Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter"— Előadás másolata:

1 Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter
VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-Dunántúli képviselet Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron

2 Magyarországnak juttatott EU támogatások 1990-1999

3 Magyar részvétel az Interreg programban
Magyarország - Ausztria program határmenti együttműködés AU - Interreg IIA program (Burgenland és Bécs) HU - Phare CBC program (Győr-M-S, Vas és Zala megyék) Prioritások: Területi tervezés Gazdaságfejlesztés és együttműködés Műszaki infrastruktúra Humán erőforrások fejlesztése Környezet- és természetvédelem

4

5 Nyílt Phare pályázatok, mint a területfejlesztés eszközei
ig: Rugalmas projektméret a nagyprojektek esetében, Kisprojekt Alapok indultak. Miután a Phare programok többségében nem pályázati úton választották ki a kedvezményezetteket, a Phare nem írt elő részletes szabályokat a pályáztatás módjára, csak a projektmegvalósításra. Az Unió Bizottsága emiatt nyílt pályáztatásnál rendkívüli óvatossággal járt el, ami lassította ezen programokat - kivéve a Kisprojekt Alapokat, ahol valódi decentralizáció és utólagos ellenőrzés valósult meg, ebben a tekintetben ezek az alapok áttörésnek voltak tekinthetők.

6 Nyílt Phare pályázatok, mint a területfejlesztés eszközei
: 2 millió euró feletti nagyprojektek és Kisprojekt Alapok: Fókusz az infrastrukturális beruházásokon a valódi Interreg-szerű partnerségek helyett. Nyílt pályázatok csak a Kisprojekt Alapokban voltak, euróig, de decentralizát döntéshozatal és ex-post EU Bizottsági ellenőrzés mellett. (38 meur a magyar osztrák programban): A Phare fő célja a csatlakozásra való felkészítés. Ebben nőtt a Strukturális Alapokra való felkészítés jelentősége: Támogatási Konstrukciók (Grant Scheme) bevezetése, melynek szabályait a PraG részletesen lefektette Pozitívum: Projektméret rugalmasan alakítható, az igényekhez illeszthető, ezáltal a források nagy része nyílt pályázati kiírásokkal osztható szét Felkészítési hatás: A pályázatoktól elvárt módszertan több tekintetben hasonló a Strukturális Alapokban elvártakhoz Közös döntéshozatal az Interreg projektekkel, közös program prioritásait nagyjából lefedő pályázatok indíthatók

7 Nyílt Phare pályázatok, mint a területfejlesztés eszközei
Negatívumok : EU Bizottság az egyes évenkénti Phare Pénzügyi Memorandumok és később a pályázati kiírások tárgyalása során szűkítette a Közös Programozási Dokumentum célrendszerét – ez a tükörprojektek kifejlesztését gátolta Ex-ante Bizottsági ellenőrzés számos lépcsőben még a Kisprojekt Alapokban is - visszalépés a szubszidiaritás tekintetében A bevált dokumentumok helyett új, bonyolultabb pályázati kiírás és feltételrendszer, melynek hozzáadott értéke kérdéses Fentiek miatt növekvő munkaterhelés az EU Bizottság hivatalnokai, a programmenedzsment és a pályázók körében A PraG által előírt értékelési szempontok és kiválasztási rendszer, melyet korlátozottan lehetett a határ-menti együttműködéshez illeszteni megnehezítették a közös döntéshozatalt az osztrák partnerekkel

8 CBC Kisprojekt Alapok által támogatott projektek területi eloszlása
Év 1995 1996 1997 1999 Program HU-AU HU-AU-SL HU-AU-SK HU-SK** Összesen: Támogatás (EURO) 3.000 Projekt szám 56 45 46 40 41 21 1 250 Átlagos projektméret: 8,200 euró

9 Partneri kapcsolatok a 2000. évi Kisprojekt Alapban

10 Néhány Phare CBC kulcsprojekt
Ipari parkok és innovációs központok (Győr, Szombathely, Szentgotthárd, Sopron), Lenti Inkubátor Ház, Győr Trade Center Határhoz, ipari parkokhoz vezető utak felújítása, regionális repülőtér (Győr-Pér), Ro-Ro Port Közös kerékpáros turizmus valamint natúrpark fejlesztések (Őrség-Raab, Kőszeg-Irottkő) Humán erőforrások fejlesztése (Európa Tanulmányok Intézete, Pályaorientációs trénerek képzése) Regionális Fejlesztési Terv, Hármas-határ fejlesztési stratégiák

11 További kulcsprojektek a határmenti együttműködésben
Fenntartható közlekedési mintaprojekt a Fertő körül Biomassza, szél- és napenergia hasznosítására és ennek terjesztésére irányuló projektek mindhárom megyében Együttműködések az aktív, a természetbarát és a kulturális turizmus területén (a Natúrparkok mellett többek közt a kerékpáros, evezős, horgász és borturizmus szakmai szervezetei közt)

12 Programszintű eredmények
Az együttműködés megerősödött intézményi háttere - az Eurégió megalakulása (hálózatosodás, stratégiaalkotás, projektfejlesztés) Regionális kapacitások megerősödése: a Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség – SA tapasztalatok, KEZDET Programozás, végrehajtás VÁTI regionális képviseletének feladata Kistérségek, helyi közösségek kapacitása az EU által finanszírozott támogatási programokban való részvételre növekedett: módszertan, stratégiai gondolkodás, partnerség Interreg-Phare CBC program tapasztalatainak hasznosítása a uniós csatlakozási folyamatban, elsősorban a Strukturális Alapokra való felkészülésben

13 Átmenet CBC-ből az Interregbe
Az évek óta tartó közös munka segítette a tervezési és programmenedzsment módszerek kölcsönös megismerését, ezáltal a közös Interreg IIIA program intézményrendszerének gyors felállítását, a pályázati feltételrendszer kidolgozását. Szintén hasznosítható ez a tapasztalat a mostani külső Uniós határokon induló Szomszédági programokban, ahol az Interreg programot Phare-ral vagy ahhoz hasonló támogatási eszközzel kell koordinálni.

14 Új programok Ukrajna Horvátország Szerbia
Magyarország uniós csatlakozása után 7 határszakaszon fog 4 programot társfinanszírozni az Unió Területfejlesztési Alapja– új programok Horvátországgal, Ukrajnával és Szerbiával Ukrajna Horvátország Szerbia

15 Interreg IIIA programok a régióban
Magyar-osztrák program – mintegy évi 4 MEUR, a program tartalma nem változik Magyar-szlovák-ukrán program – mintegy évi 7 MEUR Szlovén-magyar-horvát program – mintegy évi 1,4 MEUR A két trilaterális program céljainak, támogatási területeinek meghatározása idén történt – a területileg érintett helyi, megyei és regionális szereplőkkel partnerségben. A pályázati kiírások ősszel jelennek meg a helyi lapokban és a VÁTI honlapján:

16 Magyarország-Ausztria InterregIIIA program a csatlakozás után
Közös Programozási Dokumentum céljai nem változnak 2006-ig Interreg szabályok váltják a Phare CBC-t a magyar oldalon: Közös Programozási Dokumentum és a Programkiegészítő Dokumentum nem pusztán stratégiai keretet adnak, hanem a finanszírozás alapdokumentumai lesznek. Phare szabályok helyett az Európai Regionális Fejlesztési Alap szabályai, valamint a magyar Közbeszerzési Törvény és egyéb jogszabályok alkalmazandók. További információ a program közös honlapján: www. at-hu.net Folyamatos pályázatbeadás Évente 3-4 alkalommal közös döntés a támogatott projektek köréről a Kormányzóbizottság keretében

17 A Phare CBC- Interreg IIIA Magyarország - Ausztria 2000 – 2006 program prioritásai
P1 Határon átnyúló gazdasági együttműködés P2 Elérhetőség P3 Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok P4 Humán erőforrások P5 Fenntartható területfejlesztés és környezetgazdálkodás

18 Prioritás Intézkedés Allokáció 1. Prioritás: Határon átnyúló gazdasági együttműködés 1.1. Intézkedés: Üzleti helyszínek és infrastruktúra fejlesztése és támogatása a határtérségben ,00 1.2. Intézkedés: KKV-k együttműködése és határon átnyúló üzleti tevékenységek tanácsadása ,00 1.3. Intézkedés: Turizmus és szabadidő ,00 2. Prioritás: Elérhetőség 2.1. Intézkedés: Határon átnyúló közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra javítása ,00 2.2. Intézkedés: Közlekedésszervezés és tervezés, logisztika ,00 3. Prioritás: Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok 3.1. Intézkedés: Határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása és határon átnyúló hálózatok fejlesztése ,00 3.2. Intézkedés: mikro projektek, beleértve a "people-to-people és pilot projekteket ,00 4. Prioritás: Humán erőforrás 4.1. Intézkedés: A regionális munkaerőpiac fejlesztése a bővítéssel összefüggésben ,00 4.2. Intézkedés: Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése az oktatás, képzés és tudomány területén ,00 5. Prioritás: Fenntartható térbeli és környezeti fejlődés 5.1. Intézkedés: Erőforrásmenedzsment, műszaki infrastruktúra és megújuló emergiaforrások ,00 5.2. Intézkedés: Természet és környezetvédelem, beleértve a nemzeti és naturparkokat ,00 5.3. Intézkedés: Határon átnyúló térbeli fejlesztés a rurális és urbánus térségekben ,00

19 Köszönöm szíves figyelmüket!
Virágh Péter Képviselet-vezető helyettes


Letölteni ppt "Phare CBC és Interreg programok Virágh Péter"

Hasonló előadás


Google Hirdetések