarázatok: - Fáradt fény elmélet (éter létezése), - A vöröseltolódás értéke a galaxisok korától függ. - Ha a vöröseltolódás nem jelent abszolút mérőszámot a sebességre, akkor a távolságra sem, ebben az esetben az egész ismert univerzum térbeli modellje egyáltalán nem igaz.

10 Gamov, Georgij Antonovics (Gamow, George) Odessza, 1904. márc. 4. - Colorado, USA, 1968. aug. 19. 1948: A táguló Univerzumban jelenleg is megfigyelhetőnek kellene lennie a "nagy robbanás" eredményeként a mikrohullámú háttérsugárzásnak. A számítások szerint ennek a háttérsugárzásnak 28 K fokosnak kell lennie.

11 A kozmikus háttérsugárzás Arno Allan Penzias (1933. 04.26. – ) Robert Woodrow Wilson (1936. 01.10.-) 1965-ben felfedezik a kozmikus háttérsugárzást, amit 3.5 K-nek mérnek. Jelenleg 2,725 K-nek tartják.

12 Problémák a háttérsugárzással - Az ősrobbanásból számított és a mért sugárzás energiasűrűsége között tízezerszeres az eltérés (~T^4). - Az ősrobbanásból az jön ki, hogy az infravörös tartományban is léteznie kell háttérsugárzásnak, de ezt sehol nem találják. - A háttérsugárzás rendkívüli azonosságához rendkívül egyenletes anyageloszlás kellene. Lehetséges magyarázatok: - A háttérsugárzás az éterből, a mulaprakritiből származik.

13 Az univerzum születése  Ősrobbanás elmélet: ~15 milliárd év  Szuper galaxishalmazok felfedezése (űrtávcsövek): ~ 70 – 100 milliárd év  Plazma-kozmológia: ~ 3 ezer milliárd év  Teozófia: 165 ezer milliárd év

14 O KKULT I DŐSZÁMÍTÁS Krita Yuga (4)= 1,728,000 év Trêta Yuga (3) = 1,296,000 év Dwâpara Yuga (2) = 864,000 év Kali Yuga (1)= 432,000 év Mahâ Yuga (MY) = 4,320,000 év 1 Manvantara = 71 MY = 306,720,000 év (egy kör periódusa) Brahma 1 napja = 1 Kalpa (egy lánc periódusa) = 14 Manvantara (994 MY) + 6 Sandhi/(körök közti) Pralaya (6 MY) = 1000 MY = 4,320,000,000 év 1 Saura Kalpa = Brahma 1 napja * 360 * 2 * 100 (Bráhma ‘élete’) = 311,040,000,000,000 év

15 A kiterjeszkedő-összehúzódó univerzum a teozófiában •A hetedik örökkévalóság utolsó rezgése rezdül át a végtelenségen. Az anya megduzzad, s mint a lótusz bimbója, belülről kifelé terjeszkedik. •A rezgés végig száll, gyors szárnyával érintve az egész világegyetemet és a csírát, mely a sötétségben lakozik: a sötétségben, mely az élet szunnyadó vizei fölött lélegzik. •A sötétség világosságot sugároz, és a világosság egy magányos sugarat bocsát le a vizekbe, az anya­mélységbe. A sugár átvillan a szűz tojáson, a sugár rezgésre készteti az örök tojást, s arra, hogy leejtse a nem-örök csírát, mely a világ-tojássá sűrűsödik… •Kiterjeszkedik, mikor a tűz lehelete rajta van; összehúzódik, ha az anya lehelete érinti. Azután a fiak szétválnak és elosztanak, hogy a „nagy nap” végén anyjuk kebelébe visszatérjenek, és vele újra eggyé váljanak; amikor lehűl, ragyogó lesz, a fiuk saját énjeiken és szíveiken keresztül kiterjeszkednek és összehúzódnak; átölelik a végtelenséget. Dzyan könyve, Kozmogenezis, III. Stanza

16 A Világtojás

17 ADI ADI (ISTENI) VILÁG ANUPADAKA ANUPADAKA (MONÁDI) VILÁG ATMIKUS ATMIKUS (NIRVÁNI) VILÁG BUDDHIKUS BUDDHIKUS VILÁG MENTÁLIS MENTÁLIS VILÁG ASZTRÁLIS ASZTRÁLIS VILÁG FIZIKAI FIZIKAI VILÁG ELSŐ (AKARAT) MÁSODIK (BÖLCSESSÉG) HARMADIK (TEVÉKENYSÉG) NAP - LOGOSZ ELSŐ KIÁRADÁS A HÁROM TEREMTŐ KIÁRADÁS

18 A tér étere (koilon) Az Univerzum születését megelőzően az alap gyökéranyag létezett, az a szubsztancia, amelyből minden más általunk ismert anyagféleség megformálódott. Ez a gyökéranyag az, amit a tudósok a tér éterének neveznek, és amit az okkult kémia koilon néven ír le.

19 A KOZMIKUS Logosz kiáradása Valamilyen hatalmas Lény – szinte végtelenül hatalmasabb Naprendszerünk Logoszánál – megváltoztatta ezt a nyugalmi állapotot azáltal, hogy szellemét vagy erejét beleárasztotta ezen anyag bizonyos részébe, amely az egész Világegyetemet magába foglalja. Ezeket a buborékokat eredetileg megformáló erő az, amit H. P. Balavatsky fohat-nak nevezett, és amelyről „a térbe lyukakat ásó” erőként beszél. Egy francia tudós szerint „anyag nem létezik, csak lyukak vannak az éterben”. Ezen erő működésének hatása olyan, mint egy óriási lélegzet kifújása, amely az éterben vagy koilonban megszámlálhatatlanul sok apró, gömbformájú buborékot hoz létre. Ezek a koilonban levő buborékok azok a végső atomok, amikből minden általunk anyagként ismert dolog felépül.

20 A Naplogosz 1. kiáradása  A Naplogosz megnyilvánulásakor a buborékokat készen találja.  Meghatározza tevékenysége határait, és azon belül a buborékokat a közponba gyűjti, összesűríti.  A sűrűsödés bizonyos szintjén örvénylést indít, aminek eredménye egy hatalmas méretű sok dimenzióban mozgó örvény lett, a majdani csillagköd anyaga.  A sűrűsödés folyamán a Logosz Harmadik Aspektusán keresztül működve kiküldött hét impulzust, vagy „lélegzetet”.  Az első impulzus számtalan apró örvényt keltett mindenhol a gömb belsejében, amelyek mindegyike 49 buborékot vonzott magához, és ezeket egy meghatározott alakzatba rendezte. Az így megformált kicsi buborék-csoportok lettek a második sík vagy világ, az anupâdaka vagy monádi sík atomjai.

21 A Naplogosz 1. kiáradása  A második impulzus kibocsájtásakor a Logosz a 49 buborékból álló atomok között örvényeket keltett, amelyek mindegyike 49 2 vagyis 2,401 buborékot tartalmazott. Ezek lettek a harmadik világ, az âtmikus sík atomjai.  A harmadik impulzus kibocsájtásakor a 2401 buborékból álló atomokból 49 3 vagyis 117,649 buborékból álló egységeket hozott létre, hogy a negyedik világ, vagy buddhikus sík atomjai lehessenek.  Ez a folyamat ismétlődött egészen a hatodik impulzusig, amely felépítette a legalacsonyabb, a hetedik világ, vagyis a fizikai sík atomjait, amelyek már 49 6 vagyis közel 14 milliárd eredeti buborékból állnak.

22 A hét sík atomjaiban található buborékok száma SíkSíkSíkSík Egy atomban levő bubor é kok sz á ma Âdi11 Anupâdaka4949 Âtmâ 49 2 2,401 Buddhikus 49 3 117,649 Manasz (mentális) 49 4 5,764,801 Kâma (asztrális) 49 5 282,475,249 Sthûla (fizikai) 49 6 13,841,287,201

23 A végső fizikai atom A fizikai atom nem „anyag”, hanem a Harmadik Kozmikus Logosz tudatában levő pontok tömege, amit a Naplogosz tart meghatározott formában, adott munka elvégzésére. Az anyag léte teljes egészében a Logosz elméjében létező eszme folyamatos fenntartásától függ. Ha Ő úgy dönt, hogy visszavonja akaraterejét, például a fizikai síkról – vagyis nem gondol rá – minden fizikai atom azonnal felbomlik, és az egész fizikai sík egy pillanat alatt eltűnik, mint egy gyertya fénye, amikor elfúják azt.

24 A Naplogosz 1. kiáradása Ezt követően a Logosz a Harmadik Aspektusából kiküld egy hetedik impulzust, amely a fizikai atomokat összevonja bizonyos csoportokba, így hozza létre azt a sok különböző dolgot, amiket proto-elemeknek hívhatunk. Ezek ismét összekapcsolódnak különböző formákká, amiket kémiai elemekként ismerünk. Ez a folyamat még most sem fejeződött be. Jelenleg az uránium a legfiatalabb és legnehezebb kémiai elem, de a jövőben még ennél bonyolultabbak is létrejöhetnek. A sűrűsödés folytatódásának eredményeként egy óriási, fénylő, általában izzó hidrogénből álló gázfelhő alakul ki. A forró gázfelhő – még mindig sebesen forogva – fokozatosan lehűlt, miközben összehúzódott és ellaposodott, és végül gömbből inkább egy óriási forgó koronggá vált. A sűrűsödés folytatódásának eredményeként egy óriási, fénylő, általában izzó hidrogénből álló gázfelhő alakul ki. A forró gázfelhő – még mindig sebesen forogva – fokozatosan lehűlt, miközben összehúzódott és ellaposodott, és végül gömbből inkább egy óriási forgó koronggá vált. Utolsó lépésként megépíti a az alsíkokat.

25

26 A Naplogosz 2. kiáradása •Energiája: Élet-forma, amivel életre kelti a hét sík anyagát, amelyekből így olyan formák épülhetnek, amik rendelkeznek azzal a misztikus minőséggel, amelyet Életnek hívunk. •Ez az élet a síkok anyagát különböző formákba rendezi, ezek a formák csak addig léteznek, amíg a 2. Logosz élete fenntartja az anyagot az adott formában. •Születés, növekedés, hanyatlás, halál. •A 2. Logosz energiája: prána, vitalitás.

27 Szabari János, jszabari@mol.hu, 30/9254-936 www.teozofia.hu; www.sziddhartha.hujszabari@mol.huwww.teozofia.hu


Letölteni ppt "AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE A TUDOMÁNY ÉS A TEOZÓFIA SZERINT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések