Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató."— Előadás másolata:

1 Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével
Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató

2 Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv uniós pályázatokat kezelő közreműködő szervezete a szociális, köz- és felsőoktatási, kulturális és egészségügyi területen A Társaság a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) lezárult és fenntartási szakaszban lévő projektjeit kezeli, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), és az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében a társadalmi megújulást elősegítő, illetve a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket lehetővé tevő programokért felelős szervezet Az ESZA, WSA, STRAPI uniós pályázatkezelési portfólió összevonásának célja a gyors és hatékony forráskijuttatás, az ügyfélkiszolgálás egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele (a portfólió változás január 1-vel lépett életbe) Mint végrehajtásért felelős intézmény, a pályázati folyamat egészét végigkíséri a kiírások előkészítésétől a szerződéskötésen át a projektzárásig A tulajdonosi jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja

3 Intézményrendszerbeli partnereink
ESZA Nonprofit Kft. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Service Level Agreement: NFT, ÚMFT, ÚSZT Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tulajdonos Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma

4 Tevékenységeink Az ESZA nKft. által kezelt programok:
EU-s finanszírozású programok Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) Kizárólag hazai finanszírozású támogatások

5 Kedvezményezettjeink
ESZA Nonprofit Kft. Non-profit szervezetek Vállalkozások Önkormányzati és állami intézmények Felsőoktatási intézmények Központi költségvetési szervek Szociális- és gyermekvédelmi intézmények Önkormányzati társulások Önkormányzatok

6 Feladataink Pályázati kiírások előkészítése
Pályázatok meghirdetése, érkeztetése, értékelése Nyertes pályázókkal történő szerződéskötés Kifizetések teljesítése a pályázók részére Projektek nyomon követése, szakmai és pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, a szabálytalanságok kezelése, projektek zárása Monitoring látogatások és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása Segédletek, útmutatók elkészítése Információs napok és egyéb tájékoztató rendezvények szervezése pályázók és kedvezményezettek részére

7 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
Prioritások TÁMOP 1: foglalkoztatás; a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése és segítése TÁMOP 2: képzés; alkalmazkodóképesség javítása (kimondottan felnőttképzési elemek ebben a prioritásban jelennek meg leginkább) TÁMOP 3: közoktatás-kultúra; minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁMOP 4: felsőoktatás; a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁMOP 5: szociálpolitika; a társadalmi befogadás és részvétel erősítése TÁMOP 6: egészségügy; egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

8 Felnőttképzési projektekben előforduló leggyakoribb hibák általánosságban
Annak ellenére, hogy minden pályázati útmutatóban benne van, hogy kizárólag akkreditált felnőttképző tarthatja a képzést, szinte soha nincs ott a projektdossziékban a képző akkreditációs tanúsítványa (a tanúsítványt már az ajánlat mellékleteként kötelező lenne benyújtani a Közreműködő Szervezet felé) Szinte soha nincs a projektdossziékban a képző által nyilvántartásba vetetett képzések listája Azoknál a konstrukcióknál, ahol előírás az akkreditált program, szinte soha nincs ott a programakkreditációs tanúsítvány. Ha egy képzésnek csak néhány modulját tartják egy projektben, a tapasztalataink alapján csak ritkán megtalálható a projektmappában az akkreditációs kérelemnek az a része, ami igazolja, hogy a projektben megtartott modul(ok) hány órás(ak), pedig ennek hiányában nem lehet megállapítani, hogy a projektben vállaltnak megfelelő-e a képzés

9 Felnőttképzési projektekben előforduló leggyakoribb hibák általánosságban
A képzésekről kiállított tanúsítványokról gyakran hiányzik a projekt azonosítója. Ennek hiányában nem elfogadhatóak Tapasztalataink szerint nem naprakészek a Kedvezményezettek a jogszabályok változásai tekintében, pl január 1-től kötelező a finy.munka.hu-ra bejelenti a képzőknek a projektekből finanszírozott képzést. A projektek helyszínén szinte soha nincsenek ott a FINY bejelentő lapok. Minden uniós támogatásból megvalósított képzésnél kötelező feltüntetni a felnőttképzési szerződésben, hogy az adott képzés az adott célcsoport tagnak mennyibe kerül, és mellé azt is fel kell tüntetni, hogy azt melyik projektből finanszírozták. Ez gyakran elmarad, vagy az 1 főre jutó képzési költség hiányzik, holott a régi felnőttképzési törvény előírta. e óta új felnőttképzési törvény van. Figyelni kell a további változásokra!!!

10 Az ESZA Nonprofit Kft kezelésében lévő felnőttképzési elemeket tartalmazó konstrukciók
Prioritás Felnőttképzési elemet tartalmazó konstrukciók darabszáma TÁMOP-1 13 TÁMOP-2 49 TÁMOP-3 5 TAMOP-4 2 TÁMOP-5 47 TÁMOP-6 8 Végösszeg 124

11 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról
TÁMOP-1.4.1: Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támgatása - Közép-magyarországi Régió Nehézségek: OKJ módosítása sok változás-bejelentést eredményezett. Megváltoztak a képzések elnevezése, óraszámok, azokra tervezett költségek. Több esetben azért is módosultak a képzések, mert a célcsoporttagok részéről nem volt igény az adott képzésre. Tapasztalt pályázók esetében is hiányosak a benyújtott dokumentációk, pedig már több projekt megvalósításán vannak túl.

12 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról
TÁMOP-2.1.2: Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése Pozitívum: Magas érdeklődés a kiírás iránt a célcsoport vonatkozásában. A projekt még a képzések megvalósításának kezdeténél, első harmadában tart. Egyénektől kapott visszajelzés alapján előfordult, hogy a képzésre jelentkezők nem kaptak időben információt arról, hogy az a képzés, amelyre jelentkeztek, mikor indul - ennek kapcsán legfőképpen a képző intézményeket keresték a konkrét képzések paramétereinek megismerése miatt.

13 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról
TÁMOP-2.1.3/A: Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára Pozitív: Vártnál lényegesen nagyobb érdeklődés volt tapasztalható a kiírás iránt. Negatív: A pályázó tájékoztató felületen megjelenő azonnali értesítéseket (hiánypótlások, stb.) igen gyakran csak késve – a kézbesítési vélelmet követően – olvassák el a pályázók, ezzel a megadott határidők lényegesen lerövidülnek. A változásokat a pályázók igen gyakran csak késve jelzik felénk. Sok esetben a benyújtott időszaki beszákoló és kifizetési igénylés, záró beszámoló és záró kifizetési igénylés benyújtásával együtt változás bejelentést vagy szerződésmódosítást nyújtanak be, ebben az esetben a változás bejelentések és szerződésmódosítások feldolgozása lassítja a kifizetések teljesülését

14 Gondolatok a legnépszerűbb konstrukciókról
Nehézség: A megkeresések egy része nem a hivatalosan bejelentett kapcsolattartó cégszerű aláírásával érkezik. Ebben az esetben nem szolgáltathatunk információt, vagy adott esetben (változás bejelentés, stb.) nem tudjuk, csak hiánypótlást követően a változásokat átvezetni. megoldási javaslat: A beadott kéréseket, megkereséseket ne a hivatalos képviselőt megkerülve nyújtsák be részünkre. Sok esetben a kedvezményezett részéről a hivatalos képviselő nincs minden információ birtokában, mivel általában a hivatalos megkeresésekkel a pályázatíró foglakozik. Mivel a pályázatíró és a hivatalos képviselő között az információáramlás nem mindig zökkenőmentesen történik, vagy csak részinformációk átadására kerül sor, így egy esetleges hivatalos megkeresésre a képviselő sok esetben nem tud válaszolni, vagy csak késve válaszol, vagy használhatatlan adatokat prezentál hiánypótlásként. megoldási javaslat: Szorosabb együttműködés a pályázatírók és a kedvezményezettek között.

15 TÁMOP C-13/1 Felnőttképzési intézmények felkészülése az új felnőttképzési szabályozási rendszer követelményeire Jelen pályázat célja azon felnőttképzési intézmények támogatása, melyek az új felnőttképzési szabályozás követelményeire kívánnak felkészülni és vállalják az alábbiakat: 1. Elkészítik az új típusú engedélyezési rendszerhez szükséges kidolgozott/átdolgozott képzési programokat. 2. Kiépítik vagy aktualizálják a minőségbiztosítási rendszerüket és az új törvény hatálybalépését követően egy éven belül külső szakértővel értékeltetik tevékenységüket. Keretösszeg: ,- forint, amely a konvergencia régiókban használható fel. A támogatott pályázatok várható száma: db.

16 Igényelhető támogatás összege: legalább 5. 000
Igényelhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft Jelen pályázati felhívásra azok nyújthatnak be pályázatot, akik a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1 § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalanyok és az Fktv. 1§ (2) bekezdésben meghatározott képzésekre irányuló tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyt megkívánják szerezni, kivéve a központi költségvetési szervként működő intézményeket. Egy képzőintézmény legfeljebb egy pályázatot nyújthat be feladatellátási helyeinek számától függetlenül. Jelen felhívás keretein belül nem pályázhat az a felnőttképzést folytató intézmény, melynek a felnőttképzési tevékenységből származó, pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évi árbevétele meghaladta a nettó 50 M Ft-ot. Projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 18 hónap, de legkésőbb Projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 20 hónap. Az Útmutató jelenleg társadalmi vitán van.

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet


Letölteni ppt "Felnőttképzési elemeket tartalmazó pályázatok a Közreműködő Szervezet szemével Nagy Balázs ESZA Nonprofit Kft Programigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések