Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató."— Előadás másolata:

1 Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató

2 Az ESZA Nonprofit Kft. • Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv uniós pályázatokat kezelő közreműködő szervezete a szociális, köz- és felsőoktatási, kulturális és egészségügyi területen • A Társaság a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) lezárult és fenntartási szakaszban lévő projektjeit kezeli, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), és az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében a társadalmi megújulást elősegítő, illetve a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket lehetővé tevő programokért felelős szervezet • Az ESZA, WSA, STRAPI uniós pályázatkezelési portfólió összevonásának célja a gyors és hatékony forráskijuttatás, az ügyfélkiszolgálás egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele (a portfólió változás 2011. január 1-vel lépett életbe) • Mint végrehajtásért felelős intézmény, a pályázati folyamat egészét végigkíséri a kiírások előkészítésétől a szerződéskötésen át a projektzárásig • A tulajdonosi jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja

3 Intézményrendszerbeli partnereink

4 Tevékenységeink • Az ESZA nKft. által kezelt programok: • EU-s finanszírozású programok • Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) • Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) • Kizárólag hazai finanszírozású támogatások

5 Kedvezményezettjeink

6 Feladataink  Pályázati kiírások előkészítése  Pályázatok meghirdetése, érkeztetése, értékelése  Nyertes pályázókkal történő szerződéskötés  Kifizetések teljesítése a pályázók részére  Projektek nyomon követése, szakmai és pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, a szabálytalanságok kezelése, projektek zárása  Monitoring látogatások és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása  Segédletek, útmutatók elkészítése  Információs napok és egyéb tájékoztató rendezvények szervezése pályázók és kedvezményezettek részére

7 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) • Prioritások • TÁMOP 1: foglalkoztatás; a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése és segítése • TÁMOP 2: képzés; alkalmazkodóképesség javítása (kimondottan felnőttképzési elemek ebben a prioritásban jelennek meg leginkább) • TÁMOP 3: közoktatás-kultúra; minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek • TÁMOP 4: felsőoktatás; a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében • TÁMOP 5: szociálpolitika; a társadalmi befogadás és részvétel erősítése • TÁMOP 6: egészségügy; egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

8 Felnőttképzési projektekben előforduló leggyakoribb hibák általánosságban • Annak ellenére, hogy minden pályázati útmutatóban benne van, hogy kizárólag akkreditált felnőttképző tarthatja a képzést, szinte soha nincs ott a projektdossziékban a képző akkreditációs tanúsítványa (a tanúsítványt már az ajánlat mellékleteként kötelező lenne benyújtani a Közreműködő Szervezet felé) • Szinte soha nincs a projektdossziékban a képző által nyilvántartásba vetetett képzések listája • Azoknál a konstrukcióknál, ahol előírás az akkreditált program, szinte soha nincs ott a programakkreditációs tanúsítvány. Ha egy képzésnek csak néhány modulját tartják egy projektben, a tapasztalataink alapján csak ritkán megtalálható a projektmappában az akkreditációs kérelemnek az a része, ami igazolja, hogy a projektben megtartott modul(ok) hány órás(ak), pedig ennek hiányában nem lehet megállapítani, hogy a projektben vállaltnak megfelelő-e a képzés

9 Felnőttképzési projektekben előforduló leggyakoribb hibák általánosságban • A képzésekről kiállított tanúsítványokról gyakran hiányzik a projekt azonosítója. Ennek hiányában nem elfogadhatóak • Tapasztalataink szerint nem naprakészek a Kedvezményezettek a jogszabályok változásai tekintében, pl. 2013. január 1-től kötelező a finy.munka.hu-ra bejelenti a képzőknek a projektekből finanszírozott képzést. A projektek helyszínén szinte soha nincsenek ott a FINY bejelentő lapok. • Minden uniós támogatásból megvalósított képzésnél kötelező feltüntetni a felnőttképzési szerződésben, hogy az adott képzés az adott célcsoport tagnak mennyibe kerül, és mellé azt is fel kell tüntetni, hogy azt melyik projektből finanszírozták. Ez gyakran elmarad, vagy az 1 főre jutó képzési költség hiányzik, holott a régi felnőttképzési törvény előírta. • 2013.06.17.-e óta új felnőttképzési törvény van. Figyelni kell a további változásokra!!!

10 Az ESZA Nonprofit Kft kezelésében lévő felnőttképzési elemeket tartalmazó konstrukciók Prioritás Felnőttképzési elemet tartalmazó konstrukciók darabszáma TÁMOP-113 TÁMOP-249 TÁMOP-35 TAMOP-42 TÁMOP-547 TÁMOP-68 Végösszeg124

11 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról TÁMOP-1.4.1: Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támgatása - Közép-magyarországi Régió Nehézségek: OKJ módosítása sok változás-bejelentést eredményezett. Megváltoztak a képzések elnevezése, óraszámok, azokra tervezett költségek. Több esetben azért is módosultak a képzések, mert a célcsoporttagok részéről nem volt igény az adott képzésre. Tapasztalt pályázók esetében is hiányosak a benyújtott dokumentációk, pedig már több projekt megvalósításán vannak túl.

12 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról TÁMOP-2.1.2: Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése Pozitívum: Magas érdeklődés a kiírás iránt a célcsoport vonatkozásában. A projekt még a képzések megvalósításának kezdeténél, első harmadában tart. Egyénektől kapott visszajelzés alapján előfordult, hogy a képzésre jelentkezők nem kaptak időben információt arról, hogy az a képzés, amelyre jelentkeztek, mikor indul - ennek kapcsán legfőképpen a képző intézményeket keresték a konkrét képzések paramétereinek megismerése miatt.

13 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról TÁMOP-2.1.3/A: Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára Pozitív: Vártnál lényegesen nagyobb érdeklődés volt tapasztalható a kiírás iránt. Negatív: A pályázó tájékoztató felületen megjelenő azonnali értesítéseket (hiánypótlások, stb.) igen gyakran csak késve – a kézbesítési vélelmet követően – olvassák el a pályázók, ezzel a megadott határidők lényegesen lerövidülnek. A változásokat a pályázók igen gyakran csak késve jelzik felénk. Sok esetben a benyújtott időszaki beszákoló és kifizetési igénylés, záró beszámoló és záró kifizetési igénylés benyújtásával együtt változás bejelentést vagy szerződésmódosítást nyújtanak be, ebben az esetben a változás bejelentések és szerződésmódosítások feldolgozása lassítja a kifizetések teljesülését

14 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról Nehézség: A megkeresések egy része nem a hivatalosan bejelentett kapcsolattartó cégszerű aláírásával érkezik. Ebben az esetben nem szolgáltathatunk információt, vagy adott esetben (változás bejelentés, stb.) nem tudjuk, csak hiánypótlást követően a változásokat átvezetni. megoldási javaslat: A beadott kéréseket, megkereséseket ne a hivatalos képviselőt megkerülve nyújtsák be részünkre. Sok esetben a kedvezményezett részéről a hivatalos képviselő nincs minden információ birtokában, mivel általában a hivatalos megkeresésekkel a pályázatíró foglakozik. Mivel a pályázatíró és a hivatalos képviselő között az információáramlás nem mindig zökkenőmentesen történik, vagy csak részinformációk átadására kerül sor, így egy esetleges hivatalos megkeresésre a képviselő sok esetben nem tud válaszolni, vagy csak késve válaszol, vagy használhatatlan adatokat prezentál hiánypótlásként. megoldási javaslat: Szorosabb együttműködés a pályázatírók és a kedvezményezettek között.

15 TÁMOP 2.2.7 C-13/1 Felnőttképzési intézmények felkészülése az új felnőttképzési szabályozási rendszer követelményeire • Jelen pályázat célja azon felnőttképzési intézmények támogatása, melyek az új felnőttképzési szabályozás követelményeire kívánnak felkészülni és vállalják az alábbiakat: – 1. Elkészítik az új típusú engedélyezési rendszerhez szükséges kidolgozott/átdolgozott képzési programokat. – 2. Kiépítik vagy aktualizálják a minőségbiztosítási rendszerüket és az új törvény hatálybalépését követően egy éven belül külső szakértővel értékeltetik tevékenységüket. • Keretösszeg: 3.000.000.000,- forint, amely a konvergencia régiókban használható fel. • • A támogatott pályázatok várható száma: 300-600 db.

16 • Igényelhető támogatás összege: legalább 5.000.000 Ft, de legfeljebb 15.000.000 Ft • Jelen pályázati felhívásra azok nyújthatnak be pályázatot, akik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1 § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalanyok és az Fktv. 1§ (2) bekezdésben meghatározott képzésekre irányuló tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyt megkívánják szerezni, kivéve a központi költségvetési szervként működő intézményeket. • Egy képzőintézmény legfeljebb egy pályázatot nyújthat be feladatellátási helyeinek számától függetlenül. • Jelen felhívás keretein belül nem pályázhat az a felnőttképzést folytató intézmény, melynek a felnőttképzési tevékenységből származó, pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évi árbevétele meghaladta a nettó 50 M Ft-ot. • Projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 18 hónap, de legkésőbb 2015.06.30. • Projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 20 hónap. • Az Útmutató jelenleg társadalmi vitán van.

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet


Letölteni ppt "Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések