Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Túlélés helyett felülkerekedés Oberfrank Ferenc Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Túlélés helyett felülkerekedés Oberfrank Ferenc Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége."— Előadás másolata:

1 Túlélés helyett felülkerekedés Oberfrank Ferenc Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége Gödöllő, 2009. November 27.

2 A helyzet lényege: változás •Nem lehet megúszni a változást: mindenkinek meg kell változnia és változtatnia kell saját maga körül •Nem lehet a bevált rutinra hagyatkozni: új dolgokba fogva, új eszközökkel, újmódon kell tovább élni, működni, boldogulni •Vannak, lesznek akik elvéreznek képtelenek változni és változtatni, alkalmazkodni nem tudják a lényegest a másodlagostól megkülönböztetni •Vannak, lesznek akik túlélnek… De beérhetjük-e a puszta túléléssel?

3 Mi az, ami nem fog változni? •Összességében nem lesz több pénz •Az egészségügynek nem lesz meghatározó súlya az új kormányzaton belül sem

4 Kérdéses •A magyar állam- és közigazgatás kimozdul-e a mélypontról? •A kritikus szint alá csökken-e a korrupció? •A rendeltetésszerű, etikus és törvényes viselkedést de facto továbbra is szankcionálják-e? •Megjelennek-e a világos szervező elvek és az átlátható, rendezett keretek?

5 Az előttünk álló kihívás •Képesek-e az ágazat meghatározó szereplői: –ezzel a helyzettel szembenézni? –Egymással szövetségre lépni –Szakítani a rutinnal, demagógiával –Eredeti kezdeményezéseikkel a lakosság bizalmát, támogatását vissza/meg/szerezni –Az egészségügyi dolgozóknak vonzó jövőképet kínálni –Járható, támogatható utat, megoldásokat kínálni a politikának –A társadalom előtt hitelessé válni és támogatását megnyerni –Politikai befolyást, súlyt jelentősen megnövelni

6 Észak amerikai dilemma “ A kanadai rendszer nem jó kiindulópont az USA számára, bármennyire jó rendszer is az a kanadaiaknak. Két nagyon különböző országról van szó. A mi rendszerünk az életre, a szabadságra és a boldogságkeresésre épül. Az övék a békére, a rendre és a jó kormányzásra. Ezek különböző értékek. ” Victor R. Fuchs a Stanford Egyetem tanára az egészség-gazdaságtani szakértője

7 … és a mi rendszerünk mire épül?

8 A betegápolói tevékenység erkölcsi hatótényezői Elkötelezettség Érzékenység Autonómia Értelemadás Ítéletalkotás Konfliktuskezelés Kompetencia Meggyőződés A cselekvés Erkölcsi inditéka Erkölcsi Bátorság Erkölcsi magatartás, erkölcsi érzékenység Erkölcsi hősiesség: illegális, de etikus Erkölcsi Komfort- érzés Erkölcsi konfliktus Erkölcsi szenvedés Erkölcsi veszteség Betegre gyakorolt hatás Betegápolóra gyakorolt hatás Szervezetre gyakorolt hatás Beteg érdekeinek negligálása, a beteg kerülése A betegek kényelmének csökkenése, szenvedésének növekedése Szenvedés Közömbösség Kiégés Pályaelhagyás Magas betegápoló fluktuáció Az ellátási minőség csökkenése A páciens elégedettség csökkenése Munkaerő-biztosítási nehézségek A jó hírnév veszélyeztetése Hatósági fellépés A betegápolói hivatás erkölcsi vonatkozásai

9 Mit kell megőrizni és mit kell megváltoztatni? MEGŐRZENDŐ MEGVÁLTOZTATANDÓ Alapértékek, Alapcélok Megszokott működési gyakorlat, Specifikus célok és stratégiák

10 Hogyan különböztethető meg az alapérték a megszokott gyakorlattól? ALAPÉRTÉKEK, ALAPCÉLOK •A kutatás szabadsága •A közösség egészségének fejlesztése •A páciens mindent megelőző érdeke. SPECIFIKUS CÉLOK ÉS GYAKORLATOK •Ranglétra •Nonprofit vagy for-profit jogállás •Fekvő- és járóbeteg ellátás Mi az, amit minden változás ellenére őrzünk, akkor is, amikor ezért hátrányokat szenvedünk? Az alapértékek fennakadnak ezen a szűrőn. Amik nem, azok nélkülözhető, megváltoztatható tényezők.

11 A vagy diktatúrája •Hatékonyságnövelés vagy minőségjavítás •magasabbrendű cél szolgálata vagy pénzkeresés •Hűség a központi értékekhez vagy sikeres helytállás a változékony piacon, stb.

12 Az és nagyszerűsége •Egy szervezet lehet hatékony és jó minőséget szolgáltató •Magasrendű célokat követő és nyereséget termelő •Központi értékeihez ragaszkodó és sikeres egy gyorsan változó világban.

13 Küldetésünk: Az emberek javának szolgálata Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy adott szervezetnek minden egészségügyi ellátást mindenki számára biztosítania kell. Mit kell abbahagynunk?

14 Mit kell elhagyni? Amire létrejött a szervezet (központi értékek, célok) Amiben kiemelkedően jó vagy jó lehet a szervezet Aminek gazdaságilag hosszú távon értelme van Ezt ésszerű megtartani!

15 A túlélés mint elsődleges cél elvetése •A kulcskérdés pszichológiai: a túlélési mentalitást váltsa fel a felülkerekedés mentalitása. •Az egészségügyi döntéshozók feladata –Mit jelent a “felülkerekedés” az intézményük számára. –15-20 évre, nem csupán 3-4 évre szólót, ami mélyen gyökerezik, az intézmény alapértékeiben és alapmissziójában. –Át kell hangolódni: NEM: “Hogy reagáljunk, hogy túléljünk?” IGEN: “Hogyan kerekedhetünk felül?”

16 Az ellátási formák közös alapelvei 1.A szolgáltatások az egyéni szükségletekre és választásokra kell, hogy összpontosuljanak. 2.Lakóhely közeliség ahol csak lehetséges, központosítottság ahol ez elkerülhetetlen. 3.Gondosan összehangolt és szervezett (integrált) ellátás és együttműködő részegységek összessége, amelyben a lehető legjobb a közreműködő munkaerő hasznosulása. 4.A megelőzés jobb, mint a kezelés. 5.Kiemelt figyelem az egészségi állapotbeli és ellátási igénybevételbeli egyenlőtlenségeknek és különbözőségeknek.

17 A kívánatos ellátási formák alapmodelljei A lakossági szükségletek, elvárások, a szakmai és technológiai fejlődés és a rendelkezésre álló anyagi erőforrások hatására a jövőbeli egészségügyi ellátási szükségleteknek megfelelő formák: 1.Otthonellátás 2.Alap- és járóbeteg szakellátás és közösségi ellátások (ahol lehet integráltan: egészségház koncepció) 3.Kistérségi kórház (megyénél kisebb, egy- vagy néhány kistérséget ellátó kórház) 4.Elektív ellátó központ (pl. egynapos sebészet) 5.Nagy aktív kórház (megye, régió?) 6.Szakkórház 7.Egyetemi klinikai központ (klinikum, oktatás, kutatás és fejlesztés) Hálózatszerű együttműködés (kompetencia és munkamegosztás, koordináció, kommunikáció, beteg- és szolgáltató mozgás) Ezt támogató jogalkotás, igazgatás, fejlesztés és finanszírozás.

18 Egy vízió Source: Erkki Vauramo, Future vision of regional health care systems

19 Tragikus az a helyzet… •…amelyben az egészségügyi ellátók arra kényszerülnek, hogy szakítsanak alapértékeikkel és nemes küldetésükkel a gazdasági túlélés reményében. •…amelyben a kitartás alapértékeik és alapelveik mellett aláásná a működésüket, fejlődésüket. A nemzeti egészségpolitika és egészségbiztosítási politika feladata, hogy megoldást biztosítson ezekre a dilemmákra.

20 A jó egészségpolitika •A jó egészségi állapot kulcsa: Átfogó, összehangolt társadalompolitika •Méltányosság és társadalmi szolidaritás •Hatékonyság, innováció és választás •Hosszú távú nemzeti stratégia a gyakori változások következménye: rossz hatékonyság és demoralizálódás, a rendszer szétzilálódása •A nyilvános viták és a reformok megismertetése és megértetése alapvető fontosságú

21 Medicina – Társadalom - Politika A medicina valójában társadalomtudomány, és a politika nem más, mint nagyléptékű orvoslás. Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902)

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Túlélés helyett felülkerekedés Oberfrank Ferenc Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések