Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez ő Egyesület Mire elég a nyugdíj? A szociális biztonság, és amit tehetünk érte Kauzli Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez ő Egyesület Mire elég a nyugdíj? A szociális biztonság, és amit tehetünk érte Kauzli Katalin."— Előadás másolata:

1 DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez ő Egyesület Mire elég a nyugdíj? A szociális biztonság, és amit tehetünk érte Kauzli Katalin

2 Dimenzió 50+ Index® – részindexek 50+ évesekTeljes lakosságNyugdíjas70+ évesekAktív60-6950-59 évesek Szept. Dec. Szept. Dec. Szept. Dec. Szept. Dec. Szept. Dec. Szept. Dec. Jún. Dec.

3 OTP Bank - Öngondoskodás index Pénzügyi öngondoskodási formák elterjedtsége

4 OTP Bank - Öngondoskodás index Mennyire tartja kiszámíthatónak a saját jöv ő beli pénzügyi helyzetét hosszabb távra el ő retekintve?

5 OTP Bank - Öngondoskodás index Elég lesz az állami nyugdíja ahhoz, hogy tisztességesen megéljen a nyugdíjas éveiben?

6 Demográfia: Magyarország népessége 2012-ben 6 20122050 50 felettiek száma3 732 1474 051 618 népesség arányában37%46%

7 A nyugdíjellátásokra fordított kiadások 7 Forrás: KSH

8 Az id ő sebbek szegénysége (2000–2009) 8 Forrás: KSH

9 Európai nyugdíjhelyzet 9 • A nyugdíjasok az EU népességének jelent ő s részét teszik ki (120 millió f ő, azaz 24 %) • a népességrobbanás korosztálya eléri a nyugdíjkorhatárt • és az aktív munkaképes korúak száma esik. • 2008-ban minden legalább 65 éves uniós polgárra négy munkaképes korú (15–64 év közötti) személy jutott. • Magyarországon a munkaképes lakosság, mint járulékfizet ő i potenciál, jelent ő sen csökken: • Minimálbéren foglalkoztatottak • Járulékkedvezmények • Fekete/szürkegazdaságban foglalkoztatottak miatt • 2060-ra egy nyugdíjasra mindössze két munkaképes korú polgár marad. • A demográfiai öregedés hatását tovább súlyosbítja a gazdasági válság. • A nyugdíjak ma már az állami kiadások igen nagy részét jelentik: átlagban a GDP 10 %-át, ami 2060-ra feltehet ő en 12,5 %-ra n ő. (adósságszolgálat Magyarországon: 2010-ben GDP 24,2%-a) • Bár az országok hasonló demográfiai kihívásokkal néznek szembe, mégis meglehet ő sen különböz ő helyzetben vannak: Írország például a GDP 6 %-át, míg Olaszország a GDP 15 %-át költi állami nyugdíjakra. • Míg a válság a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket a csökken ő foglalkoztatottságon, és az így csökken ő nyugdíjjárulékokon keresztül érinti, a t ő kefedezeti nyugdíjrendszereket a zuhanó eszközértékek és a kisebb hozamok sújtják. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/140&format=HTML&aged=0&language=HU&guiL anguage=enhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/140&format=HTML&aged=0&language=HU&guiL anguage=en,

10 Helyettesítési ráták egyes országokban (állami nyugdíj az átlag nettó kereset %-ában) - 2011 10 Forrás: OECD

11 EU Fehér könyv – az elégséges, biztonságos és fenntartható nyugdíjakért 11 • Jobb lehet ő ségek megteremtése az id ő s munkavállalók számára, felszólítva a szociális partnereket, hogy alakítsák át a munkahelyi és munkaer ő -piaci gyakorlatokat és felhasználva az Európai Szociális Alapot az id ő sebb munkavállalók munkába állítására. • 2012 –ben a legfontosabb annak lehet ő vé tétele, hogy az emberek tovább dolgozhassanak; • Kiegészít ő magánnyugdíjrendszerek létrehozása, bátorítva a szociális partnereket, hogy dolgozzanak ki ilyen rendszereket, és a tagállamokat, hogy optimalizálják az adóztatást és más ösztönz ő ket; • A kiegészít ő nyugdíjrendszerek biztonságosságának javítása, többek között a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekr ő l (IORP) szóló irányelv felülvizsgálatával és a fogyasztók jobb tájékoztatásával; • A tagállamok bátorítása, hogy segítsék el ő a munkában töltött id ő növelését, összekapcsolva a nyugdíjkorhatárt a várható élettartammal, korlátozva a korkedvezményes nyugdíjazási lehet ő ségeket és megszüntetve a n ő k és férfiak nyugdíjkorhatára közötti különbséget. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/140&format=HTML&aged=0&language=HU&guiL anguage=en

12 Nyugdíjak, nyugdíjszer ű ellátások, sajátjogú nyugdíjak (2000–) 12 Forrás: KSH

13 50+ index – végtörlesztés és nyugdíjasként történ ő munkavállalásra vonatkozó kérdések • Az 50+ korosztály alig több mint tizede használt fel id ő skorra félretett pénzt a végtörlesztéshez, melynek f ő oka, hogy közel felük (sem gyermekeik) nem rendelkezett olyan hitellel, amit végtörleszthetett volna. A legnagyobb arányban a 60-as éveikben járók nyúltak a megtakarításaikhoz. • Aki végtörlesztés miatt az id ő skorra félretett összegb ő l is felhasznált, azok majdnem harmada szerint saját er ő b ő l tudják pótolni az így kiesett összeget. A még dolgozók messze optimistábbak e tekintetben, mint nyugdíjas társaik. • A kiesett összeg átlagosan mintegy 17 százalékát tudják pótolni, az aktívak ebb ő l a szempontból is der ű látóbbak, számításaik szerint a felhasznált megtakarítás harmadát tudják „visszaszerezni”. • Az öner ő b ő l pótlók (11 f ő ) közül négyen tervezik, hogy a pótlás miatt nyugdíjasként is dolgoznak majd, míg további 4 f ő nek ez a végtörlesztést ő l függetlenül is szándékában állt. • Azzal, hogy a nyugdíjasok ne vegyék el a munkalehet ő séget az aktív korúaktól leginkább az 50-es éveikben járók értenek egyet (55%), hiszen f ő ként nekik jelentenek „konkurenciát”. A legelutasítóbbak természetesen a 60-69 évesek voltak, jellemz ő en ő k azok, akik már nyugdíjba mehettek, de fizikai-szellemi állapotuk megengedi, hogy keres ő foglalkozást végezzenek. • Kiegyenlített a helyzet annak megítélésében, hogy nyugdíjasként érdemes-e dolgozni a biztosabb megélhetésért: szinte életkortól független az állítással egyetért ő k aránya (46%-49%). Ebben a kérdésben az aktívak és a nyugdíjasok közötti különbség a markánsabb (53% versus 46%). • Az ezüst generáció közel fele inkább nem szeretne nyugdíjba vonulása után dolgozni. Jellemz ő, hogy minél id ő sebb valaki, annál kevésbé szívesen dolgozna a nyugdíjazása után.

14 Végtörlesztés Forrás: Fogyasztói Bizalom Index Bázis: Total 50+ évesek n=300; 50-59 n=117; 60-69 n=98; 70+ n=85; aktív n=88; nyugdíjas n=199; Aki a végtörlesztéshez időskorra félretett pénzhez is hozzányúlt 50+ évesek n=36*; 50-59 n=12*; 60-69 n=18*; 70+ n=6*; aktív n=9*; nyugdíjas n=25* * Alacsony elemszám miatt az adatok csak tájékoztató jellegűek. A végtörlesztéshez felhasznált megtakarítás hány százalékát tudják újra megtakarítani?* Átlag 17%29%13%5%33%12% A végtörlesztés miatt hozzá kellett nyúlniuk a nyugdíj kiegészítésére vagy időskorra félretett pénzhez? Mit gondol, tudják pótolni a végtörlesztéshez felhasznált megtakarítás egészét vagy egy részét?* Bázis: aki a végtörlesztéshez időskorra félretett pénzhez is hozzányúlt

15 Forrás: Fogyasztói Bizalom Index Bázis: 50+ évesek n=300 ; 50-59 n=117; 60-69 n=98; 70+ n=85; aktív n=88; nyugdíjas n=199 Mennyire ért egyet az állítással? – Aki már nyugdíjba ment, az ne dolgozzon, mert így elveszi a munkalehet ő séget az aktív korúaktól Átlag 1-5-ös skálán, ahol 1=Egyáltalán nem értek egyet, 5=Teljes mértékben egyetértek (NT/NV nélkül) 3,5 3,7 3,3 3,5 3,6 3,5

16 Forrás: Fogyasztói Bizalom Index Bázis: 50+ évesek n=300 ; 50-59 n=117; 60-69 n=98; 70+ n=85; aktív n=88; nyugdíjas n=199 Mennyire ért egyet az állítással? – Aki fizikailag bírja, annak a nyugdíjba vonulása után is érdemes dolgoznia, hogy biztosítsa a megélhetését Átlag 1-5-ös skálán, ahol 1=Egyáltalán nem értek egyet, 5=Teljes mértékben egyetértek (NT/NV nélkül) 3,4 3,3 3,5 3,4 3,6 3,4

17 Forrás: Fogyasztói Bizalom Index Bázis: 50+ évesek n=300 ; 50-59 n=117; 60-69 n=98; 70+ n=85; aktív n=88; nyugdíjas n=199 Mennyire ért egyet az állítással? – Szívesen dolgoznék nyugdíjba vonulásom után, de nincs rá lehet ő ségem Átlag 1-5-ös skálán, ahol 1=Egyáltalán nem értek egyet, 5=Teljes mértékben egyetértek (NT/NV nélkül) 2,6 2,7 2,6 2,4 2,7 2,5

18 A magyar nyugdíjrendszer 18 • A magyar nyugdíjrendszer 2 pilléres a 2012-es törvényváltozás óta: • Állami nyugdíj és magánnyugdíjpénztárak, • és önkéntes nyugdíjcélú megtakarítások. • Az állami nyugdíj Magyarországon ún. felosztó-kirovó elven m ű ködik: • folyó kiadásait folyó bevételeib ő l fedezi, • folyó kiadásaihoz igazítja folyó bevételeit vagy bevételeihez kiadásait, • személyek közötti újraelosztást végez a társadalmi szolidaritás jegyében, • Az állami nyugdíj: • mentes a befektetési kockázatoktól (mert nincs befektetett tartalék), • politikai kiszámíthatatlansága miatt a majdani nyugdíj összegét politikai döntések határozzák meg, • az egyén csak minimális mértékben tudja a saját nyugdíját, illetve annak összegét befolyásolni.

19 Magyar nyugdíjrendszer változásai 19 • 2009: a nyugdíjkorhatár emelkedik fokozatosan 62-r ő l 65 évre • 2011. évi adó és járuléktörvények: a társadalombiztosítási járulék adó lesz: a szociális hozzájárulási adó (tehát nem kell a nyugdíjakra fordítani feltétlenül). • 2011 végén a Tbj. alapelvei közé bekerült az a kitétel, hogy „A társadalmi szolidaritás elvének megfelel ő n – a szociális biztonsághoz,valamint…..nyugdíjrendszer fenntartása érdekében törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillet ő olyan fizetési kötelezettséget is megállapíthat, amelynek megfizetése társadalombiztosításra való jogot nem keletkeztet. • 2013 el ő tt a nyugdíj mértéke a 36 szolgálati évnél 74%, efelett évente 1,5%-os a növekedés, 40 szolgálati év felett évente 2%-os volt a növekedés, ez átlagosan 75%-os jövedelemnek felelt meg (40 év szolgálati id ő esetén ez 80%). • A jelenleg hatályos jogszabály szerint 2013-tól új nyugdíjszámítási módszer lép hatályba, amelynek következtében a nyugdíjösszegek csökkenni fognak. A várható nyugdíj mértéke az életkereset 60%-ának megfelel ő összeget fog eredményezni, a korábbi átlagosan 75%-kal ellentétben. • A kizárólag a TB rendszerben lév ő knél az átlagkeresetnek annyiszor 1,65%-a (40 év szolgálati id ő esetén ez 66%) • A vegyes nyugdíjrendszerbe tartozóknál az átlagkeresetnek annyiszor 1,22%-a, (40 év szolgálati id ő esetén ez 48%) (a %-os arányok feltételezik a nyugdíj adókötelességét) ahány szolgálati évet szerzett a jogosult. 2013. 01.01-jei hatállyal megváltozik a nyugdíjszámítás alapja, illetve az alkalmazott szorzószámok is, valamint azt a hatást is figyelembe kell venni, hogy a nyugdíj mégsem lesz adóköteles.

20 Következtetések 20 • Az állami nyugdíjak összege bizonyosan csökkenni fog a demográfiai és gazdasági változások következtében • A végs ő jövedelem 65-70%-a szükséges a nyugdíjas korban az életszínvonal megtartásához • Bizonyos költségek n ő nek az aktív korhoz képest, pl. f ű tés, világítás, gyógyszer, egészségügyi ellátások ez különösen az egyszemélyes háztartások tekintetében jelent plusz terheket a nyugdíjasokra A nagyon magas vagyoni helyzet ű eken kívül mindenkinek foglalkoznia kell a nyugdíj-el ő takarékossággal a nyugdíjrendszer már megtörtént és további változásai miatt

21 A DIMENZIÓ mint szegmens biztosító 21 • 2011 szeptemberében a DIMENZIÓ speciálisan az 50 felettiek • Egyszerű, apróbetű nélküli termékeink vannak •Az 50 felettiek et – ellentétben a társadalomban még sok helyen tetten érhető mellőzöttséggel - sok és fontos érték jellemzi: bölcsesség, élettapasztalat, felelősségteljes gondolkodás. •Azt gondoljuk, hogy 50 felett az élet egy új, vitális szakasza kezdődhet. Úgy tekintünk az ötvenen túli évek re, mint az egyik legértékesebb, célokkal és lehetőségekkel teli életszakasz ra. •Úgy tekintünk az „50 pluszosok ra”, mint társadalmunk kiemelten értékes, aktív tagjai ra.

22 Lakossági termékeink 22 • RÁADÁS teljes életre szóló (whole life) kockázati életbiztosítás • KINCSEM „unokabiztosítás” megtakarítási biztosítás • HAVI FIX járadékbiztosítás nyugdíj kiegészítésre • BALESETI KIEGÉSZÍT Ő biztosítás

23 Következtetések 23 • Az állami nyugdíjak összege bizonyosan csökkenni fog a demográfiai és gazdasági változások következtében • A végs ő jövedelem 65-70%-a szükséges a nyugdíjas korban az életszínvonal megtartásához • Bizonyos költségek n ő nek az aktív korhoz képest, pl. f ű tés, világítás, gyógyszer, egészségügyi ellátások ez különösen az egyszemélyes háztartások tekintetében jelent plusz terheket a nyugdíjasokra


Letölteni ppt "DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez ő Egyesület Mire elég a nyugdíj? A szociális biztonság, és amit tehetünk érte Kauzli Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések