Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-Dunántúli képviselet Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-Dunántúli képviselet Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron."— Előadás másolata:

1 Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-Dunántúli képviselet Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron

2 Magyarországnak juttatott EU támogatások 1990-1999

3 Magyar részvétel az Interreg programban Magyarország - Ausztria program 1995-1999 határmenti együttműködés AU - Interreg IIA program (Burgenland és Bécs) HU - Phare CBC program (Győr-M-S, Vas és Zala megyék) Prioritások: Területi tervezés Gazdaságfejlesztés és együttműködés Műszaki infrastruktúra Humán erőforrások fejlesztése Környezet- és természetvédelem

4

5 Nyílt Phare pályázatok, mint a területfejlesztés eszközei 1995 - 1997-ig: Rugalmas projektméret a nagyprojektek esetében, Kisprojekt Alapok indultak. Miután a Phare programok többségében nem pályázati úton választották ki a kedvezményezetteket, a Phare nem írt elő részletes szabályokat a pályáztatás módjára, csak a projektmegvalósításra. Az Unió Bizottsága emiatt nyílt pályáztatásnál rendkívüli óvatossággal járt el, ami lassította ezen programokat - kivéve a Kisprojekt Alapokat, ahol valódi decentralizáció és utólagos ellenőrzés valósult meg, ebben a tekintetben ezek az alapok áttörésnek voltak tekinthetők.

6 Nyílt Phare pályázatok, mint a területfejlesztés eszközei 1998-1999: 2 millió euró feletti nagyprojektek és Kisprojekt Alapok: Fókusz az infrastrukturális beruházásokon a valódi Interreg-szerű partnerségek helyett. Nyílt pályázatok csak a Kisprojekt Alapokban voltak, 50.000 euróig, de decentralizát döntéshozatal és ex-post EU Bizottsági ellenőrzés mellett. 2000-2003 (38 meur a magyar osztrák programban ): A Phare fő célja a csatlakozásra való felkészítés. Ebben nőtt a Strukturális Alapokra való felkészítés jelentősége: Támogatási Konstrukciók (Grant Scheme) bevezetése, melynek szabályait a PraG részletesen lefektette Pozitívum: Projektméret rugalmasan alakítható, az igényekhez illeszthető, ezáltal a források nagy része nyílt pályázati kiírásokkal osztható szét Felkészítési hatás: A pályázatoktól elvárt módszertan több tekintetben hasonló a Strukturális Alapokban elvártakhoz Közös döntéshozatal az Interreg projektekkel, közös program prioritásait nagyjából lefedő pályázatok indíthatók

7 Nyílt Phare pályázatok, mint a területfejlesztés eszközei Negatívumok : EU Bizottság az egyes évenkénti Phare Pénzügyi Memorandumok és később a pályázati kiírások tárgyalása során szűkítette a Közös Programozási Dokumentum célrendszerét – ez a tükörprojektek kifejlesztését gátolta Ex-ante Bizottsági ellenőrzés számos lépcsőben még a Kisprojekt Alapokban is - visszalépés a szubszidiaritás tekintetében A bevált dokumentumok helyett új, bonyolultabb pályázati kiírás és feltételrendszer, melynek hozzáadott értéke kérdéses Fentiek miatt növekvő munkaterhelés az EU Bizottság hivatalnokai, a programmenedzsment és a pályázók körében A PraG által előírt értékelési szempontok és kiválasztási rendszer, melyet korlátozottan lehetett a határ-menti együttműködéshez illeszteni megnehezítették a közös döntéshozatalt az osztrák partnerekkel

8 CBC Kisprojekt Alapok által támogatott projektek területi eloszlása 1995-1999 Év 1995 1996 1997 1999 1995 1996 1999 Program HU-AU HU-AU-SL HU-AU-SK HU-SK** Összesen: Támogatás (EURO) 360.000 285.000 300.000 500.000 300.000 3.000 2.048.000 Projekt szám 56 45 46 40 41 21 1 250 Átlagos projektméret: 8,200 euró

9 Partneri kapcsolatok a 2000. évi Kisprojekt Alapban

10 Néhány Phare CBC kulcsprojekt •Ipari parkok és innovációs központok (Győr, Szombathely, Szentgotthárd, Sopron), Lenti Inkubátor Ház, Győr Trade Center •Határhoz, ipari parkokhoz vezető utak felújítása, regionális repülőtér (Győr-Pér), Ro-Ro Port •Közös kerékpáros turizmus valamint natúrpark fejlesztések (Őrség-Raab, Kőszeg-Irottkő) •Humán erőforrások fejlesztése (Európa Tanulmányok Intézete, Pályaorientációs trénerek képzése) •Regionális Fejlesztési Terv, Hármas-határ fejlesztési stratégiák

11 További kulcsprojektek a határmenti együttműködésben Fenntartható közlekedési mintaprojekt a Fertő körül Biomassza, szél- és napenergia hasznosítására és ennek terjesztésére irányuló projektek mindhárom megyében Együttműködések az aktív, a természetbarát és a kulturális turizmus területén (a Natúrparkok mellett többek közt a kerékpáros, evezős, horgász és borturizmus szakmai szervezetei közt)

12 Programszintű eredmények •Az együttműködés megerősödött intézményi háttere - az Eurégió megalakulása (hálózatosodás, stratégiaalkotás, projektfejlesztés) • Regionális kapacitások megerősödése : –a Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség – SA tapasztalatok, KEZDET –Programozás, végrehajtás VÁTI regionális képviseletének feladata • Kistérségek, helyi közösségek kapacitása az EU által finanszírozott támogatási programokban való részvételre növekedett: módszertan, stratégiai gondolkodás, partnerség •Interreg-Phare CBC program tapasztalatainak hasznosítása a uniós csatlakozási folyamatban, elsősorban a Strukturális Alapokra való felkészülésben

13 Átmenet CBC-ből az Interregbe Az évek óta tartó közös munka segítette a tervezési és programmenedzsment módszerek kölcsönös megismerését, ezáltal a közös Interreg IIIA program intézményrendszerének gyors felállítását, a pályázati feltételrendszer kidolgozását. Szintén hasznosítható ez a tapasztalat a mostani külső Uniós határokon induló Szomszédági programokban, ahol az Interreg programot Phare-ral vagy ahhoz hasonló támogatási eszközzel kell koordinálni.

14 Új programok • Magyarország uniós csatlakozása után 7 határszakaszon fog 4 programot társfinanszírozni az Unió Területfejlesztési Alapja– új programok Horvátországgal, Ukrajnával és Szerbiával Ukrajna Szerbia Horvátország

15 Interreg IIIA programok a régióban 1.Magyar-osztrák program – mintegy évi 4 MEUR, a program tartalma nem változik 2.Magyar-szlovák-ukrán program – mintegy évi 7 MEUR 3.Szlovén-magyar-horvát program – mintegy évi 1,4 MEUR A két trilaterális program céljainak, támogatási területeinek meghatározása idén történt – a területileg érintett helyi, megyei és regionális szereplőkkel partnerségben. A pályázati kiírások ősszel jelennek meg a helyi lapokban és a VÁTI honlapján: www.pharereg.hu

16 Magyarország-Ausztria InterregIIIA program a csatlakozás után •Közös Programozási Dokumentum céljai nem változnak 2006-ig •Interreg szabályok váltják a Phare CBC-t a magyar oldalon: –Közös Programozási Dokumentum és a Programkiegészítő Dokumentum nem pusztán stratégiai keretet adnak, hanem a finanszírozás alapdokumentumai lesznek. –Phare szabályok helyett az Európai Regionális Fejlesztési Alap szabályai, valamint a magyar Közbeszerzési Törvény és egyéb jogszabályok alkalmazandók. További információ a program közös honlapján: www. at-hu.net •Folyamatos pályázatbeadás •Évente 3-4 alkalommal közös döntés a támogatott projektek köréről a Kormányzóbizottság keretében

17 A Phare CBC- Interreg IIIA Magyarország - Ausztria 2000 – 2006 program prioritásai P1Határon átnyúló gazdasági együttműködés P2Elérhetőség P3Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok P4Humán erőforrások P5Fenntartható területfejlesztés és környezetgazdálkodás

18 PrioritásIntézkedésAllokáció 1. Prioritás: Határon átnyúló gazdasági együttműkö dés 1.1. Intézkedés: Üzleti helyszínek és infrastruktúra fejlesztése és támogatása a határtérségben 301 000,00 1.2. Intézkedés: KKV-k együttműködése és határon átnyúló üzleti tevékenységek tanácsadása 413 000,00 1.3. Intézkedés: Turizmus és szabadidő 1 517 000,00 2. Prioritás: Elérhetőség 2.1. Intézkedés: Határon átnyúló közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra javítása 2 497 000,00 2.2. Intézkedés: Közlekedésszervezés és tervezés, logisztika 278 000,00 3. Prioritás: Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok 3.1. Intézkedés: Határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása és határon átnyúló hálózatok fejlesztése 554 000,00 3.2. Intézkedés: mikro projektek, beleértve a "people-to-people és pilot projekteket 1 075 000,00 4. Prioritás: Humán erőforrás 4.1. Intézkedés: A regionális munkaerőpiac fejlesztése a bővítéssel összefüggésben 169 000,00 4.2. Intézkedés: Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése az oktatás, képzés és tudomány területén 1 521 000,00 5. Prioritás: Fenntartható térbeli és környezeti fejlődés 5.1. Intézkedés: Erőforrásmenedzsment, műszaki infrastruktúra és megújuló emergiaforrások 2 508 000,00 5.2. Intézkedés: Természet és környezetvédelem, beleértve a nemzeti és naturparkokat 502 000,00 5.3. Intézkedés: Határon átnyúló térbeli fejlesztés a rurális és urbánus térségekben 125 000,00

19 Köszönöm szíves figyelmüket! Virágh Péter Képviselet-vezető helyettes viragh@pharereg.hu


Letölteni ppt "Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-Dunántúli képviselet Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron."

Hasonló előadás


Google Hirdetések