Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iszlám vallásteológiaoktatás. . Az arab nyelvben az iszlám: إسلامszó jelentése „önalávetés” vagy „megadás” Allahnak, illetve „megbékélés” Allah akaratával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iszlám vallásteológiaoktatás. . Az arab nyelvben az iszlám: إسلامszó jelentése „önalávetés” vagy „megadás” Allahnak, illetve „megbékélés” Allah akaratával."— Előadás másolata:

1 Az iszlám vallásteológiaoktatás

2 . Az arab nyelvben az iszlám: إسلامszó jelentése „önalávetés” vagy „megadás” Allahnak, illetve „megbékélés” Allah akaratával. Az iszlám vallás gyakorlói ugyancsak arabul a muszlim-ok: مسلم – مسلمون, akik alávetik magukat Allahnak, akik megbékélnek Allah akaratával. Az arab nyelvben az iszlám: إسلامszó jelentése „önalávetés” vagy „megadás” Allahnak, illetve „megbékélés” Allah akaratával. Az iszlám vallás gyakorlói ugyancsak arabul a muszlim-ok: مسلم – مسلمون, akik alávetik magukat Allahnak, akik megbékélnek Allah akaratával.

3 Tömjénút

4 Keletkezés, tanítás, történet  Arábia, a Közel-Kelet egy sivatagos, alig lakható hatalmas pusztaság ahol a nomád törzsek szakadatlan háborúban álltak egymással.  A félsziget nyugati oldalán kereskedelmi út vezet végig: ez volt a Tömjén út.  Arábia népeinek hite fétishit és politeizmus volt.  A nomádok szent tárgyakban lakozó isteni erőket is imádtak: ligeteket, fákat, vagy éppen köveket, mint amilyen a központi szentélyében, Mekkában őrzött kába:الكعبة is volt.

5  Mohamed 570-ben született, a mekkai törzs tagja.  Első felesége Khadídzsa volt, az a kereskedőnő, aki karavánvezetőként alkalmazta őt.  Utazásai során megismerkedett a zsidó és a keresztény hit elemeivel, idegen világok kultúrájával.  610 re tehető a prófétai fellépésének ideje.  Tanításának alapja és középpontja Allahnak, a világ teremtőjének és urának a hirdetése volt.  Az első években alig talált követőkre Mekkában  622-ben Mohamed híveivel átköltözött Jaszrib-ba: يثرب (a későbbi Medinába: المدينة).  Hithirdetése itt hamar követőkre talált.  Mohamed 630-ban visszatért Mekkába.  632-ben Medinában meghalt.

6  Mohamed írásban nem rögzítette Allahtól kapott tanítását.  650-ben Othmán kalifa uralkodása idején teljes gyűjteménnyé vált a Prófétának küldött kinyilatkoztatás.  A Korán: القرآن az iszlám elsődleges és legfontosabb forrása.  a Szunna: السنة a Mohamed cselekedeteire és tanításaira vonatkozó hagyományok (hadiszok: احاديث) gyűjteménye.  az Iszlám kétféle forrásból vezeti le a tanításait: Koránból és a Szunnából.

7 A Korán

8 Az iszlám hit öt pillére  Hitvallás: الشهادة(al-sahada)  Imádkozás: الصلاة (al-szalat)  Böjt: الصوم (al-szaum)  Szegényadó: الزكاة (al-zakat)  Zarándoklat: الحج (al-hadzs)

9 Mekkai zarándoklat

10 Előírások, kötelességek és tilalmak - a sertéshús fogyasztása, részegítő ital élvezete - az újszülöttek körülmetélése - a férfiak számára a többnejűség - a férfiak arany ékszer és selyemruha viselete - a kamatszedés és a szerencsejáték -a tolvajlás és az emberölés -a bálványimádás

11 Teológia  Az iszlám nem egyszerű vallás, azaz dogmák és vallásgyakorlatok összességének, hanem valóságos civilizációnak is tekinthető: híveit a közös kultúra, a közös hagyományok és az egyazon, vallást, erkölcsöt, jogot és mindennapi életet szabályozó jogrendnek (saría: الشريعة) való engedelmeskedés köti össze. Mindehhez egészen sajátos teológiai irányzatok nézeteinek összessége csoportosul.  A Síita és Szunnita szakadást követően sajátos teológia iskolák és irányzatok bontakoztak ki, amelyek bár elismerik egymás létezését, tagjainak muszlim mivoltát, örökös ideológiai harcban állnak egymással.

12 Szunnita irányzatok: A szunnita iszlám négy bevett jogtudományi iskolája (madzhabok:المذهب) a 8-9. században alakult ki. Szunnita irányzatok: A szunnita iszlám négy bevett jogtudományi iskolája (madzhabok:المذهب) a 8-9. században alakult ki.  Szunnita teológiai: Az ilm al-kalám: علم الكلام (a toll tudománya) tulajdonképpen a teológia része és három dologgal foglalkozik: Az ilm al-kalám: علم الكلام (a toll tudománya) tulajdonképpen a teológia része és három dologgal foglalkozik: -aqaida: العقائد (dogmatika) ez az alapvető pilléreket tárgyalja, melyet arabul uszúl ad-dínnek neveznek: أصول الدين. -aqaida: العقائد (dogmatika) ez az alapvető pilléreket tárgyalja, melyet arabul uszúl ad-dínnek neveznek: أصول الدين.  -morál és erkölcs  -törvények: أحكام (ahkám)  A szunnita iskolák közül a legfontosabbak az asharita, dzsabrita, maturidita, murdzsita, mutazilita és a kadarita.

13 Az iszlám teológia a következő alapelveket Az iszlám teológia a következő alapelveket különbözetei meg: különbözetei meg: Tauhid: التوحيد az isteni egység Tauhid: التوحيد az isteni egység Adil: العدل isteni igazságosság Adil: العدل isteni igazságosság Nubuwwat: النبوة a prófétaság Nubuwwat: النبوة a prófétaság Imámmát: الإمامة az imámátus Imámmát: الإمامة az imámátus Maád: المعاد a feltámadás napja Maád: المعاد a feltámadás napja és a túlvilág. és a túlvilág.

14 Síita irányzatok: A síita iszlám sajátos tétele az ún. imám-tan. Síita irányzatok: A síita iszlám sajátos tétele az ún. imám-tan.  Ötös síiták (zajditák)  Hetes síiták (iszmáiliták)  Tizenkettes síiták (dzsafariták Háridzsita: الخوارج irányzatok: A háridzsita irányzat alapvetően politikai síkon különült el az iszlám más irányzataitól Háridzsita: الخوارج irányzatok: A háridzsita irányzat alapvetően politikai síkon különült el az iszlám más irányzataitól  A háridzsitáknak három főbb irányzatuk alakult ki, az azrakiták, a sufriták, és az ibáditák.

15  Iszlám miszticizmus, azaz a szúfizmus: صوفي Az iszlám formalisztikus irányai mellett már a 8.- 9.századtól megjelentek azok az aszketikus életet hirdető, világtól elforduló "szent emberek", akik isten szeretetét a világ minden bölcsességénél többre becsülve darócruhát öltöttek, szent életet éltek. Őket nevezik szúfiknak Az iszlám formalisztikus irányai mellett már a 8.- 9.századtól megjelentek azok az aszketikus életet hirdető, világtól elforduló "szent emberek", akik isten szeretetét a világ minden bölcsességénél többre becsülve darócruhát öltöttek, szent életet éltek. Őket nevezik szúfiknak

16 A szúfik

17 Minden muszlim, irányzattól függetlenül hisz:  Istenben, egyedüliségében és abban, hogy csak ő méltó imádatra (tavhid التوحيد)  az Ő küldötteiben (ruszul الرسل )és prófétáiban (nabíالأنباء)  az Isten által leküldött könyvekben (kutub الكتب )  az angyalokban (mala'ika الملائكة )  a Végső Napban (jaum ad-dín اليوم الاخر)amikor Allah számon kéri az emberek minden tettét,  az elrendelésben (qadar القدر خيره وشره ):, amely szerint Allah előre tudja, vagy előre el is dönti az emberek földi, illetve örök sorsát.

18 Iskolák, oktatási rendeszek és módszerek  A muszlim iskolatörténet kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy európai neveléstörténeti fogalmakkal nem vagy csak részben írhatóak le a muszlim iskolatípusok.  A madrasza: المدرسة (iskola) eredetét, kialakulási és működési körülményeit illetően közép- és felsőfokú képzést nyújtó intézmény.  A madrasza főként jogi képzést nyújtó iskolatípus.

19 Madrasa

20 Zeituna Egyetemen folyó oktatás  arab nyelv (al-lugha al-arabijja اللغة العربية)  a nyelvtan (al-nahw النحو )  a retorika (al-balágha vagy al-baján البلغة والبيان )  az irodalom (al-adab الأدب )  a Korán-olvasás (al-qirá'át القراءة )  a Korán szövegeinek magyarázata (al-tafszír التفسير )  a hagyományok (al-hadísz الحديث )  a jog (al-fiqh الفقه )  a jog forrásai és alapelvei (uszúl al-fiqh أصول الفقه)  vallástudomány (al-tauhíd التوحد, al-kalám الكلام vagy uszúl al-dín أصول الدين ).

21 Zeituna mecset

22 Egyéb tantárgyak:  vallás történetet (tarikh aladian تاريخ الأديان)  a társadalom tudomány (elm aligtima aldini علم الاجتماع الديني )  a nevelés tudomány (alnafs altarbwy النفس التربوي)  a polgári jogok tudománya ( hoqoq alinsan حقوق الإنسان)  a számítás technikai ismeretek elsajátítása (alelmiya الاعلامية)  valamin idegen nyelvek tanulása( allogat alikhtyaria اللغات الاختيارية )(angol, francia, spanyol, perzsa és latin).

23  Oktatási módszerek: Az oktatás körülményei egykoron a madraszákban a tanár szőnyegen (szaddzsáda: سجادة ), leterített bőrön (farwa فروة) vagy kis emelvényen ült vagy oszlopnak támaszkodva állt a diákjai előtt, s körülötte félkörben (halqaحلق) ültek a tanulók. Az oktatás körülményei egykoron a madraszákban a tanár szőnyegen (szaddzsáda: سجادة ), leterített bőrön (farwa فروة) vagy kis emelvényen ült vagy oszlopnak támaszkodva állt a diákjai előtt, s körülötte félkörben (halqaحلق) ültek a tanulók. Jelenleg a vallási egyetemeken történő oktatás körülményei hallgatók és oktatók számára hasonlóaz európai felsőoktatási intézményekhez. Jelenleg a vallási egyetemeken történő oktatás körülményei hallgatók és oktatók számára hasonlóaz európai felsőoktatási intézményekhez.  Fokozatszerzés: Az egyetemi képzés ideje az európaihoz hasonló. A négy éves alapképzést (tanári diploma) követi a mester képzés (egyetemi diploma). A doktori képzés ideje három esztendő. Az egyetemi képzés ideje az európaihoz hasonló. A négy éves alapképzést (tanári diploma) követi a mester képzés (egyetemi diploma). A doktori képzés ideje három esztendő.

24 A tanulmányaim és kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy az iszlám teológusok kimagasló ismeretekkel rendelkeznek a keresztény vallásról, annak tanairól, melynek megismerését beépítik az egyetemi hallgatók tanrendjébe. Évről évre számos konferenciát tartanak a vallások együttélésének lehetőségeiről, ahol világhírű teológussal (Pére Maurice Borrmans, Fr. Nabil D. Haddad, P. Samir Khalil Samir, SJ) és a téma nagy szakértőivel volt szerencsém megismerkedni. Ők ahogyan jó magam is a fontosnak tartjuk a másik vallásnak a megismerését, hiszen csak így lehetséges a békében való együttélésről beszélni. A tanulmányaim és kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy az iszlám teológusok kimagasló ismeretekkel rendelkeznek a keresztény vallásról, annak tanairól, melynek megismerését beépítik az egyetemi hallgatók tanrendjébe. Évről évre számos konferenciát tartanak a vallások együttélésének lehetőségeiről, ahol világhírű teológussal (Pére Maurice Borrmans, Fr. Nabil D. Haddad, P. Samir Khalil Samir, SJ) és a téma nagy szakértőivel volt szerencsém megismerkedni. Ők ahogyan jó magam is a fontosnak tartjuk a másik vallásnak a megismerését, hiszen csak így lehetséges a békében való együttélésről beszélni.


Letölteni ppt "Az iszlám vallásteológiaoktatás. . Az arab nyelvben az iszlám: إسلامszó jelentése „önalávetés” vagy „megadás” Allahnak, illetve „megbékélés” Allah akaratával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések